Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #2 • Vad är ux writing? • Thea • UX Writing • vt 24 • Nackademin

Träff #2 • Vad är ux writing? • Thea • UX Writing • vt 24 • Nackademin

Jonas Söderström

April 04, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2024 Vad är ux writing? Text och

  organisation. Trä ff # 2 • Torsdag 4 april Jonas Söderström • vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2024 Vad lätt att hitta! Vad lätt

  att förstå! Vad snyggt! Vad häftigt! Vad enkelt! Så lätt att göra!
 3. Jonas Söderström 2024 Visuell design Infor- mations- design Inter- aktions-

  design Se, uppleva, känna Hitta, tolka, förstå Agera, handla, göra User interface – gränssnitt
 4. Jonas Söderström • 2024 Visuell design Infor- mations- design Inter-

  aktions- design DESIGN (”UI”) UX 🙁 😀 🙂
 5. Jonas Söderström • 2024 Alla delarna bidrar förstås till upplevelsen

  … Design Syfte, innehåll Teknik, kod, hårdvara Säkerhet, integritet Tidigare erfarenheter -> förväntningar
 6. Jonas Söderström • 2024 UX har blivit ett paraply-begrepp (egentligen

  mest yrket designer) (egentligen mest interaktionsdesign) (egentligen user research) (egentligen designprocess) … ja, vadå? UX-are UX-design UX-research UX-process UX-writing
 7. Jonas Söderström 2024 Visuell design Infor- mations- design Inter- aktions-

  design Se, uppleva, känna Hitta, tolka, förstå Agera, handla, göra User interface – gränssnitt
 8. Jonas Söderström 2024 Visuell design Infor- mations- design Inter- aktions-

  design User Interface / Gränssnitt Vi sätter olika färg på innehåll så blir det lättare att hitta Animeringar gör interaktionen tydligare Klickbara taggar tar en till relaterat innehåll
 9. Jonas Söderström 2024 ▸ ”Nu söker vi en vass UX-skribent

  som brinner för att göra tjänster för webb och digitala kanaler så användarvänliga och användbara som möjligt …” ▸ ”Your goal is to make sure our users understand each part of our platform from the smallest UI copy to our extensive public help-center. You will be working closely with designers …” ▸ ”Som UX Writer på X-bolaget skriver du text som förhöjer använda r­ upplevelsen i våra digitala kanaler …” ▸ ”As a user experience Writer, you will be shaping the product experience by creating useful, meaningful text that helps users complete the task at hand …”
 10. Jonas Söderström 2024 ▸ ”Nu söker vi en vass UX-skribent

  som brinner för att göra tjänster för webb och digitala kanaler så användarvänliga och användbara som möjligt …” ▸ ”Your goal is to make sure our users understand each part of our platform from the smallest UI copy to our extensive public help-center. You will be working closely with designers …” ▸ ”Som UX Writer på X-bolaget skriver du text som förhöjer använda r­ upplevelsen i våra digitala kanaler …” ▸ ”As a user experience Writer, you will be shaping the product experience by creating useful, meaningful text that helps users complete the task at hand …”
 11. Jonas Söderström • 2024 UX copy Jag skriver inte om

  våra produkter – jag skriver i våra produkter Så du är copy… då kan du skriva våra reklamtexter?
 12. Jonas Söderström 2024 Många olika genrer av ux-texter Felmeddelande Bekräftelse

  Varning Starthjälp Påminnelse Tillrättavisning Tillrättavisning Feedback-fråga Generella för många tjänster
 13. Jonas Söderström • 2024 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  2. Processmeddelanden 3. Bekräftelser och kvittenser 4. Felmeddelanden 5. Negativa responser och varningar 6. Tillrättavisningar 7. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar 8. Användarens val: Knappar, dialoger och andra interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp och nya funktioner 11. Frågor: feedback och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: Förmedla en känsla
 14. Jonas Söderström 2024 Sätta ton, underlätta interaktion Generella för många

  tjänster En e-tjänst är en digital medarbetare. Ux-text är hur den medarbetaren pratar med våra användare. Se till att ux-texten är tillgänglig: inkluderande, stöttande och motiverar användaren att behålla intresset. Åsa Holmberg, strateg inom tillgänglighet och inkluderande design ’’ ’’
 15. Jonas Söderström 2024 Struktur Ux-texter Knappar, fel- meddelanden, bekräftelser, etc

  Vad kallar vi avdelningar, tjänster, funktioner… Ux- skribent
 16. Jonas Söderström • 2024 Jag bokade en vaccination för min

  katt Limpan idag. Tidigare i online- bokningen poppade AVLIVNING upp överst. Det kanske verkar som en liten sak men jag har alltid fått ett hugg i hjärtat av det. Så mycket fi nare nu när någon sympatiserat med den känslan och ersatt copytexten Avlivning med Farväl / Avlivning som inte bara låter värdigare utan som också hamnar en bit ned i en lista som går i bokstavsordning. Tack för det. <3 Maria Idebro
 17. Jonas Söderström 2024 Struktur Ux-texter Innehåll Knappar, fel- meddelanden, bekräftelser,

  etc Själva innehållet: som recept, nyheter, varor …. Vad kallar vi avdelningar, tjänster, funktioner… Ux- skribent Reklam ”Copy”, marknads- föring, sälj Sökoptimering (SEO) Metadata
 18. Jonas Söderström • 2024 Struktur Ux-texter Innehåll Reklam Sökoptimering (SEO)

  ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ Ux- skribent
 19. Jonas Söderström • 2024 Kod Researcher Kravanalytiker Designer Redaktör Invalid

  DB request Cannot connect to resource Error 426 has occurred Användare
 20. Jonas Söderström • 2024 Om menyn för kunderna sett ut

  så här hade nog någon fått sparken
 21. Jonas Söderström • 2024 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o f f i Kod Designer Kravanalytiker Ux-skribent Researcher Användare Hej!
 22. Jonas Söderström • 2024 Poängen med ux-skribenter ▸ En tydligare

  förankring i designteam eller på utvecklingsavdelning ▸ Mer in fl ytande tidigare i processen ▸ Mera fokus på de speci fi ka ux-texterna = Bättre slutresultat för användarna!
 23. Jonas Söderström • 2024 Noah Levin, Director of Design på

  Figma https://twitter.com/nlevin/status/ 1479173708715479043 6 januari 2022
 24. Jonas Söderström • 2022 ”Signifiers” (”A ff ordances”) Svaga signifiers

  är ett skäl till att ux-text behövs – för att förklara funktion!
 25. Jonas Söderström • 2024 ”Bibeln” Don Norman: The design of

  everyday things Revised and expanded edition, 2014
 26. Jonas Söderström • 2022 ”Signifiers” (”A ff ordances”) 3 av

  4 uppfattade detta som en knapp och tryckte på den för att beställa
 27. Jonas Söderström • 2024 Sammanfattning • Det finns text som

  inte är ”innehåll” • Generella för många olika tjänster • Har ofta varit åsidosatta eller bortglömda • Texter för ton och interaktion • Kallas också ”microcopy” • Ux-skribenten bidrar tidigt i processen • Död åt lorem ipsum!
 28. Jonas Söderström • 2024 Praktisk uppgift: •Skapa en mapp på

  din dator för ”ux-texter”, där du kan spara ner exempel (skärmdumpar, andra bilder, eller texter).
 29. Jonas Söderström • 2024 Tisdag April 9 = ni får

  inlämningsuppgift Torsdag April 18 Torsdag April 11 Tisdag April 16 Inkluderande design. Grunder i ux-texter. Genrer av ux-text 1. Informations- design. Genrer av ux-text 2. Vecka 16 Vecka 15