Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #23 • Skitsystem, avslutning • 27 april • vt 23 Ux-writing • Nackademin

Träff #23 • Skitsystem, avslutning • 27 april • vt 23 Ux-writing • Nackademin

Jonas Söderström

April 29, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Läs- och lyssningstips Bonus: Bryggarhästen Ali,

  porslin, Klingonkryssare, UX writing • Trä ff #23 • 27 April Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023
 2. Jonas Söderström • 2023 Vecka 17 15.00 UX-writer 
 i

  praktiken: 
 Felicia Kaiser Vecka 18 • Extra! Torsdag April 27 Avslutning! Torsdag Maj 4 AW från ca 17.00 
 Urban Deli, Nytorget, Stockholm Torsdag Maj 4 Frivilligt!
 3. Jonas Söderström • 2023 UX/design i stort: Donald Norman: The

  design 
 of everyday things Things that 
 make us smart Steve Krug Don’t make me think
 4. Jonas Söderström • 2023 Susan Weinschenk: 100 things every 


  designer needs 
 to know about people UX/design i detalj Jason Santa Maria On Web Typography
 5. Jonas Söderström • 2023 Torbjörn Ryber: Modern UX Mattias Arvola:

  Interaktionsdesign och ux: om att skapa en god användarupplevelse
 6. Jonas Söderström • 2023 Tim Harford Messy: The Power of

  Disorder 
 to Transform Our Lives 
 (eller How To be Creative and Resilient 
 in a Tidy-Minded World) Adapt: Why success always starts with failure Podcast: Cautionary Tales Kreativitet:
 7. Jonas Söderström • 2023 Problem: Chris Clearfield & Andreas Tilcsik

  Meltdown Kathy O’Neill Weapons of math destruction Alan Cooper The inmates are running the asylum Dan Heath Upstream: How to solve problems 
 before they happen Problemlösning
 8. Jonas Söderström • 2023 Martin Lindstrom Small data Erika Hall

  Just enough research Psykologi/Research: Gojko Adzic Impact mapping Effektkartor:
 9. Jonas Söderström • 2023 Förlag: A book apart Rosenfeld media

  UX podcast: Getting started in UX Inkludering: Per Axbom Digital omtanke Katrine Marçal Att uppfinna världen [Sajt] Axcesslab.com
 10. 2 757 timmar övertid på 12 månader ” Personal kan

  få räkna med fel 
 under hela nästa år eftersom det tar tid 
 för de nya rutinerna att sätta sig.”
 11. Digital arbetsmiljö Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor 


  & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, kapacitet
 12. God digital arbetsmiljö God användbarhet: 
 enkelt, intuitivt, 
 konsekvent,

  
 lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons 
 Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 13. Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk,

  långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 14. ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, 
 utveckling, upphandling, leverantörer, HR

  (införande och utbildning), 
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 15. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Nya typer av styrning och kontrollförlust Stress
 16. Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år) Vänta 
 på respons

  
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar
 17. Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år) Vänta 
 på respons

  
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Detalj- 
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 18. Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år) Vänta 
 på respons

  
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj- 
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 19. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress Nya nivåer 
 av krav 
 pga 
 kognitiva belastningar
 20. Jonas Söderström • 2023 • A password should consist of

  at least six characters, and should include at least one of the following: • At least one capital letter (A – Z) • At least one small letter (a – z) • At least one digit (0 -9) • Should not contain "special characters" such as %, for example • A password may not be the same as a user name, or consist of part of a user name. • A password may not be associated with personal information such as, e.g. a name, personal identity number, telephone number, etc. • A password may not be a combination of digits, a word or a common combination of words that can be found in a dictionary or used in everyday language, regardless of language. • A password must be changed every ninetieth day and may not be the same as one used previously. • A password should not be noted down. If noted, the password should be treated as a document of value.
 21. Jonas Söderström • 2023 Ökade (kognitiva) krav (2) • Drakoniska

  lösenordsbyten • Stora mängder information 
 … dåligt utformad
 22. ”Hur kan jag vara 
 så blåst? Vad är det

  
 som jag inte förstår?!?”
 23. Ökade (kognitiva) krav (3) • Drakoniska lösenordsbyten • Stora mängder

  information 
 … dåligt utformad • Överdrivet antal noti fi eringar eller larm
 24. 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm per säng och dag

  Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 25. Totalt, inklusive larm 
 per sms och med ljus: 2

  507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 26. Ökade (kognitiva) krav (4) • Drakoniska lösenordsbyten • Stora mängder

  information 
 … dåligt utformad • Överdrivet antal noti fi eringar eller larm • Integration – i användarens huvud
 27. Ökade (kognitiva) krav (5) • Drakoniska lösenordsbyten • Stora mängder

  information 
 … dåligt utformad • Överdrivet antal noti fi eringar eller larm • Integration – i användarens huvud • Olika sätt att interagera
 28. Lina jobbar med två system: i ett ska hon använda

  punkt, i det andra komma 1.5 tim 1,5 tim
 29. 1.5 tim 1,5 tim Vad händer om hon råkar skriva

  
 komma i systemet som kräver punkt? 1,5 tim
 30. ”Det är jobbigt 
 att behöva arbeta 
 med system

  som får en att känna sig dum” 

 31. ”Det är inget på det här jobbet som har fått

  mig att gråta – utom [x-system]. 
 Vid ett antal tillfällen.” ”Man får försöka hitta 
 kreativa lösningar för att 
 kunna sköta sitt jobb.” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 32. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 33. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beska

  ff ade 
 och placerade och brukas på sådant sätt, 
 att betryggande säkerhet ges 
 mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 34. För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör [arbetsgivaren] försäkra sig om

  att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 35. Det är väsentligt att identi fi era orsakerna bakom arbetsbelastningen

  … Utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 36. Programvara och system skall vara lämpligt utformade med hänsyn till

  arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 37. Arbetstagaren skall ges möjlighet 
 att medverka i utformningen 


  av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och 
 utvecklingsarbete som rör 
 hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 38. Arbetstagaren skall ges möjlighet 
 att medverka i utformningen 


  av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och 
 utvecklingsarbete som rör 
 hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1 användar- centrerad design: 
 Det är Lagen
 39. Sköldarna är o ff l ine! Vänta… om jag omkon

  fi gurerar warp fl ödet … klart, kapten!
 40. ”Every day, 
 hundreds of millions 
 of people go

  to work and ... Singapore-based entrepreneur Yongfook
 41. ... hate the piece of shit software they have to

  use to per- form their jobs.” Singapore-based entrepreneur Yongfook
 42. Jonas Söderström • 2023 Hej då! Lycka till allihop! :)

  Jonas. Saoirse 
 Nellie 
 Sing-sing Torsdag 27 april Jag vågar hoppa!