$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Produktivitetsparadoxen

 Produktivitetsparadoxen

Agile Islands, Åland

Jonas Söderström
PRO

September 27, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström Agile Islands • 27 sep 2022 Produktivitets- gåtan

 2. eller

 3. Peak digital? Judith / Flickr Har vi nått

 4. Jonas Söderström • 2022 • UX-strateg • Webb sedan 1994

  • Digitala lösningar sedan 1980 • Konsult, författare, utbildare Hej!
 5. None
 6. None
 7. Jonas Söderström • 2022

 8. Men nu över 
 till dagens tema

 9. En stark metafor för utveckling:

 10. Moores lag

 11. None
 12. None
 13. None
 14. Moore himself!

 15. A new chip!

 16. None
 17. None
 18. None
 19. Financial Times Oct 26, 2014

 20. The Guardian 23 Dec 2019

 21. ”The UK has just had its 
 worst decade for

  productivity growth since the early 1800s, 
 in the early years of the 
 Industrial Revolution.” The Guardian 23 Dec 2019
 22. None
 23. Produktivitet saktar in

 24. None
 25. None
 26. A slowdown in technical progress is the reason usually given

  for this progressive deceleration in productivity growth. ” ” Financial Times Oct 26, 2014
 27. ? Vi ser verkligen inte spår av detta.

 28. None
 29. Den fl ackt s-formade kurvan

 30. None
 31. Lagen om avtagande marginalnytta

 32. Antibiotika Resistans Motorvägar Tra fi kinfarkter Gödnings- medel Toxicitet

 33. After 5 years of construction to widen I-405, traf fi

  c is slightly slower than before The "fundamental rule" of tra ffi c. Vox, Oct 23, 2014
 34. Peak X

 35. Har vi nått PEAK DIGITAL?

 36. Tre skäl till varför digitaliseringen inte gett de effekter vi

  hoppades
 37. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Huvudsaklig

  arbetsuppgift
 38. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Digitalisera

  
 den huvudsaklig arbetsuppgiften
 39. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Admin

  (heltal)
 40. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Vinst

  (%)!
 41. None
 42. None
 43. None
 44. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Vinst

  (%)!
 45. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Andra

  uppgifter
 46. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Digitalisera

 47. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Vinst

  i %
 48. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Admin

  är en konstant
 49. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Digitalisera

 50. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 E

  ff ektivitet krymper
 51. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 E

  ff ektivitet krymper
 52. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 E

  ff ektivitet krymper
 53. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Nya

  uppgifter
 54. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Mindre

  tid till huvuduppgiften
 55. None
 56. Vi underskattar exponentiellt ökande komplexitet

 57. 4 6

 58. +1

 59. 5 10 +4 +1

 60. +1

 61. 6 15 +5 +1

 62. None
 63. Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014 110 anställda 117 system

 64. 117 118 +1 +6903

 65. Vem utnyttjar digitaliseringen?

 66. ”...drunknar i styrsystem” Forskare och lärare vid Uppsala universitet

 67. –1% +6% +5% +4% +3% +2% –2% +1%

 68. None
 69. None
 70. C Northcote Parkinson

 71. None
 72. None
 73. Parkinsons lag

 74. None
 75. None
 76. None
 77. None
 78. Byråkrati 1.0 Byråkrati 2.0

 79. Byråkratins tillväxt +6 %

 80. ”förenkla”

 81. Vi digitaliserar inte för att förenkla längre

 82. Programming the ENIAC, late 1940ies Vi gjorde det...

 83. Joneal Williams-Daw at the UNIVAC 1, 1953

 84. Norc, Columbia University’s Watson Lab, 1954

 85. men sedan ...

 86. Vi digitaliserar för att göra nya saker

 87. 145 ➡ 313 klick

 88. Många är 
 goda och nyttiga. En del är dåliga

 89. None
 90. Om man försöker ”förenkla” administrationen skapas utrymme för ny administration.

 91. Titta inte på hindret! kate mccarthy /Flickr

 92. Minska administration Öka värdeskapande arbete

 93. None
 94. None
 95. None
 96. De nya arbetsformerna byggde på att det inte skulle behöva

  fattas så många beslut centralt 
 i företaget. Då behöver man faktiskt inte så många människor som skriver instruktioner och policiyer, 
 ser till att de distribueras 
 och att de efterföljs ... ’’
 97. När vi inte längre skulle styra från toppen behövdes inte

  heller alla de rapporter som var till för att hålla oss informerade om detaljerna. 
 Vi avska ff ade alla rapporter. 
 Bara de som verkligen saknades fi ck återuppstå. ’’ ”Riv pyramiderna”
 98. Har vi nått PEAK DIGITAL?

 99. avtagande resultat pga systemeffekter

 100. skillnaden mellan teori och 
 verkligt resultat

 101. teknisk komplexitet design-fel organisatorisk komplexitet (”byråkrati”)

 102. Vad ska vi göra?

 103. Reducera (överdriven) digitalisering (jfr antibiotika)

 104. För varje nytt digitalt system Likvidera två

 105. Förenkla inte Reducera

 106. People think focus means saying yes to the thing you've

  got to focus on. But that's not what it means at all. It means 
 saying no to the hundred 
 other good ideas that there 
 are. You have to pick carefully. I'm actually as proud of the things we haven't done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things. ”
 107. Tack! Mejl: jonas@kornet.nu Sajt: javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Foto: Lars Lundqvist