Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Co mnie łączy z Adamem?

Co mnie łączy z Adamem?

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Science

Transcript

 1. 4 A oto dzieje nieba i ziemi podczas ich tworzenia,

  w dniu, kiedy PAN, Bóg, stworzył już ziemię i niebo, 5 ale na jej polach nie pojawił się jeszcze żaden krzew ani nie wyrosło jeszcze żadne ziele, ponieważ PAN, Bóg, nie spuszczał jeszcze deszczu na ziemię ani nie było człowieka, który uprawiałby rolę. 6 Tylko mgła podnosiła się wówczas z ziemi i nawilżała całą jej powierzchnię. 7 Wtedy to ukształtował PAN, Bóg, człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą 8 A PAN, Bóg, zasadził ogród na wschodzie, w Edenie, i tam umieścił człowieka, którego ukształtował.
 2. 9 PAN, Bóg, sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze

  drzewa, piękne z wyglądu, rodzące pyszne owoce, a w tym drzewo życia w samym środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. 10 Z Edenu także wypływała rzeka. Nawadniała ona sam ogród, a dalej rozdzielała się na cztery odnogi. 11 Pierwsza odnoga nosiła nazwę Piszon. Opływała ona cały kraj Chawila. Słynął on ze złota 12 i to bardzo czystego, jak również z żywicy bdellium oraz kamieni onyksu. 13 Druga rzeka nosiła nazwę Gichon i opływała całą ziemię Kusz. 14 Trzecia rzeka nazywała się Tygrys. Płynie ona na wschód od Asyrii. A czwarta rzeka to Eufrat.
 3. 15 PAN, Bóg, wziął człowieka i osadził go w ogrodzie

  Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. 16 PAN, Bóg, przykazał też człowiekowi: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ile zechcesz, 17 ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. 18 PAN, Bóg, stwierdził też: Niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. 19 A ukształtował PAN, Bóg, z ziemi wszelkie polne zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios — i przyprowadził je do człowieka. Chciał zobaczyć, jak je człowiek nazwie, tak by każda żywa istota miała nazwę nadaną jej przez niego.
 4. 20 I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu, i

  wszystkim zwierzętom pól, ale dla niego, Adama, nie znalazła się pomoc, która mogłaby mu odpowiadać. 21 Wówczas PAN, Bóg, zesłał na człowieka głęboki sen — i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po nim wypełnił ciałem. 22 Z tej części, wziętej z człowieka, ukształtował PAN, Bóg, kobietę i przyprowadził ją do człowieka. 23Widząc ją, człowiek wykrzyknął: „Ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała! Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została ukształtowana.” 24 Dlatego właśnie mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swą żoną i stanie się z nią jednym ciałem 25 A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu.
 5. Unikalność Adama 7 Wtedy to ukształtował PAN, Bóg, człowieka z

  prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą Człowiek –hebr. 'âdâm Ziemia –hebr. 'ădâmâh a) Personalnie zaprojektowany przez Boga b) Bóg tchnął w Adama życie c) Adam stworzony na obraz Boga
 6. Unikalność Adama 8 A PAN, Bóg, zasadził ogród na wschodzie,

  w Edenie, i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. 9 PAN, Bóg, sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu, rodzące pyszne owoce, a w tym drzewo życia w samym środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. - Adam postawiony przez Boga w unikatowym miejscu
 7. Unikalność Adama Jer. 5:1 „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem

  w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię.” Ps. 139:13-15 „Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.”
 8. Jasno określone zasady 16 PAN, Bóg, przykazał też człowiekowi: Z

  każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ile zechcesz, 17 ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz.
 9. Jasno określone zasady Jan 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat,

  że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Efz 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Rzm 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
 10. Zaangażowanie Adama 18 PAN, Bóg, stwierdził też: Niedobrze jest być

  człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. 19 A ukształtował PAN, Bóg, z ziemi wszelkie polne zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios — i przyprowadził je do człowieka. Chciał zobaczyć, jak je człowiek nazwie, tak by każda żywa istota miała nazwę nadaną jej przez niego. 20 I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu, i wszystkim zwierzętom pól, ale dla niego, Adama, nie znalazła się pomoc, która mogłaby mu odpowiadać 1: 28 Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: Rozradzajcie się i rozmnażajcie! Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem, oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi
 11. Zaangażowanie Adama Rzm 8:28 A wiemy, że kochającym Boga, to

  jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Mat 6:33 Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.
 12. Zapewnienie pomocy 20 I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i

  ptactwu, i wszystkim zwierzętom pól, ale dla niego, Adama, nie znalazła się pomoc, która mogłaby mu odpowiadać. 21 Wówczas PAN, Bóg, zesłał na człowieka głęboki sen — i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po nim wypełnił ciałem. 22 Z tej części, wziętej z człowieka, ukształtował PAN, Bóg, kobietę i przyprowadził ją do człowieka. 23 Widząc ją, człowiek wykrzyknął: „Ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała! Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została ukształtowana.”
 13. Zapewnienie pomocy Jan 15:7-8 Jeśli we mnie trwać będziecie i

  słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Hebr 13:5-6 Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
 14. Podsumowanie 1. Bóg stworzył cię unikalnym i postawił w specjalnym

  dla ciebie miejscu 2. Bóg jasno określił zasady 3. Bóg dał ci rozum i pozwolił dokonywać wyborów. Nie bój się tego! 4. Bóg zapewnia pomoc jakiej potrzebujesz Ureguluj swoje sprawy ze Stwórcą !