Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Nesneler ve Sınıflar

Nesneler ve Sınıflar

Linux'ta PHP ile Özgür Yazılım Geliştirme - Linux Yaz Kampı 2012 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

D55de538259751cc08d16a0843e1c69f?s=128

Hidayet Doğan

July 02, 2012
Tweet

More Decks by Hidayet Doğan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Nesneler ve Sınıflar Linux’ta PHP ile Özgür Yazılım Geliştirme Linux

  Yaz Kampı 2012 Monday, July 2, 12
 2. Nesneler ve Sınıflar “class” anahtar kelimesi ile tanımlanırlar. İsimlendirmede harfler,

  rakamlar, _ (alt çizgi) kullanılır. Özellikler (property) ve yöntemler (method) içerir. Monday, July 2, 12
 3. Görünürlük public private protected Monday, July 2, 12

 4. Kurucu ve yıkıcılar __construct __destruct Monday, July 2, 12

 5. Sabitler, “static” ve “final” const SABIT_DEGER = 1; public static

  $degisken = “ornek”; public static function ornek(); final public function ornek(); Monday, July 2, 12
 6. Kalıtım, Denetleme ve Klonlama class A extends B instance of

  clone Monday, July 2, 12
 7. Sihirli yöntemler __get ve __set __call ve __callStatic __isset ve

  __unset __sleep ve __wakeup __toString __invoke __set_state __clone Monday, July 2, 12
 8. Arayüz (interface) sınıflar interface iArayuz “extends” ile genişletilir. “implements” ile

  kullanılır. Monday, July 2, 12
 9. Soyut (abstract) sınıflar abstract class SoyutSinif Monday, July 2, 12

 10. İstisnalar (exceptions) try catch throw Exception sınıfı Monday, July 2,

  12
 11. İsim uzayları (namespaces) namespace isim\uzayi; $a = new \isim\uzayi\Ornek; Monday,

  July 2, 12