Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Informatyka bez komputera

Informatyka bez komputera

Opis:
Prezentacja z konferencji "Informatyka w szkole. Z komputerem i bez komputera", która odbyła się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem konferencji była metodyka nauczania informatyki w szkole na różnych poziomach edukacyjnych. W mojej prezentacji opsiałem doświadczenie prowadzenia zajęć z infromatyki bez komputera dla klas 1-3 szkoły podstawoej.

Adresaci:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przedmiotów informatycznych

Michał Ślaski

June 16, 2018
Tweet

More Decks by Michał Ślaski

Other Decks in Education

Transcript

 1. O MNIE • AGH'2005 • Tech Lead
 @ Erlang Solutions

  • Lambda Days • Szkoła podstawowa w Krakowie'2017
 2. DLACZEGO TEN WYKŁAD? • Komputerologia
 informatyka + elektronika + telekomunikacja

  • Poszukuję metod nauczania,
 które mogą być powszechnie stosowane
 3. DLACZEGO TEN WYKŁAD? • Komputerologia
 informatyka + elektronika + telekomunikacja

  • Poszukuję metod nauczania,
 które mogą być powszechnie stosowane • Czyli muszą być akceptowane
 przez nauczycieli i dzieci
 4. PLAN WYKŁADU • Podjęte próby z wykorzystaniem komputerów • Informatyka

  bez komputera • Zrealizowane scenariusze lekcji
 5. UCZENIE Z KOMPUTEREM • 5 lat - nauka czytania z

  pomocą tabletów
 wprowadzona w brytyjskich podstawówkach
 6. UCZENIE Z KOMPUTEREM • 5 lat - nauka czytania z

  pomocą tabletów
 wprowadzona w brytyjskich podstawówkach • możliwa standaryzacja nauczania
 7. UCZENIE Z KOMPUTEREM • 5 lat - nauka czytania z

  pomocą tabletów
 wprowadzona w brytyjskich podstawówkach • możliwa standaryzacja nauczania • w dużej grupie trudno zapanować nad tabletami
 8. UCZENIE Z KOMPUTEREM • 5 lat - nauka czytania z

  pomocą tabletów
 wprowadzona w brytyjskich podstawówkach • możliwa standaryzacja nauczania • w dużej grupie trudno zapanować nad tabletami • frustracja gdy appka nie działa
 9. UCZENIE Z KOMPUTEREM • 6 lat - budowanie komputerów z

  RaspberryPi • tani komputer (od 52 zł)
 10. UCZENIE Z KOMPUTEREM • 6 lat - budowanie komputerów z

  RaspberryPi • tani komputer (od 52 zł) • wymaga dużo czasu i uwagi
 11. UCZENIE Z KOMPUTEREM • 6 lat - budowanie komputerów z

  RaspberryPi • tani komputer (od 52 zł) • wymaga dużo czasu i uwagi • potrzebny ekspert
 12. UCZENIE Z KOMPUTEREM • 7 lat - programowanie zestawów Lego

  • wszyscy lubią klocki Lego • zestawy do programowanie są drogie
 13. UCZENIE BEZ KOMPUTERA • podstawowe koncepcje komputerologi • zaangażowanie poprzez

  pracę w grupie • rozwiązywanie problemów samodzielnie
 14. UCZENIE BEZ KOMPUTERA • podstawowe koncepcje komputerologi • zaangażowanie poprzez

  pracę w grupie • rozwiązywanie problemów samodzielnie • tablica, papier, ołówek, kredki, nożyczki, rekwizyty
 15. ZREALIZOWANE LEKCJE • system binarny • kodowanie obrazu • detekcja

  błędów • sieci sortujące • kolorowanie grafu
 16. ZREALIZOWANE LEKCJE • system binarny • kodowanie obrazu • detekcja

  błędów • sieci sortujące • kolorowanie grafu • zakleszczenie w sieciach
 17. SYSTEM BINARNY Istnieje 10 typów ludzi -
 Ci którzy rozumieją

  zapis binarny
 oraz Ci którzy go nie rozumieją
 18. SYSTEM BINARNY • po 30 min. dzieci zapisują datę urodzenia

  binarnie • pozytywne pierwsze wrażenie
 19. SYSTEM BINARNY • po 30 min. dzieci zapisują datę urodzenia

  binarnie • pozytywne pierwsze wrażenie • dorośli też przeżywają swoje pierwsze "AHA!"
 20. SYSTEM BINARNY • po 30 min. dzieci zapisują datę urodzenia

  binarnie • pozytywne pierwsze wrażenie • dorośli też przeżywają swoje pierwsze "AHA!" • na kolejnych zajęciach odczytujemy wiadomość tekstową zapisaną binarnie
 21. KODOWANIE OBRAZU • umiemy już zapisywać liczby i litery, pora

  na obraz • metoda zapisu obrazu przez faks jest prosta
 22. KODOWANIE OBRAZU • umiemy już zapisywać liczby i litery, pora

  na obraz • metoda zapisu obrazu przez faks jest prosta • dzisiaj nikt już nie wie co to jest faks
 23. SIECI SORTUJĄCE • dzieci przechodzą przez sieć strzałek • potem

  próbują sami projektować sieć • trudności z przeniesieniem
 wzoru na dywanie
 na rysunki w zeszycie
 24. KOLOROWANIE GRAFU • praca indywidualna łatwiej
 koncentruje uwagę • wszyscy

  lubią kredki • trudno poprawić błąd,
 więc trzeba mieć zapas kartek
 25. ZAKLESZCZANIE W SIECIACH • za duża grupa znacznie
 wydłuża wypracowanie


  rozwiązania = NUDA • może lepiej cała klasa
 w grupach po 5 osób?
 26. ZAKLESZCZANIE W SIECIACH • za duża grupa znacznie
 wydłuża wypracowanie


  rozwiązania = NUDA • może lepiej cała klasa
 w grupach po 5 osób? • może lepiej od 9 lat?
 27. OBSERWACJE • w pierwszej klasie trudno utrzymać uwagę,
 pomaga równoczesne

  angażowanie wszystkich • jeżeli na zajęciach są obecni rodzice,
 warto ustalić reguły, np. nie pomagają dzieciom
 28. OBSERWACJE • w pierwszej klasie trudno utrzymać uwagę,
 pomaga równoczesne

  angażowanie wszystkich • jeżeli na zajęciach są obecni rodzice,
 warto ustalić reguły, np. nie pomagają dzieciom • bardzo dobre polskie tłumaczenie scenariuszy
 pomaga w przygotowaniu zajęć