Inżynieria Chaosu

Inżynieria Chaosu

Inżynieria Chaosu to stosunkowo młoda dyscyplina testowania systemów rozproszonych. Jej celem jest upewnienie się, że testowany system ma zdolność do radzenia sobie z różnego rodzaju perturbacjami, jakie mogą zaistnieć w produkcyjnym środowisku.

69639a461e92e590acdc1b554934bd8d?s=128

Michał Ślaski

April 26, 2017
Tweet

Transcript

 1. INŻYNIERIA CHAOSU Testowanie Systemów Rozproszonych Michał Ślaski @michalslaski

 2. O MNIE

 3. O MNIE • AGH'2005

 4. O MNIE • AGH'2005 • Tech Lead'2012

 5. O MNIE • AGH'2005 • Tech Lead'2012 • Konferencja Lambda

  Days'2014
 6. O MNIE • AGH'2005 • Tech Lead'2012 • Konferencja Lambda

  Days'2014 • MongooseIM dev
 7. SYSTEM ROZPROSZONY Vizceral - narzędzie do inżynierii intuicyjnej w Netflixie

 8. SYSTEM ROZPROSZONY Vizceral - narzędzie do inżynierii intuicyjnej w Netflixie

 9. SYSTEM ROZPROSZONY Vizceral - narzędzie do inżynierii intuicyjnej w Netflixie

 10. SYSTEM ROZPROSZONY Vizceral - narzędzie do inżynierii intuicyjnej w Netflixie

 11. PLAN WYKŁADU

 12. PLAN WYKŁADU • Co to jest MongooseIM?

 13. PLAN WYKŁADU • Co to jest MongooseIM? • Testy integracyjne

 14. PLAN WYKŁADU • Co to jest MongooseIM? • Testy integracyjne

  • Testy obciążeniowe
 15. PLAN WYKŁADU • Co to jest MongooseIM? • Testy integracyjne

  • Testy obciążeniowe • Testy odpornościowe
 16. PLAN WYKŁADU • Co to jest MongooseIM? • Testy integracyjne

  • Testy obciążeniowe • Testy odpornościowe • Inżynieria Chaosu
 17. MONGOOSEIM

 18. MONGOOSEIM • Komunikator dla gier on-line, social media, itp.

 19. MONGOOSEIM • Komunikator dla gier on-line, social media, itp. •

  Zaprojektowany z myślą o dużych instalacjach
 20. MONGOOSEIM • Komunikator dla gier on-line, social media, itp. •

  Zaprojektowany z myślą o dużych instalacjach • System rozproszony, łatwo skalowalny
 21. MONGOOSEIM • Komunikator dla gier on-line, social media, itp. •

  Zaprojektowany z myślą o dużych instalacjach • System rozproszony, łatwo skalowalny • W sam raz dla urządzeń mobilnych lub IoT
 22. TESTY INTEGRACYJNE

 23. TESTY INTEGRACYJNE • Budujemy złożone scenariusze
 - kilku użytkowników,
 -

  kilka sesji jednego użytkownika równocześnie,
 - inicjowanie i sprzątanie środowiska do testów
 24. TESTY INTEGRACYJNE • Budujemy złożone scenariusze
 - kilku użytkowników,
 -

  kilka sesji jednego użytkownika równocześnie,
 - inicjowanie i sprzątanie środowiska do testów • Escalus - biblioteka do testów integracyjnych
 dla MongooseIM
 25. ESCALUS

 26. ESCALUS % TEST CASE


 27. ESCALUS % TEST CASE
 % Alice sends a chat message

  to Bob’s bare JID
 28. ESCALUS % TEST CASE
 % Alice sends a chat message

  to Bob’s bare JID % Bob gets the message on both resources
 29. ESCALUS % TEST CASE
 % Alice sends a chat message

  to Bob’s bare JID % Bob gets the message on both resources % Bob replies to one of Alice’s resources
 30. ESCALUS % TEST CASE
 % Alice sends a chat message

  to Bob’s bare JID % Bob gets the message on both resources % Bob replies to one of Alice’s resources % Alice receives the reply only on that resource
 31. CIĄGŁA INTEGRACJA

 32. CIĄGŁA INTEGRACJA • Travis CI - ciągła integracja dla GitHub.com

 33. CIĄGŁA INTEGRACJA • Travis CI - ciągła integracja dla GitHub.com

 34. TESTY OBCIĄŻENIOWE

 35. TESTY OBCIĄŻENIOWE • Wiele sesji użytkowników równocześnie

 36. TESTY OBCIĄŻENIOWE • Wiele sesji użytkowników równocześnie • Każdy użytkownik

  wykonuje swój scenariusz
 37. TESTY OBCIĄŻENIOWE • Wiele sesji użytkowników równocześnie • Każdy użytkownik

  wykonuje swój scenariusz • Scenariusze napisane są w escalusie
 38. TESTY OBCIĄŻENIOWE $ ./run.sh my_scenario 1 100000

 39. TESTY OBCIĄŻENIOWE • Kompiluj scenariusz $ ./run.sh my_scenario 1 100000

 40. TESTY OBCIĄŻENIOWE • Kompiluj scenariusz • Uruchom my_scenario $ ./run.sh

  my_scenario 1 100000
 41. TESTY OBCIĄŻENIOWE • Kompiluj scenariusz • Uruchom my_scenario • ID

  użytkowników od 1 do 100000 $ ./run.sh my_scenario 1 100000
 42. TESTY OBCIĄŻENIOWE

 43. TESTY OBCIĄŻENIOWE http://www.danhudson.ca/winter-crows/

 44. A Murder Of Crows

 45. AMOC

 46. • Implementujemy dwie funkcje init/0 i start/1 AMOC

 47. • Implementujemy dwie funkcje init/0 i start/1 AMOC init() ->

  exometer:new(?MESSAGES_CT, spiral), exometer_report:subscribe(
 exometer_report_graphite,
 ?MESSAGES_CT,
 [one, count],
 10000), ok.
 48. • Implementujemy dwie funkcje init/0 i start/1 AMOC init() ->

  exometer:new(?MESSAGES_CT, spiral), exometer_report:subscribe(
 exometer_report_graphite,
 ?MESSAGES_CT,
 [one, count],
 10000), ok. start(MyId) -> % connect user (using escalus) % fetch history % send some messages
 % wait
 % send some messages again
 49. METRYKI

 50. METRYKI

 51. METRYKI

 52. CZAS DOSTARCZENIA

 53. CIĄGŁE STRES-TESTY

 54. CIĄGŁE STRES-TESTY • Koncepcja podobna do Travis CI + escalus

 55. CIĄGŁE STRES-TESTY • Koncepcja podobna do Travis CI + escalus

  • Narzędzie Tide + amoc
 56. CIĄGŁE STRES-TESTY • Koncepcja podobna do Travis CI + escalus

  • Narzędzie Tide + amoc • Używamy narzędzia docker-swarm
 do tworzenia środowiska testowego
 57. TIDE

 58. TIDE

 59. TESTY ODPORNOŚCIOWE

 60. TESTY ODPORNOŚCIOWE • W rozproszonym systemie
 losowo usuwamy maszyny wirtualne

 61. TESTY ODPORNOŚCIOWE • W rozproszonym systemie
 losowo usuwamy maszyny wirtualne

  • Badamy zachowanie systemu na wypadek błędu
 62. TESTY ODPORNOŚCIOWE • W rozproszonym systemie
 losowo usuwamy maszyny wirtualne

  • Badamy zachowanie systemu na wypadek błędu • Technika Chaos Monkey
 63. CHAOS MONKEY

 64. CHAOS MONKEY • Wymusza posiadanie planu awaryjnego (fallback)

 65. CHAOS MONKEY • Wymusza posiadanie planu awaryjnego (fallback) • Netflix

  regularnie stosuje CM na żywym systemie
 66. CHAOS MONKEY • Wymusza posiadanie planu awaryjnego (fallback) • Netflix

  regularnie stosuje CM na żywym systemie • Dzięki temu inżynierowie są wyczuleni
 na odporność systemów na błędy
 67. CHAOS MONKEY Service Availability courtesy of Ali Basiri @ Netflix

 68. PRZYKŁAD PERTURBACJI Movie Info API CDN Selection courtesy of Ali

  Basiri @ Netflix
 69. PRZYKŁAD PERTURBACJI Movie Info API CDN Selection courtesy of Ali

  Basiri @ Netflix
 70. PRZYKŁAD PERTURBACJI Movie Info API CDN Selection Fallback courtesy of

  Ali Basiri @ Netflix
 71. PRZYKŁAD PERTURBACJI Movie Info API CDN Selection Fallback courtesy of

  Ali Basiri @ Netflix
 72. PRZYKŁAD PERTURBACJI Movie Info API CDN Selection Fallback courtesy of

  Ali Basiri @ Netflix
 73. PRZYKŁAD PERTURBACJI Movie Info API CDN Selection Fallback courtesy of

  Ali Basiri @ Netflix
 74. GENEROWANIE PERTURBACJI API Gateway Persona- lization Randomly select 10% of

  requests to participate in experiment courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 75. GENEROWANIE PERTURBACJI API Gateway Persona- lization courtesy of Ali Basiri

  @ Netflix
 76. GENEROWANIE PERTURBACJI API Gateway Persona- lization if (shouldFail == true)

  courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 77. GENEROWANIE PERTURBACJI API Gateway Persona- lization if (shouldFail == true)

  courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 78. INŻYNIERIA CHAOSU Chaos Engineering is the discipline of experimenting on

  a distributed system in order to build confidence in the system’s capability to withstand turbulent conditions in production. ENGINEERING CH∀OS courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 79. INŻYNIERIA CHAOSU • Build a Hypothesis around Steady State Behavior

  • Vary Real-world Events • Run Experiments in Production • Automate Experiments to Run Continuously Principles Of Chaos Engineering http://principlesofchaos.org courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 80. INŻYNIERIA CHAOSU Stream Starts Per Second (SPS) courtesy of Ali

  Basiri @ Netflix
 81. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization courtesy of Ali Basiri

  @ Netflix
 82. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization API Control API Exp

  courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 83. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization API Control API Exp

  courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 84. INŻYNIERIA CHAOSU courtesy of Ali Basiri @ Netflix

 85. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization API Control API Exp

  courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 86. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization API Control API Exp

  Select 1% of requests for control Select 1% of requests for experiment courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 87. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization API Control API Exp

  courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 88. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization API Control API Exp

  if(shouldRoute == true) courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 89. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization API Control API Exp

  1% 1% 98% courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 90. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization API Control API Exp

  if(shouldFail == true) courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 91. INŻYNIERIA CHAOSU API Gateway Persona- lization API Control API Exp

  courtesy of Ali Basiri @ Netflix
 92. INŻYNIERIA CHAOSU Stream Starts Per Second (SPS) courtesy of Ali

  Basiri @ Netflix
 93. INŻYNIERIA CHAOSU Fallback Metrics courtesy of Ali Basiri @ Netflix

 94. INŻYNIERIA CHAOSU Fallback Metrics courtesy of Ali Basiri @ Netflix

 95. INŻYNIERIA CHAOSU Fallback Metrics courtesy of Ali Basiri @ Netflix

 96. INŻYNIERIA CHAOSU http://principlesofchaos.org http://chaos.community courtesy of Ali Basiri @ Netflix

 97. MONGOOSEIM

 98. MONGOOSEIM • github.com/esl/MongooseIM • github.com/esl/escalus • github.com/esl/amoc

 99. ERLANG THE MOVIE

 100. ERLANG THE MOVIE

 101. ERLANG THE MOVIE II

 102. ERLANG THE MOVIE II

 103. INŻYNIERIA CHAOSU Dziękuję za uwagę. Czy są pytania? Michał Ślaski

  @michalslaski