Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

De leugens van de startende ondernemer

De leugens van de startende ondernemer

We hebben een opmerkelijke presentatie (“les mensonges de l’entrepreneur débutant”) van Bruno Wattenbergh. We gaan hier verder in op de risico’s voor een beginnende ondernemer die ontstaan uit zijn eigen ideeën.

IntoTheMinds

March 18, 2021
Tweet

More Decks by IntoTheMinds

Other Decks in Business

Transcript

 1. [email protected]
  www.IntoTheMinds.com
  ©2020
  Reproduction interdite
  De "onschuldige leugens”
  van kandidaat-ondernemers…!
  Voorgesteld door Bruno Wattenbergh
  Verspreid door IntoTheMinds bvba

  View full-size slide

 2. Samenvatting
  2
  • Executive Summary
  • Zei u “onschuldige leugens”?
  • Waarom deze “onschuldige leugens”?
  • Zei u “cognitieve dissonantie”?
  • Zei u “rationeel”?
  • De 16 leugens van de startende ondernemer
  • Zei u “leugens door verzuim”?
  • De 6 leugens door verzuim van de startende
  ondernemer
  • Conclusies

  View full-size slide

 3. Het doel van deze presentatie is om u persoonlijk voor te bereiden op het begrijpen van de
  zaken die betrekking hebben op het ondernemerschap.
  Als startend ondernemer bent uzelf uw grootste uitdaging! U moet de uitdaging aangaan met
  uzelf en uw ideeën, percepties en overtuigingen. Het is inderdaad niet ongewoon om
  gepassioneerde ondernemers te zien liegen tegen zichzelf en anderen, hetzij door gebrek aan
  kennis of zelfs zonder het te beseffen.
  In deze presentatie komen we terug op de misvattingen die veel beginnende ondernemers
  dagelijks maken. Het doel is om u te waarschuwen voor onschuldige leugens of leugens door
  verzuim die op de lange termijn schadelijk kunnen zijn voor uw project, vooral tegenover
  investeerders, banken, enz. We gaan dieper in op 16 “onschuldige leugens” en 6 “leugens door
  verzuim”, zodat u ze kunt opsporen en onschadelijk maken.
  Het uiteindelijke doel is, vanzelfsprekend, uw kansen op
  succes als startend ondernemer te verhogen!
  Executive Summary
  3

  View full-size slide

 4. Zei u "onschuldige leugens"?
  4
  • Bijna alle kandidaat-ondernemers maken
  precies dezelfde fouten ... en liegen vaak …
  tegen zichzelf!
  • ... terwijl ondernemerschap iets is dat
  aangeleerd kan worden: er zijn regels ...
  methoden… en een proces ... dat het risico op
  falen vermindert ...

  View full-size slide

 5. Waarom deze "onschuldige leugens"?
  5
  • Ondernemen is de wereld veranderen en
  iemand anders worden…
  • … anders denken en handelen...
  • De praktijk van het ondernemen is eveneens
  geëvolueerd ... tegelijk met de wereld ... we
  ondernemen vandaag niet meer zoals in het
  verleden!
  • Eigenlijk hebben we niet echt een
  ondernemerscultuur … en ondernemen wordt
  nog niet voldoende aangeleerd op school …

  View full-size slide

 6. Zei u "cognitieve dissonantie"?
  6
  • Léon Festinger: als het individu in aanraking komt met
  cognities (kennis, opvattingen of overtuigingen over het
  milieu, op het gebied van zichzelf of het eigen gedrag) die
  onverenigbaar lijken te zijn met elkaar, ontstaat er een
  onaangenaam spanningsveld.
  • Reductiemodus van cognitieve dissonantie: daarom zal het
  individu onbewuste strategieën gaan toepassen met het
  doel de cognitieve balans te herstellen. Deze strategieën
  worden de " reductiemodus van cognitieve dissonantie "
  genoemd.
  • Stroomlijning van het proces: een van de strategieën om de
  cognitieve dissonantie te verminderen is het veranderen van
  uw overtuigingen, houding en kennis om ze te laten
  overeenkomen met de nieuwe cognitie. Deze strategie
  wordt "het rationalisatieproces’ genoemd.

  View full-size slide

 7. "Als ik tijdens mijn onderzoek
  elementen ontdek die ertoe
  neigen mijn werkhypotheses
  te weerleggen, schrijf ik deze
  dadelijk op … want het zijn
  degene die ik het
  gemakkelijkst vergeet!”
  Zei u "cognitieve dissonantie"?
  7
  Darwin over
  "cognitieve dissonanten":

  View full-size slide

 8. Zei u "rationeel"?
  8
  • Een bedrijf oprichten is in principe een
  irrationele daad!
  • Een 100% rationeel wezen zal waarschijnlijk
  nooit een eigen onderneming starten!
  • De “klassieke managementmethoden” zijn
  aangepast aan een stabiele omgeving ...
  • Hoe kan ik rationaliteit invoeren en tegelijk
  dubbelzinnigheid en onzekerheid in de hand
  houden?
  • Zonder in het valse veiligheidsgevoel van het
  theoretische en strikte Business Plan te
  vallen…?

  View full-size slide

 9. Leugen nummer 1: "Mijn
  idee is geweldig”
  9
  • Ja, en dan?
  • Een idee op zich is waardeloos of toch bijna
  waardeloos ...
  • Iedereen heeft voortdurend ideeën …
  • Wat waardevol is, is een idee dat getest en gevalideerd, becijferd, in een
  chronologisch perspectief geplaatst en uitvoerbaar is met een goede kans op
  slagen … In dat geval spreken we van een "ondernemingsopportuniteit".
  • Zolang er geen traject plaatsvond van omvorming van het ondernemingsidee
  naar een ondernemingsopportuniteit … kan het niet om een geniaal idee
  gaan … alleszins kan niemand dat claimen!

  View full-size slide

 10. Leugen nummer 2: "Ik wil niet
  over mijn idee praten
  uit angst dat iemand het steelt”
  10
  • Geen probleem... hou het dan voor uzelf 😊!
  • Nogmaals, een idee heeft geen waarde tot het is "bewerkt"
  & "gedeeld/uitgedaagd".
  • Als een idee gewoon al door het te vermelden riskeert te worden gekopieerd of winstgevend te
  zijn voor iemand, dan betekent dat eender wie dit idee kan krijgen … morgen of overmorgen!
  • Dit suggereert ook dat de kandidaat-ondernemer verliefd is op zijn of haar idee en daarom moeite
  zal hebben met positieve of negatieve kritiek erop.
  • Veel mensen blijven zo jaren met hun idee zitten zonder dat het ooit wordt omgezet in een bedrijf
  of product.
  • Een coach/investeerder om een NDA vragen, hoe wil u dan dat hij zijn activiteiten beheert: hij ziet
  tientallen dossiers per week en heeft wellicht vijf ideeën zoals het uwe heeft gezien in de voorbije
  maanden?

  View full-size slide

 11. Leugen nummer 3: "Ik heb
  het beste product op de
  markt”
  11
  • Het "beste product" is een uitdrukking die NIETS
  betekent!
  • Het beste product voor wie? Voor welk
  klantsegment?
  • Met welke kenmerken: prestatie, veiligheid, toegang, service, gebruikerservaring,
  gepersonaliseerd, ...?
  • Tegen welke prijs? Met welk businessmodel?
  • Met welke aanverwante diensten: toegang, service na verkoop, bijbehorende service…
  • Er bestaan honderden klantensegmenten met verschillende wensen ... iemand die
  zegt: "Ik heb het beste product op de markt" heeft wellicht geen strategische keuzes
  gemaakt en/of kent de markt niet!

  View full-size slide

 12. Leugen nummer 4: "Ik heb
  geen concurrenten:
  niemand doet wat ik doe!”
  12
  • 99 keer op 100 betekent dit dat de ondernemer zijn huiswerk niet heeft gedaan op het
  vlak van marktanalyse en segmentatie.
  • Slecht nieuws, er zijn niet alleen maar concurrenten, er zijn ook nog eens substituten
  die gaan lopen met het geld van potentiële klanten!
  • En als hij toch gelijk heeft, zit hij waarschijnlijk alleen of bijna alleen in een niche waar
  de vraag erg laag is!
  • Als dat zo is, kunnen zijn financiers geen analyse maken of zicht krijgen op de
  aantrekkelijkheid van een markt (omvang, groei, ...), de positionering van de
  concurrentie en de rekeningen van de concurrenten.
  • Doorgaans getuigen dergelijke woorden van een liefde
  voor het product, die verhindert de concurrentie te zien.

  View full-size slide

 13. Leugen nummer 5: “Het
  marktonderzoek bevestigt
  dat mijn onderneming
  succesvol zal zijn”
  13
  • Welk marktonderzoek? 95 keer op 100 is dat een duur, oninteressant theoretisch
  onderzoek, dat uitsluitend wordt uitgevoerd op internet zonder directe confrontatie
  met de klant!
  • In het beste geval een kwantitatief onderzoek (enquête op het internet) dat vaak niet
  geschikt is voor een startup, met vragen die worden gesteld zonder voorafgaande
  afbakening van welke vooronderstellingen weerlegd/bevestigd moeten worden
  • Een verlangen om zichzelf te verleiden en gerust te stellen zonder de uitdaging aan te
  gaan om de belangrijkste vooronderstellingen van het businessplan te testen: GEVAAR!
  • Een bedrijf oprichten is geen theoretische opdracht aan het einde van het onderzoek …
  het is een contactsport!

  View full-size slide

 14. Leugen nummer 6: "Deze
  markt is enorm: geef me 1%
  van het marktaandeel en...
  jackpot!”
  14
  • Als u dit zegt, hebt u waarschijnlijk uw huiswerk niet gedaan, dat bestaat uit het
  identificeren van kleinere markten met specifieke behoeften waaraan u kunt
  beantwoorden: een niche die voldoende klein is, zodat u niet te veel concurrentie hebt
  en toch voldoende groot om winstgevend te zijn, en indien mogelijk een niche met
  groeipotentieel zodat u tegelijk met deze niche kan groeien (voorbeeld van New Tree).
  • Als deze markt zo groot en groeiend is:
  ➢ wordt ze vanzelfsprekend begeerd door machtige en efficiënte bestaande spelers!
  ➢ trekt ze een groot aantal spelers aan!
  ➢ is het waarschijnlijk te laat voor een "kleine speler" met weinig middelen, zoek liever
  een subsegment dat is aangepast aan uw vaardigheden en middelen!

  View full-size slide

 15. Leugen nummer 7: "Mijn
  omzetvoorspellingen zijn
  behoudend, maar
  veelbelovend”
  15
  • Dit is een valkuil van het businessplan: als ze te laag zijn, trekken deze verkoopcijfers geen
  investeerders en bankiers aan, als ze te hoog zijn, worden ze onmiddellijk verdisconteerd door de
  financiers. Dus "objectiveer" & "test"!
  • Waarom "behoudend"? Beschrijf gewoon hoe u verkoop gaat genereren, wat uw
  vooronderstellingen zijn en hoe u deze hebt getest/gevalideerd?
  • Maar al te vaak worden we geconfronteerd met een "proces van spontane omzetgeneratie",
  waarvan het eindbedrag wordt bepaald door de Excel-tabel van het financiële plan!
  • Maar waar is het proces voor het genereren van verkoop? Wat is het? Kunt u het beschrijven? Hoe
  werd het uitgevonden?
  • Is er een test uitgevoerd? Zo niet, waarom niet?

  View full-size slide

 16. Leugen nummer 8: "Ik ben
  veilig omdat ik
  patenten/vergunningen
  heb aangevraagd”
  16
  • Als u te veel aandringt op patenten, wordt het verdacht: zou dat de enige waarde zijn
  van het bedrijf?
  • De waarde van een startup ligt niet zozeer in patenten dan wel in het vermogen van
  een structuur en een project om waarde te creëren met en rond deze patenten.
  • Leg in plaats daarvan uit hoe deze patenten kunnen voorkomen dat concurrenten aan
  uw klanten gaan verkopen?
  • Ja, en dan? Patenten zijn doorgaans nog niet
  gevalideerd en alleszins beschikt u niet over de
  middelen om diegenen aan te klagen die ze
  misschien gaan kopiëren!

  View full-size slide

 17. Leugen nummer 9:
  "Grote concurrerende
  bedrijven zijn te traag of ik heb
  een ‘first mover advantage’.”
  17
  • Zelden komt er een radicale innovatie uit een marktleider naar voren … vooral vanwege de risico's
  (u bent degene die ze neemt!)... maar vaak is het een groter bedrijf dat een project overneemt
  wanneer het aantrekkelijk wordt en is gevalideerd!
  • Als uw project niet vernieuwend is... en u bent de eerste met dit concept, stel u dan de vraag
  waarom andere bedrijven er zich niet aan gewaagd hebben!
  • Informeer ook naar de mogelijke reacties van de concurrentie ...
  • Vergeet de klant niet...!
  • Het "first mover advantage" komt zelden tot uiting in de
  echte wereld: Kijk eens naar de concepten “cross the chasm”
  en “S curve”!

  View full-size slide

 18. Leugen nummer 10:
  "Mijn financieel plan is
  pessimistisch"
  18
  • Wat een begeleider of investeerder zoekt verwacht is:
  • Oh, ... waarom is dat?
  • Er is geen reden om pessimistisch te zijn!
  ➢ een gedetailleerd plan met gedetailleerde opgave van de kosten- en
  opbrengstendynamiek
  ➢ de beschrijving van de basisvooronderstellingen en hoe deze werden
  vastgesteld
  ➢ een plan B als ze niet uitkomen
  ➢ tests om de basisvooronderstellingen te bevestigen (een test is beter dan een
  businessplan om het risico van een onderneming te evalueren).

  View full-size slide

 19. Leugen nummer 11:
  "Analisten zeggen dat mijn
  markt binnen 10 jaar gaat
  exploderen"
  19
  • Deze tijdshorizon interesseert geen enkele van uw stakeholders (belanghebbenden)
  • Financiers (investeerders, business angels, banken) zijn niet zozeer geïnteresseerd in
  de omvang van de markt, maar eerder in het aandeel van de cake dat u kan
  verwerven.
  • Leg in plaats daarvan uw strategie uit voor het verwerven van marktaandelen en
  kwantificeer de verwervingskosten.
  • Dergelijke voorspellingen komen zelden uit!

  View full-size slide

 20. Leugen nummer 12: "Onze
  verkoopstrategie is
  gebaseerd op het gebruik
  van Facebook en internet"
  20
  • Natuurlijk bestaan er activiteiten op het vlak van E-Commerce, maar voor de andere
  lossen Facebook & internet niet alle commerciële belangen op magische wijze op...
  • Dit lezen in een businessplan doet dadelijk vermoeden dat de kandidaat-ondernemer
  zijn distributiekanaal niet heeft gezocht/gevonden.
  • Dit betekent niet dat Facebook & internet geen ondersteuning kunnen vormen voor
  de commerciële activiteit of zinvolle interactie met de consument kunnen mogelijk
  kunnen maken ...
  • Als er een mogelijkheid bestaat om te verkopen via
  Facebook & internet zou dat bekend zijn...!

  View full-size slide

 21. Leugen nummer 13: "Er zijn
  tal van klanten die
  geïnteresseerd zijn in mijn
  product / dienst en die ernaar
  uitkijken wanneer ik start”
  21
  • Wat betekent dit concreet?
  • Heeft u ooit verkocht of geprobeerd te verkopen?
  • Heeft u intentieverklaringen?
  • Heeft u al over prijzen gesproken?
  • Geïnteresseerde mensen, zijn dat:
  ➢ B2C-klanten (betalende) klanten
  ➢ Gebruikers
  ➢ Distributeurs -> B2B
  • Welke marketingtests hebben de "Proof of Business" aangetoond?

  View full-size slide

 22. Leugen nummer 14: "Ik
  geef er de voorkeur aan om
  het zelf te doen in plaats
  van het toe te vertrouwen
  aan iemand anders"
  22
  • Waarom het alleen doen, dat is verdacht:
  ➢ Waarom het in de testfase zelf doen en daarom de beperkingen van de leercurve en
  vaste kosten ondergaan?
  ➢ Wat zijn in de opstartfase de redenen om de dingen zelf te doen, terwijl de risico's en
  problemen zo groot zijn?
  ➢ Zo ja, waarom worden deze niet uitgevoerd?
  ➢ Zo nee, bent u een lone wolf die alles zelf wil doen?
  • Heeft u geprobeerd om partnerschappen uit te bouwen?

  View full-size slide

 23. Leugen nummer 15: "Ik
  geef er de voorkeur aan om
  alleen te beginnen"
  23
  • Waarom begint u liever alleen? Is dat uw eigen keuze…?
  • Heeft u geprobeerd om allianties aan te gaan?
  • Spreekt u over uw project?
  • Zo ja, welke conclusies trekt u dan uit uw leiderschap, uit de risico's die verband
  houden met uw project, uit uw vermogen om problemen vroeg genoeg te op te
  sporen en oplossingen te vinden?
  • Wat zijn de gevolgen van dit alleen handelen voor u en uw project?
  • "Lone wolves" creëren nooit mooie en grootse
  ondernemingen!

  View full-size slide

 24. Leugen nummer 16: "Onze
  eerste klant zal
  winstgevend zijn"
  24
  • Als u zegt/denkt dat uw eerste klant rendabel is, dan hebt u wellicht geen idee van de
  wervingskosten van uw eerste klanten...!
  • Uw eerste klant is eerder een test die een hele reeks parameters en
  vooronderstellingen van uw businessplan valideert: duur en proces van de
  verkoopcyclus, feedback van klant, gebruik van producten/diensten, prijsgevoeligheid,
  gepercipieerde waarde, levering van de waarde, betalingstermijn, …
  • U moet uw eerste klant bestuderen met de ogen van een antropoloog, socioloog,
  psycholoog: aankoop, gebruik, commentaar, ... en uw aanbod aanpassen!
  • Het is bijna onmogelijk dat uw eerste klant
  winstgevend zal zijn ... en dat is zelfs niet eens nodig!

  View full-size slide

 25. Zei u "leugens door verzuim"?
  25
  1. Vorming van het omzetcijfer?
  2. Kosten om klanten te werven?
  3. Duur van de verkoopcyclus?
  4. De persoon die het contract zal ondertekenen
  (B2B)?
  5. Het vermogen om te produceren - te leveren?
  6. Het kwantificeren van de waardepropositie?

  View full-size slide

 26. Leugen door verzuim
  nummer 1: "Vorming van
  het omzetcijfer"
  26
  • Geen of lage commerciële kosten, kosten van reclame en marketing in het financieel
  plan...!
  • Lineaire omzetgroei in het financieel plan zonder drempeleffecten en zonder enige
  verhoging van vaste of variabele kosten, vanaf de eerste dag!
  • Proces van spontane omzetgeneratie!
  • Handelsbeleid:
  ➢ vage omschrijving in het businessplan...!
  ➢ weinig gedetailleerd in het financieel plan... een cel in een
  Excel-tabel, vaak zonder formules...!

  View full-size slide

 27. Leugen door verzuim
  nummer 2:
  "Klantenwervingskosten”
  27
  • Proces van spontane klantgeneratie... zonder de noodzaak van strategie,
  marketingkosten, reclamekosten of verkoopkracht…
  • Vaststelling van de omzet als een "financieringsbehoefte" om de winst- en
  verliesrekening in evenwicht te brengen!
  • Terwijl het vaststellen van de wervingskosten een kandidaat-ondernemer ertoe kan
  aanzetten zijn strategie diepgaand te wijzigen: niet alle strategische opties zijn
  financieel "aannemelijk". Na een correcte schatting van de klantenwervingskosten kan
  een ondernemer beslissen om over te stappen van een B2C- naar een naar B2B-
  strategie.
  • Zoals hierboven al beschreven... en in "Leugen
  door verzuim nummer 1" ...

  View full-size slide

 28. Leugen door verzuim
  nummer 3: "Duur van de
  verkoopcyclus"
  28
  • Resultaten:
  • Als kandidaat-ondernemers al terughoudend zijn om te
  praten met potentiële klanten, zijn ze nog meer
  terughoudend om hun bedrijfsprocessen te testen en
  de verkoop te simuleren.
  ➢ Ze beginnen vaak te verkopen aan de verkeerde mensen (B2B of B2C)...
  ➢ Ze ontdekken tijdens de verkoop configuratieproblemen in hun aanbod: overbodige
  elementen, gebrek aan bepaalde elementen, aanverwante service, ...
  ➢ Ze onderschatten de duur van het besluitvormingsproces...!
  • Dit soort fouten hebben een aanzienlijke impact op de financieringsbehoeften van het
  bedrijf.

  View full-size slide

 29. Leugen door verzuim
  nummer 4: "De persoon die
  het contract zal
  ondertekenen"
  29
  • Degene die het contract tekent, moet degene zijn met de beslissingsmacht & die het
  grootste probleem (of de niet voldane behoefte) heeft.
  • De economische haalbaarheidstest laat toe de identiteit te bevestigen van wat men de
  DMU (Decision Maker Unit) noemt.
  • In B2B en zelfs in B2C is de eindgebruiker, zelfs als hij betaalt en consument kan
  worden genoemd, niet noodzakelijkerwijs de klant (degene die de bestelbon
  ondertekent): ➢ Voorbeeld van Pepsi-Cola
  ➢ Voorbeeld van Curtius
  ➢ Voorbeeld van Spotfire

  View full-size slide

 30. Leugen door verzuim
  nummer 5: "Het vermogen
  om te produceren - te
  leveren"
  30
  • … vooral als men alles zelf doet...
  • Het maken van prototypes, pre-productielijnen maakt het mogelijk de technische
  haalbaarheid te testen "Proof of Concept"...
  • ...maar ook om een product te hebben dat aan potentiële klanten kan worden
  voorgelegd om de "Proof of Business" te realiseren!
  • Afhankelijk van de resultaten, als deze bijvoorbeeld niet overtuigend zijn, kan de optie
  van uitbesteding of het aangaan van strategische partnerschappen een noodstrategie
  zijn.
  • Een businessplan is geen garantie voor het kunnen
  produceren of leveren van het product…

  View full-size slide

 31. Leugen door verzuim
  nummer 6: "Kwantificeer de
  waardepropositie"
  31
  • Als een specifieke markt werd geïdentificeerd, met een overeenkomend aanbod, als
  de concurrentie en substituten zijn bepaald, dan is het mogelijk een reeks
  criteria/waarden te bepalen voor elk aanbod op de markt. Door elk van de criteria af
  te wegen kan het aanbod vergeleken worden … (grafiek) …
  • … en eventueel de reële waarde voor de klant gekwantificeerd worden!
  • Voordeel: dit vergemakkelijkt de positionering en de verkoop van het product >
  concept van return on investment!
  • Zeggen "Ik ben de beste op deze markt", maar het
  niet kunnen bewijzen.

  View full-size slide

 32. Conclusies
  32
  • Wees u bewust van het risico van cognitieve
  dissonantie...
  • Begin niet alleen... ga de confrontatie aan!
  • Omring uzelf met betrouwbare mensen met ervaring
  in ondernemerschap…
  • Verlaat uw kantoor: ondernemerschap is een
  contactsport…
  ➢ Ontmoet zoveel mogelijk potentiële klanten,
  distributeurs, experts, leg uw project aan hen uit,
  let op hun reacties...
  ➢ Ontmoet zoveel mogelijk technische experts,
  praat met hen, stel zoveel mogelijk vragen,
  noteer hun reacties, ...

  View full-size slide

 33. Conclusies (2)
  33
  • Test alles wat getest kan worden, van productie tot
  de verkoop ... met een minimum aan vaste kosten ...:
  alleen investeren of schulden aangaan wanneer de
  tests overtuigend zijn
  • Wees niet bang om testverkopen met een MVP te
  proberen (Minimum Viable Product-- minimalistisch
  product), zelfs als u niet kunt leveren...
  • Vergeet kwantitatieve tests, focus op kwalitatieve
  interviews …
  • Als u kwantitatieve tests uitvoert, bepaal dan
  voorafgaand wat u bevestigd of weerlegd wilt zien
  (dit geldt ook voor kwalitatieve interviews).

  View full-size slide

 34. Conclusies (3)
  34
  • Uw eerste verkopen zijn levensgrote tests: speel de
  etnoloog, socioloog en antropoloog om te begrijpen
  hoe de klant heeft besloten, hoe hij het product/de
  dienst gebruikt en wat hij ervan vindt!
  • Uw eerste verkopen zijn laboratoria die deel
  uitmaken van het ontwikkelingsproces!
  • De risicovolle reis stopt niet bij de eerste verkoop,
  maar u kunt de risico's aanzienlijk verminderen als u
  deze lanceringsfase op de juiste manier gebruikt om
  te begrijpen wat er snel gewijzigd moet worden.
  • Van gedachten veranderen is niet oneervol…
  • De paradox van het Business Plan vs de Test... 

  View full-size slide

 35. Conclusies (4)
  35
  Hoe kan ik de verkoop ernstig evalueren?
  • In werkelijkheid kan geen enkele kandidaat-ondernemer
  de verkoop voorspellen, vooral wanneer het om een
  innovatief product gaat.
  • Het ideaal is te beschikken over intentieverklaringen of
  vaste orders (de beste financiering van een startup is de
  klant).
  • Verstrek redelijke en verdedigbare vooronderstellingen
  die in lijn zijn met de doelmarkt, uw waardepropositie en
  de bestaande concurrentie.
  • Onthul de formules in Excel in lijn met de
  vooronderstellingen om financiers inzicht te geven in het
  inkomstenmodel en hen gerust te stellen over zowel uw
  managementlogica en uw vaardigheden.

  View full-size slide

 36. [email protected]
  www.IntoTheMinds.com
  ©2020
  Reproduction interdite
  U start een bedrijf in het Brussels
  Gewest, u bent een ondernemer op
  zoek naar informatie? Neem gerust
  contact op met 1819 of surf naar
  www.1819.brussels
  Voor al uw vragen of verzoeken over
  marktonderzoek (literatuurstudie,
  concurrentieanalyse, kwalitatief en
  kwantitatief onderzoek, …) kunt u
  terecht op onze website:
  www.IntoTheMinds.com of via mail
  naar [email protected]

  View full-size slide

 37. Veel succes,
  ondernemerschap is een van
  de laatste grote
  toegankelijke avonturen!
  En vergeet niet:
  LIFE BEGINS AT THE END OF
  YOUR COMFORT ZONE !
  37

  View full-size slide