Speaker Deck

NGOs: a crash tour

by Marta Paciorkowska

Published June 19, 2012 in Programming

Lightning talk zachęcający do zaangażowania w pracę/wolontariat dla organizacji pozarządowych.