Speaker Deck

Документация (RogueConf 2013)

by Andrew Radev

Published March 30, 2013 in Programming

Лекция, в която представям възгледите си за писането на документация и няколко мои експериментални tool-чета за улесняване на процеса по документиране на код.

Видео: http://youtu.be/0aZ0LRxuq_I