Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

VT21 - DA355A - JS-ramverk

VT21 - DA355A - JS-ramverk

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

May 10, 2021
Tweet

Transcript

 1. JavaScript - Ramverk En snabb introduktion till ramverksdjungeln

 2. Dagens agenda • Snabb överblick över populära ramverk • Att

  bygga en todo-lista på olika sätt • En snabb introduktion till react • Tid för frågor kring projektet
 3. Orientera er i olika ramverk, olika sätta att skapa webbsidor

  Syfte med dagens föreläsning
 4. Ramverk • Slippa återuppfinna hjulet (designmönster) • Komma igång snabbare

  (tid = pengar) • Ändamålsenligt (rätt verktyg) • Inkluderad funktionalitet (router, data store) • Koncept: komponenter (parent, child, properties) • Utvecklingsmiljö
 5. Vilket ramverk?

 6. None
 7. https://2020.stateofjs.com/en-US/technologies/front-end-frameworks/

 8. https://2020.stateofjs.com/en-US/technologies/front-end-frameworks/

 9. https://2020.stateofjs.com/en-US/technologies/front-end-frameworks/

 10. https://2020.stateofjs.com/en-US/technologies/front-end-frameworks/

 11. Vad säger andra? • Angular vs React vs Vue: Which

  Framework to Choose in 2021 • https://www.codeinwp.com/blog/angular-vs-vue-vs-react/ • React vs Angular vs Vue.js — What to choose in 2020? • https://medium.com/techmagic/reactjs-vs-angular5-vs-vue-js-what-to-choose-in- 2018-b91e028fa91d
 12. Utvecklingsmiljö? • https://nodejs.org/en/download/ • nodejs (JavaScript utanför webbläsaren) • npm

  (pakethanterare för JavaScript) • Byggsystem • https://webpack.js.org • https://parceljs.org
 13. Todo-lista Dagens exempel vi kommer att prata kring

 14. None
 15. Vanilla JS

 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. http://webshare.mah.se/tsanti/ VT2019/DA355A/todo/js/index .html Todo list – Vanilla JS style

 21. Vanilla JS • Behöver ingen extern kod • Större kodbas

  (eventuell upprepning) • Svårt att täcka många edge cases • Omständigt att lösa vissa vanliga problem (routing
 22. None
 23. None
 24. None
 25. None
 26. None
 27. http://webshare.mah.se/tsanti/ VT2019/DA355A/todo/jquery/i ndex.html Todo list – jQuery style

 28. None
 29. https://w3techs.com/technologies/comparison/js-jquery,js-react

 30. • Ett bibliotek • Större kodbas (men mindre än Vanilla

  JS) • jQuery täcker en del edge cases • Stort community (enkelt att hitta guider) • Många plugins för vanliga problem
 31. Varför använder vi JS-ramverk?

 32. None
 33. None
 34. Varför använder vi JS-ramverk?

 35. None
 36. Att använda ett ramverk vs. ett bibliotek jQuery.js

 37. None
 38. None
 39. Hur kommer man igång med react

 40. None
 41. Komponenter App TodoList Todo

 42. Komponenter?

 43. Todo-lista med React

 44. React • Ett bibliotek (dvs. allt är inte inkluderat) •

  Inkluderar inte en lösning för routing och data store • Arbetar med komponenter (projektstruktur) • Koncept: Virtual DOM, JSX • Byggsystem i terminalen rekommenderas • https://create-react-app.dev
 45. Hur kommer man igång med Angular?

 46. Installera nödvändiga komponenter 1. Installera Node.js • https://nodejs.org/en/download/ 2. Installera

  NPM • https://www.npmjs.com/get-npm 3. Installera Angular CLI • https://cli.angular.io/
 47. Lär känna terminalen, nyckeln till framgång • Skapa ett nytt

  Angular-projekt ng new projektnamn • Navigera till det nyskapade Angular-projektet cd projektnamn • Starta Angular-projektet ng serve • Skapa en klass i Angular-projektet ng generate class Todo • Skapa en komponent-klass i Angular-projektet ng generate component TodoList
 48. None
 49. Komponenter app.component todo-list.component

 50. todo.ts

 51. None
 52. Exempel på TypeScript

 53. Todo-lista med Angular

 54. Angular Hur kan det se ut?

 55. todo.ts

 56. None
 57. Angular • Ett ramverk • Inkluderar funktionalitet för: routing, data

  store, m.m. • Kräver ett byggsystem för terminalen • Avancerat/svårt att komma igång med • Stort community (funnits länge, sedan 2010) • TypeScript (Typer till JavaScript) • https://www.typescriptlang.org
 58. Hur kommer man igång med vue.js

 59. None
 60. Komponenter <app> <todolist> <todo>

 61. Komponenter?

 62. Todo-lista med Vue

 63. None
 64. Vue • Ett ramverk • Inkluderar funktionalitet för: routing, data

  store, m.m. • Kan snabbt komma igång (med hjälp av CDN) • Eget byggsystem för terminalen • Stort community • Liten filstorlek
 65. • Ett (nytt) ramverk • Kompilerar din kod till färdig

  HTML/CSS/JS • Arbetar med komponenter • Varje komponent består av HTML/CSS/JS
 66. Frågor?

 67. Kursens projekt

 68. Skapa en webbapplikation genom ett JS-ramverk T.ex. React, Angular, Vue,

  Ember, etc.
 69. None
 70. None
 71. None
 72. None
 73. None
 74. None
 75. Frågor kring projektet?