Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ENTREVISTA DESENVOLUPAMENT

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
November 18, 2021

ENTREVISTA DESENVOLUPAMENT

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

November 18, 2021
Tweet

Transcript

 1. [cumClavis] EL ROL DELS DIRECTIUS I COMANDAMENTS EN EL DESENVOLUPAMENT

  PROFESSIONAL DELS SEUS EQUIPS manel muntada
 2. [cumClavis] EL PAPER DEL COMANDAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT

  DE LES PERSONES
 3. [cumClavis] EXPECTATIVES VERS LA DIRECCIÓ D’EQUIPS ORGANITZAR DISTRIBUIR COORDINAR SUPERVISAR

  CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT CONTRIBUIR A DONAR SENTIT EFICÀCIA EFICIÈNCIA PLENITUD
 4. [cumClavis] Vermell Ambre Taronja Verd Turquesa • Impulsives • Llarg

  termini • Estabilitat • Jerarquia • Innovació • Objectius • Predicció • Control • Màquina • Empoderament • Propòsit inspirador • Diversitat • El procés • Autogestió • Plenitud
 5. [cumClavis] DIFICULTATS PER ASSUMIR AQUEST ROL

 6. [cumClavis] LA CULTURA INDUSTRIAL DEL TREBALL ORIENTACIÓ ALS RESULTATS

 7. [cumClavis] LA FORMACIÓ COM UNA MOLÈSTIA ASSUMIDA

 8. [cumClavis] ESTAR PREPARAT ÉS COSA DEL PROFESSIONAL

 9. [cumClavis] UNA RESPONSABILITAT DELEGADA A RRHH

 10. [cumClavis] MANCA D’EXPECTATIVES DE L’ORGANITZACIÓ METODOLOGIA EINES COMPETÈNCIES RECURSOS [TEMPS]

 11. [cumClavis] SOM GESTORS DE SERVEIS, NO DIRECTORS O DIRECTORES DE

  PERSONES
 12. [cumClavis] DIFICULTATS PER CANVIAR ELS ROLS ESTABLERTS AL LLARG D’ANYS

  DIFICULTATS PER INTRODUIR UNA RELACIÓ DE CONFIANÇA EN ENTORNS DE DESCOFIANÇA
 13. [cumClavis] LA PERSONA DIRECTIVA NO HA DE SER UN FORMADOR...

  ...HA D’ESTIMULAR LA VOLUNTAT D’APRENDRE, COMPARTIR CONEIXEMENT, DESENVOLUPAR-SE I CRÈIXER... ...I FACILITAR RECURSOS ALERTA!
 14. [cumClavis] PER QUÈ, EL DESENVOLUPAMENT, ÉS UN ROL DEL COMANDAMENT?

 15. [cumClavis] ÉS QUI CONEIX MILLOR LA REALITAT DEL LLOCS DE

  TREBALL I LA PERSONA QUE L’OCUPA
 16. [cumClavis] CONTRIBUIR A L’ENCAIX DE LA PERSONA EN L’ORGANITZACIÓ, EN

  L’EQUIP I EN LES SEVES RESPONSABILITATS PROCESOS D’ACOLLIDA
 17. [cumClavis] EL CONEIXEMENT ÉS UN ACTIU QUE S’HA DE GESTIONAR

  AMB LA RESTA DE RECURSOS
 18. [cumClavis] Directius i comandaments: vehicles de la cultura corporativa.

 19. [cumClavis] Forma de ser del directiu/va COMPROMÍS OBERTURA A APRENDRE

  I EVOLUCIONAR Com la persona VIU la seva feina
 20. [cumClavis] CONTRIBUIR A LA MADURESA PROFESSIONAL ÉS UN FACTOR DE

  LIDERATGE
 21. [cumClavis] PERMET ADAPTA-SE RÀPIDAMENT A L’ENTORN CANVIANT

 22. [cumClavis] APRENDRE ÉS ALGUNA COSA MÉS QUE FORMAR-SE I ESTÀ

  VINCULAT AL QUE ES FA EN EL DIA A DIA
 23. [cumClavis] CONTRIBUIR DES DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES AL SEU

  DESENVOLUPAMENT
 24. [cumClavis] TRANSFORMANT EN APRENENTATGES EL CONEIXEMENT DE L’EQUIP Avaluació de

  les reunions Avaluació de projectes Avaluació periòdica de l’activitat Sessions de transferència Formalitzar el coneixement [blogs, articles]
 25. [cumClavis] CONNECTAR PERSONES AMB RECURSOS D’APRENENTATGE

 26. [cumClavis] MUSCULANT LA CAPACITAT D’AUTOVALORACIÓ I AUTOCRÍTICA

 27. [cumClavis] CONTRIBUINT A L’ANÀLISI DE NECESSITATS FORMATIVES TRANSVERSALS DE L’ORGANITZACIÓ

 28. [cumClavis] POTENCIANT EL TALENT DE LA PERSONA

 29. [cumClavis] MUSCULAR LA CAPACITAT D’AUTOVALORACIÓ I AUTOCRÍTICA CONTRIBUIR A L’ANÀLISI

  DE NECESSITATS FORMATIVES POTENCIAR EL TALENT DE LA PERSONA INTEGRAR EN EL TOTAL EL PROJECTE DE CADASCÚ ENTREVISTA DE DESENVOLUPAMENT
 30. [cumClavis] CREAR UN MARC REFERENCIAL PROPI DE “CREIXEMENT PROFESSIONAL” ENTREVISTA

  DE DESENVOLUPAMENT
 31. [cumClavis] CREAR UN MARC REFERENCIAL DE “CREIXEMENT PROFESSIONAL” PROTOTIPAR UNA

  METODOLOGIA TESTAR AJUSTAR PROPÒSIT EIX DE LA REFLEXIÓ COMPETÈNCIES FUNCIONAMENT PROJECCIÓ FUTURA MIXTE DIRECCIÓ DE L’ANÀLISI AVALUACIÓ AUTOAVALUACIÓ AUTOAVALUACIÓ AMB CONTRAST DURADA RESULTAT PERIODICITAT PUNTUACIÓ, COMPROMISOS COMUNICAR EL FANTASMA DE L’AVALUACIÓ
 32. [cumClavis] EL FANTASMA DE L’AVALUACIÓ CARACTER INSTITUCIONAL CONTROL DEL PROFESSIONAL

  COMPROMISOS A DUES BANDES INCLOURE VALORACIÓ FINAL
 33. [cumClavis] L’ENTREVISTA DE DESENVOLUPAMENT

 34. [cumClavis] FASES DE L’ENTREVISTA DE DESENVOLUPAMENT PREPARACIÓ ENTREVISTA TANCAMENT

 35. [cumClavis] INDAGACIÓ APRECIATIVA “INSPIRAR-SE PER ASPIRAR A” SITUACIÓ D’ÈXIT CAPACITATS

  IMPLICADES DESIG FUTUR QUÈ CAL TREBALLAR COM FER- HO COM POT DONAR SUPORT LA DIRECCIÓ
 36. [cumClavis] VALORACIÓ DE COMPETÈNCIES “ANALITZAR-SE PER MILLORAR” AUTOAVALUAR-SE CONTRASTAR FOCALITZAR

  COMPROMÍS
 37. [cumClavis] QUÈ CONDICIONA L’ENTREVISTA PERSONA VALORADA PERSONA QUE VALORA CONEIXEMENT

  I ACCEPTACIÓ AUTOAVALUACIÓ CONEIXEMENT DEL LLOC INFORMACIÓ OBJECTIVA RELACIÓ DE CONFIANÇA COMPROMISOS DE TREBALL COHERÈNCIA AMB ELS COMPROMISOS SEGUIMENT DELS COMPROMISOS
 38. [cumClavis] manel@cumclavis.net blog.cumclavis.net @cumclavis