Informatyka bez komputera

Informatyka bez komputera

Opis:
Prezentacja z konferencji "Informatyka w szkole. Z komputerem i bez komputera", która odbyła się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem konferencji była metodyka nauczania informatyki w szkole na różnych poziomach edukacyjnych. W mojej prezentacji opsiałem doświadczenie prowadzenia zajęć z infromatyki bez komputera dla klas 1-3 szkoły podstawoej.

Adresaci:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przedmiotów informatycznych

69639a461e92e590acdc1b554934bd8d?s=128

Michał Ślaski

June 16, 2018
Tweet