Digital arbetsmiljö: Vad kan vi göra?

Digital arbetsmiljö: Vad kan vi göra?

Verktyg och arbetssätt – några praktiska förslag.
Visad på Gilla Jobbet i Malmö 2018

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström

April 10, 2018
Tweet

Transcript

 1. Förbättra den digitala arbetsmiljön! Jonas Söderström

 2. Digital arbetsmiljö Vad kan vi göra? Jonas Söderström /

 3. Vad är digital arbetsmiljö? Förebygga Hitta problem Finna lösningar

 4. Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö

 5. Alla förhållanden i arbetet där man interagerar med eller styrs

  av digitala system Digital arbetsmiljö:
 6. Digital arbetsmiljö Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor

  
 & uppgift Teknisk
 kvalitet:
 kapacitet, 
 stabilitet
 7. God digital arbetsmiljö God användbarhet:
 enkelt, intuitivt, 
 konsekvent, 


  lätt att hitta, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons
 Nytta för arbetet: flexibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk
 kvalitet:
 kapacitet, 
 stabilitet
 8. Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk,

  långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet:
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk
 kvalitet:
 kapacitet, 
 stabilitet
 9. ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning,
 utveckling, upphandling, leverantörer, HR (införande

  och utbildning), 
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 10. Förebygga

 11. Upphandling Utveckling Införande

 12. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen 
 av

  sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete 
 som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 13. Får inte vara med 
 och påverka 
 digitala system

  Unionen, Vision, ST 2015–2017
 14. Riskbedömning 
 inför förändringar 
 av arbetsmiljö (8§ SAM)

 15. None
 16. None
 17. None
 18. Verktyg saknas. IT ÄNTlIGEN!

 19. Prevent:
 ”Inför rätt IT” www.prevent.se/it/

 20. None
 21. None
 22. None
 23. Åtta checklistor Bland annat: • Ledningens ansvar • Nulägesanalys och

  förstudie • Målbilder och mål • Kravställning • Införande
 24. Kommer det att göras regelbundna och återkommande användningstester 
 med

  riktiga användare 
 i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?
 25. Är det tydligt vilka arbetsuppgifter som systemet ska hjälpa till

  att lösa?
 26. Nej Ansvar och tid Åtgärd

 27. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 28. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 ”Vi fick berätta hur vår arbetsdag

  såg ut, 
 och företaget byggde appen efter våra behov”
 29. Hitta problem

 30. Gör digital arbetsmiljöronder (”IT-rond”, ”digital skyddsrond” …) Bild: Karin Båtelson,

  överläkare SU
 31. Låt det digitala vara en del 
 av det samlade

  arbetsmiljöarbetet • Ingen särskild, separat organisation eller process för digital arbetsmiljö
 32. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1)

 33. SAM-hjulet Undersök Riskbedöm Åtgärda Följ upp Undersök

 34. Du behöver inte 
 vara it-expert Slworking / Flickr under

  cc-licens
 35. Utmaningar: •25 år att ta ifatt •Inget tydligt tradition eller

  konsensus Användarna har fel kompetens! Vi fixar det 
 i nästa version! Det går inte 
 att ändra! Bakåtsträvare!
 36. Samla rätt personer Arbetsmiljö- ombud Verksamhets- representant(er) Chef / ledning

  IT-kontakt HR samsyn
 37. Ett råd: 
 Avgränsa

 38. ( )

 39. Hårdvara, nätverk, fysiska kvaliteter utveckling, upphandling, HR (införande och utbildning),

  
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetsutvecklare, digitala strateger Design, använd- barhet Inverkan 
 på arbetet
 40. Tre områden 
 för digital arbetsmiljörond FEM

 41. •Undersöks bäst på plats •En hel del kan rättas direkt

  •Ansvar: Drift, förvaltning, IT-support •Tillräckligt antal datorer? •Hantering, placering? •Bildskärmar, tangentbord? •Laddning, kringutrustning, sladdar? 1. Hårdvara, nätverk, fysiska kvaliteter
 42. 2. Design, använd- barhet • Ansvar: IT-avdelning, upphandling, 
 krav

  på leverantörer •System som ”talar annat språk” (andra begrepp)? •Många klick, ologiskt, oöverskådligt? •Många inloggningar?
 43. 3.
 Utbildning, införande, stöd • Ansvar: HR, 
 IT-support •

  Finns lokal support med mandat och ansvar för verksamhetskritiska system och verktyg? • Har medarbetarna fått utbildning? Repetitions- utbildning, coachning 
 på plats? • Finns extra stöd vid arbetstoppar och kritiska tidpunkter?
 44. • Ansvar: ledning, verksamhets- utvecklare med it, digitaliserings- ansvariga •Stödjer

  rätt arbetsuppgifter? •Pålagor, skapar orimlig tids- åtgång? •Gränslöst arbete? •”Digital taylorism”? 4.
 Inverkan på arbetet ”Vi drunknar 
 i styrsystem”
 45. 5.
 Kopplingar mellan flera system • Svåraste problemen att lösa

  • Beroende av system som andra organisationer driftar eller äger • Vem har ansvar? • Andra åtgärder under tiden?
 46. Fem aspekter att undersöka • Hårdvara, nätverk och fysiska kvaliteter

  • Användbarhet och design • Inverkan på / Anpassning till arbetet • Utbildning, införande, stöd • Kopplingar och beroenden mellan flera system
 47. Prototyp under utveckling hos 
 SuntArbetsliv Kom och testa!

 48. Steg 2.1 Hårdvara, nätverk och fysiska aspekter (8 frågor) Fråga

  nr Hårdvara, fysiska aspekter, tekniska kvaliteter Ja / Många / Ofta Delvis Nej / Få / Sällan 1 Finns det tillräckligt antal digitala enheter (datorer, mobiltelefoner, annat) för medarbetarna och för deras arbetsuppgifter? 2 Finns digitala enheter som är fysiskt påfrestande att hantera? Ex tunga att bära, svåra att nå, olämpligt placerade, utan stabilt stöd? 3 Finns digitala enheter som är svåra att avläsa: blänk-ande skärmar, låg kontrast, liten text? 4 Blir du ofta störd av driftavbrott, förlängda svarstider och annat ”teknikstrul” hos systemet? Digital arbetsmiljö: Skapa översikt ✔ Bedöm risken Bedöm risken Se ett exempel Lägg till en kommentar Lägg till en kommentar Se ett exempel Lägg till en kommentar Bedöm risken Se ett exempel Lägg till en kommentar Bedöm risken Se ett exempel Lägg till en kommentar Bedöm risken
 49. Resultat Hårdvara, nätverk och fysiska aspekter: 2 problem (av 8

  frågor) Risk Problem Ofta problem med nätverksuppkoppling: långsamt, bristfällig täckning, eller försvinner helt. Kommentar: På våning tre och fyra är täckningen så dålig att man inte kommer åt tidrapporteringsverktyget. Ofta ser det ut som man lyckades mata in tid, men det har inte ”tagit”. I efterhand får man meddelande att man inte rapporterat in tiden, och måste rekonstruera och mata in igen. För att vara säker gör man också noteringar på papper, inte bara i det digitala systemet = ingen tidsbesparing av det digitala systemet. Ej tillräckligt antal digitala enheter (datorer, mobiltelefoner, annat) för medarbetarna 
 och för deras arbetsuppgifter. (Fråga 1) Kommentar: Sköterskorna får stå i kö för att hinna föra in viktiga uppgifter före deadline. 
 Problemet drabbar därför många samtidigt. Risk att sköterskan slår fel pga stress av många väntande. Digital arbetsmiljö: Hemsjukvård, Funkaboda kommun 25 10 Lägg till åtgärd Spara Åtgärder Klart när Kontrolleras när Vem ansvarar
 50. Hur kan man lösa problemen? ?

 51. SAM-hjulet Undersök Riskbedöm Åtgärda Följ upp Åtgärda

 52. Judith / F under cc-licens lickr Fem åtgärdsnivåer 4. Anpassa

  och ändra systems funktioner/design 3. Tekniska förbättringar ”under huven” 2. Ändra och anpassa verksamheten 1. Utbildning, stöd, vägledning 5. Byta hela system/tjänster
 53. 5. Byta system • Stort verksamhetssystem – lång process •

  Litet system – gratistjänster? Open source? • Om man byter system: bevaka era nyckelkrav, 
 inte bara problemen! • ”Att registrera en faktura 
 får inte ta mer än 8 klick.”
 54. Polisens system Pust

 55. 4. Ändra och anpassa • Förändra funktioner • Förändra design

  • Svårt med kommersiellt inköpta program … • … men många system kan konfigureras och anpassas • Billigast vid beställning / utveckling • Förändringar kräver goda skäl – verksamhet och arbetsmiljö
 56. Mät efter ändringar Svar på frågan ”System X hjälper mig

  att göra analys”
 57. 3. Förbättringar ”under huven” • ”Systemet är trögt” • Uppgradera

  nätverk, servrar • Fler licenser • Högre kapacitet
 58. 2. Ändra verksamheten • Ge mer tid till uppgift X

  • Ta bort uppgift Y – ge till andra • Rensa bort administration • Skapa policies
 59. 1. Utbildning, införande, stöd • Utbildning/coachning på plats • Repetionsutbildning

  • Ökad support • Support måste finnas nära till hands
 för verksamhetskritiska system • Support måste förstå verksamheten
 60. Ta initiativet

 61. None
 62. None
 63. Checklistan kan fritt 
 laddas ner från http://javlaskitsystem.se/verktyg/

 64. Summering

 65. Använd SAM! Ställ krav med ”Inför rätt IT”! Gör digitala

  arbetsmiljöronder!
 66. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas.sodertrom@inuse.se Webb: javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Tack!

 67. Artiklar/Nyhetsbrev: • prevent.se • suntarbetsliv.se • afaforskring.se Mer om digital

  arbetsmiljö: Suntarbetsliv: • Nytt verktyg kommer under 2018 Prevent: • Inför rätt IT • •Enkät om IT-stress • •Balansguiden – om det flexibla arbetslivet