Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Merhaba "Sinatra"

Merhaba "Sinatra"

Ruby web framework'ü Sinatra'yı tanıyalım!

Uğur Özyılmazel

March 31, 2013
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. MERHABA “SİNATRA” Uğur Özyılmazel http://ugur.ozyilmazel.com | @ugurozyilmazel

 2. FRANK SINATRA

 3. Sinatra ? Ruby ile hızlı ve kolay bir şekilde web

  uygulaması geliştirmek için hazırlanmış bir DSL’dir. http://www.sinatrarb.com/
 4. DSL ? Belirli bir problemi çözmek ya da işlemi yapmak

  için geliştirilmiş / hazırlanmış dil.
 5. Genel Özellikler • RACK Application * • Küçük ölçekli web

  uygulamaları • Saniyede 2000 request kapasite • Hız ve düşük hafıza kullanımı • Kolay kurulum ve deployment • “1 file app” * RACK : Ruby ve Ruby Framework’leri için Web Sunucusu Blake Mizerany
 6. Kullanım Alanları • Hızlıca Prototip hazırlamak • API sunmak /

  yapmak • Herhangi bir ilave framework kullanmadan Web Uygulaması yapmak • Apache+PHP’nin Ruby yansıması
 7. Dan Benjamin “RACK’den fazla RAILS’den az!” Peepcode - Meet Sinatra

  “More than RACK, Less than RAILS”
 8. Kurulum $ gem install sinatra * Mart 2013 itibariyle son

  sürüm : 1.4.2
 9. Yardımcı Araçlar $ gem install shotgun thin $ shotgun server.rb

  == Shotgun/Thin on http://127.0.0.1:9393/ >> Thin web server (v1.5.0 codename Knife) >> Maximum connections set to 1024 >> Listening on 127.0.0.1:9393, CTRL+C to stop • shotgun • thin
 10. “Merhaba Dünya” require 'rubygems' require 'sinatra' get '/' do "Merhaba

  Dünya! saat: #{Time.now}" end # application.rb $ ruby application.rb # default http://localhost:4567 $ shotgun application.rb # http://127.0.0.1:9393
 11. None
 12. HTTP Metodları GET POST PUT DELETE PATCH OPTIONS LINK UNLINK

 13. Yakalayıcılar (Handlers) get '/merhaba/:user_name' do "Merhaba #{params[:user_name]}!" end get '/merhaba/*/numaran/*'

  do "#{params[:splat][0]}, #{params[:splat][1]}" end http://127.0.0.1:9393/merhaba/vigo/numaran/11 http://127.0.0.1:9393/merhaba/jspyconf
 14. Params, Splat ve RegExp Kullanımı get '/indir/*.*' do |file, ext|

  "Dosya: #{file}, Tipi: #{ext}" end http://127.0.0.1:9393/indir/resim.jpg get %r{/kullanici/([\w]+)/?(\d+)?} do "Yakalananlar: #{params[:captures]}" end http://127.0.0.1:9393/kullanici/vigo http://127.0.0.1:9393/kullanici/vigo/1 get '/kazanan/:user/?:id?' do "Kazanan #{params[:user]}, id var mı? #{!params[:id].nil?}" end http://127.0.0.1:9393/kazanan/vigo http://127.0.0.1:9393/kazanan/vigo/1
 15. Duruma Bağlı Yakalama (Conditions) :agent # AppleWebKit/536.28.10 # Sadece AppleWebKit

  tarayıcıları için get '/ajan', :agent => /AppleWebKit\/(\d+)/ do mversion = @params[:agent].first "AppleWebKit major sürümü: #{mversion}" end get '/ajan' do "Tüm tarayıcılar için..." end :host_name # http://localhost:9393/admin yakalar # http://127.0.0.1:9393/admin çalışmaz get '/admin', :host_name => /^local/ do "Sadece adminler girebilir!" end :provides get '/test_provide', :provides => :json do pass unless request.accept? 'application/json' { :username => 'vigo', :email => '[email protected]' }.to_json end
 16. Kendi Durumumuz Oluşturalım set(:ihtimal) { |value| condition { rand <=

  value } } get '/piyango', :ihtimal => 0.1 do "Tebrikler kazandınız!" end get '/piyango' do "Kaybettiniz ):" end set(:test_auth) do |*roles| condition do unless roles.any? {|role| current_test_user.in_role? role } redirect "/sistem/giris", 303 end end end get "/sistem/giris/?" do "Bu sayfaları görüntülemek için sisteme giriş yapmanız gerekiyor!" end get "/sistem/profil/?", :test_auth => [:user, :guest] do "Profil bilgileri" end get "/sistem/admin/?", :test_auth => :admin do "Sadece admin olanlar görebiliyor" end
 17. Sayfalar (Views) # views/sayfa.erb <h1>Merhaba</h1> <div> Saat <%= @saat %>

  </div> # server.rb get '/sayfa/?' do @saat = Time.now.strftime("%I:%M:%S") erb :sayfa end
 18. Post İşlemi # application.rb get '/post/test/?' do erb :post_form, :layout

  => :genel end post '/post/test/?' do @username = params[:username] erb :post_form, :layout => :genel end <form action="?" method="post" accept-charset="utf-8"> <p><strong>Kullanıcı adı girin</strong><br/> <input type="test" name="username" value=""/></p> <p><input type="submit" value="Gönder &rarr;"/></p> <% if @username %> <p>Göndermiş olduğunuz kullanıcı adı: <strong><%= h @username %></strong></p> <% end %> </form> # views/post_form.erb Helper
 19. Statik Dosyalar # application.rb get '/sayfa/3/?' do @saat = Time.now.strftime("%I:%M:%S")

  @page_title = "Bu sayfa :layout ve css kullanıyor" erb :sayfa, :layout => :genel2 end # public/css/base.css body { background: #555; color: #ff0; font-family: Helvetica, Arial; margin: 20px; padding: 0; } h1 { color: #fff; } <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title><%= @page_title %></title> <link href="/css/base.css" rel="stylesheet" /> </head> <body> <h1>genel.erb</h1> <%= yield %> </body> </html> # views/genel2.erb
 20. Şablonlar (Templates) • Haml • Erb • Builder • Nokogiri

  • Liquid • Markdown • Textile • Rdoc • Sass / SCSS • Less • Coffe • Stylus
 21. Mizanpaj (Layout) # application.rb get '/sayfa/2/?' do @saat = Time.now.strftime("%I:%M:%S")

  @page_title = "Bu sayfa :layout kullanıyor" erb :sayfa, :layout => :genel end # views/genel.erb <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title><%= @page_title %></title> </head> <body> <h1>genel.erb</h1> <%= yield %> </body> </html>
 22. None
 23. Şablonlar (Templates) Sass ve Markdown get '/sass/*.sass' do content_type 'text/css',

  :charset => 'utf-8' sass params[:splat].first.to_sym, :style => :expanded, :views => "#{settings.root}/sass" end # sass/*.sass yakalamak için get '/sayfa/ornek/markdown/?' do markdown :sayfa, :layout_engine => :erb, :layout => :genel3 end # render için erb motorunu kullanıyoruz
 24. Şablonlar (Templates) Sass ve Markdown # views/genel3.erb <!DOCTYPE html> <html

  lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title><%= @page_title %></title> <link href="/sass/stil.sass" rel="stylesheet" /> </head> <body> <h1>genel.erb</h1> <%= yield %> </body> </html>
 25. Şablonlar (Templates) Sass ve Markdown # views/sayfa.markdown # Bu H1

  ## Bu H2 Bu pre ... Bu paragraf... def foo(user) "#{user}" end # sass/stil.sass $color: #00f $h1_color: adjust-hue($color, 270deg) $fonts: Helvetica, Arial body background-color: adjust-hue($color, 20deg) color: darken($h1_color, 20%) font-family: $fonts margin: 40px h1 color: $h1_color pre border: 1px solid darken($color, 20) padding: 20px background-color: darken($color, 24) code line-height: 1.5em color: darken($h1_color, 10%)
 26. Filtreler before Request’den önce çalışır. after Request’den sonra çalışır. before

  do headers "Content-Type" => "text/html; charset=utf-8" end
 27. Filtreler after ve before’da set edilen değişkenler tüm “route”larda kullanılabiliyor.

 28. Filtreler before '/sayfa/3/?' do @before_param = "Bu değişken -before- da

  set edildi" end get '/sayfa/3/?' do @saat = Time.now.strftime("%I:%M:%S") @page_title = "Bu sayfa :layout ve css kullanıyor" erb :sayfa, :layout => :genel2 end
 29. Yardımcı Fonksiyonlar (Helpers) View ve Handler’larda kullanılır. helpers do def

  h(text) Rack::Utils.escape_html(text) end end # application.rb <strong><%= h @username %></strong></p> # view/erb
 30. pass ve halt halt Tamamen dur! pass Uygun olan bir

  sonraki route’a geç
 31. pass ve halt get '/tahmin/:kim/?' do pass unless params[:kim] ==

  'vigo' "Doğru cevap!" end get '/tahmin/*/?' do "Hayır bilemedin!" end http://127.0.0.1:9393/tahmin/vigo/ get '/konferans1/:hangisi/?' do halt unless params[:hangisi] == 'jspyconf' "Evet doğru konferans!" end http://127.0.0.1:9393/konferans1/jspyconf
 32. Diğer halt durumları get '/konferans2/:hangisi/?' do halt 404 unless params[:hangisi]

  == 'jspyconf' "Evet doğru konferans!" end get '/konferans3/:hangisi/?' do halt [403, "Yetkiniz yok"] unless params[:hangisi] == 'jspyconf' "Evet doğru konferans!" end Hata kodu ve ilave mesaj belirtmek
 33. Özelleştirilmiş 404 not_found do "Aradığınız sayfa bulunamadı!" end Tamamen özelleştirmek...

  not_found do erb :ozel_404 end
 34. Yönlerdirmek: redirect redirect URL, StatusCode get '/google' do redirect "http://google.com"

  # redirect "/foo", 301 end
 35. Hata Yakalamak error 403 do "Giriş Yasak" end get '/gizli'

  do 403 end error 400..510 do "Pek çok hatayı yakaladık" end
 36. Özelleştirilmiş Hatalar disable :show_exceptions error do mesaj = env['sinatra.error'].message "Hata

  mesajı: <strong>#{mesaj}</strong>" end class CustomError < StandardError; end error CustomError do mesaj = env['sinatra.error'].message "Bu <strong>CustomError</strong>, mesajı da <strong>#{mesaj}</strong>" end
 37. Özelleştirilmiş Hatalar get '/ozel-hata/1/' do raise StandardError, "StandardError raise ettik"

  end get '/ozel-hata/2/' do raise CustomError, "CustomError raise ettik" end
 38. Konfigürasyon :test :development :production # http://www.sinatrarb.com/intro.html#Configuration configure do # set

  :option, 'value' # enable :option # disable :option enable :logging disable :show_exceptions end configure :development, :test do enable :logging end
 39. Session enable :sessions Konfigürasyon seviyesinde session['key'] = "value" get('/') {

  "Merhaba #{session['user_name']}." }
 40. Session Pooling Cookie use Rack::Session::Cookie, :key => 'rack.session', :domain =>

  'foo.com', :path => '/', :expire_after => 2592000, # Saniye :secret => 'burayı_düzenle' use Rack::Session::Pool, :expire_after => 2592000
 41. Test group :test do gem 'rack-test' end # Gemfile OUTER_APP

  = Rack::Builder.parse_file('config.ru').first class TestApp < Test::Unit::TestCase include Rack::Test::Methods def app OUTER_APP end def test_sample_page get '/test/amacli/1/' assert last_response.ok? assert_equal "JsPyConf çok güzel!", last_response.body end end # tests.rb
 42. Test Rack::Test::Methods :request :get :post :put :delete :options :head :follow_redirect!

  :header :set_cookie :clear_cookies :authorize :basic_authorize :digest_authorize :last_response :last_request
 43. Deployment • Apache • Nginx • Standalone Phusion Passenger Heroku

  $ sudo gem install passenger https://toolbelt.heroku.com/ git push heroku https://devcenter.heroku.com/articles/rack#frameworks
 44. Deployment # config.ru # application.rb # encoding: utf-8 require "./application.rb"

  run MyApp # encoding: utf-8 require 'rubygems' require 'bundler' Bundler.require # gerekli diğer require'lar... class MyApp < Sinatra::Base get '/' do "Merhaba" end run! if app_file == $0 end # encoding: utf-8 source "https://rubygems.org" ruby "1.9.3" group :development do gem 'thin' gem 'shotgun' end group :test do gem 'rack-test' end gem 'sinatra' gem 'sass' gem 'rdiscount' # Gemfile
 45. Deployment Apache $ (sudo) passenger-install-apache2-module <VirtualHost *:80> ServerName example.com DocumentRoot

  /path/to/example.com/public <Directory /path/to/example.com/public> AllowOverride all Options -MultiViews </Directory> </VirtualHost>
 46. Daha Fazla... • sinatra-contrib • DataMapper (Veritabanı Entegrasyonu) • Modüler

  Uygulamalar • Streaming / Long Polling • Middleware Geliştirmek • Extension Geliştirmek
 47. DataMapper $ gem install data_mapper $ gem install dm-sqlite-adapter $

  gem install dm-mysql-adapter $ gem install dm-postgres-adapter
 48. DataMapper require 'sqlite3' require 'dm-core' require 'dm-timestamps' configure :development do

  DataMapper::setup(:default, "sqlite3://#{Dir.pwd}/my_database.db") end class Blog include DataMapper::Resource property :id, Serial property :title, String property :content, Text property :url, String property :is_active, Boolean property :created_at, DateTime property :updated_at, DateTime end get '/blog/:post_id' do @post = Blog.get(params[:post_id]) erb :post_detail end sqlite3
 49. DataMapper class Post has n, :comments end class Comment belongs_to

  :post end DataMapper.auto_migrate!
 50. Kimler Kullanıyor? • Heroku • Github • Apple • BBC

  • Linkedin • Engine Yard • Stanford • Red Hat • Travis CI • Songbird
 51. Kaynaklar • http://www.sinatrarb.com/ • http://recipes.sinatrarb.com/ • http://sinatra-book.gittr.com/ • http://modrails.com •

  http://datamapper.org/getting-started.html • https://peepcode.com/products/sinatra * • https://tutsplus.com/course/simple-sinatra/ * * Ücretli servisler
 52. Kaynak Kod https://github.com/vigo/jspy2013-sinatra http://jspy2013-sinatra.herokuapp.com

 53. Teşekkürler @ugurozyilmazel @vigobronx http://ugur.ozyilmazel.com