Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Jävla skitsystem! Skolverket

Jävla skitsystem! Skolverket

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

March 22, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Jävla skitsystem! Skolverket • 22 mars

  2022 Jonas Söderström
 2. Jonas Söderström • 2022 Välkommen till jobbet!

 3. Tre personer för att försöka hitta extrapriset i säljsystemet

 4. Jonas Söderström • 2022

 5. Jonas Söderström • 2022 Är jag inne eller ute?

 6. Jonas Söderström • 2022

 7. Jonas Söderström • 2022 1918?

 8. None
 9. None
 10. Jonas Söderström • 2022 Spellista BlindHen

 11. Jonas Söderström • 2022 Vad är digital arbetsmiljö?

 12. Jonas Söderström • 2022 Alla förhållanden i arbetet där man

  interagerar med eller styrs av digitala system Digital arbetsmiljö:
 13. Jonas Söderström • 2022 Digital arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Fysisk arbetsmiljö
 14. Jonas Söderström • 2022 Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och

  social arbetsmiljö
 15. Jonas Söderström • 2022 God digital arbetsmiljö God användbarhet: enkelt,

  intuitivt, konsekvent, lätt att hitta rätt, svårt att göra fel, bra utbildning och införande Fungerande teknik: stabilt, inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons Nytta för arbetet: flexibilitet, enklare administration, fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor & uppgift Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 16. Jonas Söderström • 2022 Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere,

  printern krånglar, långsamt nätverk, långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: orimligt många klick, svårt att hitta, lätt att göra fel, svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till människor & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 17. Jonas Söderström • 2022 Dålig digital arbetsmiljö Anpassat till människor

  & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk kvalitet: kapacitet, stabilitet
 18. Jonas Söderström • 2022 ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, utveckling,

  upphandling, leverantörer, HR (införande och utbildning), it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 19. Jonas Söderström • 2022 Problemen: Fyra pusselbitar

 20. Jonas Söderström • 2022 Problemen: Fyra pusselbitar Kontroll- förlust Kognitiv

  last (krav) Emotionell belastning Etisk stress
 21. Jonas Söderström • 2022 Emotionell belastning Etisk stress Kontroll- förlust

  Kognitiv last (krav)
 22. Jonas Söderström • 2022 Krav – Kontroll

 23. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress
 24. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Nya typer av styrning och kontrollförlust Stress
 25. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress”
 26. Jonas Söderström • 2022 Skyddsombudet Silvana Vretovska Kommunalarbetaren 20 dec

  2018
 27. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar
 28. Jonas Söderström • 2022

 29. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 30. Jonas Söderström • 2022

 31. Jonas Söderström • 2022 Ökad detaljkontroll

 32. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 33. Jonas Söderström • 2022 Får inte vara med och påverka

  digitala förändringar Unionen, Vision, ST 2015–2017
 34. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress Nya nivåer av krav pga kognitiva belastningar
 35. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten Ökade kognitiva krav

 36. Jonas Söderström • 2022 ”Password expired”

 37. Jonas Söderström • 2022 21 system Lösenordsuppdateringar med olika intervall

  (3, 4, 5 vecka)
 38. Jonas Söderström • 2022 ≈ 270 lösenords-uppdateringar per år Ø

  var 4e vecka ≈ 13/år x 21 system ≈ 273 252 arbetsdagar per år
 39. Jonas Söderström • 2022 • A password should consist of

  at least six characters, and should include at least one of the following: • At least one capital letter (A – Z) • At least one small letter (a – z) • At least one digit (0 -9) • Should not contain "special characters" such as %, for example • A password may not be the same as a user name, or consist of part of a user name. • A password may not be associated with personal information such as, e.g. a name, personal identity number, telephone number, etc. • A password may not be a combination of digits, a word or a common combination of words that can be found in a dictionary or used in everyday language, regardless of language. • A password must be changed every ninetieth day and may not be the same as one used previously. • A password should not be noted down. If noted, the password should be treated as a document of value.
 40. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, dåligt utformad Ökade kognitiva krav
 41. Jonas Söderström • 2022 ”Hur kan jag vara så blåst?

  Vad är det som jag inte förstår?!?”
 42. Jonas Söderström • 2022 Beställning Somaliska Thailändska Tigrinja 90 60

  90 OK
 43. Jonas Söderström • 2022 Beräkna kostnad Somaliska Thailändska Tigrinja 90

  60 90 h OK
 44. Jonas Söderström • 2022 Beräkna kostnad Somaliska Thailändska Tigrinja 1,5

  1 1,5 h
 45. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, dåligt utformad 3. Ständiga larm och notifieringar Ökade kognitiva krav
 46. Jonas Söderström • 2022 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm

  per säng och dag Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 47. Jonas Söderström • 2022 Totalt, inklusive larm per sms och

  med ljus: 2 507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 48. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, dåligt utformad 3. Ständiga larm och notifieringar 4. Integration – i användarens huvud Ökade kognitiva krav
 49. Jonas Söderström • 2022 LÄSA SKRIVA ”AB 113” ”402333”

 50. Jonas Söderström • 2022 LÄSA SKRIVA

 51. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, dåligt utformad 3. Ständiga larm och notifieringar 4. Integration – i användarens huvud 5. Olika sätt att interagera Ökade kognitiva krav
 52. Jonas Söderström • 2022 Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014

  110 anställda 117 system
 53. Jonas Söderström • 2022

 54. Jonas Söderström • 2022 Systemen är olika 04.12.20 04-12-20 2020-04-11

  12.04,20 1959-03-21-1237 590321-1237 19590321-1237 195903211237
 55. Jonas Söderström • 2022 Etisk stress Kontroll- förlust Kognitiv last

  (krav) Emotionell belastning Frustration
 56. Jonas Söderström • 2022 ”Det är jobbigt att behöva arbeta

  med system som får en att känna sig dum”
 57. Jonas Söderström • 2022 ”Det är inget på det här

  jobbet som har fått mig att gråta – utom [x-system]. Vid ett antal tillfällen.” ”Man får försöka hitta kreativa lösningar för att kunna sköta sitt jobb.” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 58. Jonas Söderström • 2022

 59. Jonas Söderström • 2022 Du har problem med lösenordsbytet? Jag

  bryr mig inte.
 60. Jonas Söderström • 2022 Emotionell belastning Kontroll- förlust Kognitiv last

  (krav) Etisk stress ”Samvetsstress”
 61. Jonas Söderström • 2022

 62. Jonas Söderström • 2022 Betygsättning

 63. Jonas Söderström • 2022

 64. Jonas Söderström • 2022 Kontroll- förlust Kognitiv last (krav) Emotionell

  belastning Etisk stress
 65. Jonas Söderström • 2022 Lagen

 66. Jonas Söderström • 2022 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas

  så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 67. Jonas Söderström • 2022 Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar

  skall vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 68. Jonas Söderström • 2022 För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör

  [arbetsgivaren] försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 69. Jonas Söderström • 2022 Programvara och system skall vara lämpligt

  utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 70. Jonas Söderström • 2022

 71. Jonas Söderström • 2022 (Sju principer) 6. Human-centred systems and

  innovative technologies in the public sector, strengthening its pioneering role in the research on secure and trustworthy technology design.
 72. Jonas Söderström • 2022 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka

  i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 73. Jonas Söderström • 2022 Skapa rätt lösning

 74. Jonas Söderström • 2022 Riskbedömning inför förändringar av arbetsmiljö

 75. Jonas Söderström • 2022 Prevent: ”Inför rätt IT” www.prevent.se/it/

 76. Jonas Söderström • 2022

 77. Jonas Söderström • 2022

 78. Jonas Söderström • 2022

 79. Jonas Söderström • 2022 Åtta checklistor Bland annat: • Ledningens

  ansvar • Nulägesanalys och förstudie • Målbilder och mål • Kravställning • Införande
 80. Jonas Söderström • 2022 Kommer det att göras regelbundna och

  återkommande användningstester med riktiga användare i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?
 81. Jonas Söderström • 2022 Är det tydligt vilka arbetsuppgifter som

  systemet ska hjälpa till att lösa?
 82. Jonas Söderström • 2022 Nej Ansvar och tid Åtgärd

 83. Jonas Söderström • 2022 Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 84. Jonas Söderström • 2022 Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 ”Vi fick

  berätta hur vår arbetsdag såg ut, och företaget byggde appen efter våra behov”
 85. Jonas Söderström • 2022 Vårdfokus, 6 sep 2017

 86. Jonas Söderström • 2022 Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus +8%

 87. Jonas Söderström • 2022

 88. Jonas Söderström • 2022 Om ni blir engagerade i ett

  utvecklingsprojekt….
 89. Jonas Söderström • 2022 …fokusera inte på detaljer i systemet.

 90. Jonas Söderström • 2022 Försök fokusera på vad ni gör

  i verksamheten.
 91. Jonas Söderström • 2022 Försök få projektet att prioritera effektmål

  i stället för leveransmål • Leveransmål • Det nya systemet ska vara i drift 1 januari • Effektmål: • Att hantera ett ärende ska gå 20 % snabbare i det nya systemet
 92. Jonas Söderström • 2022 Ta fram era nyckelkrav

 93. Jonas Söderström • 2022 ”Tiden för att registrera en anmälan

  måste vara under 7 sekunder.”
 94. Jonas Söderström • 2022 ”Antalet aktioner (klick, musrörelser) för uppgift

  X får inte överstiga 5.”
 95. En oändlig loop (”design thinking”) Börja här

 96. … men egentligen kokar det mesta ner till det här:

 97. Börja inte med lösningen!

 98. None
 99. En portal Bestående förändring Lösning ?

 100. En portal Bestående förändring Lösning ? Mindre tidsåtgång för ansökan

  om forskningsstöd
 101. En portal Bestående förändring Lösning Mindre tidsåtgång för ansökan om

  forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd
 102. Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring

  Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 103. Jonas Söderström • 2022 Hur kan man lösa problemen? ?

 104. Jonas Söderström • 2022 SAM-hjulet Undersök Riskbedöm Åtgärda Följ upp

  Åtgärda
 105. Nu finns två verktyg:

 106. Kartlägga den befintliga miljön digironden.suntarbetsliv.se

 107. • Introduktion, kort film, • Övergripande info • Länkar till

  Förstå-delen • Fördjupande texter (i flera lager) • Några korta filmer • Film för inledande möte (APT) • Tre checklistor • Handledning för plan
 108. Inledande möte – se film, diskutera Tre checklistor: • Anpassning

  till människan • Stöd för verksamheten • Fungerande teknik 2–3 min film ≈ 15 frågor Diskutera svar Göra handlings- plan • Prioritet • Ansvarig • Klart när
 109. Är verksamhetens digitala system enkla att använda? • Uppmärksamma it-avdelningen

  • Engagera usability-expert för utvärdering • Gör uppskattning av förlorad tid
 110. Jonas Söderström • 2022 Judith / F under cc-licens lickr

  Fem åtgärdsnivåer 4. Anpassa och ändra systems funktioner/design 3. Tekniska förbättringar ”under huven” 2. Ändra och anpassa verksamheten 1. Utbildning, stöd, vägledning 5. Byta hela system/tjänster
 111. Jonas Söderström • 2022 5. Byta system • Stort verksamhetssystem

  – lång process • Litet system – gratistjänster? Open source? • Om man byter system: bevaka era nyckelkrav, inte bara problemen! • ”Att registrera en faktura får inte ta mer än 8 klick.”
 112. Jonas Söderström • 2022 4. Ändra och anpassa • Förändra

  funktioner • Förändra design • Svårt med kommersiellt inköpta program … • … men många kan konfigureras och anpassas • Billigast vid beställning / utveckling • Förändringar kräver goda skäl – verksamhet och
 113. Jonas Söderström • 2022 Mät efter ändringar Före ”Systemet hjälper

  mig att göra analys”
 114. Jonas Söderström • 2022 Mät efter ändringar Efter ”Systemet hjälper

  mig att göra analys”
 115. Jonas Söderström • 2022 3. Förbättringar ”under huven” • ”Systemet

  är trögt” • Uppgradera nätverk, servrar • Fler licenser • Högre kapacitet
 116. Jonas Söderström • 2022 2. Ändra verksamheten • Ge mer

  tid till uppgift X • Ta bort uppgift Y – ge till andra • Rensa bort administration • Skapa policies
 117. Jonas Söderström • 2022 2. Ändra verksamheten • Ansvariga är

  ofta ledningar • Är det fråga om ”onödiga och oönskade arbetsuppgifter”? • Hur mycket tid tar inloggningar, lösenordsbyten, etc? Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö
 118. Jonas Söderström • 2022 1. Utbildning, införande, stöd • Utbildning/coachning

  på plats • Repetionsutbildning • Ökad support • Support måste finnas nära till hands för verksamhetskritiska system • Support måste förstå verksamheten
 119. Jonas Söderström • 2022 ”Krångligare, långsammare, sämre” tid prestation ”Jävla

  skitsystem!” ”Det är mig det är fel på.” ”Enklare, snabbare, lättare” }
 120. Jonas Söderström • 2022 Era krav på utbildning • Överenskommet

  i förväg • Får ej prioriteras bort • Måste vara på system som verkligen ska användas
 121. Jonas Söderström • 2022

 122. Jonas Söderström • 2022

 123. Jonas Söderström • 2022 Checklistan kan fritt laddas ner från

  http://javlaskitsystem.se/verktyg/
 124. Jonas Söderström • 2022

 125. Jonas Söderström • 2022 Tack! Mejl: jonas@kornet.nu Webb: javlaskitsystem.se Speakerdeck:

  jonas_blind_hen YouTube BlindHen Foto: Lars Lundqvist
 126. Jonas Söderström • 2022 Men sen då? Två snabba tips

 127. Jonas Söderström • 2022 ? Hur ska man prata med

  it-avdelningen? ?
 128. Jonas Söderström • 2022 Saker it-avdelningen säger Backlog Att göra-

  lista
 129. Jonas Söderström • 2022 Vi hjälper er att prioritera backlogen

  Saker it-avdelningen säger Vi lägger det i backlog
 130. Jonas Söderström • 2022 Saker it-avdelningen säger Hypotes- driven utveckling

 131. Jonas Söderström • 2022 BYGG SYSTEM SOM DINA ANSTÄLLDA VILL

  ANVÄNDA
 132. Jonas Söderström • 2022 Hypoteser • UX Open Cindy Alvarez:

  Hypotesdriven utveckling (YouTube)
 133. Jonas Söderström • 2022 Hypotesdriven utveckling Vi tror att användare

  Vilket leder till Och om vi provade Skulle det leda till upplever detta problem / beter sig så här konsekvenser lösning förbättring, värde för verksamheten
 134. Jonas Söderström • 2022 Hypotesdriven utveckling Vi tror att användare

  Vilket leder till Och om vi provade Skulle det leda till har svårt att hitta betala-knappen färre köp att lägga knappen överst 20 % fler köp
 135. Jonas Söderström • 2022 Arbetsmiljödriven utveckling Vi vet att användare

  Vilket leder till Och om vi provade Skulle det leda till inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet färre köp och bortslösad arbetstid att låta användarcentrerade designers göra om säljmodulen högre omsättning och mindre stressade medarbetare
 136. Jonas Söderström • 2022 Arbetsmiljödriven utveckling Vi vet att användare

  Vilket leder till Och om vi provade Skulle det leda till inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet färre köp och bortslösad arbetstid att låta användarcentrerade designers göra om säljmodulen högre omsättning och mindre stressade medarbetare