Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Sähköiset kokeet ja arviointi

18cdb6f294c8cb10a46167e462c2a51f?s=47 Matleena Laakso
December 13, 2020

Sähköiset kokeet ja arviointi

Diaesitys esittelee parisenkymmentä ainakin peruskäytön osalta opettajille maksutonta sovellusta, joiden avulla voi tehdä kokeita ja erilaisia kyselyitä. Suosittuja sovelluksia ovat mm. Kahoot, Quizizz, ja Quizlet. Niitä voi hyödyntää oppijoiden arvioinnissa ja/tai erilaisissa koulutus- ja ryhmätilanteissa yleisön osallistamiseen. Linkkejä esimerkkikyselyihin löydät Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulta: https://www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html

18cdb6f294c8cb10a46167e462c2a51f?s=128

Matleena Laakso

December 13, 2020
Tweet

Transcript

 1. Sähköiset kokeet ja arviointi Joulukuu 2020 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi

  Twitter: @matleenalaakso Blogisivu: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html Kuva: Ryan McGilchrist, CC BY-SA
 2. Tämä diasarja päivittyy Olen tallentanut tämän diasarjan Speaker Deck -palveluun,

  jotta voin päivittää dioja linkin muuttumatta. Lisää päivittyviä diasarjoja verkon sovelluksista etenkin opetuskäytön näkökulmasta löydät Matleenan blogin koulutusdiojen sivulta: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Speaker Deckin diojen upotuskoodin (embed code) löytyy nykyisin diasarjan alakulmasta Jaa-kuvakkeesta (nuoli laatikosta ylös).
 3. Tämän diasarjan työkalut • Bloochat • Kahoot • Quizizz •

  Quizlet • Quizalize • Socrative • Mentimeter • Nearpod • X-breikki • EDpuzzle • DirectPoll Lähes kaikki esitellyt palvelut edellyttävät vain opettajan kirjautumista. Useimpien peruskäyttö oppilaitoksissa on maksutonta, toisinaan lisäominaisuuksia voi ostaa. • Plickers • Triventy • Thatquiz • Memrise • OnlineQuizz • PollDaddy • Easypolls • Polls.io • Qridi • ClassDojo
 4. Hyödynnä oppilaitoksessasi jo muutoinkin käytössä olevia työkaluja Google (GSE) •

  Forms, Google Drive, Classroom,.. Microsoft (O365) • Forms, OneDrive, Teamsiin integroituvat sovellukset,.. H5P-tehtävät (kuva) • Noin 50 työkalun paketti interaktiivisiin tehtäviin ja sisällön rikastamiseen • Asennettavissa mm. Moodleen ja WordPressiin Sähköiset oppimisympäristöt • Niiden omat työkalut • Linkitä/upota tämän diasarjan sovelluksia.
 5. www.matleenalaakso.fi Avaa nyt QR-koodista tai sisällysluettelosta sähköisten kokeiden sivu

 6. Arviointi ohjaa oppimista • Ohjaa oppimisprosessia – Tavoitteiden asettaminen ja

  selkeyttäminen antaa hyvän pohjan arvioinnille. – Arviointikriteerit oltava selvillä tai sovittava yhdessä. • Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa – Arviointitilanne on myös oppimistilanne. – Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa. – Arvioinnin omistajuus tukee oppimisen omistajuutta. • Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia menetelmiä – Sähköisen arvioinnin usein mahdollistama välitön palaute tukee oppimista.
 7. Osaamista pitäisi arvioida eri tavoin yle.fi/uutiset/tulevaisuuden_koulun_kehittajat_perinteinen_koe_on_turhan_hallitseva__koke ettomuuttakin_voisi_kokeilla_rohkeasti/7426939 • Kouluissa pitäisi

  lisätä rohkeasti itsearviointia, ryhmäkokeita tai erimuotoisia kokeita. • Materiaalit voisivat välillä olla käytettävissä. • Myös täyttä kokeettomuutta tulisi kokeilla. • Kokeissa ei ole mitään pahaa; ne myös opettavat suoriutumaan tietyistä asioista tietyssä ajassa.
 8. Monipuolisuutta ja helppoutta Monipuolisemmat kokeet, arviointi ja palaute • Autenttinen/multimodaalinen

  materiaali • Mahdollisuus sallia netin käyttö • Tarjoaa välineitä itse- ja vertaisarviointiin • Välitön palaute, äänipalaute,.. Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen • Ei hankalaa käsialaa • Digin hyödyntäminen motivoi monia • Usein automaattinen tarkistus ja koonti tuloksista, toisinaan myös opiskelijalle mahdollisuus testaamisen lisäksi asian harjoitteluun • Oppijatkin kyselyiden tekijöiksi!
 9. Autenttinen materiaali osaksi kokeita www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf Esimerkkejä sähköisen yo-kokeen reaaliaineiden tausta-aineistoista

  • Artikkelitietokantoja • Tekstejä • Kaavioita • Karttoja • Kuvia • Videoita • Animaatioita • Simulaatioita • Äänitiedostoja • Taulukoita • Tilastoja • Mittaustuloksia Miten voit ottaa näitä käyttöön osana opetusta, arviointia ja kurssikokeita?
 10. Videot fysiikan kokeessa Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta

  Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html • Opettaja upotti viisi videota oppimisalustalle. • Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat niistä kolme. Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla. – esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate • Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana. Vastaukset kirjoitettiin erilliselle konseptille.
 11. Arviointi on korkean tason osaamista Pekka Peura (maot.fi): Muutetaan arviointi

  oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu
 12. Yksilöllinen oppiminen Pekka Peuran ja suomalaisen opettajaverkoston kehittämä oppimisen malli,

  missä oleellista on: • Yhteisöllinen toimintakulttuuri: työskennellään pienryhmissä ja opettaja kiertää ohjaamassa ja tarvittaessa opettamassa pienryhmiä. • Sisältöjen oppimistahti yksilöllinen. Edetään vasta, kun edellinen asia on opittu. • Arvioinnissa painotetaan itsearviointia. Verkkotestejä on pitkin matkaa, mutta kokeiden sijaan arvosana syntyy tehdyistä tehtävistä ja arviointikeskustelusta. Lisätietoja: • Peuran blogi: maot.fi Näin arvioin: maot.fi/2018/02/nain-arvioin • Eduhakkereiden sivut: eduhakkerit.fi • FB: Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus
 13. Läksyt vai loppukoe? Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä En

  pidä perinteistä loppukoetta kurssista lainkaan, mutta varaan mahdollisuuden pitää pistokkaan aina silloin, kun siltä tuntuu.
 14. bloochat.com Kun menet chatin etusivulle ja se arpoo sinulle chat-huoneen

  osoitteen, jonka voit halutessasi muuttaa ja suojata salasanalla. • Kerro etunimi/nimimerkki ja jaa chatin linkki niille, joiden haluat osallistuvan. Viestit näkyvät 24 h ajan. • Samankaltaisten chat-työkalujen esittely: www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html
 15. Miten arvioida etänä? Mitä arvioida etäopetuksen aikana, kun käytettävissä ei

  ole valvottuja tenttejä? Miten arvioida verkkokursseilla? • Esim. suullinen pienryhmätentti videoneuvottelun kautta, kysely, missä aika eri riitä lunttaamiseen, soveltavat tentit, tentin sijaan oppimispäiväkirja ja erilaiset tuotoksen osana osaamisen osoittamista. • Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2020/03/miten-arvioida-etana.html
 16. Hyviä lähteitä oppimistehtävien tekijöille Kuva löytyy ThingLink-kuvasarjasta: bit.ly/vk-oppaita (vaihda kuvaa

  nuolesta)
 17. Vaihtoehtoja koe- ja kyselytyökaluille • Blogit oppimispäiväkirjoina, keskusteluympäristöinä ja portfolioina

  • Instagram, WhatsApp tai Pinterest työssäoppimisen reflektion tukena • Somen välineet (Twitter, Facebook, WhatsApp,..) ja sähköiset oppimisympäristöt: vuorovaikutus, opitun reflektointi ja jakaminen, vertaisoppiminen, lisäarvon tuominen, itsenäinen harjoittelu,.. • Videon tai animaation tekeminen kokeen tai esseen sijaan (Adobe Spark Video, Powtoon, iMovie,..) • Interaktiivinen kuva ThingLinkillä: opitun koonti, ilmiön selittäminen, oppimispolun kuvaus,.. • Tietyn ilmiön selittäminen (video, Explain Everything, I can animate,..) • Suullinen kielitaito (äänitiedostot, videot, animaatiot, Padlet, Flipgrid, Google Expeditions, Adobe Spark Video,..) • Portfolio, posteri, esitelmä, projektityö, verkkosivu (Sway, Book Creator, Canva, Adobe Spark Page, Padlet, Google sites,..) • Infograafi opiskeltavasta artikkelista (Adobe Spark Post, Canva,..) • Ajatuskartta (MindMup, Mindomo, Popplet,..)
 18. Netin käytön rajoittaminen ja lunttaamisen vähentäminen • Soveltavat tehtävät •

  Aikatauluttaminen • Opettajan sijoittuminen luokassa tai näyttöjen tekninen valvonta • Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä eri oppijoilla • Oppijoiden ymmärrys siitä, miksi opiskellaan • Netin käytön estäminen – Oppilaitoksen hallinnassa olevat Chromebookit: Google-lomakkeen voi luoda niin, että oppija ei sen avattuaan voi poistua lomakkeelta ennen kuin on sen palauttanut. – Langattoman verkon tai atk-luokan nettiyhteyden katkaisu. (HUOM: Opiskelija voi jakaa verkon omasta kännykästään). – Opettaja voi lukita iPadin koetilanteessa, niin että sillä pääsee vain tiettyyn sovellukseen: pääsykoodi asetetaan asetuksista: yleiset - käyttöapu - ohjattu käyttö. – iPadin asetuksista voit estää vain tietyn/tiettyjen sovelluksen (esim. Safari) käyttämisen: yleiset – rajoitukset – syötä pääsykoodi – valitse sovellus, jonka käytön haluat estää. – YTL:n kurssikoejärjestelmä www.abitti.fi sekä maksullinen nettiniilo.fi → järjestä koe langattomasti. Kuva: pixabay.com, CC0
 19. Netin käyttöön kannustaminen Eenariina Hämäläinen: www.slideshare.net/eenariinahamalainen/sahkoiset-kokeet-ja- sahkoinen-arviointi-laihia-258 • Soveltavat tehtävät

  • Aidosti uudenlaiset, avointa verkkoa hyödyntävät koetyypit. Esimerkkejä Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla. • Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen osana tehtävänantoa • Kopioimista voivat rajoittaa myös – Kysymyksen sitominen oman kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin – Miellekartta omasta esseestä – Plagioinnin tunnistusohjelmat – Paras rajoittaja on halu oppia ja sisäinen motivaatio. Kuva: pixabay.com, CC0
 20. Esityksessä UShumor.com luvalla ushumor.net/funny-comics-in-2013/funny-comics-in-2013

 21. Monivalintatehtävät • Monivalinnoilla saadaan hyvä kattavuus kurssialueesta. • Kysymykset ja

  vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä eri oppijoilla. • 20 oikein/väärin vastusta. Perustele ne mitkä väärin. • Aikapaine: niin monta kysymystä, ettei ehdi luntata eikä neuvoa kaveria. • Kysymykseen voi liittää monipuolista aineistoa. • Mukaan itsearviointikysymys.
 22. Parempia monivalintatehtäviä Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena, webinaari 14.2.2020

  https://www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be • Kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista • Ei irrallisten faktojen muistamista, vaan kysymysten sitomista. • Hyvin muotoiltu johdanto, case tai ongelma tilanteesta (toimii myös lyhyissä avoimissa kysymyksissä). • Mikä vaihtoehto on eniten oikein? Ei vastakkaisia vaihtoehtoja, vaan samankaltaisia, joista yksi täysin oikein. • Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa. Perustelu voi olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon. • Kysymys voi olla pitkäkin, vastausvaihtoehdot napakoiksi. • 4-5 vaihtoehtoa.
 23. Monivalintakisat Kahoot ja Quizizz • Vain opettajan täytyy kirjautua. •

  Tulokset tallentuvat automaattisesti. • Tarjolla miljoonia valmiita kyselyitä ja kysymyspankki, myös suomeksi. • Voi teettää yhtäaikaisesti tai antaa etätehtäväksi. • Toimii läppärillä ja mobiilisti ilman ladattavia sovelluksia (myös sovellus tarjolla). Kahoot • Tykätty, pelillinen ja nopeutta arvottava sovellus • Premium-versio mahdollistaa myös lyhyet avoimet kysymykset. • Haasteita: kahden näytön hahmottamisen vaikeus, nopeuden arvottaminen, kilpailullisuus. Quizizz • Monipuolisempi kuin Kahootin maksuton versio. • Opettaja päättää, saako nopeudesta lisäpisteitä. • Vastausaikaa jopa 15 min/kysymys. • Kysymyksen voi myös äänittää. • Voidaan toteuttaa itsenäisesti vastaten niin, ettei kilpaileminen vie huomiota muiden tekemiseen.
 24. kahoot.it Opettajan kirjautuminen sivun alaosasta: kahoot.com

 25. Muutoksia Kahootissa 2019-2020 Ks. esim. www.matleenalaakso.fi/2019/08/kahoot-parannuksia-ja-huononnuksia.html Peruskäytön on luvattu pysyvän

  opettajille aina maksuttomana, mutta ilmaisversion ominaisuuksia on karsittu. Esim. kyselytyyppeinä tarjolla enää Quiz-monivalinnat ja True/False-kysymykset. Muutoksia, joka koskevat ilmaista ja maksullista versiota • Kysymyspankki • YouTube-linkin liittäminen kysymykseen. • Vastausajaksi voi määrittää 5 sek – 4 min (Jumblessa 20-120 sek). • Voit käyttää aiempaa pidempiä kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja. • Tarjolla mm. matemaattisia erikoismerkkejä. • Voit yhdistää useita kyselyitä yhdeksi kyselyksi (max 100 kysymystä). • Kahootit tallentuvat automaattisesti, myös luonnoksina. • Mobiilisovellus (Android, iOS) mahdollistaa sen, että yhteisen Quiz-kisan jälkeen jokainen voi jatkaa itsenäisesti kyselyyn vastaamista, kunnes on vastannut kaikkiin kohtiin oikein.
 26. Voit antaa Kahootin kotitehtäväksi • Oppija voi vastata selaimella ilman

  kirjautumista, myös mobiililaitteilla. • Kyselyn voi avata selaimella 4 viikoksi ja mobiilisovelluksella 2 viikoksi. • Maksuttomassa versiossa max. 100 vastaajaa (Premiumissa 2000). • Käytä myös niin, että tehdään pareittain/ryhmissä ja keskustellaan ja perustellaan oikeat vaihtoehdot ennen vastaamista. • Kirjautunut käyttäjä voi harjoitella itsenäisesti.
 27. Valinnat kotitehtävää luotaessa Valitse kauanko kysely on avoinna. • Timer:

  valitsemalla OFF painotat osaamista nopeuden kustannuksella. • Randomize: kysymykset kaikilla eri järjestyksessä • Nickname: sovellus arpoo jokaiselle nimimerkin.
 28. Mitä herkkuja maksullisessa versiossa? Maksullisen Pro-, Plus- tai Premium-version voi

  hankkia yksittäinen opettaja (3-15 €/kk), oppilaitos tai muu organisaatio. • Runsaasti kysymystyyppejä, joita voi liittää samaan kyselyyn (kuva) • Sisältödiat, kuvapankki, jukeboxi musiikille • Kyselyiden tallentaminen kansioihin, koulujen sisäiset tiimitilat • Monipuolisia koonteja ryhmän suoriutumisesta • Kyselyiden visuaalisen ilmeen brändäys
 29. Käytä monipuolisesti osana arviointia ja opetuksen aktivointia Monivalintakisa (Quiz) •

  Vastataan yksin, pareittain tai pienryhmissä. • Voi olla useampi oikea vastaus, mutta ilmaisversiossa vastaaja voi valita vain yhden. • Voi sisältää myös ei-arvioitavia mielipide-/itsearviointikysymyksiä. Kotitehtävät • Haasta oppijat vastaamaan mobiilisovelluksella omassa tahdissa. Toista samaa kyselyä (Play again / Ghost Mode) • Saatko parannettua tulostasi? • Mobiilisovelluksella voi yhteisen Quiz-kyselyn jälkeen vastata, kunnes saa kaikki oikein. • Jumble-kysely (Pro/Premium) pyörii useita kertoja, jos opettaja valitsee automaattisen siirtymisen kysymyksestä toiseen. Sokea Kahoot #blindkahoot • Uuden asian esittely Kahootin avulla. Voit käyttää kuvan mallipohjaa.
 30. Kirjautuneen käyttäjän näkymä

 31. kahoot.com • DISCOVER: Etsi jaettuja kyselyitä. Voit käyttää niitä sellaisenaan

  tai kopioida itsellesi (duplicate) ja muokata kopiota. • KAHOOTS: omat, suosikkisi, sinulle jaetut ja keskeneräiset kyselyt. • REPORTS: Tulokset, jotka tallentuvat automaattisesti. Huom: tiedostossa on useita välilehtiä!
 32. Kahoot-kyselyn luominen Kirjaudu palveluun ja luo oma kysely kohdasta CREATE

  tai kopioi (Duplicate) valmis kysely muokattavaksi kohdasta DISCOVER. Tarjolla on myös muutama englanninkielinen valmispohja työn helpottamiseksi.
 33. Kolme tapaa lisätä Quiz-kysymyksiä 1. Lisää kysymys (Add Question, ks.

  seuraava dia) 2. Kysymyspankki (Question bank) 3. Tuo kysymykset taulukosta 1. 3. 2.
 34. Lisää kysymys, vastausvaihtoehdot, kuva tai YouTube-linkki sekä määrittele vastausaika ja

  pisteet Kyselyn nimi ja tiedot
 35. Kerro kyselyn tiedot ja valitse keille sen jaat Lisää odottelu-

  musiikki, ks. esim. bit.ly/kahootmusic
 36. Voit myös tuoda kysymykset Excelistä • Toimii vain monivalintakysymyksille (Quiz).

  • Excel-pohjan voi siirtää myös muihin taulukkolaskentasovelluksiin (Numbers, Google Sheets ja LibreOffice). • Aloita lataamalla Excel-pohja Kahootin sivulta. Löydät sen, kun olet lisäämässä kysymyksiä Quiz-kyselyyn tai osoitteesta: kahoot.com/blog/2018/08/23/import-kahoot-from-spreadsheet – Lisää kysymykset, vastaukset ja aikarajat lomakkeen ohjeen mukaan. – Luo kysely perinteiseen tapaan ja anna taustatiedot. Kun tulee aika lisätä kysymykset, näet myös vaihtoehdon: Import from spreadsheet.
 37. Live-kyselyn käynnistys (maksuton versio) Classic vs. Team Mode = Yksilö-/ryhmäkisa

  • Tiimeittäin pelattaessa tarvitaan yksi laite/ryhmä. Tiimillä lyhyt neuvotteluaika ennen vastaamista. Nickname nimimerkkien arpomiseen Randomize… • Kysymykset ja/tai vastausvaihtoehdot satunnaisessa järjestyksessä Show… näyttää PIN-koodin koko pelin ajan. 2-Step Join • Vaikeutetaan ulkopuolisten pääsyä kaksiosaisella kirjautumisella. Automatically… • Haluatko, että sovellus etenee automaattisesti seuraavaan kysymykseen vai edetäänkö sinun määrittämässä tahdissa? Jälkimmäinen mahdollistaa keskustelun kysymyksistä. Rejoin… Haluatko, että oppijoiden on liityttävä uudestaan seuraavaan peliin?
 38. Mobiilisovellus (Android, iOS) • Voit luoda Quiz-kyselyitä ja käynnistää live-pelin:

  heijasta näyttösi esim. AirPlayn tai Chromecastin avulla ryhmälle. • Voit käynnistää haasteen (challange), mikä tarkoittaa, että kyselyyn voi vastata omassa tahdissa. Näet ryhmän tulokset, toisin kuin practise-kohdasta. • Yhteisen Quiz-kisan jälkeen jokainen voi jatkaa itsenäisesti kyselyyn vastaamista, kunnes on vastannut kaikkiin kohtiin oikein.
 39. Kahoot-vinkkejä • Oppijat voivat tehdä kyselyitä toisilleen. • Asiattomat käyttäjänimet

  on helppo poistaa. • Voi olla jopa 1000 vastaajaa, jos nettiyhteys on kyllin hyvä. • Voit merkata kyselyitä suosikeiksesi. Maksullisessa versiossa voi luoda myös omia, tiimin tai oppilaitoksen yhteisiä kansioita. • Nopeudesta saa aina lisäpisteitä, mutta opettaja voi jättää nopeuden huomioimatta. Kuva: RRemazteredStudio, CC0, pixabay.com
 40. Kahoot kokoaa tulokset automaattisesti Huomaa kaikki välilehdet! Voit huomioida vain

  oikeat vastaukset, ilman nopeutta
 41. Voit suorittaa Kahootin osaamis- merkkejä: kahoot.com/certified

 42. quizizz.com

 43. Quizizz-monivalintakyselyt • UUTTA: Maksuton opettajille, ei enää kaikille. – Intro

  Plan. Maksuton kolmen kyselyn kokeilu 25 osallistujalle – Non-Profit Organization: kysy tarjousta hello@quizizz.com • Tee oma kysely tai hyödynnä jaettuja kyselyitä ja kysymyspankkia. • Voit luoda kyselyistäsi kokoelmia esim. oppiaineen mukaan. • Vastaajia voi olla useampi tuhat. • Voit poistaa asiattomat käyttäjänimet. • Tulokset tallentuvat automaattisesti. • Google Classroom –integraatio • Voit antaa uuden yrityksen (Redemption Question). • Voit luoda palveluun kirjautuneista oppijoistasi ryhmiä (Classes). Kirjautuneet oppijat voivat tehdä kyselyitä ilman, että opettaja avaa ne kotitehtäviksi. Ruudunkaappauskuva sivulta: quizizz.com
 44. Opettajan näkymä

 45. Quiz-kyselyn luominen • Anna kyselyn taustatiedot: nimi, oppiaine/teema, kuva, kieli,

  luokka-aste ja julkisuus. • Määritä oletusvastausaika/kysymys (5 sek – 15 min). Voi muokata aikaa kysymyskohtaisesti.
 46. Kysymystyypit • Multiple Choice – monivalinta, mistä voi valita yhden

  vastauksen • Checkbox – monivalinta, mistä voi valita useamman vaihtoehdon • Fill-in-the-blank – avoin kysymys, voi määritellä useamman oikean vaihtoehdon • Poll – äänestys/mielipide, jokainen saa pisteet • Open ended – avoin kysymys • Slide – tee kyselystä oppimateriaali dioja lisäämällä Teleport: etsi omia tai jaettuja aiempiin kyselyihin tehtyjä kysymyksiä
 47. Kysymysten lisääminen • Kysymykseen ja vastausvaihtoehtoihin voi lisätä matemaattisia merkkejä,

  kuvan tai gif-animaation. • Kysymykseen voi lisätä tai tallentaa myös äänitiedoston (10 sek).
 48. Tee erilaisia kysymyksiä

 49. Lesson (beta) Voit luoda erilaisia teksti- ja kuvapohjaisia dioja. Diat

  voit tuoda myös PDF:nä PowerPointista tai Google Slidestä. Maksullisella versiolla voi lisätä myös äänitiedostoja ja YouTube-videoita.
 50. Voit teettää kyselyn reaaliaikaisesti Live Game • Team: vastataan yksin,

  mutta pisteet kertyvät ryhmälle. • Classic: yksilökisa • Test: harjoittelu ilman erikoisominaisuuksia (edellyttää kirjautumista)
 51. Voit antaa kotitehtäviä tai jakaa kyselyn linkillä Homework eli kotitehtävä

  tai koulussa eriaikaisesti vastattava kysely • Opettaja näkee vastaukset • Vastausaikaa voi antaa korkeintaan 2 viikkoa Practice eli harjoittele • Play: kirjautunut käyttäjä • Share practice link: Linkin tietävä voi vastata. Jos ei kirjaudu, vastaukset eivät tallennu.
 52. Valinnat ennen Classic- kyselyn käynnistystä General settings • Edellytätkö kirjautumista.

  Jos kyllä → montako yritystä/opiskelija? • Haluatko, että oppija näkee oikean vastauksen heti vastaamisen jälkeen? • Vai vasta kyselyn lopuksi? Gameplay settings • Nopeasta vastauksesta lisäpisteitä • Näytä tulostaulu • Kysymykset satunnaisessa järjestyksessä • Vastausvaihtoehdot satunnaisessa järjestyksessä • Lopuksi uusinta väärin vastatuista • Meemipalautteet (näitä teet helposti itsekin) Teams-kyselyssä muutama kohta vähemmän. Kotitehtävissä myös kysymys musiikista.
 53. Opettajan näkymä kyselyn aikana Voit näyttää tai piilottaa tilastoa vastaajista

  tai vastauksista oppija- tai ryhmäkohtaisesti. Vastaamisen jälkeen näet yhteenvedon yhdessä vastaajien kanssa katsottaviksi. Lisäksi tulokset tallentuvat automaattisesti taulukkona.
 54. Kotitehtävään vastaajan näkymä Kääntö- kortit, UUSI! Kysely koti- tehtävänä

 55. Mobiilisovellus (Android, iOS) Oppija voi vastata mobiililaitteen selaimella tai mobiilisovelluksella.

  • Mobiilisovelluksen asetuksista löydät kuvan vaihtoehdot, esim. kysymysten äänen lukemisen (en, ra, es,..). • Voit zoomata kyselyiden kuvia.
 56. Oppijaryhmä kyselyn tekijänä • Kokoa ryhmältä kysymykset Google-lomakkeen avulla ja

  tee niistä Quizizz-kysely kohdasta Import From File. • Voit suomentaa osan lomakkeesta, mutta älä käännä kohtia Question, Option, Correct Answer ja Time. • Joe Marquezin video-ohje ja kopioitava lomakepohja: blog.quizizz.com/student-collaboration-with-quizizz-and- google-forms-91874d39a072
 57. Kolme vinkkiä kyselyiden tekijöille 1. Pixabay.com –palvelusta löydät tekijänoikeusvapaita (CC0)

  kuvia. 2. Jaa kyselysi ja hyödynnä jaettuja kyselyitä sellaisenaan tai muokkaa niistä oma versiosi. Esim. Kahoot, Quizizz, Quizlet, X-breikki. 3. Laita oppijat tekemään kyselyitä toisilleen! Ryhmä voi tehdä yhteisen kyselyn esim. niin, että jokainen lisää yhden kysymyksen. Kuva: Mosborne01, CC BY-SA Vastausten tietäminen voi helpottaa koulun käymistä. Se että osaa tehdä hyviä kysymyksiä, helpottaa elämässä. Warren Berger
 58. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa

 59. Quizletiä käytetään paljon sanaston ja termien harjoitteluun Tee omia tehtäviä

  tai käytä/muokkaa jaettuja. • Samasta kyselystä tarjolla viisi tehtävätyyppiä harjoitteluun ja kaksi itsekseen pelaamiseen. Lisäksi hauska ryhmissä tehtävä Live-kisa. • Sanaparien lisäksi voi luoda sana & kuva –pareja sekä diagrammi-tehtäviä, missä kuvaan yhdistetään useita sanoja.
 60. Quizlet Live -ryhmäkisa • Opettaja käynnistää Live-pelin valitsemastaan kyselystä. •

  Quizlet muodostaa ryhmät → siirrytään istumaan ryhmittäin. • Kysymys on yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä ryhmän jäseneltä eli ennen vastaamista ryhmän on keskusteltava vaihtoehdoista. • Koko luokan kisa päättyy, kun ensimmäinen ryhmä on valmis. → Kisa voidaan toistaa samoilla tai eri ryhmillä. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 61. Uuden Quizletin luominen Kirjaudu → Create → Nimeä kysely →

  Kirjoita sanaparit tai sana-kuva –parit ja valitse niiden kieli. Kieleksi voi valita myös kemian tai matematiikan, näin saat käyttöösi erikoismerkkejä. → Valitse kuka voi muokata ja katsoa kyselyä. → Create Sanan parina voi olla myös kuva (Flickr, CC) Diagrammi-tehtävän kuva
 62. UUTTA: määrittele kieli ja hyödynnä Quizletin ehdotuksia sanapareiksi tai kuviksi

 63. Esimerkkejä diagram-tehtävistä

 64. Diagrammien tehtävätyyppejä Ilmaisversiolla voit lisätä kuvaan max. kahdeksan kohtaa. Vain

  osa tehtävä-tyypeistä toimii diagrammi-tehtävillä • Learn – yhdistä yksittäinen sana oikeaan paikkaan kuvassa • Write – kirjoita kuvasta osoitettu sana/käsite • Test – koetyylinen kysely (kirjoita oikea vastaus, monivalinta,..) • Match – yhdistä kuvat ja sanat • Live - ryhmäkisa
 65. Quizlet-mobiilisovellus • Etsi kyselyitä ja vastaa niihin. • Luo kyselyitä

  (ei diagrammi-tehtäviä). • Voit ladata kyselyitä offline-käyttöä varten (profiilitiedoista).
 66. Ilmaisversion vaihtoehtoja Kukaan ei kirjaudu • Kerro palvelusta ja linkkaa

  kyselyitä tai kerro hyvistä tekijöistä. • Jokainen näkee kyselykohtaista tilastoa. Opettaja kirjautuu, oppijat eivät • Kun kirjaudut, kerro asetuksissa olevasi opettaja. • Voit luoda kansion kullekin opettamallesi oppiaineelle/kurssille. • Näet kyselykohtaisesti tilastoa vastauksista, mutta kirjautumattomien oppijoiden kohdalta et näe, kuka on vastannut mitäkin. • Voit upottaa kyselyitä. Kun opettaja ja oppijat kirjautuvat • Ilmaisversiolla voit luoda max 8 luokkaa, joille kokoat kyselyitä. • Näiden luokkien oppijoiden osalta saat oppijakohtaisen palautteen. Maksullisella versiolla saat lisää ominaisuuksia: n. 36 €/vuosi/opettaja.
 67. Voit luoda kansioita tai upottaa kyselyt • Kansiot (folder) esim.

  oppiaineen ja/tai luokkatason mukaan • Kaikki kansiosi näkyvät profiilisivusi alla, mutta voit jakaa myös yksittäisen kansion osoitteen.
 68. Voit luoda luokkia • Ilmaisversiolla voit luoda max 8 luokkaa

  (class), joille kokoat tietyt kyselyt. • Voit sallia, että oppijatkin lisäävät kyselyitä. • Saat oppijakohtaisen palautteen. • Oppijoiden tulee kirjautua Quizletiin, jotta heidät voidaan lisätä luokalle. Kutsut voi lähettää esim. jakamalla kutsulinkin. • Ohje: quizlet.com/help/set-up-my-class-on-quizlet
 69. Kyselyiden tulokset • Jokainen näkee kyselyiden tilastoa, kirjautunut käyttäjä tarkemmin.

  • Oppijakohtaisen palautteen saat vain, kun liität oppijat ryhmiin.
 70. www.quizalize.com Kyselyitä voi teettää luokassa tai jakaa koodilla vastattavaksi määräaikaan

  mennessä – ja aikaa voi antaa jopa useita vuosia. • Oppijat liittyvät mukaan opettajan pysyvällä koodilla osoitteessa zzi.sh • Voit rakentaa polkuja, joissa oppija etenee saamiensa pisteiden mukaan seuraavaan tehtävään (uusi kysely, pdf, video, linkki). • Kyselystä löytyy matematiikka-moodi erikoismerkeille. • Maksuttomalla versiolla näet vain viiden viimeisen kyselysi tulokset.
 71. Opettajan näkymä

 72. Kyselyn käynnistäminen

 73. Kysymysten lisäämisen näkymä Voit myös tuoda kysymykset esim. Quizletistä tai

  Kahootista
 74. Kyselyn avaaminen Määrittele kuvan asetukset, esim. • Ajastatko kyselyn? •

  Monestiko saa yrittää? • Käytetäänkö kaikkia kysymyksiä vai arvotaan esim. 10? • Ovatko kysymykset oppijoilla eri järjestyksessä? • Saako vastaaja palautteen? • Näkeekö vastaaja lopuksi oikean vastauksen?
 75. Live-peleissä mukana pelillisyyttä Lue lisää: help.zzish.com/how-to-use-quizalize-the-basics/how-to-play-a-game- in-class Ruudunkaappauskuva: www.quizalize.com

 76. Mobiilisovellus, socrative.com tai b.socrative.com/login/student Huoneen nimi: Matleena

 77. Socrative.com • Opettaja kirjautuu palveluun ja avaa kyselyn. • Opiskelijat

  (suositus max. 50) osallistuvat antamalla opettajansa huoneen numeron/nimen. Voit vaihtaa sen nimen kohdasta luokkahuoneet. • Showbie on ostanut Socrativen: 2021 tulossa uusia kysymystyyppejä yms.
 78. Vaihtoehtoja vastaamiseen Käynnistä kysely Aloita-välilehdeltä määrittelemällä asettukset • Tietokilpailu, rakettipeli

  (max 20, sopii ryhmille) tai kysely eli yhden kysymyksen pikakysymys • Samanaikaisesti tai omassa tahdissa • Nimellä tai nimettömästi • Monivalinta, oikein/väärin tai lyhyt (tietty) vastaus • Välitön palaute mahdollinen • Kysymysten ja vastaus- vaihtoehtojen järjestyksen voi sekoittaa
 79. Luo omia ja käytä jaettuja kyselyitä Lisää testi -kohdasta voit

  tehdä omia kyselyitä • Monivalinta, tosi/epätosi ja lyhyt vastaus (tietty sana/tietyt sanat) Tuonti-kohdasta tuot jaettuja kyselyitä, joita löytyy verkosta • Suomeksi: bit.ly/NrwlOo, ohje: bit.ly/1HvHmEh • Pääosin englanniksi: bit.ly/1j3LeDv, lue lisää ja lisää omasi: bit.ly/1HvyuPa • Kopioidaksesi jaetun kyselyn, tarvitset sen SOC-numeron – United States - State Capitals SOC-549160 – CC-lisenssit SOC-9636310
 80. Vinkkejä ja tulokset • Sinulla voi olla kerrallaan vain yksi

  kysely avoinna. Kun kaikki ovat vastanneet, voit tyhjentää huoneen ja/tai lopettaa kyselyn. • Voit myös jättää kyselyn käyntiin, vaikka suljet tietokoneen. Näin oppijat voivat vastata kyselyyn esim. kotoa käsin. • Voit seurata näytöltäsi reaaliaikaisesti vastaajien toimintaa ja/tai valita lopuksi, miten tulokset tallennetaan.
 81. Kokeillaan: www.menti.com

 82. www.mentimeter.com Sovelluksella luodaan kysymyksiä sisältäviä diasarjoja. Mukaan saa myös dioja,

  joita voi esim. peukuttaa ja lisätä ?-merkin. • PowerPointin korvaajaksi ilmaisversiosta ei ole, mutta maksulliseen versioon voi tuoda PowerPoint- ja Google Slides -dioja. • Uutta: ilmaisversiolla voi avata 2 päiväksi ja tekstivaste kuville.
 83. None
 84. www.mentimeter.com Sovelluksella luodaan kysymyksiä sisältäviä diasarjoja. Mukaan saa myös dioja,

  joita voi esim. peukuttaa ja lisätä ?-merkin. • PowerPointin korvaajaksi ilmaisversiosta ei ole, mutta maksulliseen versioon voi tuoda Powerpoint- ja Google Slides -dioja. Office365:een tarjolla plugin. • Education lisenssi alk. $ 84/vuosi • Maksuton lisenssi: – Rajattomasti kyselyitä ja 500 vastaajaa – 2+ 5 kysymystä/esitys (tarjolla 13 kysymystyyppiä) – Lisäksi tavallisia dioja, joihin saa interaktiivisuutta peukuttamalla – Vain reaaliaikaiset kyselyt
 85. Runsaasti kysymystyyppejä • Voit valita esityksellesi visuaalisen ilmeen. • Jos

  käytät samaa kyselyä useammalla ryhmällä, pohjalla näkyvät edellisen ryhmän vastaukset, jos et niitä tyhjennä. • Voit kansioida esityksesi
 86. Nearpod Sovellus, jonka avulla opettaja voi jakaa interaktiivisen esityksen tai

  videon oppijoiden omille laitteille. Esitykseen saa dioja, linkkejä ja erilaisia tehtäviä. • www.nearpod.com tai Nearpod-sovellus (iOS-, Android, Windows) • Liity mukaan antamalla kohta taululla näkyvä koodi.
 87. Sisällöt voi luoda oppitunniksi (kuvassa) tai videotehtäväksi

 88. www.nearpod.com Esityksen tekeminen on helppoa. Voit tuoda sovellukseen omat diat

  (esim. PowerPoint, Google-slides, PDF) tai rakentaa sisällöt ja tehtävät suoraan Nearpodin työkaluilla.
 89. Nearpod on uudistunut • Tehtävät voi jakaa samanaikaisesti oppitunnilla tai

  kotitehtäväksi. • Maksuttomalla versiolla osallistujia max 40. • Käytettävissä syventävä lukuohjelma. • Runsaasti valmiita oppitunteja ja videoita. • Uutena tarjolla on runsaasti maksuttomia tehtävätyyppejä ja ominaisuuksia. Lue Reetta Pänkäläisen kehut ja ohjeet ja hyödynnä hänen kieltenopetuksen materiaaleja: reettaideoi.blogspot.com/2020/09/paivitetyn-nearpodin-uudet- ominaisuudet.html
 90. Liikettä oppitunnille x-breikillä X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten

  hyödynnettävissä oleva liikunnallinen kyselytyökalu. • Linkit ohjeisiin ja ladattavaan mallipohjaan: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 91. Videotehtäviä EDpuzzlella www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen,

  teksti- ja äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä. • Videoita voi tuoda useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista. • Voit jakaa EDpuzzlen katsottavaksi anonyymisti tai niin että oppija kertoo vain etunimen, käyttäjänimen ja antaa salasanan. Oppija voi myös kirjautua (Google/Edmodo). • Toimii selaimella ja mobiililaitteiden sovelluksilla (Android, iOS) HUOM! Jos oppimisympäristöönne on asennettu H5P-työkalut, käytä niiden vastaavaa interaktiivista videota!
 92. EDpuzzle ja tekijänoikeudet support.edpuzzle.com/hc/en-us/articles/206100421-Copyright-issues- • EDpuzzle kertoo striimaavansa videot suoraan

  YouTubesta ja Vimeosta eikä tee niistä uutta kopiota. Näin videon kävijämäärä YouTubessa kasvaa aina kun videota katsotaan, mikä on tärkeää, jos videon tekijä kerää katsomiskerroista mainostuloja. Tällainen toiminta on sallittua, mikäli ei harrasta liiketoimintaa toisten tekemien videoiden avulla. • EDpuzzle muistuttaa myös, että YouTuben käyttöehtojen mukaan opetustoiminta on poikkeus ja julkisia videoita saa käyttää opetuksessa, mutta ei kaupallisessa toiminnassa. • Suomessa tulkinta YouTube-videoiden esittämisestä opetustilanteessa ei ole yksiselitteinen, mutta on sallittua, että oppijat katsovat laillisesti YouTubeen vietyjä videoita omilta laitteiltaan, mistä EDpuzzle-tehtävien tekemisessäkin pääosin on kyse. – Suomen lainsäädäntöä muutetaan pian tämän osalta niin, että videoiden esittäminen opetuksessa tulee sallituksi.
 93. Videotehtävien tekeminen 1. Kirjaudu sivulle edpuzzle.com ja avaa SEARCH-välilehti. 2.

  Valitse video, mitä haluat käyttää: – Voit käyttää toisten opettajien tekemiä videotehtäviä sellaisenaan tai kopioida itsellesi muokattavaksi. Voit myös etsiä videoita mm. YouTubesta tai ladata oman videon ja tehdä tehtävät siihen.
 94. Työkalut ja kysymysten lisääminen 1. Voit rajata videosta vain osan

  EDpuzzle-tehtäväksi. 2. Tästä lisäät oman selostuksen koko videoon. 3. Tästä lisäät yksittäisen äänikommentin. 4. Kysymykset: avoin, monivalinta (voi sis. kuvia) tai omat tekstikommentit. Tästä lisäät varsinaisen sisällön 1. 2. 3. 4.
 95. EDpuzzlen jakaminen oppijoille Save → Finish → Valitse kenelle jaat

  videon: • CLASS: Tietylle ryhmälle (opettaja näkee oppijoiden vastaukset) → Jaa video linkillä tai koodin avulla luokalle. – Prevent skipping tarkoittaa, että video on katsottava alusta loppuun eli oppija ei voi hyppiä vain tehtäviin/kommentteihin. – Due date –kohdasta annat määräajan. • ANYONE: Kaikille (opettaja ei saa palautetta vastauksista, mutta oppija saa välittömän automaattisen palautteen) → Jaa video linkillä tai upotuskoodilla. Opettajien tekemät videot näkyvät myös muille opettajille, toisin kuin oppijoiden tunnuksilla tehdyt.
 96. directpoll.com • Maksuton, mahdollistaa 500 vastaajaa • Kysely pysyy tallessa

  30 pv sen luomisesta tai edellisestä tallennuksesta. • Luo kysely ja kerro s-postisi. Saat sinne kolme linkkiä: – Yleisölle jaettava – Tulokset kertova – Hallinnoinnin mahdollistava linkki (cockpit), Josta käynnistät kyselyn.
 97. www.plickers.com • Sähköinen kyselytyökalu ilman oppijoiden laitteita • Opettaja tarvitsee:

  – Tietokoneen – Mobiililaitteen & maksuttoman Plickers-sovelluksen (iOS, Android) – Vastauskortit (max. 40 kpl; tulosta itse tai osta Plickersin sivulta) • Tommi Roinisen ohjeet: prototyyppi.blogspot.fi/2014/10/paperilappuaanestys-mobiilisti-plickers.html
 98. Ennakkovalmistelut • Kirjaudu Plickersiin *2 • Tulosta kortit paksulle paperille

  • Classes: Luo luokka/ryhmä • Library: Tee kysymykset (monivalinta tai oikein/väärin)
 99. Kyselyn/kokeen toteutus • Jaa kullekin oppijalle nimeä vastaava vastauskortti. •

  Vastataan nostamalla vastaus (A,B,C,D) ylöspäin. • Avaa Plickers tietokoneella (LiveView). • Valitse mobiilisovelluksesta kyseinen luokka/ryhmä. → Klikkaa ensimmäistä kysymystä. → Paina kamera-kuvaketta. → Skannaa vastauskortit (ainakin iPadin oltava vaakasuorassa) • Kun oppija näkee vastanneensa, hän voi laskea vastauskortin alas.
 100. Opettaja skannaa luokan kortit

 101. Tulokset • Oppijat näkevät tietokoneen näytöltä, kuka on vastannut. →

  Opettaja voi avata näkyviin myös tulokset (yksilötasolla tai vain koonnin vastauksista). • Opettaja näkee mobiili-sovelluksesta vastanneet, yhteenvedon tuloksista sekä jokaisen vastaukset. • Tulokset voi arkistoida (Reports).
 102. www.triventy.com • Monivalintatyökalu: mielipide tai oikea vaihtoehto. • Kyselyyn vastataan

  samanaikaisesti luokkahuoneessa. • Kysymykseen voi lisätä kuvan. • Maksuton vain opetuskäytössä (oppitunnit, koulun tapahtumat, opetusalan konferenssit). • Suosituksena Chrome tai Firefox.
 103. Luo kysely ja lisää kysymykset • Voit antaa vihjeen sekä

  viestin, joka näkyy vastaamisen jälkeen. • Valitse SURVEY, jos kyseessä on mielipide. • Voi lisätä/vaihtaa kuvan. Asetukset • Vastausaika • Kieli (suomi löytyy) • Näyttääkö tuloksissa 3 parasta? • Voiko oppija jakaa kyselen vastaamisensa jälkeen? • Onko kysely julkinen?
 104. Kutsu oppijat lisäämään kysymyksiä Opettaja voi jakaa oppijoille linkin, minkä

  avulla he pääsevät lisäämään kysymyksiä. Oppijat näkevät aiemmat kysymykset, mutta eivät vastausvaihtoehtoja. Opettajalle jää oikeus muokata kyselyä. Kokeile kysymysten lisäämistä: www.triventy.com/shared/edit/23632 • Jos et halua, että oppijat luovat omat tunnukset, voit tehdä pienryhmille yhteistunnukset esim. gmaililla. Koko luokalle ei kannata antaa samoja tunnuksia, jotta oppijat eivät näe toistensa kysymysten vastauksia.
 105. www.thatquiz.org • Sisältää valmiita kyselyitä, joita voi tehdä kirjautumatta saaden

  palautteen. • Mukana matematiikkaa, maantietoa, sanastoa yms. • Vaikeusastetta helppo muuttaa. • Kirjautumalla opettaja saa koosteen luokan ja yksittäisen oppijan suoriutumisesta, voi tehdä omia kyselyitä ja hyödyntää muiden tekemiä.
 106. www.memrise.com • Sanastoharjoituksia kymmenillä kielillä, mukana myös multimediaa • Voit

  opiskella valmiita kursseja tai tehdä omia • Edellyttää kirjautumista • Oppijoille voi tehdä kotitehtäviä ja testejä
 107. www.onlinequizcreator.com/fi • Helppo tehdä kyselyitä oppijoiden itsenäistä harjoittelua varten, sillä

  vastaajalle voi antaa välittömän palautteen ja selityksen. • Ilmaisversiossa 15 kysymystä/kysely ja kysymystyyppeinä monivalinta, vapaateksti ja aukkotehtävät. Opettaja ei näe vastauksia.
 108. polldaddy.com • Kirjautuminen WordPress-tunnuksilla (kyselyn tekijä) • Ilmaisversion keskeinen rajoite:

  koonnin vastauksista ja yksilöidenkin tulokset pääsee katsomaan, mutta tuloksia ei saa kootusti esim. excel-taulukoksi.
 109. www.easypolls.net • Kysymykset monivalintoja (vastausvaihtoehdoissa tekstiä, kuva tai YouTube) •

  Kerralla saa näkyviin vain yhden kysymyksen. Kysymykset voi säilöä Poll Container -kohtaan, mistä uusi kysymys päivittyy automaattisesti valituille verkkosivulle. • Vastaamisen jälkeen voi näyttää kaikkien vastausten jakauman. • Kommentointi onnistuu FB-tunnuksilla.
 110. Yksittäiset kysymykset: polls.io Anna pikainen palaute: • polls.io/ucban • Kysyjän

  tai vastaajan ei tarvitse kirjautua. • Kirjautumalla somen kautta voi kommentoida.
 111. qridi.fi • Ensisijassa perusopetukseen suunnattu palkittu sovellus. • Ei valmista

  sisältöä, mutta voi hyödyntää muiden opettajien jakamaa. • Mahdollistaa oppilaan itse-, vertais-, ja ryhmäarvioinnin sekä huoltajan ja opettajan antaman arvioinnin. Tuloksista saa visuaalisia yhteenvetoja. Kuva on ruudunkaappausvideo grafiikkatehdas.fi:n videosta: https://www.youtube.com/watch?v=VWCwtuzw9V0
 112. www.classdojo.com/en-GB • Suunnattu ensisijassa alakouluille • Ei suomenkielistä versiota •

  Peruskäytön luvataan pysyvän maksuttomana
 113. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli

  Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0