Speaker Deck

Android School 02

by Adam Jodłowski

Published March 23, 2013 in Programming

Formatowanie i stylizowanie łańcuchów znaków. Menu opcji, toasty, okna dialogowe i alerty. Intencje niejawne, własne filtry intencji.

Other Presentations by this Speaker