Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ruudunkaappausvideot

 Ruudunkaappausvideot

Esittely sovelluksista, joilla voi tehdä ruudunkaappausvideoita sekä ohjeet videon tekstittämiseen esim. puheesta ScreenPalilla (ent. Screencast-O-Matic). Lue lisää kohdasta tekstitys: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Matleena Laakso

August 11, 2023
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Ruudunkaappausvideot
  Sovellusten esittelyä sekä
  tekstittämisohjeet ScreenPalille
  Elokuu 2023
  Matleena Laakso
  Blogi: www.matleenalaakso.fi

  View Slide

 2. Tämä diasarja päivittyy
  Diasarja on tallennettu Speaker Deck -palveluun,
  jotta voin päivittää tätä linkin muuttumatta.
  Lisää päivittyviä ohjeita verkon sovelluksista:
  www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
  • Kohdasta tekstitys löydät lisää ohjeita
  tekstittämiseen - myös muilla sovelluksilla.
  • Videoihin liittyviä sisältöjä löydät mm. kohdista
  Adobe Express, animaatiot ja videot.

  View Slide

 3. Miksi ruudunkaappausvideoita?
  Ruudunkaappausvideoiden eli näyttötallenteiden (screen cast/recording)
  tekeminen on helppoa. Ideana on tallentaa kaikki tai osa siitä mitä omalla
  näytöllä näkyy. Usein mukaan lisätään oma selostus tai taustamusiikki,
  toisinaan myös ruudulle tehtävät merkinnät.
  Käyttötapoja
  • Sovellusten käyttöohjeet tai verkkopalvelun esittely.
  • Palautteen antaminen.
  – Tarkastele oppijan työtä, tee siihen merkintöjä ja anna suullinen palaute.
  Ks. esim. oppiva.omnia.fi/videopalaute
  • Kerro omin sanoin.
  – Kerro oppimastasi, kokemastasi tai tekemästäsi. Voi samalla näyttää kuvia,
  verkkosivuja yms.
  – Esim. matkaraportit, työssäoppimisjaksot tai muu osaamisen osoittaminen

  View Slide

 4. Diasarjan sovellukset
  Pc-koneet
  • PowerPointin tallennus- ja lisää-välilehdet
  • ScreenPal (ent. Screencast-O-Matic)
  • Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS
  • Windows 10 & 11
  • OBS Studio (Windows, Mac, Linux)
  Mobiililaitteet
  • iPadin/iPhonen oma näytöntallennus (tai käytä esim. iMovieta tai ScreenPalia)
  • Android-laitteiden näytöntallennus
  Muita vaihtoehtoja
  • Videoneuvottelusovellukset – monelle se tutuin (Zoom, Teams, Panopto,..)
  • YouTuben striimaus
  • Suosittuja maksullisista ovat esim. Snagit ja Camtasia (ei esitelty diasarjassa)

  View Slide

 5. PowerPointin tallennus-välilehti
  Tallennus-välilehti on saatavilla vain M365-tilaajille
  ja koneelle on oltava asennettuna riittävän uusi
  PowerPoint.
  Asenna tarvittaessa tallenna-välilehti:
  • Tiedosto → Asetukset → Valintanauhan
  mukauttaminen. Laita rasti ruutuun
  päävälilehtien kohtaan tallenna (kuva) → Ok.

  View Slide

 6. Tallenteen tekeminen 1/2
  • Jos olet kirjoittanut diaan muistiinpanoja, näet ne dian yläpuolella
  tallennusta tehdessäsi.
  • Diasarjasta kannattaa poistaa diat, joita et käytä videossa.

  View Slide

 7. Tallenteen tekeminen 2/2
  Ääni/video-tallenne näkyy yksittäisten diojen alareunassa kuvakkeena.
  • Videokuvaan voi valita taustan sumennuksen.
  • Poistamalla ääni- tai videokuvakkeen,
  ääni/video poistuu.
  • Voit tallentaa uuden äänen/videon vain tiettyyn
  diaan tai kerralla kaikkiin. Ennen sitä tulee aiemmat
  ääni-/videotiedostot poistaa. Muutoin tallennusnappi ei toimi.
  • Video tallentuu oletuksena mp4.muodossa.
  • Mukauta vientiä –kohdasta voit mm. valita tiedostokoon tai
  määritellä kunkin dian keston, jos mukana ei ole selostusta.

  View Slide

 8. PowerPointin lisää-välilehti
  Jos haluat lisätä tai tehdä yksittäiseen diaan videon, äänitiedoston tai
  näyttötallenteen, se onnistuu PowerPointin työpöytäversion Lisää-
  välilehden kohdasta Mediatiedostot.

  View Slide

 9. screenpal.com
  Ent. Screencast-O-Matic (SOM)
  • Oletko käyttänyt SOMin työpöytäversiota ennen brändimuutosta?
  – Kirjaudu ulos ja sitten samoilla tunnuksilla sisään Screenpalin sivulle.
  – Lataa the Screenshot tool, Screen Recorder ja/tai Video Editor
  (Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS).
  – Kaikki videosi, datasi, tilaukseni ym. toimivat entiseen tapaan.
  – TUNI & organisaatiolisenssit: Katso ohje intrasta
  • Ei edellytä kirjautumista, mutta se mahdollistaa mm. omien videoiden
  hallinnan ja kanavien luomisen.
  • Ilmaisversiossa tallenteen kesto max. 15 min. Maksullisissa versioissa
  (alk. 2-3 $/kk) ei aikarajaa ja mukana mm. editointi, zoomaus ja
  annotointi sekä useita mahdollisuuksia videon tekstittämiseen.

  View Slide

 10. Rajaa tallennettava alue
  Valitse haluatko tallentaa
  näytöllä, web-kamerassa
  vai molemmissa näkyvät
  tapahtumat.
  Sulje mikrofoni, jos
  et halua äänittää
  selostusta.
  Tietokoneen äänen
  saat mukaan vain
  maksullisessa versiossa.
  Paina REC ja aloita.
  Voit tarvittaessa pitää
  taukoja.

  View Slide

 11. Editointinäkymä
  Ilmaisversio riittää yksinkertaiseen editointiin ja jakamiseen.
  Kuvassa monipuolisempi maksullinen oppilaitoslisenssi.

  View Slide

 12. Tekstityksen lisäämisen vaihtoehdot
  1. Kirjoita tekstitys itse editointinäkymään (kuva).
  2. Lisää tekstitys erillisenä tiedostona
  (.srt, .sbv, .txt).
  3. Luo tekstitys automaattisesti puheesta.
  4. Aloita videon luominen kirjoittamalla tekstitys
  ja lukemalla se ääneen (Scripted Recordings).
  Tämän jälkeen lisätään videoleikkeet.
  TUNI 2023: Speech-to-text –toiminto käyttää
  Googlen puheentunnistuspalvelua, joten älä
  tekstitä sillä salassa pidettävää aineistoa. Siihen
  suositellaan ensisijaisesti Panoptoa tai Microsoft
  Streamia.
  HUOM: Voit tekstittää SOMilla muillakin
  sovelluksilla tekemiäsi videoita!

  View Slide

 13. Tallentamisen jälkeen lisätään tekstitys
  Luo tekstitys automaattisesti puheesta (Captions – Speech to text) ja
  valitse puhumasi kieli. Edellyttää oikolukua!
  • Tämä on nopeampi tapa luentomaiselle tekstille. Jos videolla on paljon
  taustaääniä, laulua yms, seuraava vaihtoehto voi olla nopeampi vaihtoehto.
  • TAI Kirjoita tekstitys itse: Kuuntele video ja kirjoita tekstitys kuulemasi pohjalta.
  Sync Point –kohdan lisääminen mahdollistaa tekstityksen ajoittamisen tiettyyn
  kohtaan. Tällainen onnistuu myös YouTuben tekstitystyökalulla.
  Sync Point

  View Slide

 14. Puheesta luotu tekstitys on tarpeen
  oikolukea ja korjata ajoitusta
  Avaa tekstitys (Captions) editointinäkymään ja korjaa tekstistä virheet.
  Klikkaamalla aikajanalta SYNC POINT voit määritellä, mikä kohta
  tekstityksestä alkaa juuri siitä kohtaa.

  View Slide

 15. Entä jos edellisen dian ohje ei riitä?
  Kun tekstityksessä on kohtia, joita ei pääse
  editointinäkymässä muokkaamaan, valitse Export
  as SRT. Avaa SRT-tiedosto koneeltasi, tee
  muokkaukset siihen ja palauta (import) takaisin
  tallenteeseen. Tämän voi joutua toistamaan
  muutamaan kertaan.
  • Kuvan tyhjät kohdat, missä taustalla on vain
  hymähdys tms., saa poistettua vain SRT:stä.
  • Editointinäkymässä ei voi lisätä tekstiä kohtaan,
  missä kuuluu vain hiljaisia ääniä.
  SRT-tiedostoa voi muokata vapaasti.
  • SRT-tiedostosta voit melko hyvin määritellä sen,
  mitkä tekstit näkyvät kerralla eli että pitkä lause
  katkeaa loogisesta kohdasta. Tosin kun viet
  tiedoston YouTubeen, katsojan näytön koko
  vaikuttaa siihen, miten teksti näytetään.
  Lienee vähän makuasia ja riippuu videostakin, kannattaako aloittaa oikoluku suoraan
  editointinäkymästä vai SRT-tiedostosta. Yleensä aloitan editointinäkymästä. Jälkimmäinen
  lienee parempi, jos kirjoitusvirheitä on paljon, esim. jos puheessa vilisee vieraskielisiä
  termejä. Pikaisesti selkeää puhetta tekstittävälle pelkkä editointinäkymän käyttö voi riittää.

  View Slide

 16. Srt-tiedosto ennen/jälkeen editoinnin

  View Slide

 17. Tekstityksen tuominen esim. YT:een
  Tekstitykset voi tarjota kahdella vaihtoehtoisella
  tavalla. Saavutettavuuden WCAG-kriteeristö ei
  määritä kumpaa tulee käyttää.
  1. Open Captions: Tekstitys näkyy aina kaikille
  eikä sitä saa pois. Se on poltettu kiinni videoon
  ja siirtyy videon mukana esim. YouTubeen.
  Tällainen tekstitys ei näy ruudunlukuohjelmille.
  2. Open Captions ei ole valittuna eli käytössä on
  Closed captions (suositus):
  Tekstitys ei ole videossa, vaan se tuodaan
  erillisenä tiedostona (esim .srt).
  – YouTubeen ladataan ensin video ja sitten .srt-
  tiedosto (lataa tekstitykset -kohdasta).
  – Katsoja voi valita, haluaako hän tekstitykset
  näkyviin vai ei. Esim. YouTubessa tekstitys näkyy
  kaikille, ellei katsoja sitä itse piilota.

  View Slide

 18. Tekstityksen vaihtoehdot YouTubessa
  Open Captions
  Closed captions (suositus)
  • Voi tarjota tekstityksen eri
  kielille!
  • Katsoja piilottaa/avaa
  tekstityksen YouTube-videon
  kuvakkeesta (kuva tai CC).

  View Slide

 19. Scripted Recordings 1/2
  Kuvassa neljäs vaihtoehto videon tekstittämiseen SOM:lla, missä videon
  luominen aloitetaan tekstityksen kirjoittamisella ja sen ääneen lukemisella.

  View Slide

 20. Scripted Recordings 2/2
  Videon luomisen vaiheet
  1. Kirjoitetaan tekstitys ns. osioihin (Section).
  2. Luetaan tekstitys osio kerrallaan tallenteelle.
  3. Tallennetaan kuhunkin osioon video.
  4. Tehdään tarvittavat muokkaukset, esimerkiksi osioiden väliin jäävät hiljaiset
  kohdat voidaan leikata pois tai nopeuttaa videota niin, että puhe ja video
  näkyvät saman aikaa.
  5. Tekstitys on videon valmistuessa valmis. Vielä tulee valita poltetaanko se
  videoon (Open Captions) vai viedään esim. YouTubeen omana tiedostonaan
  (Closed Captions), mikä tekee siitä saavutettavamman ja on näin ollen
  suositeltavampi tapa.

  View Slide

 21. ScreenPalilla voi tekstittää myös
  muilla sovelluksilla tehtyjä videoita
  1. Avaa sovellus ja tuo haluamasi video kohdasta Import.
  2. Avaa video ja valitse Edit. Jatka kuten sovelluksella tallennetuilla videoilla:
  • Caption – Speech to text ja kielivalinta.
  • Muokkaaminen editointi-näkymässä tai .srt-tiedostona.
  • Suosittelen aloittamaan editointi-näkymästä, sillä ainakin oma videoni vaati
  SYNC POINT –kohtien lisäämistä, että tekstityksen sai kohdistettua oikeaan
  kohtaan. Sitten tein viimeistelyn .SRT-tiedostona.

  View Slide

 22. Windows 10 ja 11
  Windows10-koneista löytyy valmiiksi näytöntallennustyökalut:
  1. Avaa materiaalit, joita esittelet, esim. diat tai selain.
  2. Paina Windows-näppäintä ja G-kirjainta.
  – Näin saa auki valikot videon tekemiseen.
  – Avaa mikki, jos haluat tallentaa selostuksesi.
  Windows 11 -koneissa toiminto löytyy kuvakaappaustyökalusta.

  View Slide

 23. obsproject.com
  Maksuton avoimen lähdekoodin omalle koneelle (Windows, Mac, Linux)
  ladattava sovellus ruudunkaappausvideoiden tekemiseen ja livestriimaukseen.
  Kehuttu monipuoliseksi ja helpoksi.

  View Slide

 24. iPadin/iPhonen näyttötallennus 1/2
  • Näyttötallennus käynnistetään ohjauskeskuksesta, joka avautuu iPadilla
  pyyhkäisemällä alas oikeasta yläreunasta.
  • Ohjauskeskuksessa näet valitsemasi toiminnot. Esim. näyttötallennuksen
  lisäät kohdasta: Asetukset → Ohjauskeskus)
  Näytöntallennus
  Paina kuvaketta pitkään
  valitaksesi, tuleeko mukaan
  oma selostuksesi.

  View Slide

 25. iPadin/iPhonen näyttötallennus 2/2
  Jos haluat editoida tallennetta, mene Kuvat-sovellukseen ja valitse Muokkaa
  tai vie tallenne esim. iMovieen, missä on monipuolisemmat editointi-
  mahdollisuudet.
  • Näin saat osoittimen näyttötallenteeseen:
  www.matleenalaakso.fi/2018/09/osoitin-ipadin-nayttotallenteeseen.html
  Halutko tällaisen osoittimen
  tallenteeseen?

  View Slide

 26. Android-laitteet
  Monista mobiililaitteista näyttötallennus löytyy valmiina, mutta Google Playssa
  on tarjolla myös maksuttomia sovelluksia.
  • Asetuksista löytyvistä helppokäyttötoiminnoista voi löytyä pikanäppäimiä,
  esim. kolmen sormen pyyhkäisyllä saa ruudunkaappauskuvan.
  • Samankin valmistajan eri laitteissa on malli- ja käyttö-
  järjestelmäkohtaisia eroja. Ohjeita voi etsiä googlesta,
  kun tietää oman laitteen mallin.
  • Sonyn joistain malleista löydät kuvan ja näytön tallentamisen valikon
  painamalla hetken virtanappia.
  • Kuvan Huaweissa kuvakaappaus ja näytön tallenne
  löytyy pyyhkäisemällä sormella näytön yläosasta esiin
  pikavalikot. Ylimmäksi voi kiinnittää eniten käyttämänsä.
  Tehdyt videot löytyvät gallerian näyttötallenteet-
  kansiosta.

  View Slide

 27. Android-sovellus ruudun-
  kaappausvideoiden kuvaamiseen
  Maksuton sovellus (tai 3 $ versio):
  AZ Screen Recorder - No Root (kuva)
  • Erittäin helppo käyttää: avaa sovellus ja
  klikkaa äänitysnappia: kuva, video tai livestriimi.
  • Voit tallentaa oman selostuksesi, mutta Google
  ei mahdollista laitteen sisäisen äänen taltiointia.
  • Tallenteen voi jakaa suoraan sovelluksesta mm.
  s-postitse, someen, One/Google Driveen tai
  YouTubeen.
  Aiemmin esitellystä ScreenPalista on tarjolla
  mobiilisovellus. Lisää vaihtoehtoja löydät Google
  Play –sovelluskaupasta.

  View Slide

 28. Videoneuvottelusovellukset 1/2
  Lähes kaikilla videoneuvottelusovelluksilla voi tehdä tallenteita,
  joissa jakaa esim. dioja, selainikkunaa tai omaa työpöytää.
  Tallenteet voi sovelluksesta riippuen jakaa suoraan sovelluksen
  pilvestä tai ladata omalle koneelle ja jakaa sitten esim. YouTubessa.
  Zoom- ja Teams-ohjeita: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
  Zoom
  • Tallentaminen pilveen tai tiedostona omalle koneelle oman,
  pääkäyttäjän ja lisenssin valinnan mukaan.
  • Maksuttomalla versiolla tallennus omalle koneelle.
  • Zoomin erinomaiset ohjeet englanniksi: zoom.us
  Microsoft Teams
  • Tallennuspaikka määräytyy mm. sen mukaan, mistä kutsu on tehty ja
  mitkä ovat organisaation asetukset (esim. tiimin tiedostot, Sharepoint
  tai Teams-tapaamisen chat).
  • Tallentaminen ei onnistu ilmaisella kuluttajaversiolla.

  View Slide

 29. Videoneuvottelusovellukset 2/2
  Panopto
  • Onnistuu selaimella jopa kirjautumatta: www.panopto.com/record
  Tällöin videon voi ladata tiedostona tai jakaa Panoptoon (maksullinen),
  YouTubeen tai Google Classroomiin.
  • Monipuolisempi käyttö onnistuu maksullisella lisenssillä.

  View Slide

 30. YouTuben striimaus
  YouTubeen striimatessa (aloita yläosan
  PLUS-merkistä) voi jakaa näytön. Striimistä
  saa tallenteen, jonka voi esim. tekstittää.
  • Hyvä ohjeet suomeksi:
  support.google.com/youtube

  View Slide

 31. Tämä diasarja on lisensoitu Creative
  Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
  • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
  • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
  Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
  – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
  myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
  – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja
  lisäät linkin tähän diasarjaan.
  – Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi
  jakaa tällä samalla lisenssillä.
  • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
  www.matleenalaakso.fi

  View Slide