Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bóg chce Cię uratować!

Bóg chce Cię uratować!

Akademickie Spotkania Biblijne

February 04, 2013
Tweet

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. KSIĘGA RODZAJU 4:1-16 1 Następnie Adam zbliżył się do swojej

  żony Ewy. Poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Stworzyłam mężczyznę podobnie jak PAN — powiedziała. 2 Potem urodziła jeszcze jego brata, Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. 3 Po pewnym czasie Kain złożył PANU ofiarę z plonów ziemi. 4 Abel również złożył ofiarę. On jednak z pierworodnych swoich owiec — z najlepszych. PAN odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. 5 Kaina i jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się tym bardzo i posmutniał. 6 Wówczas PAN zapytał Kaina: Dlaczego się gniewasz? Dlaczego widzę smutek na twej twarzy? 7 Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować.
 2. KSIĘGA RODZAJU 4:1-16 9 Wtedy PAN zapytał Kaina: Gdzie jest

  Abel, twój brat? Nie wiem — odpowiedział. — Czy ja jestem stróżem mego brata? 10 Cóż ty zrobiłeś? — pytał dalej PAN — Głos krwi twego brata woła do Mnie z ziemi. 11 Odtąd będziesz wyklęty z tej uprawnej ziemi, która rozwarła swe grudy, by przyjąć krew twego brata przelaną twoją ręką! 12 Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. 13 Wtedy Kain zwrócił się do PANA: Kara za mą winę jest zbyt wielka. 14 Skoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed Tobą, być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem. 15 A PAN mu odpowiedział: Będzie inaczej. Kto by zabił Kaina ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę! I umieścił PAN znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim on jest. 16 I tak Kain odszedł sprzed PANA. Krążył po ziemi tułaczej na wschód od Edenu.
 3. KSIĘGA RODZAJU 4:1-16 • Ewa zrodziła Adamowi Kaina i Abla

  • Kain i Abel mieli inne zajęcia • Kain i Abel złożyli ofiarę z tego, co hodowali • Bóg odnosi się przychylnie wyłącznie do ofiary Abla
 4. DLACZEGO OFIARA ABLA, A NIE KAINA „Nie tak jak Kain,

  który pochodził od złego i brutalnie zamordował swego brata. A zamordował go dlatego, że jego własne czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe.” 1 List Jana 3:12 „Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain – ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary – i dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia.” List do Hebrajczyków 11:4
 5. KSIĘGA RODZAJU 4:1-16 • Ewa zrodziła Adamowi Kaina i Abla

  • Kain i Abel mieli inne zajęcia • Kain i Abel złożyli ofiarę z tego, co hodowali • Bóg odnosi się przychylnie wyłącznie do ofiary Abla • Bóg podchodzi do Kaina i chce mu pomóc
 6. KSIĘGA RODZAJU 4:1-16 • Ewa zrodziła Adamowi Kaina i Abla

  • Kain i Abel mieli inne zajęcia • Kain i Abel złożyli ofiarę z tego, co hodowali • Bóg odnosi się przychylnie wyłącznie do ofiary Abla • Bóg podchodzi do Kaina i chce mu pomóc • Kain zamordował swojego brata
 7. KSIĘGA RODZAJU 4:1-16 • Ewa zrodziła Adamowi Kaina i Abla

  • Kain i Abel mieli inne zajęcia • Kain i Abel złożyli ofiarę z tego, co hodowali • Bóg odnosi się przychylnie wyłącznie do ofiary Abla • Bóg podchodzi do Kaina i chce mu pomóc • Kain zamordował swojego brata • Bóg daje Kainowi szansę na przyznanie się do winy • Kain zostaje ukarany
 8. BÓG CHCE CIĘ URATOWAĆ! 2. Bóg ostrzega nas przed zagrożeniem

  grzechu. On chce nas wyratować od grzechu.
 9. BÓG CHCE CIĘ URATOWAĆ - WNIOSKI 1. Oddaj swoje życie

  Bogu poprzez ofiarę Chrystusa 2. Uważaj na grzech w Twoim życiu
 10. BÓG CHCE CIĘ URATOWAĆ - WNIOSKI 1. Oddaj swoje życie

  Bogu poprzez ofiarę Chrystusa 2. Uważaj na grzech w Twoim życiu 3. Wyznaj grzechy Bogu