Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Twój wybór ma konsekwencje

Twój wybór ma konsekwencje

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. Rodzaju 13:8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie

  sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. 9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie! Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. 10 Wtedy Lot podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański - zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. 11 I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. I wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. 12 Abram zamieszkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy.
 2. Rodzaju 14:12 Zabrali także Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek

  i odeszli; mieszkał bowiem w Sodomie. Rodzaju 14:14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi, urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan.
 3. Rodzaju 19:1 Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a

  Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie, i pokłonił się aż do ziemi, 2 i rzekł: Proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: Nie, będziemy nocowali na dworze. 3 Lecz on bardzo nalegał na nich; wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. A on wyprawił im ucztę, upiekł przaśniki i jedli. 4 Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, 5 wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. 6 Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą. 7 I rzekł: Bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego! 8 Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny, wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba, tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej.
 4. Rodzaju 19:15 A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc:

  Wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. 16 Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę, i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go, i pozostawili poza miastem.
 5. Rodzaju 19:30 Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w

  górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini on i dwie jego córki. 31 Wtedy rzekła starsza do młodszej: Ojciec nasz jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi. 32 Pójdź, upójmy ojca naszego winem i śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego. 33 Upoiły więc ojca swego winem tej nocy. A starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. 34 Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: Oto spałam minionej nocy z ojcem swoim. Upójmy go winem także tej nocy, potem wejdź ty i śpij z nim, a zachowamy z ojca naszego potomstwo. 35 Upoiły tedy ojca swego winem również i tej nocy, a młodsza poszła i spała z nim. Ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. 36 Tak więc poczęły obie córki Lota z ojca swego. 37 Starsza urodziła syna i nazwała go Moab. On jest praojcem dzisiejszych Moabitów. 38 Młodsza także urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. On jest praojcem dzisiejszych Ammonitów.
 6. „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie ! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak

  lew ryczący szukając kogo by pochłonąć.” 1 Piotra 5.5
 7. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, 8

  gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. 2 Piotra 2:7
 8. „Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam

  zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień”. 1 Kor. 3.15
 9. • Jak wygląda Twoje życie z Bogiem ? • Czy

  rozwija się Twoje życie duchowe ? • Czy Twoje relacje z Bogiem są każdego dnia lepsze ? • Czy, gdy porównasz rok poprzedni z bieżącym widzisz pozytywne zmiany, czy niezmienność, czy może zwrot w przeciwnym kierunku ? • Czy rozbijasz swoje namioty aż po Sodome?