Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Jak zachęcać dziewczęta do edukacji STEM

Jak zachęcać dziewczęta do edukacji STEM

Jak zachęcać dziewczęta do edukacji STEM na przykładzie scenariuszy lekcji matematyki i informatyki.

Webinarium “Metody zachęcania dziewcząt do obszarów STEM oraz budowanie umiejętności miękkich wśród dzieci.” w ramach Akademii Edukatorów IT for SHE (www.itforshe.pl)

Michał Ślaski

November 23, 2023
Tweet

More Decks by Michał Ślaski

Other Decks in Education

Transcript