Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

O co walczymy?

O co walczymy?

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. Następnie PAN powiedział: Głośno rozlega się krzyk z Sodomy i

  Gomory. Grzech tych miast jest naprawdę poważny. Postanowiłem zstąpić i przekonać się, czy rzeczywiście postępują tak jak by wskazywał na to ten krzyk, który dotarł do Mnie, czy też nie. Chcę się tego dowiedzieć! Po tych słowach mężczyźni odwrócili się i ruszyli ku Sodomie. Abraham stał nadal przed PANEM. Po chwili jednak podszedł i zapytał: Czy rzeczywiście byłbyś gotów zgładzić sprawiedliwego razem z bezbożnym? Księga Rodzaju 18:20-23
 2. A co, jeśli jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych? Czy

  i wówczas nie wahałbyś się go zgładzić? Czy nie przebaczyłbyś temu miejscu ze względu na tych pięćdziesięciu sprawiedliwych mieszkańców? Przenigdy! Nie dopuść do czegoś takiego! Nie uśmiercaj sprawiedliwego wraz z bezbożnym. Niech sprawiedliwego nie spotka to samo, co bezbożnego. Nigdy do tego nie dopuść. Czy Sędzia całej ziemi sam nie ma postępować zgodnie z tym, co słuszne? Księga Rodzaju 18:24-25
 3. Jeśli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych — odpowiedział PAN —

  to ze względu na nich przebaczę całemu miastu. Abraham znów się odezwał: Wybacz, Panie, że ośmielam się do Ciebie przemówić — ja proch i popiół. Gdyby zabrakło pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczyłbyś całe miasto z powodu tych pięciu? Nie — odpowiedział Pan — nie zniszczyłbym, gdybym tam znalazł czterdziestu pięciu. Księga Rodzaju 18:26-28
 4. Abraham przemówił jeszcze raz: Może znajdzie się tam czterdziestu? —

  Nie zniszczę ze względu na tych czterdziestu. Panie, proszę, nie rozgniewaj się, że przemówię. A gdyby było tam trzydziestu? Nie tknę miasta, jeśli znajdę tam tych trzydziestu. Panie, wybacz, że ośmielam się do Ciebie przemawiać. Ale może znajdzie się tam dwudziestu? Pan odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. Księga Rodzaju 18:29-31
 5. Proszę, niech się Pan nie rozgniewa. Przemówię jeszcze raz: Może

  znajdzie się tam dziesięciu? Pan odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu. Tak PAN skończył rozmowę z Abrahamem i odszedł. Abraham wrócił do swoich namiotów. Księga Rodzaju 18:32-33
 6. Wtedy PAN spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i

  ognia! Spadł on od PANA! Prosto z nieba! Zniszczył On te miasta, Zniszczył cały okrąg, wszystkich mieszańców tych miast, a nawet zieleń na polach. Żona Lota obejrzała się wstecz i stała się słupem soli. Księga Rodzaju 19:24-26
 7. Abraham zaś wstał wcześnie rano i udał się w to

  miejsce, gdzie stał przed obliczem PANA. Spojrzał w kierunku Sodomy i Gomory, spojrzał na tę ziemię — na cały tamtejszy okręg. Zobaczył, że nad ziemią wznosi się gęsty dym. Przypominał on dym wznoszący się z garncarskiego pieca. Gdy Bóg niszczył miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama. I gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot, jego samego uchronił od zagłady. Księga Rodzaju 19:27-29
 8. 1. Dwa grzechy Sodomy Oto winą Sodomy, twojej siostry, było

  to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. 50Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Księga Ezechiela 16:49-50
 9. 1. Dwa grzechy Sodomy Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz,

  lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Księga Izajasza 38:17
 10. 1. Dwa grzechy Sodomy A jeszcze większą łaskę okazuje w

  słowach: Bóg stawia opór zarozumiałym, ale pokornym udziela łaski. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. List Jakuba 4:6-7
 11. 2. Wstawiennictwo Abrahama Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem,

  narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość Tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. 1 List Piotra 2:9
 12. Abraham zaś wstał wcześnie rano i udał się w to

  miejsce, gdzie stał przed obliczem PANA. Spojrzał w kierunku Sodomy i Gomory, spojrzał na tę ziemię — na cały tamtejszy okręg. Zobaczył, że nad ziemią wznosi się gęsty dym. Przypominał on dym wznoszący się z garncarskiego pieca. Gdy Bóg niszczył miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama. I gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot, jego samego uchronił od zagłady. Księga Rodzaju 19:27-29
 13. 3. O co walczymy? Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród

  wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego 20i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. Ewangelia Mateusza 28:19-20 Aspekt 1: Głoszenie pokoju
 14. 3. O co walczymy? Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem

  i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat. List Jakuba 1:27 Aspekt 2: Wrażliwość społeczna
 15. 3. O co walczymy? Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem

  i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat. List Jakuba 1:27 Aspekt 3: oddzielenie od świata
 16. 3. O co walczymy? Macie bowiem przywilej, ze względu na

  Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć List do Filipian 1:29 Aspekt 4: znoszenie cierpień