Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Automatický bidding s pomocí Bidding Fox

Automatický bidding s pomocí Bidding Fox

Bidding Fox

June 07, 2018
Tweet

More Decks by Bidding Fox

Other Decks in Education

Transcript

  1. Co je bidding • Stanovení ceny za proklik • O

    pořadí rozhoduje aukce • Cílem biddingu je překonat nabídku konkurence tak, aby byla i pro vás co nejpříznivější
  2. Faktory ovlivňující pozici • Cena za produkt • Dostupnost produktu

    • Hodnocení v Ověřeno zákazníky • Cena za proklik
  3. Co je Bidding Fox? • Biddingový automat • Aplikace do

    Mergada • 15 denní zkušební doba