Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #23 • SEO, Genomgång U3 Smittspårningslösningar • 12 juni • vt 24 • UX Writing • Nackademin. •

Träff #23 • SEO, Genomgång U3 Smittspårningslösningar • 12 juni • vt 24 • UX Writing • Nackademin. •

Jonas Söderström

June 12, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 SEO Uppgift 3 UX writing •

  Trä ff #23 • Onsdag 12 juni Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström • 2024 Ge eleverna en tydligare bild av

  sina möjligheter Tydligare bild Fler relevanta ansökningar Fler som hamnar rätt från början Bättre matchning Ökad enhetlighet i kommunikationen Lättare att ta till sig informationen för målgruppen (inklusive språkstörningar) RIKSGYMNASIETS WEBBPLATS Den ordningssamme är den som ansvarar för allt kring ansökningen fram till flytt. Det kan vara en förälder, men även en elev eller personal från en skola. Hen vill vara påläst kring det praktiska och vill att allt ska bli rätt och känna sig förberedd. Ha viktig information samlad och tillgänglig för att få en överblick och kontroll under hela ansökningsperioden. Den ordningssamme är orolig över att missa ett viktigt datum, ett papper, information eller att något ska bli fel med ansökan. Hen drivs av en ansvarskänsla och att det måste bli bra för barnet. Det inkluderar rätt val av program, men även att de ska klara av ett flytta hemifrån både praktiskt som känslomässigt. Att de klarar av boendet själva, få kompisar och bra stöd från skolan. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den aktivitetsorienterade är engagerad i något som den lägger mycket av sin tid på. Fritidsintresset är en stor del av ens liv och identitet och hen vill kunna fortsätta med det efter flytt till Örebro. Det är genom sitt fritidsintresse hen har sitt sociala liv och träffar sina vänner och får nya kompisar. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den studiemotiverade vill gå på en bra skola som leder vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Utmaning Den ordningssamme 1 5 “När, var och hur funkar allt det praktiska?” Den aktivitetsorienterade "Jag vill fortsätta med min bandy" Den studiemotiverade 2 4 “Jag kan bli snickare" Vill veta att de gör rätt i ansökningsprocessen Vill känna sig trygga med att eleven klarar av att flytta till och leva i Örebro Den obekymrade “Alla ska ju plugga i Örebro” 3 Omstartaren söker sig till Örebro för att komma bort från något. Hen vill göra något åt sin situation med dåligt studie- resultat. Vill studera vidare på gymnasiet och läsa något som ger en framtid. Vill förstå vilka möjligheter det finns och vad som krävs att komma på banan igen. Omstartaren har ett ”misslyckande” bakom sig - kan känna sig sviken av "systemet" och söker nu en ny väg framåt. Vill träffa nya kompisar komma till en ny plats, hitta ett positivt nytt sammanhang. Vill känna att hen i första hand är en person och inte någon med en nedsättning – känna sig ”normal” och inte ”speciell”. Vill känna sig trygg med sig själv och att hen ska klara av sina studier. Omstartaren “Jag vill komma tillbaka på banan” Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Ge tydliga svar på deras frågor när de uppstår Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Utmaning Få dem förstå vad som krävs att kombinera ett program med komplettering (vad som är möjligt) Få dem att våga ta steget tidigare (om möjligt) Utmaning Få eleven att känna sig trygg inför flytten till Örebro Utmaning Svårt att förutspå vilka fritidsintressen som är relevanta Vill komma på banan igen med sina studier Säkerställa att de kommer på miljödagarna Samla argument som föräldrar och SYV kan använda Vill komma till ett helt nytt socialt sammanhang Ska ta steget tidigare Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Presentera det sociala utbudet så att eleverna känner att de kommer passa in Visa att skolan är en lugn och trygg plats för eleverna Gör det lätt att planera/förbereda inför flytt till Örebro Visa att det finns ett socialt sammanhang kring boendet. Och att eleverna inte blir lämnade vind för våg Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent och trygg Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Den obekymrade söker sig till Örebro. Att få komma till Örebro för att plugga är något hen har sett fram emot under många år. Hen känner folk som har pluggat i Örebro, skolan pratar om Örebro och ordnar med resor till Miljödagarna. Hen har redan hört “allt” om Örebro av skolan och sina kompisar. Den obekymrade har sällan några frågor eller överväger någon annan gymnasieskola – alla som man känner ska ju i princip gå i Örebro. Känslan hen har inför att söka och studera i Örebro är nyfikenhet, spänning och lite nervositet över att ta sitt första stora steg in i vuxenlivet - men framför allt så ser hen mycket fram emot att börja då de har sedan tidigare hört så mycket positivt om Örebro.
 3. Jonas Söderström • 2024 Den studiemotiverade vill gå på en

  bra skola som leder vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Den studiemotiverade 2 “Jag kan bli snickare" Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Vad användaren vill/ska Vad vi måste göra Berätta … Visa … Gör … Skapa … Bygg…
 4. Jonas Söderström • 2024 Ge eleverna en tydligare bild av

  sina möjligheter Tydligare bild Fler relevanta ansökningar Fler som hamnar rätt från början Bättre matchning Ökad enhetlighet i kommunikationen Lättare att ta till sig informationen för målgruppen (inklusive språkstörningar) RIKSGYMNASIETS WEBBPLATS Hen vill vara påläst kring det pr rätt och känna sig förberedd. H tillgänglig för att få en överblic ansökningsperioden. Den ordningssamme är orolig ö ett papper, information eller att Hen drivs av en ansvarskänsla barnet. Det inkluderar rätt val a klara av ett flytta hemifrån båd Att de klarar av boendet själva skolan. Hen upplever att det är väldigt på och osäkerhet kring vad ma Utmaning Ge tydliga svar på deras fråg
 5. Jonas Söderström • 2023 Förstår de våra begrepp? Vad fi

  nns under ”Studiemedel”, tror du? Tja, pennor, block, linjaler och sånt …
 6. Jonas Söderström • 2023 Läs igenom texten. Stryk över ord

  eller uttryck med den färg som motsvarar vad du känner: • Det här var enkelt. • Det här gjorde att jag kände mig säker/trygg. • Det här förstod jag inte riktigt. • Det här gjorde mig nervös, som om något dåligt skulle kunna hända. Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika identi fi erare och standardinformation som skickas av en enhet för personanpassade annonser och andra typer av innehåll, annons- och innehållsmätning samt målgruppsinsikter, samt för att utveckla och förbättra produkter. Med din tillåtelse kan vi och våra leverantörer använda exakta uppgifter om geogra fi sk positionering och identi fi ering via skanning av enheten. Du kan klicka för att godkänna vår och våra leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen ovan. Alternativt kan du få åtkomst till mer detaljerad information och ändra dina inställningar innan du samtycker eller för att neka samtycke. Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt samtycke, men du har rätt att invända mot sådan uppgiftsbehandling. Du kan när som helst ändra dina preferenser genom att återvända till den här webbplatsen eller besöka vår integritetspolicy. Välj de egenskaper du vill kolla!
 7. Jonas Söderström • 2023 ”Talk-aloud protocol” Uppmana testpersonen att prata

  och kommentera … Här vill de att jag ska gå till nästa steg … … men det viktigaste kan vara att kolla när hen tystnar! ?????
 8. Jonas Söderström • 2022 Efter test: sammanfatta observationer Vad hörde

  vi? Vad stack ut? Vad var tydligt? Vad bekräftades? Vad var nytt, oväntat? Något vi behöver följa upp
 9. Sammanfattning: resultat • Navigering – ”Tydlig men gles” vänsternavigering mer

  pedagogisk än ”snygg och ihopklumpad” – Sidor på samma nivå (längst ner i löven) kan tolkas som att de ligger på olika nivå • Startsidan – Dina ämnen kan behöva förklaras
 10. Metod • 5 (10?) minuter / test • 5 utskrivna

  skärmbilder (+ 4 dubletter med annat utseende på vänsternavigeringen) • 4 testpersoner i lunchkön • 3 bakgrundsfrågor • 3 uppgifter • 1 testledare (Mikael) • 1 observatör (Kristin) • 0 ersättning (borde kanske lockat med glass?)
 11. Testpersoner • 1 polisinspektör vid gränspolisen • 1 presstalesman •

  1 polisassistent vid Södermalmspolisen • 1 på operativa avdelningen(?)
 12. Användning av dagens intrapolis • Alla 4 använder intrapolis dagligen

  • Syften som nämndes: – Hålla sig a jour • Kolla vad som hänt i distriktet • Kolla handläggningsstöd för mina arbetsuppgifter – Samla genvägar till nyttig information – Publicera information
 13. Resultat Detta är något en testperson sagt eller gjort. Detta

  är en tolkning eller slutsats vi gjort. Eller en idé till förbättring.
 14. A • Tweets Alla fattar vad nationella nyheter är ”Det

  svarta drar verkligen uppmärksam- heten till sig!” ”Det här är nyheter från min enhet” ”Det här är lokala notiser (inte nyheter). Det är bra, vi borde ha mer av det fokuset” ”Jag gillar layouten stenhårt!”
 15. ”Ni borde valt ett annat exempel. Det här vill inte

  gemene man se.” ”Det här är min enhet. Och nån annan enhet. Men jag förstår inte vad västernorrland har med saken att göra?” Förstår inte heller hur man ändrar till annat län Händelser, det är bra att ha här! ”Chefen informerar om vad som är på G.” Hetast, det är bra att ha här! 2 ser att chefsstödet är exemplet men köper vår förklaring att en chef är inloggad i det här fallet.
 16. Det här är snabb- länkar till det jag jobbar med.

  Men siffran kan ni ta bort. What’s in it for me? Inte väntar jag ända tills det är 12! ”Mina favoriter. Siffran 12 betyder att jag sparat 12 saker inom narkotika Tolkar siffran korrekt som nytt innehåll men är inte imponerad. 2 vill klicka på taggen för att se mer om arbets- miljö eller gå in på notisen och ta det därifrån. 1 vill söka. Ingen gör kopplingen till Dina ämnen Tolkar siffran fel. Tänker kanske på hur dagens arbetsrum funkar? Alla tolkar Dina ämnen som snabblänkar (korrekt) Ingen säger nåt om tänkt koppling mellan dina ämnen och dina nyheter
 17. Rekommendation • Det ser bra ut • Ta ett varv

  till på – Vänsternavigeringen – Dina nyheter
 18. Testfrågor • Bakgrundsfrågor – Roll inom polisen – Hur ofta

  använder du intrapolis idag? – Vad använder du oftast intrapolis till?
 19. Uppgift 1 Förstasidan / Första intrycket • Du har kommit

  in på startsidan för nya intrapolis. Vad är det du ser? OM de inte berört det själva: • Vad är skillnaden på Nationella nyheter och Dina nyheter? • Vad är det som visas på flikarna i mitten? • Vad tror du det är som visas under Dina ämnen? • Hur gör man för att se liknande innehåll [som nya cheklistor för arbetsmiljö]?
 20. Uppgift 2 & 3: Navigering Uppgift 2 Navigering • Du

  vill läsa vad det står om bedrägeribrott. Hur gör du? Uppgift 3 • Du har följt en länk och hamnat på en sida en bit ner i strukturen på det nya intrapolis. • Vad ser du? • Var i strukturen har du hamnat? Vilken nivå har du hamnat i? (förstår de uppåt/neråt i nivåerna?) • Hur förhåller sig [föreläsningar] till [Utbildning] och [kurser]
 21. Jonas Söderström • 2023 • - inte i titel •

  - inte i URL • + i rubrik • - sällan i text 👎
 22. Jonas Söderström • 2023 Antalet sökningar på ”svinin fl uensa”

  var ca 100 ggr vanligare än på A(H1N1) enligt serverstatistik som var tillgänglig.
 23. Jonas Söderström • 2023 • Den första sidan, Sjukvårdsguiden, var

  en kommersiell aktör. • Låg som nr 1 på Google på sökning på ”svinin fl uensa” • Den andra, 1177.se, fi nansieras av skattemedel. • Fanns inte bland de 50 första trä ff arna på Google (5 sidor). Antalet besök torde varit mikroskopiskt. Väl använda resurser?
 24. Jonas Söderström • 2023 Vad som (med hyfsad sannolikhet) är

  viktigast •Inlänkar från andra sajter •Interna länkar med nyckelord •Total UX på sajten •URL med nyckelord •Bra kvalité!
 25. Jonas Söderström • 2023 Vad man måste se upp med

  •ROT •Redundant •Outdated •Trivial
 26. Jonas Söderström • 2022 Vad vi mer eller mindre struntar

  i (för den här övningen) Teknik • SMS eller app? Koncept • GDPR, integritetsfrågor…? 🤔
 27. Jonas Söderström • 2024 Attityder hos befolkningen Jag får panik

  av att höra om detta Jag litar på myndigheterna Vet man om det är säkert? Jag tror inte på det där Få så många som möjligt att följa råden
 28. Jonas Söderström • 2022 ”Jag litar på myndigheterna” • Jag

  har valt målgrupp 1, Jag litar på myndigheterna, då det bör vara den största målgruppen. • Dels för att Sverige är ett land där tilltron till myndigheter är stor, och för att det är i princip omöjligt att veta om mottagaren av ett meddelande ingår i någon av de andra målgrupperna. • Men, det ger en också möjlighet att utgå från en mer neutral och byråkratisk ton, där liten justering åt en mjukare ton kanske kan räcka för att de andra målgrupperna ska känna mer tilltro. (Daniel)
 29. Jonas Söderström • 2022 ”Jag litar på myndigheterna” • Jag

  var ny fi ken på att testa hur mycket information man kunde få in i ett enda (eller två) meddelanden och verkligen pusha det viktigaste utan att behöva komma med extra förklaringar och utan att behöva lägga plats och tid på att bygga en relation med mottagaren. (Eva L)
 30. Jonas Söderström • 2022 ”Jag litar på myndigheterna” • Jag

  valde att rikta sms:en till målgruppen som litar på myndigheterna. Jag försökte tänka hyfsat realistiskt, och jag tror att en stor grupp mottagare i Sverige trots allt har relativt stor tillit till myndigheterna i en fråga som denna. Jag tror också att det är en målgrupp som det fi nns en god chans att de kommer att följa instruktionerna, och där utskicket kan få bäst e ff ekt, så att säga. (Viktora N)
 31. Jonas Söderström • 2022 ”Jag får panik av att höra

  om detta” • Jag har valt att fokusera på målgruppen ” Jag får panik bara av att höra om detta”. • Texterna är formulerade sakligt och konkret med tydliga instruktioner. Detta för att inte öka rädsla eller osäkerhet men samtidigt vara tydligt förmedla allvaret i situationen. (Anna G) •
 32. Jonas Söderström • 2022 ”Jag får panik av att höra

  om detta” • Motiveringen till mitt val är att jag tycker att den här målgruppen känns mest utmanande att kommunicera med. • Och lyckas man nå fram till en person i panik, så borde samma information kunna fungera även på resterande målgrupper. (Anna-Karin) •
 33. Jonas Söderström • 2022 ”Vet man om det är säkert?”

  • Målgrupp: Vet man verkligen om det där är säkert? • Jag har valt den målgruppen eftersom jag tror att det är ett ganska vanligt förhållningssätt i Sverige. Visst litar vi till stor del på myndigheterna men inte fullt ut och inte riktigt på tekniken. (So fi e W)
 34. Jonas Söderström • 2022 ”Vet man om det är säkert?”

  • De personer som har en attityd där det ställer sig frågan om det är säkert att följa råden behöver en extra knu ff framåt för att känna att de kan lita på smittspårningssystemet. • Jag tror att det behövs en tonalitet i budskapet som förmedlar trygghet, som guidar vänligt men med tydlighet. Annars fi nns det möjligen en risk att de inte följer råden. (So fi a L) •
 35. Jonas Söderström • 2022 ”Jag tror inte på det där”

  • Anledningen till att jag valde ”Jag tror inte på det här” är för att jag tycker den representerar alla de tre understa målgrupperna. • Eftersom vi vill att mottagaren ska övertygas och framförallt känna sig TRYGG, fungerar ett meddelande för denna målgrupp för samtliga målgrupper (även de som redan litar på myndigheterna). (Karin S) •
 36. Jonas Söderström • 2022 ”Jag tror inte på det där”

  • Jag har valt Jag tror inte på det där! eftersom den påminner väldigt mycket om min egen mamma. • Hon är å ena sidan skeptisk till ny information, men å andra sidan har hon tendensen att klicka på lite vad som helst som poppar upp. Jag tänker att så länge informationen styrker hennes egen världsbild så är hon villig att ta den till sig. I den rådande pandemin var hon mycket skeptisk, och hon var ju inte direkt ensam i den skepsisen. • Så jag valde helt enkelt den här målgruppen för att försöka se om jag kan få min egen mamma (och övriga med en skepsis) att göra som jag vill - dvs ta in information och trycka sig vidaretill blanketten. Och det viktigaste – att sen ha ett fortsatt förtroende för myndigheten efter en dementi. Det är nog det allra svåraste eftersom om man inte har en tillit till myndigheter överlag, så har man de fi nitivt inte tillit till själva budskapet, och framförallt inte efter en dementi. (Isabella)
 37. Jonas Söderström • 2022 ”Jag tror inte på det där”

  • Jag har valt gruppen: ”Jag tror inte på det där!” • Anledningen är utmaningen och för att testa mig själv. Det verkade helt enkelt roligast – plus knyter an till Jonah Bergers bok ”Magic words” som jag har här hemma. --- Utmaningen här tycker jag ligger i att vara både pratig och kortfattat konkret på samma gång. Helt kortfattad och minimalistisk går det inte att vara (i alla fall inte som jag klarat av att tänka just nu). • Målet är att få även en person som egentligen bara vill rycka på axlarna att få en känsla av att vara hänsynsfull för att andra är rädda (så att det inte bara handlar om ”det är bara en blu ff ”). • Jag tänker mig att ett sånt här budskap skulle kunna tilltala även en sådan person, genom att vara vädjande påett sätt som kanske inte stör personens behov av ”individuell frihet”. (Klas E E)
 38. Jonas Söderström • 2024 (Sofia L) Vet man om det

  är säkert? Få så många som möjligt att följa råden Osäker på hur testprocessen med beställning-leverans-resultat går till. Rädd för falskt SMS, ID-kapning Rädd för att beställa test och ta emot testet?
 39. Jonas Söderström • 2024 (Sofia L) Vet man om det

  är säkert? Få så många som möjligt att följa råden Vill förstår hur testprocessen med beställning-leverans-resultat går till. Vill vara säker på att SMS:et är legitimt Vill att beställning/leverans ska vara säker
 40. Jonas Söderström • 2024 (Sofia L) Vet man om det

  är säkert? Få så många som möjligt att följa råden Vill förstår hur testprocessen med beställning-leverans- resultat går till. Vill vara säker på att SMS:et är legitimt Vill inte utsättas för smittrisk vid beställning/leverans Skapa trygghet med e- legitimering , inloggning med bank-ID Förtydliga processen med beställning och att de får leverans av taxibud Gör det möjligt att följa processen när de loggat in.
 41. Jonas Söderström • 2022 Smittspårning … vad är det i

  detalj man behöver utforma? Hälsningsfras / inledning Avsändare Genomgående ton
 42. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Vädjande Befallande

  Instruera Uppmuntra Rekommendera Uppmana Kräva
 43. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Vädjan, föreslående,

  rekommendera, angelägen, uppfordrande, bestämd, krav, befallande
 44. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Uppfordrande, befallande

  Ödmjuk, återhållsam Angelägen, bestämd Vad är mest e ff ektivt?? 🤔
 45. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Ska man börja med

  … Ödmjuk, återhållsam • Hej! • Hej, • Hej Johan, • Hej Anna Helena Lovisa, Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande, • Meddelande från Smittspårning, • Du kan vara smittad • Du kan ha blivit smittad! • Du har befunnit dig i närheten av en person med covid • Du har varit nära någon som kan vara smittad av Covid 19. • Viktigt! • Varning, • Varning för smitta av Covid-19 Neutral
 46. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Ska man avsluta med

  … • Mvh • Hälsningar • Tillsammans stoppar vi smittan • Tack för att du tar ansvar • Tack för att du tar hand om dig själv och andra! Bestämd, befallande Ödmjuk, återhållsam Angelägen, uppfordrande, Neutral
 47. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vem är den aktive

  agenten – vem ”ser”? • Vi har sett /registrerat [att du varit nära]… • Systemet har sett / registrerat … • Vårt system har registrerat … • CovidChecker / Sni ff / Smittspårning Sverige har konstaterat
 48. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken är uppmaningen? •

  Du måste nu… • Du behöver… • Du ska nu… • Gå till sidan … • Följ länken … • Läs mer på • För mer info, klicka … Bestämd, befallande Ödmjuk, återhållsam Angelägen, uppfordrande, Neutral
 49. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Variationer på budskapet Du

  har varit i närkontakt med … Du har varit nära … Du kan ha varit nära … Du har troligen … Din telefon har registrerats nära … … en person … en plats … en annan mobil … som varit smittad … med smittrisk … med konstaterad smitta … som kan ha smittat dig med
 50. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej, Det verkar som att du har varit i närheten av någon som troligtvis var smittsam med covid-19. Läs mer om hur du kan förhålla dig till informationen via denna länk: https://smittsparning.se/instruk Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 51. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Din mobil har varit i närheten av en person med covid-19 och du kan ha blivit smittad. Vi behöver uppgifter från dig för att minska risken för smitt- spridning. Därför ber vi dig gå in på minskasmittspridningen.se och följa instruktionerna där. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 52. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  ⚠ Du har varit nära någon med covid-19, och kan ha blivit smittad. 👉 Öppna Sni ff och se vad du behöver göra nu . Vad bra att du använder Sni ff ! Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande, ”En smittspårningsapp kan ändå upplevas som obehaglig och integritetshotande. Genom att kalla appen ”Sni ff ” och associera till ny fi kna hundar som nosar upp varandra, gör jag den lite vänligare. ”
 53. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hur mår du? Smittspårningen visar att du fredag den 4 mars kl. 14.32 var i närheten av en person med bekräftad covid-19. Du kan vara smittbärare, även om du inte är sjuk. För att minska smitt- spridningen, registrera dig och gör så här: Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 54. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Du kan ha blivit smittad! Du har vistats i närheten av en person som testat positivt för covid-19. Följ följande steg för att inte föra smittan vidare. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 55. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej, Du kan ha exponerats för covid-19 [via Folkhälsomyndighetens spårningsverktyg] Du måste nu skyndsamt testa dig för covid-19 och stanna hemma. (…) Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 56. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Vi har fått en signal om att du kan bära på smitta för covid-19. Därför är du skyldig att följa de regler som gäller för smittade. I ett första steg ska du isolera dig hemma. Du måste också registrera adressen där du kommer vara isolerad. All information om hur du gör fi nns på: [länk] Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 57. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Smittspårning covid-19 Möjlig närkontakt med smittad person. Du måste sjävisolera omgående och beställa ett covidtest. Fortsätt till Smittpårning covid-19 för detaljerad information om din kontakt och vad du gör nu. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 58. Jonas Söderström • 2022 Brottsbalken, 13 kap: Spridande av gift

  eller smitta 7 § Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, döms för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år. Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa eller om många människor utsatts för fara. 9 § Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §, skall han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1998:809).
 59. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Innehåll • Du behöver

  inte isolera dig… 👈 Personen kan redan vara sjuk 👈 Vilket? Mottagaren kan få fl era alerts! Behöver ange den speci fi ka platsen och tiden. * 👈 Fortsätt hålla avstånd • Du kan bortse från vårt sms * Systemet vet om tre falska och en korrekt, anpassas? • Närmare analys visade att avståndet var mer än 15 meter och tiden kortare än 1 minut … 👈 Läs mer på [länk]
 60. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Innehåll • 2022–04–05 👈

  fredag 5 maj 👈 Postnummer behövs troligen inte – men kanske postadress är bra • Siljansvägen 70, 120 57 Årsta
 61. Jonas Söderström • 2022 Landningssidor • Viktigaste först 👈 Tekniska

  detaljer senare 👈 Knappar • Tydliga call-to-actions 👈 Ledtexter, obligatoriska etc • Väl disponerade fält