Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digital arbetsmiljö –viktigare än någonsin

Digital arbetsmiljö –viktigare än någonsin

ST, Stockholms universitet, 2 feb 2023

Jonas Söderström
PRO

February 02, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022
  Digital arbetsmiljö:
  Jonas Söderström
  ST • Stockholms universitet • 2 feb 2023
  viktigare än någonsin

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  • UX-strateg


  • Webb sedan 1994


  • Digitala lösningar
  sedan 1980


  • Lingvist,
  journalist,
  redaktör, AD


  • Författare,
  konsult
  • Regeringen


  • ICA


  • Polisen


  • KF


  • Försäkringskassan


  • Axfood


  • Prevent


  • Sunt Arbetsliv


  • Lärarförbundet


  • SIF


  • CAB


  • SL


  • Unionen


  • IFSW  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2022
  1994–

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2022
  Vad är digital
  arbetsmiljö?

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2022
  Välkommen till jobbet!
  Inte så
  smart
  kanske

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  Är jag inne
  eller ute?

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2022
  Tre personer
  för att försöka
  hitta
  extrapriset i
  säljsystemet

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2022
  Alla förhållanden

  i arbetet där man

  interagerar med

  eller

  styrs av digitala system
  Digital arbetsmiljö:

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2022
  God digital arbetsmiljö
  God användbarhet:

  enkelt, intuitivt,

  konsekvent,

  lätt att hitta rätt,

  svårt att göra fel,

  bra utbildning

  och införande
  Fungerande
  teknik:


  stabilt,

  inga krascher,


  snabbt nätverk,
  snabb respons

  Nytta för arbetet:
  fl
  exibilitet, enklare administration,

  fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet
  Inverkan på


  själva arbetet
  Anpassat till

  människor

  & uppgift
  Teknisk

  kvalitet:

  stabilitet,

  kapacitet

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2022
  Dålig digital arbetsmiljö
  ”IT-strul”:


  servern nere,
  printern krånglar,
  långsamt nätverk,


  långa väntetider,


  uppdateringar
  som stör arbetet
  Dålig användbarhet:

  orimligt många klick,

  svårt att hitta,

  lätt att göra fel,

  svag feedback,


  dålig utbildning
  Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration,


  nedskärningar, brist på
  fl
  exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter
  Anpassat till

  människor

  & uppgift
  Inverkan på


  själva arbetet
  Teknisk

  kvalitet:

  stabilitet,

  kapacitet

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2022
  ”IT-strul”:


  servern nere,
  printern krånglar,
  långsamt nätverk,


  långa väntetider,


  uppdateringar
  som stör arbetet
  Dålig användbarhet:

  orimligt många klick,

  svårt att hitta,

  lätt att göra fel,

  svag feedback,


  dålig utbildning
  Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration,


  nedskärningar, brist på
  fl
  exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter
  Anpassat till

  människor

  & uppgift
  Inverkan på


  själva arbetet
  Teknisk

  kvalitet:

  stabilitet,

  kapacitet
  Dålig digital arbetsmiljö

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2022
  ”Teknik-
  strul”
  Vems ansvar?
  it-avdelning,

  utveckling,


  upphandling,


  leverantörer,


  HR (införande
  och utbildning),

  it-strategi
  förvaltning,


  it-drift,


  support
  ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger
  Dålig
  använd-
  barhet
  Negativ
  inverkan på
  arbetet

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2022
  Problemen:

  Fyra pusselbitar

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2022
  Kontroll-

  förlust
  Kognitiv
  last (krav)
  Emotionell


  belastning
  Etisk


  stress

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2022
  Emotionell

  förlust
  Kognitiv
  last (krav)

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2022
  Krav – Kontroll

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2022
  Låga
  krav
  Höga
  krav
  Hög egen-
  kontroll
  Låg egen-
  kontroll
  Stress

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2022
  Låga
  krav
  Höga
  krav
  Hög egen-
  kontroll
  Låg egen-
  kontroll
  Nya typer av
  styrning och
  kontrollförlust
  Stress

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro


  (år)
  Vänta

  på respons

  från systemet:

  ”mikrostress”

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2022
  Skyddsombudet Silvana Vretovska

  Kommunalarbetaren 20 dec 2018

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2022
  Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro


  (år)
  Vänta

  på respons

  från systemet:

  ”mikrostress”
  Avbrott

  för
  uppdateringar

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Joakim Jardenberg på Facebook

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Joakim Jardenberg på Facebook

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2022
  Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro


  (år)
  Vänta

  på respons

  från systemet:

  ”mikrostress”
  Avbrott

  för
  uppdateringar
  ”Digital
  Taylorism”

  och
  algoritmisk
  styrning

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2022
  Ökad
  detaljkontroll

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2022
  Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro


  (år)
  Vänta

  på respons

  från systemet:

  ”mikrostress”
  Avbrott

  för
  uppdateringar
  Får inte
  påverka
  arbetsverktyg
  och -processer
  ”Digital
  Taylorism”

  och
  algoritmisk
  styrning

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2022
  Får inte vara med

  och påverka digitala
  förändringar
  Unionen, Vision, ST 2015–2017

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2022
  Låga
  krav
  Höga
  krav
  Hög egen-
  kontroll
  Låg egen-
  kontroll
  Stress
  Nya nivåer

  av krav

  pga

  kognitiva
  belastningar

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2022
  Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska
  lösenordsbyten

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2022
  ”Password expired”

  View Slide

 37. 21 system varje dag
  HR Ekonomi Utbildning
  Teknik

  View Slide

 38. Lösenordsuppdateringar var 3, 4, 5 vecka
  HR Ekonomi Utbildning
  Teknik

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2022
  ≈ 270 lösenordsuppdateringar
  per år
  Ø var 4e vecka ≈ 13/år x 21 system ≈ 273
  252 arbetsdagar per år

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2022
  Lösenord i
  klartext

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2022
  • A password should consist of at least
  six characters, and should include at
  least one of the following:


  • At least one capital letter (A – Z)


  • At least one small letter (a – z)


  • At least one digit (0 -9)


  • Should not contain "special
  characters" such as %, for example


  • A password may not be the same as a
  user name, or consist of part of a user
  name.


  • A password may not be associated
  with personal information such as,
  e.g. a name, personal identity
  number, telephone number, etc.


  • A password may not be a
  combination of digits, a word or a
  common combination of words that
  can be found in a dictionary or used
  in everyday language, regardless of
  language.


  • A password must be changed every
  ninetieth day and may not be the
  same as one used previously.


  • A password should not be noted
  down. If noted, the password should
  be treated as a document of value.

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2022
  Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska
  lösenordsbyten


  2. Stora mängder
  information,

  dåligt utformad

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2022
  Skolans budget överskreds

  med tiotals miljoner kr

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2022
  ”Hur kan jag vara

  så blåst?
  Vad är det

  som jag inte förstår?!?”

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2022
  Beställning
  Somaliska
  Thailändska
  Tigrinja
  90
  60
  90
  OK

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2022
  Beräkna kostnad
  Somaliska
  Thailändska
  Tigrinja
  90
  60
  90
  h
  OK

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2022
  Beräkna kostnad
  Somaliska
  Thailändska
  Tigrinja
  1,5
  1
  1,5
  h

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2022
  Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska
  lösenordsbyten


  2. Stora mängder
  information,
  dåligt utformad


  3. Ständiga larm och
  noti
  fi
  eringar

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2022
  66 sängar med hjärtmonitor:


  187 larm per säng och dag


  Totalt ≈15000 larm per dag


  381 560 larm per månad från ett system
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center


  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2022
  Totalt, inklusive larm

  per sms och med ljus:


  2 507 822 unika larm per månad.


  Den överväldigande delen falska.
  Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014)
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center


  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2022
  Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska
  lösenordsbyten


  2. Stora mängder
  information,
  dåligt utformad


  3. Ständiga larm och
  noti
  fi
  eringar


  4. Integration – i
  användarens
  huvud

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2022
  LÄSA
  SKRIVA
  ”AB 113” ”402333”

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2022
  LÄSA
  SKRIVA

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2022
  Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska
  lösenordsbyten


  2. Stora mängder
  information,
  dåligt utformad


  3. Ständiga larm


  4. Integration – i
  användarens
  huvud


  5. Olika sätt att
  interagera

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2022
  Karolinska Institutet

  Biblioteket, 18 feb 2014
  110 anställda

  117 system

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2022
  Systemen är olika
  04.12.20


  04-12-20


  2020-04-11


  12.04,20
  1959-03-21-1237


  590321-1237


  19590321-1237


  195903211237

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2022
  Etisk


  belastning
  Frustration

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2022
  X skickar SMS

  om en
  anställnings-

  intervju

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2022
  ”Det är jobbigt

  att behöva arbeta

  med system som får en
  att känna sig dum”

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2022
  ”Det är inget på det här jobbet
  som har fått mig att gråta –
  utom [x-system].

  Vid ett antal tillfällen.”
  ”Man får försöka hitta

  kreativa lösningar för att

  kunna sköta sitt jobb.”
  4600 anställda, Stockholm, okt 2017

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2022
  Du har problem med
  lösenordsbytet?

  Jag bryr mig inte.

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2022
  Emotionell


  stress
  ”Samvetsstress”

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2022
  Betygsättning

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2022
  Kontroll-

  förlust
  Kognitiv
  last (krav)
  Emotionell


  belastning
  Etisk


  stress

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2022
  Lagen

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2022
  Teknik, arbetsorganisation och
  arbetsinnehåll skall utformas så att
  arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller
  psykiska belastningar som kan medföra
  ohälsa eller olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 1

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2022
  Maskiner, redskap och andra

  tekniska anordningar skall vara så beska
  ff
  ade
  och placerade och brukas på sådant sätt,

  att betryggande säkerhet ges mot ohälsa

  och olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 5

  View Slide

 72. Jonas Söderström • 2022
  För att förebygga ohälsosam
  arbetsbelastning, bör [arbetsgivaren]
  försäkra sig om att den teknik som används
  är utformad och anpassad till det arbete som
  ska utföras.


  OSA (AFS 2015:4) , § 9

  View Slide

 73. Jonas Söderström • 2022
  Programvara och system skall vara

  lämpligt utformade med hänsyn till
  arbetsuppgiftens krav och användarens
  förutsättningar och behov.
  Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10

  View Slide

 74. Jonas Söderström • 2022
  Arbetstagaren skall ges möjlighet
  att medverka i utformningen

  av sin egen arbetssituation

  samt i förändrings- och
  utvecklingsarbete

  som rör hans eget arbete.
  AML, kapitel 2, § 1

  View Slide

 75. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 76. Jonas Söderström • 2022
  (Sju principer)

  6. Human-centred systems and innovative
  technologies in the public sector,
  strengthening its pioneering role in the
  research on secure and trustworthy
  technology design.

  View Slide

 77. Jonas Söderström • 2022
  Utveckla bättre

  View Slide

 78. Jonas Söderström • 2022
  Börja inte med lösningen!

  View Slide

 79. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 80. Jonas Söderström • 2022
  En portal
  Bestående
  förändring
  Lösning
  ?

  View Slide

 81. Jonas Söderström • 2022
  En portal
  Bestående
  förändring
  Lösning
  ? Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd

  View Slide

 82. Jonas Söderström • 2022
  En portal
  Bestående
  förändring
  Lösning
  Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd
  Inte missa
  något enda
  forskningsstöd
  Effektmål Mätpunkt
  25%

  View Slide

 83. Jonas Söderström • 2022
  Hur känner man igen en lösning?
  Något man
  köper, betalar
  för, behöver
  driva, organisera
  Bestående
  förändring
  Lösning
  En förändrad
  (mätbar)
  kvalitet hos
  organisationen
  eller hos
  människor

  View Slide

 84. Jonas Söderström • 2022
  En portal?
  Bestående
  förändring
  Lösning
  Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd
  Inte missa
  något enda
  forskningsstöd
  Effektmål Mätpunkt
  25% Utbildning?
  Mer stöd?
  Byta arbetsform?
  Incitament?
  AI?
  Whiteboard?

  View Slide

 85. Jonas Söderström • 2022
  Dagens Medicin, GP
  • ”Pulsmöten”


  • Överblick


  • Kommunikation

  View Slide

 86. Jonas Söderström • 2022
  Dagens Medicin

  View Slide

 87. Jonas Söderström • 2022
  Förebygga

  View Slide

 88. Jonas Söderström • 2022
  Riskbedömning

  inför förändringar

  av arbetsmiljö

  (8§ SAM)

  View Slide

 89. Jonas Söderström • 2022
  prevent.se/it


  suntarbetsliv.se/digironden

  View Slide

 90. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 91. Jonas Söderström • 2022
  Åtta checklistor
  Bland andra


  • Ledningen ansvar


  • Förstudier


  • Krav


  • Införande och utbildning


  • Etc

  View Slide

 92. Jonas Söderström • 2022
  Kommer det att göras
  regelbundna och
  återkommande
  användningstester

  med riktiga användare

  i den verkliga arbetsmiljön
  under utvecklingsarbetet?

  View Slide

 93. Jonas Söderström • 2022
  Är det tydligt vilka
  arbetsuppgifter som
  systemet ska hjälpa till
  att lösa?

  View Slide

 94. Jonas Söderström • 2022
  Nej
  Ansvar och tid
  Åtgärd

  View Slide

 95. Jonas Söderström • 2022
  Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

  View Slide

 96. Jonas Söderström • 2022
  Kommunalarbetaren, 15 okt 2016
  ”Vi fick berätta hur vår
  arbetsdag såg ut,

  och företaget byggde appen
  efte

  våra behov”

  View Slide

 97. Jonas Söderström • 2022
  Vårdfokus, 6 sep 2017

  View Slide

 98. Jonas Söderström • 2022
  Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus
  +8%

  View Slide

 99. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 100. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 101. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 102. Jonas Söderström • 2022
  Hårdvara,
  nätverk,
  fysiska
  kvaliteter
  utveckling,


  upphandling,


  HR (införande
  och utbildning),

  it-strategi
  förvaltning,


  it-drift,


  support
  ledning, verksamhetsutvecklare, digitala strateger
  Design,
  använd-
  barhet
  Inverkan

  på arbetet
  En praktisk indelning

  View Slide

 103. Jonas Söderström • 2022
  Tre områden

  för digital
  arbetsmiljörond
  FEM

  View Slide

 104. Jonas Söderström • 2022
  Fem aspekter att undersöka
  1. Hårdvara, nätverk och fysiska kvaliteter


  2. Användbarhet och design


  3. Utbildning, införande, stöd


  4. Inverkan på / Anpassning till arbetet


  5. Kopplingar och beroenden mellan
  fl
  era system

  View Slide

 105. Jonas Söderström • 2022
  •Undersöks bäst på plats


  •En hel del kan rättas direkt


  •Ansvar: Drift, förvaltning,
  IT-support
  •Tillräckligt antal datorer?


  •Hantering, placering?


  •Bildskärmar, tangentbord?


  •Laddning, kringutrustning,
  sladdar?
  1.


  Hårdvara,
  nätverk,
  fysiska
  kvaliteter

  View Slide

 106. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 107. Jonas Söderström • 2022
  2. Användbarhet, design
  • Inställningar – till exempel inaktiv tid innan systemet stänger  2.


  Design,
  använd-
  barhet


  • Ansvar: IT-avdelning,
  upphandling,

  krav på leverantörer
  •System som ”talar annat
  språk” (andra begrepp)?


  •Många klick, ologiskt,
  oöverskådligt?


  •Många inloggningar?

  View Slide

 108. Jonas Söderström • 2022
  3.

  Utbildning,


  införande,


  stöd


  • Ansvar: HR,

  IT-support
  • Finns lokal support med
  mandat och ansvar för
  verksamhetskritiska
  system och verktyg?


  • Har medarbetarna fått
  utbildning? Repetitions-
  utbildning, coachning

  på plats?


  • Finns extra stöd vid
  arbetstoppar och kritiska
  tidpunkter?

  View Slide

 109. Jonas Söderström • 2022
  ”...druknar i

  styrsystem”
  • Ansvar: ledning,
  verksamhets-
  utvecklare med it,
  digitaliserings-
  ansvariga
  •Stödjer rätt
  arbetsuppgifter?


  •Pålagor, skapar
  orimlig tids-
  åtgång?


  •Gränslöst arbete?


  •”Digital
  taylorism”?
  4.

  Inverkan på
  arbetet
  ”Vi drunknar

  i styrsystem”

  View Slide

 110. Jonas Söderström • 2022
  5.

  Kopplingar
  mellan
  fl
  era
  system
  • Svåraste problemen att lösa


  • Beroende av system som andra
  organisationer driftar eller äger


  • Vem har ansvar?


  • Andra åtgärder under tiden?

  View Slide

 111. Jonas Söderström • 2022
  Hur kan man lösa
  problemen?
  ?

  View Slide

 112. Jonas Söderström • 2022
  Judith / F under cc-licens lickr
  Fem åtgärdsnivåer
  4. Anpassa och ändra systems funktioner/design
  3. Tekniska förbättringar ”under huven”
  2. Ändra och anpassa verksamheten
  1. Utbildning, stöd, vägledning
  5. Byta hela system/tjänster

  View Slide

 113. Jonas Söderström • 2022
  5. Byta system
  • Stort verksamhetssystem – lång process


  • Litet system – gratistjänster? Open source?


  • Om man byter system: bevaka era nyckelkrav,

  inte bara problemen!


  • ”Att registrera en faktura

  får inte ta mer än 8 klick.”

  View Slide

 114. Jonas Söderström • 2022
  4. Ändra och anpassa
  • Förändra funktioner


  • Förändra design


  • Svårt med kommersiellt inköpta program …


  • … men många kan kon
  fi
  gureras och anpassas


  • Billigast vid beställning / utveckling


  • Förändringar kräver goda skäl – verksamhet och
  arbetsmiljö

  View Slide

 115. Jonas Söderström • 2022
  Mät efter ändringar
  Före
  ”Systemet hjälper mig att göra analys”

  View Slide

 116. Jonas Söderström • 2022
  Mät efter ändringar
  Efter
  ”Systemet hjälper mig att göra analys”

  View Slide

 117. Jonas Söderström • 2022
  3. Förbättringar ”under huven”
  • ”Systemet är trögt”


  • Uppgradera nätverk, servrar


  • Fler licenser


  • Högre kapacitet

  View Slide

 118. Jonas Söderström • 2022
  2. Ändra verksamheten
  • Ge mer tid till uppgift X


  • Ta bort uppgift Y – ge till andra


  • Rensa bort administration


  • Skapa policies

  View Slide

 119. Jonas Söderström • 2022
  2. Ändra verksamheten
  • Ansvariga är

  ofta ledningar


  • Är det fråga om
  ”onödiga och
  oönskade
  arbetsuppgifter”?


  • Hur mycket tid

  tar inloggningar,
  lösenordsbyten,
  etc?
  Digital


  arbetsmiljö
  Fysisk


  arbetsmiljö
  Organisatorisk
  och social


  arbetsmiljö

  View Slide

 120. Jonas Söderström • 2022
  1. Utbildning, införande, stöd
  • Utbildning/coachning på plats


  • Repetionsutbildning


  • Ökad support


  • Support måste
  fi
  nnas nära till hands

  för verksamhetskritiska system


  • Support måste förstå verksamheten

  View Slide

 121. Jonas Söderström • 2022
  ”Krångligare,
  långsammare, sämre”
  tid
  prestation
  ”Jävla
  skitsystem!”
  ”Det är mig

  det är fel på.”
  ”Enklare, snabbare,
  lättare”
  }

  View Slide

 122. Jonas Söderström • 2022
  Era krav på
  utbildning
  •Överenskommet i förväg


  •Får ej prioriteras bort


  •Måste vara på system som
  verkligen ska användas

  View Slide

 123. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 124. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 125. Jonas Söderström • 2022
  Checklistan kan fritt

  laddas ner från


  http://javlaskitsystem.se/verktyg/

  View Slide

 126. Jonas Söderström • 2022
  Summering

  View Slide

 127. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 128. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 129. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 130. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 131. Jonas Söderström • 2022
  Använd SAM!
  Ställ krav med ”Inför rätt IT”!
  Testa Digi-ronden!

  View Slide

 132. Jonas Söderström • 2022
  Spellista
  BlindHen

  View Slide

 133. Jonas Söderström • 2023
  Tack!
  Mejl:

  [email protected]


  Web:

  javlaskitsystem.se


  LinkedIn:

  Jonas Söderström
  Foto: Lars Lundqvist

  View Slide