$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Maszyna BEAM - wykład AGH 2021

Maszyna BEAM - wykład AGH 2021

Wykład dotyczący maszyny wirtualnej Erlanga wygłoszony dla kierunku Informatyka na wydziale IEiT AGH w Krakowie.

Michał Ślaski

June 01, 2021
Tweet

More Decks by Michał Ślaski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. BEAM
  maszyna wirtualna Erlang
  a

  Michał Ślaski @michalslaski

  View Slide

 2. PLAN WYKŁADU
  • Erlangowy styl programowania współbieżneg
  o

  • Złożoność systemów komputerowyc
  h

  • Systemy współbieżne i rozproszon
  e

  • Maszyna BEAM

  View Slide

 3. O MNIE
  • AGH'200
  5

  • SFI'2009 '201
  7

  • Tech Lead'2012

  @ Erlang Solutions
  Programowanie współbieżne
  w języku Erlang
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  18 grudnia 2007
  Michał Ślaski
  [email protected]
  © 1999 – 2007 Erlang Training and Consulting Ltd

  View Slide

 4. JĘZYKI FUNKCYJNE
  • Rachunek lambda - lata 30. XX wiek
  u

  • LISP 1958 - rekurencja i G
  C

  • Scheme 1970 -
  𝝀
  -calculu
  s

  • Miranda 1985 - ewaluacja leniw
  a

  • Erlang 1986 - przetwarzanie współbieżn
  e

  • Elixir 2012 - nowoczesne wzorce projektowe

  View Slide

 5. JĘZYKI FUNKCYJNE
  • typy funkcyjne i funkcje wyższego rzęd
  u

  • funkcje czyste i zmienne niemutowaln
  e

  • rekurencja i ewaluacja leniw
  a

  • wyrażenia (nie instrukcje
  )

  • dopasowywanie wzorca

  View Slide

 6. HISTORIA WSPÓŁBIEŻNOŚCI
  • Komputer - lata 40. - Alan Turin
  g

  • Actor Model - lata 70. - Carl Hewit
  t

  • Communicating Sequential Processes - lata 70.

  - Tony Hoar
  e

  • Erlang - lata 80. - Joe Armstrong

  View Slide

 7. JOE ARMSTRONG

  View Slide

 8. OBSERWACJA ARMSTRONGA
  • In order to implement a concurrent language,

  you have to do three things at a very primitive leve
  l

  • message passing should be extremely fas
  t

  • context switching should be extremely fas
  t

  • and there should be a built-in error processing
  mechanism

  View Slide

 9. MATERIAŁY
  • Let's #TalkConcurrency

  Panel Discussion with Sir Tony Hoare,

  Joe Armstrong and Carl Hewit
  t

  • The Mess We're In

  by Joe Armstrong

  View Slide

 10. 2021+
  • Wielordzeniowe CPU - systemy współbieżn
  e

  • Chmura i mgła - systemy rozproszon
  e

  • 5G - systemy miękkiego czasu rzeczywistego

  View Slide

 11. SYSTEM ROZPROSZONY
  Vizceral - inżynieria intuicyjna w Net
  fl
  ixie

  View Slide

 12. SYSTEM ROZPROSZONY
  Vizceral - inżynieria intuicyjna w Net
  fl
  ixie

  View Slide

 13. BEAM
  • zwięzły kod (concise code
  )

  • odporność na błędy programów (reliability
  )

  • wykorzystanie wielu rdzeni CPU (utilisation
  )

  • sprawiedliwy podział zasobów (latency
  )

  • możliwość śledzenia wykonania (traceability)

  View Slide

 14. BEAM 2017

  View Slide

 15. BEAM 2021

  View Slide

 16. PRODUKTY OPEN SOURCE
  • MongooseI
  M

  • RabbitM
  Q

  • VerneM
  Q

  • CouchD
  B

  • Riak

  View Slide

 17. MONGOOSEIM
  • serwer komunikatora XMPP
  • wsparcie dla Geo Distributio
  n

  • zastosowanie powyżej 10k użytkownikó
  w

  • wdrożenia w nk.pl, ooVoo, Grindr

  View Slide

 18. COUCHDB
  • baza danych zorientowana na dokument
  y

  • język zapytań w JavaScript używa MapReduc
  e

  • replikacja multi-maste
  r

  • zastosowania w BigData i Mobil
  e

  • wdrożenia w LHC, Apple

  View Slide

 19. VERNEMQ
  • Broker MQT
  T

  • Realizuje głównie wzorzec PubSu
  b

  • zastosowanie w platformach Io
  T

  • wdrożenia w Siemens, Volkswagen

  View Slide

 20. RIAK
  • Rozproszona baza danych typu K
  V

  • Replikacja danych na N węzłach w klastrz
  e

  • Replikacja multi-datacente
  r

  • zastosowania w składowaniu krytycznych danyc
  h

  • wdrożenia w brytyjskiej i duńskiej służbie zdrowia

  View Slide

 21. RABBITMQ
  • Broker protokołów AMQP, STOMP i MQT
  T

  • Kon
  fi
  guracje kolejek: replikacja, persystencj
  a

  • Zastosowania w architekturach mikroserwisó
  w

  • wdrożenia w około 35,000
  fi
  rm

  View Slide

 22. • program do modelowania obiektów
  trójwymiarowych
  WINGS 3D

  View Slide

 23. LIVEBOOK
  • Interaktywny notatnik dla Nx + Axo
  n

  • Wspólna praca z kodem i wykresami

  View Slide

 24. ERLANG 24.0
  • JIT dla architektury x86-6
  4

  • Linux perf - pro
  fi
  lowanie wydajnośc
  i

  • Intel LBR - śledzenie wykonania program
  u

  • WebView - uniwersalne appki na każdy OS

  View Slide

 25. JIT + LBR + PERF

  View Slide

 26. PERF + SPEEDSCOPE

  View Slide

 27. CO DALEJ?
  • Erlang the Movi
  e

  • Erlang the Movie II


  • Erlang 2
  5

  • JIT dla ARM6
  4

  • Frame Pointers

  View Slide