Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mitä yliopistot voivat antaa datan avaamiselle ja mitä avoin data voi antaa yliopistoille?; Jyrki Nummenmaa

Mitä yliopistot voivat antaa datan avaamiselle ja mitä avoin data voi antaa yliopistoille?; Jyrki Nummenmaa

Open Data Tampere Region

February 20, 2013
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Business

Transcript

 1. Mitä yliopistot voivat antaa datan avaamiselle – ja mitä avoin

  data voi antaa yliopistoille? Jyrki Nummenmaa [email protected] Open Data Tre Kick-Off / 20.2.2013
 2. Mikä tekee avoimesta datasta erityistä? • Sitä voidaan yhdistää muihin

  tietoihin. • Mitä enemmän erilaisia tietoja aukeaa / tulee saataville, sitä laaja-alaisemmin niitä voidaan hyödyntää. – Esim. tietoja taloudesta, terveydestä, koulutuksesta, kaupunki-infrastruktuurista, ihmisten liikkumisesta, säästä, ... • Laaja-alainen data-analyysi -> laajempi ymmärrys yhteiskunnasta ja kaupungin toiminnasta -> palvelujen ja yhteiskunnan kehittäminen
 3. Pieniä tutkimusesimerkkejä • Tutkimus, jossa yhdisteltiin tietoja ilman laadusta ja

  terveyskeskuskäynneistä. – Huono ilman laatu johti muutaman päivän viiveellä terveyskeskuskäyntien lisääntymiseen. • Tutkimus, jossa yhdistettiin tietoja ihmisten liikkumisesta (Nokia Mobile Data Challenge) ja säästä. – Miten sää vaikutti ihmisten liikkumiseen? • Nämä ovat melko vaatimattomia esimerkkejä verratuna niihin mahdollisuuksiin, joita datan avaaminen Tampereella tulee antamaan.
 4. Avoin data yliopistojen tutkimuksessa • Datan analysointi on vain ”jäävuoren

  näkyvä osa”. Sitä edeltää tyypillisesti rankka työ datan keräämiseksi. • Datan saatavuus helpottaa tutkimuksen tekoa ja pitemmän päälle myös ohjaa tutkimusaiheiden valintaa. – Missä dataa on saatavilla, sitä kannattaa tutkia, jos sen laatu vain on kyllin hyvää. – Avoin data on luonnollisesti myös integroitavissa yliopistojen ja muiden toimijoiden itse keräämiin tutkimusaineistoihin. – Tampereella sijaitsee myös yhteiskunnallinen tietoarkisto, jossa on avoimesti saatavilla olevia tietoaineistoja.
 5. Tutkimuksen hyödyntäminen • Aloja: – Terveyspalvelut ja niiden neuvonta –

  Liikennejärjestelyt / julkinen liikenne – Koulutus – kapunkikeskusten toimivuus ja kaupunkisuunnittelu – jne • Liiketoiminta ja kehittyvät palvelut datasta tehtyihin analyyseihin perustuen: – Yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyö mm. palvelututkimuksen muodossa
 6. Avoin data yliopistojen koulutuksessa • Avoimen datan avulla voidaan kouluttaa

  toimijoita, jotka – Ymmärtävät yhteiskuntaa paremmin – Ymmärtävät avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuudet • Tutkimuksen kautta tieto ja ymmärrys avoimesta datasta siirtyy myös koulutukseen. – Tosin viiveellä ja riippuen siitä, millaista dataa on tarjolla.
 7. Datan käsittelyn erikoisalueita Tampereen yliopistoissa - Dataintegraatio - Tietovarastot -

  Tiedon laatu - “Putipuhdasta” tietoa ei juurikaan ole, laadukkaan tiedon valmistaminen ja takaaminen on iso haaste. - Data-analyysi: tilastolliset menetelmät ja tiedon louhinta - Tiedon haku - Loppukäyttäjän työkalut, raportointi, tiedon visualisointi - Datan päälle rakennettavat ohjelmistot
 8. Dataa on paljon, haasteet isoja • Yliopistot yhteisrintamassa • Yhteistyön

  tiivistäminen yliopiston ja kuntien kanssa • Yliopistojen kv. yhteyksien hyödyntäminen • Suomi on ennakkoluuloton ja ”ketterä” maa – Avoimen datan eturintamassa on vielä tilaa ja yhdessä toimien sinne kyllä pääsee. • Datan avaaminen laadukkaana sopii erinomaisesti yliopistojen ja kuntasektorin seuraavaksi laajaksi yhteistyökohteeksi.