Pro Yearly is on sale from $80 to $50! »

Skorzystaj z naszego doświadczenia i rozwijaj swoje umiejętności.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i rozwijaj swoje umiejętności.

UTH dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz doskonałej kadrze dydaktycznej pozwala spełniać marzenia. Razem z nami zbudujesz swoje kwalifikacje na wysokim poziomie, zdobywając szerokie horyzonty zawodowe. http://www.uth.edu.pl

Transcript

 1. Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej Kreuj swoją przyszłość razem z

  http://www.uth.edu.pl
 2. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej prowadzi swą działalność od 24

  lat, jako niepubliczna placówka szkolnictwa wyższego. Oferujemy studia licencjackie, magisterskie oraz inżynierskie, dostosowane do wysokich standardów europejskich. Specjalizujemy się zarówno w kierunkach technicznych oraz społecznych, prowadząc zajęcia w Warszawie i Płońsku. Dzięki naszej pomocy zdobędziesz przyszłościowy zawód oraz doświadczenie potrzebne przy wyborze wymarzonej pracy. http://www.uth.edu.pl
 3. Rozwijaj swoje umiejętności razem z UTH  Kształcimy studentów na

  kierunkach technicznych, menedżerskich i ekonomicznych.  Dzięki naszej działalności, dyplom otrzymało już ponad 28 000 absolwentów.  Według tygodnika „Wprost” absolwenci naszej uczelni najszybciej znajdują pracę w rankingu szkół województwa mazowieckiego.  Dla najlepszych studentów przygotowaliśmy system stypendialny oraz możliwość udziału w projektach, płatnych stażach i praktykach.  Posiadamy nowoczesne i klimatyzowane sale wykładowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Wspieramy działalność naukową, tworząc profesjonalne koła naukowe oraz udostępniamy platformę e-learningową.  Z nami rozwiniesz swoje zdolności naukowe oraz poznasz nowe kultury, uczestnicząc w projekcie ERASMUS+. http://www.uth.edu.pl
 4. Uczelnia Techniczno-Handlowa w dalszym ciągu prowadzi rekrutację na wszystkie kierunki.

  Aby dołączyć do naszego grona, odwiedź stronę: https://rekrutacja.uth.edu.pl/ Potrzebne dokumenty: • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa, • oryginał lub odpis dyplomu licencjata (wraz z suplementem) – w przypadku ubiegania się na studia drugiego stopnia, • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury", • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury") • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm, • kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2), • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na nr konta: Bank Pekao SA 21 1240 6292 1111 0010 3641 1271. Rekrutacja na nasze kierunki nie wymaga przystąpienia do egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów! http://www.uth.edu.pl
 5. Zarządzanie – studia I i II stopnia  Zrządzanie i

  PR w przedsiębiorstwie  Transport-spedycja-logistyka (TSL)  Psychologia w biznesie  Negocjacje i sprzedaż  E-marketing i nowe media Finanse i Rachunkowość – studia I i II stopnia  Doradztwo i coaching  HR manager  Prawo w biznesie  Administracja rządowa i samorządowa  Zarządzanie w IT  Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie  Rachunkowość finansowa i zarządcza  Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe  Nadzór finansowy Wydział Zarządzania i Logistyki http://www.uth.edu.pl
 6. Bezpieczeństwo Wewnętrzne – studia I i II stopnia  Kryminologia

  i kryminalistyka  Zarządzanie bezpieczeństwem państwa  Wywiad i kontrwywiad  Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni  Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach  Informatyka śledcza  Logistyka (tylko studia II stopnia, magisterskie)  Obsługa celna biznesu (tylko studia II stopnia, magisterskie) Stosunki Międzynarodowe – studia I stopnia  Logistyka międzynarodowa  Obsługa celna biznesu  Analityk stosunków międzynarodowych  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  Dyplomacja  Biznes międzynarodowy http://www.uth.edu.pl
 7. Transport  Transport drogowy  Transport kolejowy  Logistyka transportu

   Transport intermodalny  Budowa i eksploatacja samochodów  Budowa i tuning samochodów  Budownictwo ogólne  Budowa i eksploatacja dróg Budownictwo Wydział inżynieryjny http://www.uth.edu.pl
 8. Wydział zamiejscowy w Płońsku  Zarządzanie, finanse i PR w

  przedsiębiorstwie  Administracja rządowa i samorządowa  Transport-spedycja-logistyka (TSL)  Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem Zarządzanie Studia artystyczno-techniczne Architektura wnętrz  Home design  Wnętrza publiczne  Projektowanie wystaw http://www.uth.edu.pl
 9. Studia podyplomowe  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  Coaching  Doradztwo

  zawodowe  Prawo dla pedagogów i nauczycieli  Menadżer jakości  Bezpieczeństwo w integralnych miastach  Zarządzanie kryzysowe  Finanse i rachunkowość w biznesie  Kontrola zarządcza  Zarządzanie w sieciach franczyzowych  Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem bankowym  Prawo inwestycyjno-budowlane dla inżynierów  Prawo administracyjne  Elektroniczny obrót prawny  Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych  Zarządzanie procesami logistycznymi  Zamówienia publiczne  2 w 1  Agent celny  Zarządzanie BHP http://www.uth.edu.pl
 10. Siedziba Uczelni Kampus JAGIELLOŃSKA ul. Jagiellońska 82F 03-301 Warszawa Kampus

  JEROZOLIMSKIE Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa Więcej informacji dostępnych pod adresem: http://www.uth.edu.pl/kontakt http://www.uth.edu.pl