Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Merhaba "Sinatra"

Merhaba "Sinatra"

Ruby web framework'ü Sinatra'yı tanıyalım!

Uğur Özyılmazel

March 31, 2013
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. MERHABA “SİNATRA”
  Uğur Özyılmazel
  http://ugur.ozyilmazel.com | @ugurozyilmazel

  View full-size slide

 2. FRANK SINATRA

  View full-size slide

 3. Sinatra ?
  Ruby ile hızlı ve kolay bir
  şekilde web uygulaması
  geliştirmek için hazırlanmış bir
  DSL’dir.
  http://www.sinatrarb.com/

  View full-size slide

 4. DSL ?
  Belirli bir problemi çözmek ya da işlemi
  yapmak için geliştirilmiş / hazırlanmış
  dil.

  View full-size slide

 5. Genel Özellikler
  • RACK Application *
  • Küçük ölçekli web uygulamaları
  • Saniyede 2000 request kapasite
  • Hız ve düşük hafıza kullanımı
  • Kolay kurulum ve deployment
  • “1 file app”
  * RACK : Ruby ve Ruby Framework’leri için Web Sunucusu
  Blake Mizerany

  View full-size slide

 6. Kullanım Alanları
  • Hızlıca Prototip hazırlamak
  • API sunmak / yapmak
  • Herhangi bir ilave framework
  kullanmadan Web Uygulaması yapmak
  • Apache+PHP’nin Ruby yansıması

  View full-size slide

 7. Dan Benjamin
  “RACK’den fazla
  RAILS’den az!”
  Peepcode - Meet Sinatra
  “More than RACK, Less than RAILS”

  View full-size slide

 8. Kurulum
  $ gem install sinatra
  * Mart 2013 itibariyle son sürüm : 1.4.2

  View full-size slide

 9. Yardımcı Araçlar
  $ gem install shotgun thin
  $ shotgun server.rb
  == Shotgun/Thin on http://127.0.0.1:9393/
  >> Thin web server (v1.5.0 codename Knife)
  >> Maximum connections set to 1024
  >> Listening on 127.0.0.1:9393, CTRL+C to stop
  • shotgun
  • thin

  View full-size slide

 10. “Merhaba Dünya”
  require 'rubygems'
  require 'sinatra'
  get '/' do
  "Merhaba Dünya! saat: #{Time.now}"
  end
  # application.rb
  $ ruby application.rb # default http://localhost:4567
  $ shotgun application.rb # http://127.0.0.1:9393

  View full-size slide

 11. HTTP Metodları
  GET
  POST
  PUT
  DELETE
  PATCH
  OPTIONS
  LINK
  UNLINK

  View full-size slide

 12. Yakalayıcılar (Handlers)
  get '/merhaba/:user_name' do
  "Merhaba #{params[:user_name]}!"
  end
  get '/merhaba/*/numaran/*' do
  "#{params[:splat][0]}, #{params[:splat][1]}"
  end
  http://127.0.0.1:9393/merhaba/vigo/numaran/11
  http://127.0.0.1:9393/merhaba/jspyconf

  View full-size slide

 13. Params, Splat ve RegExp Kullanımı
  get '/indir/*.*' do |file, ext|
  "Dosya: #{file}, Tipi: #{ext}"
  end
  http://127.0.0.1:9393/indir/resim.jpg
  get %r{/kullanici/([\w]+)/?(\d+)?} do
  "Yakalananlar: #{params[:captures]}"
  end
  http://127.0.0.1:9393/kullanici/vigo
  http://127.0.0.1:9393/kullanici/vigo/1
  get '/kazanan/:user/?:id?' do
  "Kazanan #{params[:user]}, id var mı? #{!params[:id].nil?}"
  end
  http://127.0.0.1:9393/kazanan/vigo
  http://127.0.0.1:9393/kazanan/vigo/1

  View full-size slide

 14. Duruma Bağlı Yakalama (Conditions)
  :agent
  # AppleWebKit/536.28.10
  # Sadece AppleWebKit tarayıcıları için
  get '/ajan', :agent => /AppleWebKit\/(\d+)/ do
  mversion = @params[:agent].first
  "AppleWebKit major sürümü: #{mversion}"
  end
  get '/ajan' do
  "Tüm tarayıcılar için..."
  end
  :host_name
  # http://localhost:9393/admin yakalar
  # http://127.0.0.1:9393/admin çalışmaz
  get '/admin', :host_name => /^local/ do
  "Sadece adminler girebilir!"
  end
  :provides
  get '/test_provide', :provides => :json do
  pass unless request.accept? 'application/json'
  { :username => 'vigo', :email => '[email protected]' }.to_json
  end

  View full-size slide

 15. Kendi Durumumuz Oluşturalım
  set(:ihtimal) { |value| condition { rand <= value } }
  get '/piyango', :ihtimal => 0.1 do
  "Tebrikler kazandınız!"
  end
  get '/piyango' do
  "Kaybettiniz ):"
  end
  set(:test_auth) do |*roles|
  condition do
  unless roles.any? {|role| current_test_user.in_role? role }
  redirect "/sistem/giris", 303
  end
  end
  end
  get "/sistem/giris/?" do
  "Bu sayfaları görüntülemek için sisteme giriş yapmanız gerekiyor!"
  end
  get "/sistem/profil/?", :test_auth => [:user, :guest] do
  "Profil bilgileri"
  end
  get "/sistem/admin/?", :test_auth => :admin do
  "Sadece admin olanlar görebiliyor"
  end

  View full-size slide

 16. Sayfalar (Views)
  # views/sayfa.erb
  Merhaba

  Saat <%= @saat %>

  # server.rb
  get '/sayfa/?' do
  @saat = Time.now.strftime("%I:%M:%S")
  erb :sayfa
  end

  View full-size slide

 17. Post İşlemi
  # application.rb
  get '/post/test/?' do
  erb :post_form, :layout => :genel
  end
  post '/post/test/?' do
  @username = params[:username]
  erb :post_form, :layout => :genel
  end

  Kullanıcı adı girin  <% if @username %>
  Göndermiş olduğunuz kullanıcı adı:
  <%= h @username %>
  <% end %>

  # views/post_form.erb
  Helper

  View full-size slide

 18. Statik Dosyalar
  # application.rb
  get '/sayfa/3/?' do
  @saat = Time.now.strftime("%I:%M:%S")
  @page_title = "Bu sayfa :layout ve css kullanıyor"
  erb :sayfa, :layout => :genel2
  end
  # public/css/base.css
  body {
  background: #555;
  color: #ff0;
  font-family: Helvetica, Arial;
  margin: 20px;
  padding: 0;
  }
  h1 {
  color: #fff;
  }
  <%= @page_title %>  genel.erb
  <%= yield %>


  # views/genel2.erb

  View full-size slide

 19. Şablonlar (Templates)
  • Haml
  • Erb
  • Builder
  • Nokogiri
  • Liquid
  • Markdown
  • Textile
  • Rdoc
  • Sass / SCSS
  • Less
  • Coffe
  • Stylus

  View full-size slide

 20. Mizanpaj (Layout)
  # application.rb
  get '/sayfa/2/?' do
  @saat = Time.now.strftime("%I:%M:%S")
  @page_title = "Bu sayfa :layout kullanıyor"
  erb :sayfa, :layout => :genel
  end
  # views/genel.erb
  <%= @page_title %>


  genel.erb
  <%= yield %>


  View full-size slide

 21. Şablonlar (Templates)
  Sass ve Markdown
  get '/sass/*.sass' do
  content_type 'text/css', :charset => 'utf-8'
  sass params[:splat].first.to_sym,
  :style => :expanded,
  :views => "#{settings.root}/sass"
  end
  # sass/*.sass yakalamak için
  get '/sayfa/ornek/markdown/?' do
  markdown :sayfa, :layout_engine => :erb, :layout => :genel3
  end
  # render için erb motorunu kullanıyoruz

  View full-size slide

 22. Şablonlar (Templates)
  Sass ve Markdown
  # views/genel3.erb
  <%= @page_title %>  genel.erb
  <%= yield %>


  View full-size slide

 23. Şablonlar (Templates)
  Sass ve Markdown
  # views/sayfa.markdown
  # Bu H1
  ## Bu H2
  Bu pre ...
  Bu paragraf...
  def foo(user)
  "#{user}"
  end
  # sass/stil.sass
  $color: #00f
  $h1_color: adjust-hue($color, 270deg)
  $fonts: Helvetica, Arial
  body
  background-color: adjust-hue($color, 20deg)
  color: darken($h1_color, 20%)
  font-family: $fonts
  margin: 40px
  h1
  color: $h1_color
  pre
  border: 1px solid darken($color, 20)
  padding: 20px
  background-color: darken($color, 24)
  code
  line-height: 1.5em
  color: darken($h1_color, 10%)

  View full-size slide

 24. Filtreler
  before
  Request’den önce çalışır.
  after
  Request’den sonra çalışır.
  before do
  headers "Content-Type" => "text/html; charset=utf-8"
  end

  View full-size slide

 25. Filtreler
  after ve before’da set edilen değişkenler
  tüm “route”larda kullanılabiliyor.

  View full-size slide

 26. Filtreler
  before '/sayfa/3/?' do
  @before_param = "Bu değişken -before- da set edildi"
  end
  get '/sayfa/3/?' do
  @saat = Time.now.strftime("%I:%M:%S")
  @page_title = "Bu sayfa :layout ve css kullanıyor"
  erb :sayfa, :layout => :genel2
  end

  View full-size slide

 27. Yardımcı Fonksiyonlar (Helpers)
  View ve Handler’larda kullanılır.
  helpers do
  def h(text)
  Rack::Utils.escape_html(text)
  end
  end
  # application.rb
  <%= h @username %>
  # view/erb

  View full-size slide

 28. pass ve halt
  halt
  Tamamen dur!
  pass
  Uygun olan bir sonraki route’a geç

  View full-size slide

 29. pass ve halt
  get '/tahmin/:kim/?' do
  pass unless params[:kim] == 'vigo'
  "Doğru cevap!"
  end
  get '/tahmin/*/?' do
  "Hayır bilemedin!"
  end
  http://127.0.0.1:9393/tahmin/vigo/
  get '/konferans1/:hangisi/?' do
  halt unless params[:hangisi] == 'jspyconf'
  "Evet doğru konferans!"
  end
  http://127.0.0.1:9393/konferans1/jspyconf

  View full-size slide

 30. Diğer halt durumları
  get '/konferans2/:hangisi/?' do
  halt 404 unless params[:hangisi] == 'jspyconf'
  "Evet doğru konferans!"
  end
  get '/konferans3/:hangisi/?' do
  halt [403, "Yetkiniz yok"] unless params[:hangisi] == 'jspyconf'
  "Evet doğru konferans!"
  end
  Hata kodu ve ilave mesaj belirtmek

  View full-size slide

 31. Özelleştirilmiş 404
  not_found do
  "Aradığınız sayfa bulunamadı!"
  end
  Tamamen özelleştirmek...
  not_found do
  erb :ozel_404
  end

  View full-size slide

 32. Yönlerdirmek: redirect
  redirect URL, StatusCode
  get '/google' do
  redirect "http://google.com"
  # redirect "/foo", 301
  end

  View full-size slide

 33. Hata Yakalamak
  error 403 do
  "Giriş Yasak"
  end
  get '/gizli' do
  403
  end
  error 400..510 do
  "Pek çok hatayı yakaladık"
  end

  View full-size slide

 34. Özelleştirilmiş Hatalar
  disable :show_exceptions
  error do
  mesaj = env['sinatra.error'].message
  "Hata mesajı: #{mesaj}"
  end
  class CustomError < StandardError; end
  error CustomError do
  mesaj = env['sinatra.error'].message
  "Bu CustomError,
  mesajı da #{mesaj}"
  end

  View full-size slide

 35. Özelleştirilmiş Hatalar
  get '/ozel-hata/1/' do
  raise StandardError, "StandardError raise ettik"
  end
  get '/ozel-hata/2/' do
  raise CustomError, "CustomError raise ettik"
  end

  View full-size slide

 36. Konfigürasyon
  :test
  :development
  :production
  # http://www.sinatrarb.com/intro.html#Configuration
  configure do
  # set :option, 'value'
  # enable :option
  # disable :option
  enable :logging
  disable :show_exceptions
  end
  configure :development, :test
  do
  enable :logging
  end

  View full-size slide

 37. Session
  enable :sessions
  Konfigürasyon seviyesinde
  session['key'] = "value"
  get('/') {
  "Merhaba #{session['user_name']}."
  }

  View full-size slide

 38. Session
  Pooling
  Cookie
  use Rack::Session::Cookie, :key => 'rack.session',
  :domain => 'foo.com',
  :path => '/',
  :expire_after => 2592000, # Saniye
  :secret => 'burayı_düzenle'
  use Rack::Session::Pool, :expire_after => 2592000

  View full-size slide

 39. Test
  group :test do
  gem 'rack-test'
  end
  # Gemfile
  OUTER_APP = Rack::Builder.parse_file('config.ru').first
  class TestApp < Test::Unit::TestCase
  include Rack::Test::Methods
  def app
  OUTER_APP
  end
  def test_sample_page
  get '/test/amacli/1/'
  assert last_response.ok?
  assert_equal "JsPyConf çok güzel!", last_response.body
  end
  end
  # tests.rb

  View full-size slide

 40. Test
  Rack::Test::Methods
  :request
  :get
  :post
  :put
  :delete
  :options
  :head
  :follow_redirect!
  :header
  :set_cookie
  :clear_cookies
  :authorize
  :basic_authorize
  :digest_authorize
  :last_response
  :last_request

  View full-size slide

 41. Deployment
  • Apache
  • Nginx
  • Standalone
  Phusion Passenger
  Heroku
  $ sudo gem install passenger
  https://toolbelt.heroku.com/
  git push heroku
  https://devcenter.heroku.com/articles/rack#frameworks

  View full-size slide

 42. Deployment
  # config.ru
  # application.rb
  # encoding: utf-8
  require "./application.rb"
  run MyApp
  # encoding: utf-8
  require 'rubygems'
  require 'bundler'
  Bundler.require
  # gerekli diğer require'lar...
  class MyApp < Sinatra::Base
  get '/' do
  "Merhaba"
  end
  run! if app_file == $0
  end
  # encoding: utf-8
  source "https://rubygems.org"
  ruby "1.9.3"
  group :development do
  gem 'thin'
  gem 'shotgun'
  end
  group :test do
  gem 'rack-test'
  end
  gem 'sinatra'
  gem 'sass'
  gem 'rdiscount'
  # Gemfile

  View full-size slide

 43. Deployment
  Apache
  $ (sudo) passenger-install-apache2-module

  ServerName example.com
  DocumentRoot /path/to/example.com/public

  AllowOverride all
  Options -MultiViews


  View full-size slide

 44. Daha Fazla...
  • sinatra-contrib
  • DataMapper (Veritabanı Entegrasyonu)
  • Modüler Uygulamalar
  • Streaming / Long Polling
  • Middleware Geliştirmek
  • Extension Geliştirmek

  View full-size slide

 45. DataMapper
  $ gem install data_mapper
  $ gem install dm-sqlite-adapter
  $ gem install dm-mysql-adapter
  $ gem install dm-postgres-adapter

  View full-size slide

 46. DataMapper
  require 'sqlite3'
  require 'dm-core'
  require 'dm-timestamps'
  configure :development do
  DataMapper::setup(:default, "sqlite3://#{Dir.pwd}/my_database.db")
  end
  class Blog
  include DataMapper::Resource
  property :id, Serial
  property :title, String
  property :content, Text
  property :url, String
  property :is_active, Boolean
  property :created_at, DateTime
  property :updated_at, DateTime
  end
  get '/blog/:post_id' do
  @post = Blog.get(params[:post_id])
  erb :post_detail
  end
  sqlite3

  View full-size slide

 47. DataMapper
  class Post
  has n, :comments
  end
  class Comment
  belongs_to :post
  end
  DataMapper.auto_migrate!

  View full-size slide

 48. Kimler Kullanıyor?
  • Heroku
  • Github
  • Apple
  • BBC
  • Linkedin
  • Engine Yard
  • Stanford
  • Red Hat
  • Travis CI
  • Songbird

  View full-size slide

 49. Kaynaklar
  • http://www.sinatrarb.com/
  • http://recipes.sinatrarb.com/
  • http://sinatra-book.gittr.com/
  • http://modrails.com
  • http://datamapper.org/getting-started.html
  • https://peepcode.com/products/sinatra *
  • https://tutsplus.com/course/simple-sinatra/ *
  * Ücretli servisler

  View full-size slide

 50. Kaynak Kod
  https://github.com/vigo/jspy2013-sinatra
  http://jspy2013-sinatra.herokuapp.com

  View full-size slide

 51. Teşekkürler
  @ugurozyilmazel
  @vigobronx
  http://ugur.ozyilmazel.com

  View full-size slide