Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

VT22 - Responsive web design

VT22 - Responsive web design

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

April 11, 2022
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. RWD & Ramverk Att bygga webbplatser för olika enheter, snabbt,

  effektivt och kvalitativt
 2. Frågor om kursen?

 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. Dagens Agenda • HTML & CSS: Skapa layout • CSS

  Flexbox • CSS Grid • Responsiv webbdesign • Designa för olika enheter • Dator • Surfplatta • Mobiltelefon • CSS Breakpoints • CSS (och JS) Ramverk • Bootstrap • Layout • Komponenter • + Andra ramverk
 9. None
 10. None
 11. Layout

 12. None
 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. <header> <main> <aside> <nav> <footer> <section> <article>

 20. CSS - Grid Designa webbsidor enligt ett rutnät (rader &

  kolumner)
 21. None
 22. Sidhuvud Huvudinnehåll Nyheter Övrigt

 23. Sidhuvud Huvudinnehåll Nyheter Övrigt

 24. Låt oss testa CSS Grid!

 25. Övergripande layout

 26. https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/

 27. CSS - Flexbox Placera en samling element enligt givna regler

 28. None
 29. Vad är flexbox? • Ett sätt att positionera ut element

  på en webbsida • Ett alternativ till att använda t.ex. float för att bygga layouter • Flexbox utgår från att positionerna ut barn-element i en ”container” på olika sätt.
 30. None
 31. #container flex-direction: row-reverse; flex-direction: row; flex-direction

 32. #container flex-direction flex-direction: column; flex-direction: column-reverse;

 33. #container flex-wrap flex-wrap: nowrap; flex-wrap: nowrap; flex-wrap: nowrap-reverse;

 34. #container flex-direction: row-reverse; flex-direction: row; justify-content justify-content: flex-start; justify-content: flex-end;

  justify-content: center;
 35. #container flex-direction: row-reverse; flex-direction: row; justify-content justify-content: flex-start; justify-content: space-between;

  justify-content: center; justify-content: space-around;
 36. align-items • align-items: flex-start; • align-items: flex-end; • align-items: flex-end;

  #container
 37. • align-items: baseline; • align-items: stretch; align-items #container

 38. Exempel på användning av flexbox

 39. None
 40. None
 41. None
 42. https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

 43. Låt oss testa CSS Flexbox!

 44. CSS Flexbox

 45. None
 46. None
 47. None
 48. Responsiv webbutveckling

 49. None
 50. None
 51. None
 52. None
 53. None
 54. Responsive design vs. Adaptive design

 55. Responsive v.s adaptive design https://css-tricks.com/the-difference-between-responsive-and-adaptive-design/ Mer bra läsning: https://www.fastcodesign.com/3038367/9-gifs-that-explain-responsive-design-brilliantly

 56. Varför är det så viktigt att fokusera på responsiv design?

 57. Allt fler surfar med mobiler/surfplattor

 58. Ger oss möjlighet anpassa innehållet efter det medium som användaren

  användare
 59. Många webbsidor hittas genom social media, vilket används mest på

  mobiler
 60. Responsiva webbplatser prioriteras av Google vid sökningar

 61. Responsiva webbsidor snabbar upp laddningstiderna

 62. 6. Vi använder mer och mer olika enheter, för att

  utföra, eller fortsätta utföra en uppgift
 63. Med andra ord – tänk responsivt!

 64. Vad krävs för att bli responsiv? 1. En flexibel, ”grid”-baserad

  layout (boxar…) 2. Flexibla bilder, media, och 3. Media queries
 65. None
 66. None
 67. http://mah-dv.github.io/

 68. None
 69. None
 70. Inspiration för responsiv design? http://mediaqueri.es/

 71. http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/

 72. http://alistapart.com/article/dao The web’s greatest strength, I believe, is often seen

  as a limitation, as a defect. It is the nature of the web to be flexible, and it should be our role as designers and developers to embrace this flexibility, and produce pages which, by being flexible, are accessible to all. —John Allsopp, 2000
 73. Att formge olika medier Print & Screen

 74. Olika typer av stilmallar <link rel="stylesheet" type="text/css” media="screen" href=”style.css"> <link

  rel="stylesheet" type="text/css” media="print" href=”print.css">
 75. Att styla för olika mål

 76. Att styla för olika upplösningar

 77. Att styla för olika upplösningar

 78. Demo Print & Screen

 79. None
 80. Flexibel layout & media

 81. None
 82. None
 83. Att jobba med dynamisk bredd % istället för pixlar Auto

 84. Brytpunkter? Hur var när?

 85. None
 86. None
 87. http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1945831 "Start with the small screen first, then expand until

  it looks like *crap*. Time to insert a breakpoint!"
 88. None
 89. None
 90. None
 91. None
 92. Dags för demo!

 93. Visa korrekt layout på mobiler

 94. None