Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji

Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji

Dlaczego ład danych jest niezbędny do sprawnej automatyzacji i robotyzacji biznesu. Czy i w jaki sposób automatyzacja może pomóc we wdrażaniu ładu danych.

Andrzej Sobczak

October 20, 2018
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji biznesu Prof. SGH,

  dr hab. Andrzej Sobczak Redaktor serwisu Robonomika.pl
 2. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania IT,

  SGH Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących transformacji, architektury IT i ładu danych Praktyk
 3. . Agenda Kontekst prezentacji czyli co się działo z ładem

  danych i automatyzacją/robotyzacją biznesu w ostatnich latach w Polsce (i nie tylko) Co nas czeka już niebawem czyli co stanie się z ładem danych w kontekście tsunami informacyjnego i popularyzacji sztucznej inteligencji Relacje ładu danych z automatyzacją i robotyzacją biznesu czyli czy automatyzacja/robotyzacja jest sojusznikiem czy może wrogiem ładu danych? 01 02 03
 4. Tylko niektóre branże i firmy idą do przodu 02. Barierą

  jest ludzka mentalność 03. Obserwacje statystycznie nieistotne, ale… Znaleźliśmy się w impasie wdrożeniowym 01.
 5. Zmiana rozkładu popularności na świecie ładu danych w zestawieniu z

  automatyzacją / robotyzacją w latach 08-18 Google Trends Ład danych Automatyzacja procesów Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA)
 6. Narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów Robotic Process Automation Klasa oprogramowania

  stosowana do automatyzacji - na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) - powtarzalnych, masowych działań realizowanych zwykle w kilku systemach, które są składowymi procesów biznesowych. Działania te wykonuje w sposób autonomiczny – w jednym lub więcej systemach – agent softwarowy na bazie zdefiniowanych wcześniej reguł biznesowych, z wyłączeniem obsługi sytuacji wyjątkowych, w których wymagane jest zaangażowanie człowieka.
 7. Otrzymanie maila w sprawie przygotowania analizy na bazie danych pochodzących

  z systemu ERP Zalogowanie do systemu ERP Wyszukiwanie i uruchomienie gotowego szablonu raportu w systemie ERP Przeniesienie danych do Excela (funkcja copy-paste) Uruchomienie gotowego makra w Excelu i zrobienie tabeli typu „pivot” oraz zapisanie wyników Przygotowanie maila (w tym dodanie złącznika) i wysłanie go do wnioskującego . Proces wykonywany przez człowieka Monitorowanie skrzynki pod kątem ew. nadejścia malia w sprawie przygotowania analizy Kiedy nadejdzie wniosek zalogowanie się do systemu ERP Wyszukiwanie i uruchomienie gotowego szablonu raportu w systemie ERP Przeniesienie danych do Excela (funkcja copy-paste) Uruchomienie gotowego makra w Excelu i zrobienie tabeli typu „pivot” oraz zapisanie wyników Przygotowanie maila (w tym dodanie złącznika) i wysłanie go do wnioskującego . Proces wykonywany przez robota
 8. $ 4.7 Całkowity koszt obsługi pojedynczego wywołania procesu przez człowieka

  $ 1.6 Całkowity koszt obsługi pojedynczego wywołania procesu przez robota $ 3125 $ 9400 Koszt obsługi 2000 wywołań procesu w przeciągu miesiąca przez człowieka Koszt obsługi 2000 wywołań procesu w przeciągu miesiąca przez robota
 9. Liczba robotów vs. uwolnionych etatów 01. Miesięczna liczba transakcji obsłużonych

  przez roboty 02. Liczby, które inspirują (CFO) 1 milion 300 robotów 600 etatów 12 miesięcy Okres zwrotu z inwestycji 03. L Willcocks, M Lacity, The London School of Economics and Political Science, UK
 10. Robonomika Robots+Economics Interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji

  i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (sektora usług).
 11. Nie stać nas na ciągłe poprawianie danych. One muszą być

  dobre już u samego źródła. Wywiady z CFO/COO, maj 2018
 12. W Polsce liczba firm, których kluczowe systemy można określić mianem

  legacy wynosi co najmniej 35%. Przewiduje się, że w przeciągu 5 lat ta liczba wzrośnie do 55%. Badanie SGH i IDG, maj 2017
 13. Znalezienie młodego pracownika, który chciałby pracować za rozsądne pieniądze i

  który związałby się z naszą firmą na co najmniej 3 lata jest obecnie bardzo trudne Wywiady z COO/CFO, BPO księgowe w Warszawie, maj 2018
 14. Wyróżniki zastosowania RPA Rozwiązania RPA sprawdzają się, przy masowych procesach,

  które będą obsłużone w identyczny sposób Obsługa procesów masowych Operacje wykonywane przez roboty realizowane są kilka-kilkadziesiąt razy szybciej od tych przez ludzi Wysoka efektywność pracy Pracownicy będą mogli zająć się bardziej rozwijającymi, mniej rutynowymi pracami Uwolnienie zasobów ludzkich
 15. Każda z cech zautomatyzowanej robotyzacji procesów może stać się orężem

  w walce o wysoką wartość biznesową posiadanych danych
 16. K Korekta błędów Połączenie obsługi procesów z jednoczesną korektą błędów

  w przetwarzanych danych S Standaryzacja danych Standaryzacja sposobów wprowadzania danych do systemów (zwłaszcza legacy) Jak właściwe użycie RPA może pomóc wbudować w genom firmy jakość danych? M Minimalizacja błędów Minimalizacja błędów popełnianych podczas realizacji procesów
 17. . Możliwości, które dostarcza RPA Audytowalność przetwarzania Możliwość zapisywania w

  logach wszystkich operacji wykonywanych na danych + jawność algorytmów Niskopoziomowa weryfikacja Możliwość sprawdzenia długości wprowadzanych danych, zestawu dopuszczalnych znaków, sum kontrolnych…, Alerty projakościowe Możliwość zasygnalizowania sytuacji nietypowych występujących przy przetwarzaniu danych
 18. Wyróżniki zastosowania RPA Rozwiązania RPA sprawdzają się, przy masowych procesach,

  które będą obsłużone w identyczny sposób Obsługa procesów masowych Operacje wykonywane przez roboty realizowane są kilka-kilkadziesiąt razy szybciej od tych przez ludzi Wysoka efektywność pracy Pracownicy będą mogli zająć się bardziej rozwijającymi, mniej rutynowymi pracami Uwolnienie zasobów ludzkich
 19. N Sytuacje nadzwyczajne Wybrakowana analiza sytuacji nadzwyczajnych, które mogą wystąpić

  podczas realizacji procesów Z Nieskoordynowane zmiany Brak informacji o wprowadzanych w systemach informatycznych zmianach (nawet technicznych) Jak nieprzemyślane użycie RPA może doprowadzić do katastrofy? M Brak monitoringu Brak, lub bardzo nikły monitoring realizacji procesów biznesowych przetwarzanych narzędziem RPA
 20. . Wyzwania, które się pojawiają przy RPA Problemy z odpowiedzialnością

  Akceptacja reguł przetwarzania danych przez roboty jest kością niezgody między biznesem i IT Pozorna prostota i dostępność narzędzi RPA przedstawiane jest jako narzędzie nie wymagające wiedzy programistycznej Nieuświadomiona złożoność biznesu Niedocenienie złożoności procesów, co powoduje pominięcie obsługi części sytuacji
 21. . Fazy rozwoju narzędzi do automatyzacji i robotyzacji Rutynowe i

  masowe czynności Zdolności poznawcze 1. 2. 3. W komercyjnych wdrożeniach jesteśmy na I fazie robotyzacji biznesu Zaawansowana analityka procesów
 22. . Paradoks Moraveca Stosunkowo łatwo sprawić, żeby komputery przejawiały umiejętności

  dorosłego człowieka w testach na inteligencję, ale jest trudne (…) zaprogramowanie im umiejętności rocznego dziecka w percepcji i mobilności. Umysłowe zdolności dwulatka, które uważamy za oczywiste − rozpoznanie twarzy, podniesienie ołówka, przejście przez pokój – faktycznie rozwiązują jedne z najtrudniejszych inżynieryjnych problemów... Dlatego recepcjoniści i kucharze są bezpieczni w najbliższych dekadach. Natomiast gdy pojawi się nowa generacja inteligentnych urządzeń, to analitycy giełdowi, inżynierowie (...) mogą zostać zastąpieni maszynami.
 23. Narzędzia do automatyzacji kognitywnej Cognitive Autmation Klasa oprogramowania wykorzystywana do

  wykonania wielu powiązanych ze sobą procesów, przy minimalnej lub zerowej interwencji ze strony człowieka (nawet w przypadku wystąpienia anomalii – sytuacji niestandardowych podczas realizacji procesów). Oprogramowanie to wykorzystuje kryteria decyzyjne, reguły biznesowe oraz mechanizmy pozyskania, oceny i interpretacji nowej wiedzy.
 24. RPA (I generacji) Chatboty Videoboty RPA to tylko część technologii

  automatyzacji i robotyzacji RPA (kognitywne) . Expert Automation & Augmentation Software ….
 25. dane nieustrukturalizowane Miesięcznie 30 miliardów wiadomości jest dodawanych na Facebooku,

  a 4 miliardy godzin jest oglądanych na YouTube zetabajtów Tyle pomieści 80 chińskich murów zbudowanych z 64 gigabajtowych IPhonów
 26. Złej jakości dane mogą pokazać swoje prawdziwe oblicze dwukrotnie -

  najpierw podczas szkolenia modelu predykcyjnego, a następnie podczas jego używania przy podejmowaniu decyzji Thomas C. Redman, HBR Review, 2018
 27. . Syndrom Tay.ai Chatbot opublikowany przez Microsoft na portalu Twitter

  23 marca 2016 r. Tay zaczął publikować obraźliwe posty, co spowodowało jego wyłączenie już po 16 godzinach od uruchomienia. Microsoft wskazał, że powodem tego byli użytkownicy, którzy "atakowali" usługę, która tworzyła swoje wpisy na bazie jej interakcji z użytkownikami portalu.
 28. . Pytania, na które trzeba odpowiedzieć Na co należy zwrócić

  uwagę: 1. Czy mamy jasno określone, kto w komórce do robotyzacji procesów jest odpowiedzialny za zagadnienia dotyczące danych? 2. Czy mamy jasne wytyczne (katalogi reguł), które będą do wykorzystania przy operacjach na danych wykonywanych przez narzędzia RPA? 3. Czy biznes zdaje sobie ryzyko jakie rodzi wykorzystanie narzędzi RPA w przypadku wystąpienia złych danych w procesach? 4. W jaki sposób zmieni się ład danych w przypadku sięgania do danych nieustrukturalizowanych (często pobieranych z zewnątrz firmy)? 5. Czy jesteśmy gotowi na to, aby wesprzeć ład danych rozwiązaniami bazującymi na AI?
 29. RAKIETA Robotyzacja procesów, Automatyzacja Kognitywna, Inteligencja rozszErzona – Teraźniejszość i

  Ambicje Seminarium 4 lipca 2018 https://rakieta2018.pl > 20 prelegentów | sesja plenarna + ścieżki tematyczne | 3 warsztaty
 30. . Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu

  Zarządzania IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: https://robonomika.pl