Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

O co walczymy?

O co walczymy?

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. Następnie PAN powiedział: Głośno rozlega się krzyk
  z Sodomy i Gomory. Grzech tych miast jest naprawdę
  poważny. Postanowiłem zstąpić i przekonać się, czy
  rzeczywiście postępują tak jak by wskazywał na to ten
  krzyk, który dotarł do Mnie, czy też nie. Chcę się tego
  dowiedzieć! Po tych słowach mężczyźni odwrócili się i
  ruszyli ku Sodomie. Abraham stał nadal przed PANEM.
  Po chwili jednak podszedł i zapytał: Czy rzeczywiście
  byłbyś gotów zgładzić sprawiedliwego razem z
  bezbożnym?
  Księga Rodzaju 18:20-23

  View full-size slide

 2. A co, jeśli jest w tym mieście pięćdziesięciu
  sprawiedliwych? Czy i wówczas nie wahałbyś się go
  zgładzić? Czy nie przebaczyłbyś temu miejscu ze
  względu na tych pięćdziesięciu sprawiedliwych
  mieszkańców? Przenigdy! Nie dopuść do czegoś
  takiego! Nie uśmiercaj sprawiedliwego wraz z
  bezbożnym. Niech sprawiedliwego nie spotka to samo,
  co bezbożnego. Nigdy do tego nie dopuść. Czy Sędzia
  całej ziemi sam nie ma postępować zgodnie z tym, co
  słuszne?
  Księga Rodzaju 18:24-25

  View full-size slide

 3. Jeśli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych
  — odpowiedział PAN — to ze względu na nich
  przebaczę całemu miastu. Abraham znów się odezwał:
  Wybacz, Panie, że ośmielam się do Ciebie przemówić
  — ja proch i popiół. Gdyby zabrakło pięciu do tych
  pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczyłbyś całe
  miasto z powodu tych pięciu? Nie — odpowiedział Pan
  — nie zniszczyłbym, gdybym tam znalazł czterdziestu
  pięciu.
  Księga Rodzaju 18:26-28

  View full-size slide

 4. Abraham przemówił jeszcze raz: Może znajdzie się tam
  czterdziestu? — Nie zniszczę ze względu na tych
  czterdziestu. Panie, proszę, nie rozgniewaj się, że
  przemówię. A gdyby było tam trzydziestu? Nie tknę
  miasta, jeśli znajdę tam tych trzydziestu. Panie,
  wybacz, że ośmielam się do Ciebie przemawiać. Ale
  może znajdzie się tam dwudziestu? Pan odpowiedział:
  Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu.
  Księga Rodzaju 18:29-31

  View full-size slide

 5. Proszę, niech się Pan nie rozgniewa. Przemówię
  jeszcze raz: Może znajdzie się tam dziesięciu? Pan
  odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych
  dziesięciu. Tak PAN skończył rozmowę z
  Abrahamem i odszedł. Abraham wrócił do swoich
  namiotów.
  Księga Rodzaju 18:32-33

  View full-size slide

 6. Wtedy PAN spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz
  siarki i ognia! Spadł on od PANA! Prosto z nieba!
  Zniszczył On te miasta, Zniszczył cały okrąg,
  wszystkich mieszańców tych miast, a nawet
  zieleń na polach. Żona Lota obejrzała się wstecz
  i stała się słupem soli.
  Księga Rodzaju 19:24-26

  View full-size slide

 7. Abraham zaś wstał wcześnie rano i udał się w to
  miejsce, gdzie stał przed obliczem PANA. Spojrzał w
  kierunku Sodomy i Gomory, spojrzał na tę ziemię —
  na cały tamtejszy okręg. Zobaczył, że nad ziemią
  wznosi się gęsty dym. Przypominał on dym
  wznoszący się z garncarskiego pieca. Gdy Bóg niszczył
  miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama. I gdy
  niszczył miasta, w których mieszkał Lot, jego samego
  uchronił od zagłady.
  Księga Rodzaju 19:27-29

  View full-size slide

 8. 1. Dwa grzechy Sodomy
  Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w
  pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz
  ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i
  biednego. 50Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości
  przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak
  widziałaś.
  Księga Ezechiela 16:49-50

  View full-size slide

 9. 1. Dwa grzechy Sodomy
  Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz, lecz
  Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż
  poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy.
  Księga Izajasza 38:17

  View full-size slide

 10. 1. Dwa grzechy Sodomy
  A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach: Bóg
  stawia opór zarozumiałym, ale pokornym udziela
  łaski. Podporządkujcie się zatem Bogu,
  przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie.
  List Jakuba 4:6-7

  View full-size slide

 11. 2. Wstawiennictwo
  Abrahama
  Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim
  kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym,
  by rozgłaszać wspaniałość Tego, który was wyrwał
  z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające
  światło.
  1 List Piotra 2:9

  View full-size slide

 12. Abraham zaś wstał wcześnie rano i udał się w to
  miejsce, gdzie stał przed obliczem PANA. Spojrzał w
  kierunku Sodomy i Gomory, spojrzał na tę ziemię —
  na cały tamtejszy okręg. Zobaczył, że nad ziemią
  wznosi się gęsty dym. Przypominał on dym
  wznoszący się z garncarskiego pieca. Gdy Bóg niszczył
  miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama. I gdy
  niszczył miasta, w których mieszkał Lot, jego samego
  uchronił od zagłady.
  Księga Rodzaju 19:27-29

  View full-size slide

 13. 3. O co walczymy?
  Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich
  narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha
  Świętego 20i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam
  przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
  dni aż po kres tego wieku.
  Ewangelia Mateusza 28:19-20
  Aspekt 1: Głoszenie pokoju

  View full-size slide

 14. 3. O co walczymy?
  Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem
  i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom
  i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie
  splamionym przez świat.
  List Jakuba 1:27
  Aspekt 2: Wrażliwość społeczna

  View full-size slide

 15. 3. O co walczymy?
  Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem
  i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom
  i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie
  splamionym przez świat.
  List Jakuba 1:27
  Aspekt 3: oddzielenie od świata

  View full-size slide

 16. 3. O co walczymy?
  Macie bowiem przywilej, ze względu na Chrystusa, nie
  tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć
  List do Filipian 1:29
  Aspekt 4: znoszenie cierpień

  View full-size slide