Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hoe gebruikt u Varnish Cache om uw website te versnellen? - Combell partnerdag 2017

Ca901ddcea38854b9783781c91fc87c9?s=47 Thijs Feryn
October 12, 2017

Hoe gebruikt u Varnish Cache om uw website te versnellen? - Combell partnerdag 2017

Ca901ddcea38854b9783781c91fc87c9?s=128

Thijs Feryn

October 12, 2017
Tweet

Transcript

 1. Hoe gebruikt u Varnish Cache om uw website te versnellen?

  Door Thijs Feryn
 2. Trage websites sucken

 3. Web performance is een essentieel ondereel van de user experience

 4. Traag ~ down

 5. Concurrentie

 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. Zware last

 11. Mo money Mo servers

 12. Cache

 13. Herbereken niet als de data niet verandert

 14. 3 x 2 = ?

 15. None
 16. Normaal User Server

 17. Met Varnish User Varnish Server

 18. None
 19. Hallo, ik ben Thijs

 20. Ik ben @ThijsFeryn op Twitter

 21. Ik ben Evangelist bij

 22. Sinds 2004

 23. Support 2004-2007

 24. Ex-support lead 2007-2011

 25. Evangelist sinds 2011

 26. None
 27. Een beetje geschiedenis

 28. Waarom is het zo goed?

 29. Slimme kernel Trucs

 30. Slaat HTTP output op in memory*

 31. Respecteert HTTP best practices

 32. Varnish Configuration Language

 33. Websites met pieken

 34. Websites die van nature traag zijn

 35. Wat met TLS/SSL?

 36. TLS termineren User Varnish Server TLS HTTPS HTTP

 37. Cloud servers

 38. Shared hosting

 39. None
 40. None
 41. None
 42. None
 43. None
 44. None
 45. None
 46. None
 47. Varnish spreekt HTTP

 48. ✓Idempotence ✓State ✓Expiration ✓Conditional requests ✓Cache variaties Varnish spreekt HTTP

 49. ✓GET ✓HEAD -POST -PUT -PATCH -DELETE -TRACE -OPTIONS Idempotence Cache

  enkel GET & HEAD
 50. ✓Cachet niet wanneer er cookies meegegeven worden door de browser

  ✓Cachet niet wanneer er cookies aangemaakt worden door de backend ✓Cachet niet wanneer er Authorization headers meegeven worden State User-specific content Beïnvloedt hit rate
 51. Expiration Expires: Sat, 09 Sep 2017 14:30:00 GMT Cache-control: public,

  max-age=3600, s-maxage=86400 Cache-control: private, no-cache, no-store
 52. Expiration voorrang 1. beresp.ttl (VCL) 2. s-maxage 3. max-age 4.

  expires 5. 120 seconden standaard
 53. Conditional requests HTTP/1.1 200 OK Host: localhost Etag: 7c9d70604c6061da9bb9377d3f00eb27 Content-type:

  text/html; charset=UTF-8 Hello world output GET /if_none_match.php HTTP/1.1 Host: localhost User-Agent: curl/7.48.0
 54. Conditional requests HTTP/1.0 304 Not Modified Host: localhost Etag: 7c9d70604c6061da9bb9377d3f00eb27

  GET /if_none_match.php HTTP/1.1 Host: localhost User-Agent: curl/7.48.0 If-None-Match: 7c9d70604c6061da9bb9377d3f00eb27
 55. Conditional requests HTTP/1.1 200 OK Host: localhost Last-Modified: Fri, 22

  Jul 2016 10:11:16 GMT Content-type: text/html; charset=UTF-8 Hello world output GET /if_none_match.php HTTP/1.1 Host: localhost User-Agent: curl/7.48.0
 56. Conditional requests HTTP/1.0 304 Not Modified Host: localhost Last-Modified: Fri,

  22 Jul 2016 10:11:16 GMT GET /if_none_match.php HTTP/1.1 Host: localhost User-Agent: curl/7.48.0 If-Last-Modified: Fri, 22 Jul 2016 10:11:16 GMT
 57. ✓Hostname (of IP) ✓URL Cache variaties Identificeert objecten in de

  cache
 58. Cache variations GET / HTTP/1.1 Host: localhost Accept-Language: nl HTTP/1.1

  200 OK Host: localhost Vary: Accept-Language Hallo, deze pagina is in het Nederlands geschreven.
 59. Flow

 60. None
 61. None
 62. Built-in VCL cheat sheet

 63. sub vcl_recv { if (req.method == "PRI") { /* We

  do not support SPDY or HTTP/2.0 */ return (synth(405)); } if (req.method != "GET" && req.method != "HEAD" && req.method != "PUT" && req.method != "POST" && req.method != "TRACE" && req.method != "OPTIONS" && req.method != "DELETE") { /* Non-RFC2616 or CONNECT which is weird. */ return (pipe); } if (req.method != "GET" && req.method != "HEAD") { /* We only deal with GET and HEAD by default */ return (pass); } if (req.http.Authorization || req.http.Cookie) { /* Not cacheable by default */ return (pass); } return (hash); }
 64. sub vcl_pipe { # By default Connection: close is set

  on all piped requests, to stop # connection reuse from sending future requests directly to the # (potentially) wrong backend. If you do want this to happen, you can undo # it here. # unset bereq.http.connection; return (pipe); } sub vcl_pass { return (fetch); } sub vcl_hash { hash_data(req.url); if (req.http.host) { hash_data(req.http.host); } else { hash_data(server.ip); } return (lookup); }
 65. sub vcl_purge { return (synth(200, "Purged")); } sub vcl_hit {

  if (obj.ttl >= 0s) { // A pure unadultered hit, deliver it return (deliver); } if (obj.ttl + obj.grace > 0s) { // Object is in grace, deliver it // Automatically triggers a background fetch return (deliver); } // fetch & deliver once we get the result return (miss); } sub vcl_miss { return (fetch); } sub vcl_deliver { return (deliver); }
 66. sub vcl_backend_fetch { return (fetch); } sub vcl_backend_response { if

  (beresp.ttl <= 0s || beresp.http.Set-Cookie || beresp.http.Surrogate-control ~ "no-store" || (!beresp.http.Surrogate-Control && beresp.http.Cache-Control ~ "no-cache|no-store| private") || beresp.http.Vary == "*") { /* * Mark as "Hit-For-Pass" for the next 2 minutes */ set beresp.ttl = 120s; set beresp.uncacheable = true; } return (deliver); }
 67. In een ideale wereld

 68. De realiteit

 69. None
 70. None
 71. Cache-control ?

 72. Legacy

 73. VCL schrijven

 74. Normalizeren

 75. vcl 4.0; import std; sub vcl_recv { set req.http.Host =

  regsub(req.http.Host, ":[0-9]+", ""); set req.url = std.querysort(req.url); if (req.url ~ "\#") { set req.url = regsub(req.url, "\#.*$", ""); } if (req.url ~ "\?$") { set req.url = regsub(req.url, "\?$", ""); } if (req.restarts == 0) { if (req.http.Accept-Encoding) { if (req.http.User-Agent ~ "MSIE 6") { unset req.http.Accept-Encoding; } elsif (req.http.Accept-Encoding ~ "gzip") { set req.http.Accept-Encoding = "gzip"; } elsif (req.http.Accept-Encoding ~ "deflate") { set req.http.Accept-Encoding = "deflate"; } else { unset req.http.Accept-Encoding; } } } }
 76. sub vcl_recv { if (req.url ~ "^/status\.php$" || req.url ~

  "^/update\.php$" || req.url ~ "^/admin$" || req.url ~ "^/admin/.*$" || req.url ~ "^/user$" || req.url ~ "^/user/.*$" || req.url ~ "^/flag/.*$" || req.url ~ "^.*/ajax/.*$" || req.url ~ "^.*/ahah/.*$") { return (pass); } } URL blacklist
 77. sub vcl_recv { if (req.url ~ "^/products/?" return (hash); }

  } URL whitelist
 78. Cookies

 79. vcl 4.0; sub vcl_recv { set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "has_js=[^;]+(;

  )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "__utm.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "_ga=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "_gat=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "utmctr=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "utmcmd.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "utmccn.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "__gads=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "__qc.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "__atuv.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "^;\s*", ""); if (req.http.cookie ~ "^\s*$") { unset req.http.cookie; } } Tracking cookies verwijderen
 80. vcl 4.0; sub vcl_recv { if (req.http.Cookie) { set req.http.Cookie

  = ";" + req.http.Cookie; set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "; +", ";"); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";(PHPSESSID)=", "; \1="); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";[^ ][^;]*", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "^[; ]+|[; ]+$", ""); if (req.http.cookie ~ "^\s*$") { unset req.http.cookie; } } } Enkel sessie cookies bewaren
 81. sub vcl_recv { if (req.http.Cookie) { set req.http.Cookie = ";"

  + req.http.Cookie; set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "; +", ";"); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";(language)=", "; \1="); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";[^ ][^;]*", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "^[; ]+|[; ]+$", ""); if (req.http.cookie ~ "^\s*$") { unset req.http.cookie; return(pass); } return(hash); } } sub vcl_hash { hash_data(regsub( req.http.Cookie, "^.*language=([^;]*);*.*$", "\1" )); } Language cookie cache variatie
 82. Alternatieve language cache variatie

 83. sub vcl_hash { hash_data(req.http.Accept-Language); } HTTP/1.1 200 OK Host: localhost

  Vary: Accept-Language Hash Accept-Language Of doe het gewoon zo:
 84. Cookie richtlijnen

 85. ✓Gooi niet alles in je sessievariabelen ✓Gebruik specifieke cookies ✓Verwijder

  tracking cookies in uw VCL ✓Make beslissingen op basis van cookies ✓Gebruik cookies voor cache variaties ✓Gebruik enkel de sessie cookie wanneer het echt nodig is Cookie richtlijnen
 86. Block caching

 87. None
 88. Code rendert één HTTP response

 89. Grootste gemene deler: Niet cachen

 90. <esi:include src="/header" /> Edge Side Includes ✓Placeholder ✓Wordt verwerkt door

  Varnish ✓Output is een compositie van blocks ✓State per block ✓TTL per block
 91. sub vcl_recv { set req.http.Surrogate-Capability = "key=ESI/1.0"; } sub vcl_backend_response

  { if (beresp.http.Surrogate-Control ~ "ESI/1.0") { unset beresp.http.Surrogate-Control; set beresp.do_esi = true; } } Edge Side Includes
 92. ESI vs AJAX

 93. Breaking news is niet aan het “breaken”

 94. Purging

 95. acl purge { "localhost"; "127.0.0.1"; "::1"; } sub vcl_recv {

  if (req.method == "PURGE") { if (!client.ip ~ purge) { return (synth(405, “Not allowed.”)); } return (purge); } } Purging
 96. acl purge { "localhost"; "127.0.0.1"; "::1"; } sub vcl_backend_response {

  set beresp.http.x-url = bereq.url; set beresp.http.x-host = bereq.http.host; } sub vcl_deliver { unset resp.http.x-url; unset resp.http.x-host; } sub vcl_recv { if (req.method == "PURGE") { if (!client.ip ~ purge) { return (synth(405, "Not allowed")); } if(req.http.x-purge-regex) { ban("obj.http.x-host == " + req.http.host + " && obj.http.x-url ~ " + req.http.x-purge-regex); } else { ban("obj.http.x-host == " + req.http.host + " && obj.http.x-url == " + req.url); } return (synth(200, "Purged")); } } Banning
 97. Banning curl -XPURGE "http://example.com/products" curl -XPURGE -H "x-purge-regex:/products" \ "http://example.com"

  varnishadm> ban obj.http.x-host == example.com && obj.http.x-url ~ ^/ product/[0-9]+/details
 98. Snelheid

 99. Stabiliteit

 100. Developer empowerment

 101. Cachen Cache-control: public, max-age=3600, s-maxage=86400 Cache-control: private, no-cache, no-store Niet

  cachen
 102. None
 103. None
 104. https://feryn.eu https://twitter.com/ThijsFeryn https://instagram.com/ThijsFeryn

 105. None