Förbättra de digitala arbetsverktygen! (Gilla Jobbet 2019)

Förbättra de digitala arbetsverktygen! (Gilla Jobbet 2019)

En presentation av verktygen Digi-ronden från Sunt Arbetsliv och Inför rätt it från Prevent, från Gilla Jobbet-mässan 2019.

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström

October 24, 2019
Tweet

Transcript

 1. 4.
 2. 6.
 3. 7.
 4. 8.
 5. 9.

  Eftersom mitt passerkort gick sönder häromdagen behöver jag ordna 


  ett reservkort – en tidskrävande process där jag måste komma in 
 på min lediga tid för att se till att det blir fixat innan nattens pass startar. Mina gamla behörigheter saknas på reservkortet, bland annat har tillgången till operationsprogrammet på datorn gått förlorad. (…) 
 Jag suckar men tänker att det får lösa sig – det gick att operera innan vi betalade för dyra operationsprogram och det borde gå även i natt. Jag går ner till omklädningsrummet för att hämta ut mina arbetskläder. Arbetskläderna är inlåsta i ett robotiserat skåp som mäter och kontrollerar mina uttag. Även hit har jag förlorat min behörighet. Jag ringer it-supporten. Tyvärr är [arbetsklädesföretaget] obemannat kvällstid, men som tur är hittar jag några engångskläder i ett skrymsle. 
 Dagens Medicin 2 okt 2019 ’ ’Darius Barimanis, ST-läkare i kirurgi på Nya Karolinska
 6. 10.
 7. 11.
 8. 12.

  Digital arbetsmiljö Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor

  
 & uppgift Teknisk
 kvalitet:
 kapacitet, 
 stabilitet
 9. 13.

  God digital arbetsmiljö God användbarhet:
 enkelt, intuitivt, 
 konsekvent, 


  lätt att hitta, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons
 Nytta för arbetet: flexibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk
 kvalitet:
 kapacitet, 
 stabilitet
 10. 14.

  Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk,

  långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet:
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk
 kvalitet:
 kapacitet, 
 stabilitet
 11. 15.

  Dålig digital arbetsmiljö Anpassat till 
 människor 
 & uppgift

  Inverkan på själva arbetet Teknisk
 kvalitet:
 kapacitet, 
 stabilitet
 12. 20.

  • Introduktion, kort film, • Övergripande info • Länkar till

  Förstå-delen • Fördjupande texter 
 (i flera lager) • Några korta filmer • Film för inledande möte (APT) • Tre checklistor • Handledning för plan
 13. 21.

  Inledande möte – 
 se film, diskutera Tre checklistor: •

  Anpassning till människan • Stöd för verksamheten • Fungerande teknik 2–3 min film ≈ 15 frågor Diskutera svar Göra handlings- plan • Prioritet • Ansvarig • Klart när
 14. 22.

  Är verksamhetens digitala system enkla att använda? • Uppmärksamma it-avdelningen

  • Engagera usability-expert för utvärdering • Gör uppskattning av förlorad tid
 15. 25.
 16. 33.

  Hypotesdriven utveckling Vi tror att användare Vilket leder till Och

  om vi provade Skulle det leda till upplever detta problem / beter sig så här konsekvenser lösning förbättring, värde för verksamheten
 17. 34.

  Hypotesdriven utveckling Vi tror att användare Vilket leder till Och

  om vi provade Skulle det leda till har svårt att hitta betala-knappen färre köp att lägga knappen överst 20 % fler köp
 18. 35.

  Arbetsmiljödriven utveckling Vi vet att användare Vilket leder till Och

  om vi provade xxxx Skulle det leda till inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet färre köp och bortslösad arbetstid att låta användarcentrerade designers 
 göra om säljmodulen högre omsättning och 
 mindre stressade medarbetare
 19. 36.

  Arbetsmiljödriven utveckling Vi vet att användare Vilket leder till Och

  om vi provade xxxx Skulle det leda till inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet färre köp och bortslösad arbetstid att låta användarcentrerade designers 
 göra om säljmodulen högre omsättning och 
 mindre stressade medarbetare
 20. 37.

  Vad saknas ännu? • Verktyg för att kartlägga problem i

  detalj • Utbildning åt arbetsmiljöombud • Uppdaterad och relevantare lagstiftning • Forskning
 21. 43.

  C10. Förbättra de digitala arbetsredskapen! Relaterat material Prevent Suntarbetsliv Enkät:

  Vad skapar IT-stress? Verktyg: Inför IT på rätt sätt Verktyg: Balansguiden Verktyg: Digironden - förbättra den digital arbetsmiljön med stöd av skyddsronder