Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)

Tasarım Atölyesi Kadıköy, Mayıs 2018

Arda Çetin

May 17, 2018
Tweet

More Decks by Arda Çetin

Other Decks in Business

Transcript

 1. Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi
  (EU General Data Protection Regulation)
  Arda ÇETİN
  [email protected]

  View Slide

 2. 2

  View Slide

 3. 3
  Edward
  Snowden
  Maximillian
  Schreis
  Mario Costeja
  Gonzalez
  Bu üç kişinin ortak noktası nedir?
  Avrupa Birliğinin 1995 yılında kabul ettiği
  ve sonrasında tüm birlik ülkelerinde
  bir şekilde uygulamaya başlanan
  Data Protection Directive (Veri
  Koruma Direktifi)’in ölmesine neden
  olan sebeplere, doğrudan veya
  dolaylı olarak çorbada tuz desteği
  faaliyetleri olmuştur.

  View Slide

 4. 4
  Edward
  Snowden
  NSA’in mahremiyet
  ihlalleri ortaya çıkardı.

  View Slide

 5. 5
  Maximillian
  Schrems
  Facebook’un kişisel
  verileri koruma
  taahhütlerine aykırı
  geldiğine dair başvuru
  yaptığı İrlanda Veri
  Koruma Otoritesi’ne
  dava açtı.

  View Slide

 6. 6
  Mario Costeja
  Gonzalez
  Google İspanya ve
  Google Inc.’e karşı
  “unutulma hakkı”na dair
  hukuksal mücadele etti.

  View Slide

 7. 7
  Bu değişime ayak uyduramayan direktifin yerine;
  kişisel verilerin korunmasında daha sağlıklı,
  bugün ile daha uyumlu ve etkin,
  daha dinamiklik,
  bireysel hakları daha koruyucu
  bir regülasyon olan GDPR, 2016’nın Nisan
  ayında Avrupa Parlamentosu tarafından
  onaylanarak kabul edildi.

  View Slide

 8. 8
  GDPR, 24 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe
  girse de iki senelik bir uyum termini sonrası
  25 Mayıs 2018’de uygulanmaya başlanacaktır.

  View Slide

 9. KVKK
  9
  GDPR

  View Slide

 10. 10

  View Slide

 11. AB Genel Veri Koruma Regülasyonu
  Nedir?
  11
  AB Genel Veri Koruma Regülasyonu
  (GDPR), tüm Avrupa genelinde AB
  vatandaşlarını korumaya yönelik uyumlu bir
  dizi veri gizliliği yasası hazırlamak için
  geliştirildi.
  Bu regülasyon, 95/46/EC sayılı Veri Koruma
  Direktifi’nin yerini alır ve bu direktif ile
  arasında ciddi farklar vardır.

  View Slide

 12. GDPR Kapsamındaki
  “Kişisel Veri”
  - İsim, fotoğraf, e-posta, banka detayları,
  sosyal medya hesapları, tıbbi bilgiler,
  sosyal güvenlik bilgileri, pasaport bilgileri,
  bilgisayarın IP adresi gibi kişiyi doğrudan
  ya da dolaylı yollarla tanımlamaya
  yardımcı olacak veriler.
  - Cookie!
  - En büyük problem: 3. parti veri
  işleyenler
  - Müşteri verilerini 3. parti firmalarla
  paylaşanlar
  12

  View Slide

 13. 13
  - İsim, fotoğraf, e-posta, banka detayları,
  sosyal medya hesapları, tıbbi bilgiler,
  sosyal güvenlik bilgileri, pasaport bilgileri,
  bilgisayarın IP adresi gibi kişiyi doğrudan
  ya da dolaylı yollarla tanımlamaya
  yardımcı olacak veriler.
  - Cookie!
  - En büyük problem: 3. parti veri işleyenler
  - Müşteri verilerini 3. parti firmalarla
  paylaşanlar
  GDPR
  Kapsamındaki
  Kişisel Veriler

  View Slide

 14. Daha geniş yetki alanı.
  GDPR, Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşayan
  herhangi birinin kişisel verilerini işleyen tüm şirketler için,
  şirketin kendi konumu fark etmeksizin geçerli olacaktır.
  14

  View Slide

 15. Cezalar.
  GDPR ile uyumlu olmayan denetleyiciler ve işleyiciler
  dahil tüm kurum ve kuruluşlar, yıllık küresel cirolarının
  %4’üne veya 20 milyon avroya (hangisi büyükse) varan
  miktarlarda ceza alabilir.
  15

  View Slide

 16. Onay.
  Onay, net ve kolayca anlaşılır bir şekilde istenmeli ve
  diğer konulardan ayırt edilebilmelidir. Buna ek olarak,
  onayın geri alınması da verilmesi kadar kolay olmalıdır.
  16

  View Slide

 17. İhlal Bildirimleri
  İhlal bildirimleri zorunlu olacaktır ve kurum veya
  kuruluşun ihlalin farkına varmasını takip eden
  72 saat içinde tamamlanması gerekecektir.
  17

  View Slide

 18. Gizlilik.
  GDPR, veri koruma işlevinin sistemler
  tasarlanırken baştan dahil edilmesini, sonradan
  ekleme yoluyla uygulanmamasını şart kılar.
  18

  View Slide

 19. Kimler
  Etkilenir?
  GDPR, hem Avrupa Birliği
  dahilindeki kuruluşlar hem
  de AB dışındaki şirketler
  için geçerlidir.
  Esas olarak, AB veri
  öznelerine mal veya hizmet
  sunan ya da bu öznelerin
  davranışlarını izleyen tüm
  kuruluşlar GDPR’den
  etkilenecektir. Düzenlemeler,
  hem denetleyiciler hem de
  işleyiciler için geçerlidir. Bu
  nedenle, bulut platformları
  GDPR’den muaf değildir.
  19

  View Slide

 20. Neler değişiyor?
  20
  • Yeni bir unvan: Data Protection Officer
  • IP adresi, cookie gibi direkt “kişisel veri” olmayan “kişisel
  veriler” de artık kişisel veridir.
  • Talep edilmesi halinde hangi verleri depolandığına dair 20
  gün içinde cevap vermek gerekiyor.
  • Şirket verlerinin “hacklenmesi" durumunda 72 saat içinde
  açıklama yapmak zorunda.
  • Veriyi kontrol edenin sorumluluğu: Onay toplama, onay
  yönetimi, silme ve unutulma hakkında sorumluluk sahibi.
  • Siteye ilk defa gelen bir ziyaretçinin hangi bilgisini otomatik
  olarak alabilirim? Hiçbir datası.
  • Yani: Site istatistiklerini toplamak için bile ziyaretçinin
  onayını almak gerekiyor.

  View Slide