$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Как да превземем света с Vim

Как да превземем света с Vim

Представена на VarnaConf 2012. Видео може да се изтегли оттук: http://va.ludost.net/files/varnaconf/2012/08-AndrewRadev.avi

Кратка демонстрация на няколко плъгина за Vim с разни изводи за това защо всъщност е толкова удобен и защо си заслужава да го използваме.

Andrew Radev

August 11, 2012
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Как да превземем света с

  View Slide

 2. Андрей Радев
  Twitter: AndrewRadev
  Github: AndrewRadev

  View Slide

 3. The Plan

  Няколко интересни плъгина

  Bla, bla, bla

  Още един интересен плъгин

  Bla, bla, bla

  View Slide

 4. (demo)
  Демонстрация на плъгини:

  Surround

  Tabular

  Splitjoin

  Sideways

  Switch

  View Slide

 5. ?

  View Slide

 6. Ctrl + [ escape

  Ctrl + ] follow tag

  View Slide

 7. View Slide

 8. (demo)
  Демонстрация на NERDTree, преименуване на файл

  View Slide

 9. Три извода

  Ограниченията може доста да помогнат

  Работи се по-бързо, като се прави по-
  малко

  Customization is fun!

  View Slide

 10. Build your own lightsaber

  View Slide

 11. Build your own lightsaber chainsaw

  View Slide

 12. Build your own lightsaber chainsaw
  nunchucks

  View Slide

 13. Как да се научим?

  Vimtutor

  :help

  Reddit.com/r/vim

  Reddit.com/r/vimplugins

  Stack Overflow

  “Practical Vim”

  The hard way – just use it!

  View Slide

 14. Въпроси?

  View Slide