Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Как да превземем света с Vim

Как да превземем света с Vim

Представена на VarnaConf 2012. Видео може да се изтегли оттук: http://va.ludost.net/files/varnaconf/2012/08-AndrewRadev.avi

Кратка демонстрация на няколко плъгина за Vim с разни изводи за това защо всъщност е толкова удобен и защо си заслужава да го използваме.

Andrew Radev

August 11, 2012
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Как да превземем света с

  View full-size slide

 2. Андрей Радев
  Twitter: AndrewRadev
  Github: AndrewRadev

  View full-size slide

 3. The Plan

  Няколко интересни плъгина

  Bla, bla, bla

  Още един интересен плъгин

  Bla, bla, bla

  View full-size slide

 4. (demo)
  Демонстрация на плъгини:

  Surround

  Tabular

  Splitjoin

  Sideways

  Switch

  View full-size slide

 5. Ctrl + [ escape

  Ctrl + ] follow tag

  View full-size slide

 6. (demo)
  Демонстрация на NERDTree, преименуване на файл

  View full-size slide

 7. Три извода

  Ограниченията може доста да помогнат

  Работи се по-бързо, като се прави по-
  малко

  Customization is fun!

  View full-size slide

 8. Build your own lightsaber

  View full-size slide

 9. Build your own lightsaber chainsaw

  View full-size slide

 10. Build your own lightsaber chainsaw
  nunchucks

  View full-size slide

 11. Как да се научим?

  Vimtutor

  :help

  Reddit.com/r/vim

  Reddit.com/r/vimplugins

  Stack Overflow

  “Practical Vim”

  The hard way – just use it!

  View full-size slide

 12. Въпроси?

  View full-size slide