Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Inżynieria Chaosu

Inżynieria Chaosu

Inżynieria Chaosu to stosunkowo młoda dyscyplina testowania systemów rozproszonych. Jej celem jest upewnienie się, że testowany system ma zdolność do radzenia sobie z różnego rodzaju perturbacjami, jakie mogą zaistnieć w produkcyjnym środowisku.

Michał Ślaski

April 26, 2017
Tweet

More Decks by Michał Ślaski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. INŻYNIERIA CHAOSU
  Testowanie Systemów Rozproszonych
  Michał Ślaski @michalslaski

  View full-size slide

 2. O MNIE
  • AGH'2005

  View full-size slide

 3. O MNIE
  • AGH'2005
  • Tech Lead'2012

  View full-size slide

 4. O MNIE
  • AGH'2005
  • Tech Lead'2012
  • Konferencja Lambda Days'2014

  View full-size slide

 5. O MNIE
  • AGH'2005
  • Tech Lead'2012
  • Konferencja Lambda Days'2014
  • MongooseIM dev

  View full-size slide

 6. SYSTEM ROZPROSZONY
  Vizceral - narzędzie do inżynierii intuicyjnej w Netflixie

  View full-size slide

 7. SYSTEM ROZPROSZONY
  Vizceral - narzędzie do inżynierii intuicyjnej w Netflixie

  View full-size slide

 8. SYSTEM ROZPROSZONY
  Vizceral - narzędzie do inżynierii intuicyjnej w Netflixie

  View full-size slide

 9. SYSTEM ROZPROSZONY
  Vizceral - narzędzie do inżynierii intuicyjnej w Netflixie

  View full-size slide

 10. PLAN WYKŁADU

  View full-size slide

 11. PLAN WYKŁADU
  • Co to jest MongooseIM?

  View full-size slide

 12. PLAN WYKŁADU
  • Co to jest MongooseIM?
  • Testy integracyjne

  View full-size slide

 13. PLAN WYKŁADU
  • Co to jest MongooseIM?
  • Testy integracyjne
  • Testy obciążeniowe

  View full-size slide

 14. PLAN WYKŁADU
  • Co to jest MongooseIM?
  • Testy integracyjne
  • Testy obciążeniowe
  • Testy odpornościowe

  View full-size slide

 15. PLAN WYKŁADU
  • Co to jest MongooseIM?
  • Testy integracyjne
  • Testy obciążeniowe
  • Testy odpornościowe
  • Inżynieria Chaosu

  View full-size slide

 16. MONGOOSEIM
  • Komunikator dla gier on-line, social media, itp.

  View full-size slide

 17. MONGOOSEIM
  • Komunikator dla gier on-line, social media, itp.
  • Zaprojektowany z myślą o dużych instalacjach

  View full-size slide

 18. MONGOOSEIM
  • Komunikator dla gier on-line, social media, itp.
  • Zaprojektowany z myślą o dużych instalacjach
  • System rozproszony, łatwo skalowalny

  View full-size slide

 19. MONGOOSEIM
  • Komunikator dla gier on-line, social media, itp.
  • Zaprojektowany z myślą o dużych instalacjach
  • System rozproszony, łatwo skalowalny
  • W sam raz dla urządzeń mobilnych lub IoT

  View full-size slide

 20. TESTY INTEGRACYJNE

  View full-size slide

 21. TESTY INTEGRACYJNE
  • Budujemy złożone scenariusze

  - kilku użytkowników,

  - kilka sesji jednego użytkownika równocześnie,

  - inicjowanie i sprzątanie środowiska do testów

  View full-size slide

 22. TESTY INTEGRACYJNE
  • Budujemy złożone scenariusze

  - kilku użytkowników,

  - kilka sesji jednego użytkownika równocześnie,

  - inicjowanie i sprzątanie środowiska do testów
  • Escalus - biblioteka do testów integracyjnych

  dla MongooseIM

  View full-size slide

 23. ESCALUS
  % TEST CASE


  View full-size slide

 24. ESCALUS
  % TEST CASE

  % Alice sends a chat message to Bob’s bare JID

  View full-size slide

 25. ESCALUS
  % TEST CASE

  % Alice sends a chat message to Bob’s bare JID
  % Bob gets the message on both resources

  View full-size slide

 26. ESCALUS
  % TEST CASE

  % Alice sends a chat message to Bob’s bare JID
  % Bob gets the message on both resources
  % Bob replies to one of Alice’s resources

  View full-size slide

 27. ESCALUS
  % TEST CASE

  % Alice sends a chat message to Bob’s bare JID
  % Bob gets the message on both resources
  % Bob replies to one of Alice’s resources
  % Alice receives the reply only on that resource

  View full-size slide

 28. CIĄGŁA INTEGRACJA

  View full-size slide

 29. CIĄGŁA INTEGRACJA
  • Travis CI - ciągła integracja dla GitHub.com

  View full-size slide

 30. CIĄGŁA INTEGRACJA
  • Travis CI - ciągła integracja dla GitHub.com

  View full-size slide

 31. TESTY OBCIĄŻENIOWE

  View full-size slide

 32. TESTY OBCIĄŻENIOWE
  • Wiele sesji użytkowników równocześnie

  View full-size slide

 33. TESTY OBCIĄŻENIOWE
  • Wiele sesji użytkowników równocześnie
  • Każdy użytkownik wykonuje swój scenariusz

  View full-size slide

 34. TESTY OBCIĄŻENIOWE
  • Wiele sesji użytkowników równocześnie
  • Każdy użytkownik wykonuje swój scenariusz
  • Scenariusze napisane są w escalusie

  View full-size slide

 35. TESTY OBCIĄŻENIOWE
  $ ./run.sh my_scenario 1 100000

  View full-size slide

 36. TESTY OBCIĄŻENIOWE
  • Kompiluj scenariusz
  $ ./run.sh my_scenario 1 100000

  View full-size slide

 37. TESTY OBCIĄŻENIOWE
  • Kompiluj scenariusz
  • Uruchom my_scenario
  $ ./run.sh my_scenario 1 100000

  View full-size slide

 38. TESTY OBCIĄŻENIOWE
  • Kompiluj scenariusz
  • Uruchom my_scenario
  • ID użytkowników od 1 do 100000
  $ ./run.sh my_scenario 1 100000

  View full-size slide

 39. TESTY OBCIĄŻENIOWE

  View full-size slide

 40. TESTY OBCIĄŻENIOWE
  http://www.danhudson.ca/winter-crows/

  View full-size slide

 41. A Murder Of Crows

  View full-size slide

 42. • Implementujemy dwie funkcje init/0 i start/1
  AMOC

  View full-size slide

 43. • Implementujemy dwie funkcje init/0 i start/1
  AMOC
  init() ->
  exometer:new(?MESSAGES_CT, spiral),
  exometer_report:subscribe(

  exometer_report_graphite,

  ?MESSAGES_CT,

  [one, count],

  10000),
  ok.

  View full-size slide

 44. • Implementujemy dwie funkcje init/0 i start/1
  AMOC
  init() ->
  exometer:new(?MESSAGES_CT, spiral),
  exometer_report:subscribe(

  exometer_report_graphite,

  ?MESSAGES_CT,

  [one, count],

  10000),
  ok.
  start(MyId) ->
  % connect user (using escalus)
  % fetch history
  % send some messages

  % wait

  % send some messages again

  View full-size slide

 45. CZAS DOSTARCZENIA

  View full-size slide

 46. CIĄGŁE STRES-TESTY

  View full-size slide

 47. CIĄGŁE STRES-TESTY
  • Koncepcja podobna do Travis CI + escalus

  View full-size slide

 48. CIĄGŁE STRES-TESTY
  • Koncepcja podobna do Travis CI + escalus
  • Narzędzie Tide + amoc

  View full-size slide

 49. CIĄGŁE STRES-TESTY
  • Koncepcja podobna do Travis CI + escalus
  • Narzędzie Tide + amoc
  • Używamy narzędzia docker-swarm

  do tworzenia środowiska testowego

  View full-size slide

 50. TESTY ODPORNOŚCIOWE

  View full-size slide

 51. TESTY ODPORNOŚCIOWE
  • W rozproszonym systemie

  losowo usuwamy maszyny wirtualne

  View full-size slide

 52. TESTY ODPORNOŚCIOWE
  • W rozproszonym systemie

  losowo usuwamy maszyny wirtualne
  • Badamy zachowanie systemu na wypadek błędu

  View full-size slide

 53. TESTY ODPORNOŚCIOWE
  • W rozproszonym systemie

  losowo usuwamy maszyny wirtualne
  • Badamy zachowanie systemu na wypadek błędu
  • Technika Chaos Monkey

  View full-size slide

 54. CHAOS MONKEY

  View full-size slide

 55. CHAOS MONKEY
  • Wymusza posiadanie planu awaryjnego (fallback)

  View full-size slide

 56. CHAOS MONKEY
  • Wymusza posiadanie planu awaryjnego (fallback)
  • Netflix regularnie stosuje CM na żywym systemie

  View full-size slide

 57. CHAOS MONKEY
  • Wymusza posiadanie planu awaryjnego (fallback)
  • Netflix regularnie stosuje CM na żywym systemie
  • Dzięki temu inżynierowie są wyczuleni

  na odporność systemów na błędy

  View full-size slide

 58. CHAOS MONKEY
  Service
  Availability
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 59. PRZYKŁAD PERTURBACJI
  Movie
  Info
  API
  CDN
  Selection
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 60. PRZYKŁAD PERTURBACJI
  Movie
  Info
  API
  CDN
  Selection
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 61. PRZYKŁAD PERTURBACJI
  Movie
  Info
  API
  CDN
  Selection
  Fallback
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 62. PRZYKŁAD PERTURBACJI
  Movie
  Info
  API
  CDN
  Selection
  Fallback
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 63. PRZYKŁAD PERTURBACJI
  Movie
  Info
  API
  CDN
  Selection
  Fallback
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 64. PRZYKŁAD PERTURBACJI
  Movie
  Info
  API
  CDN
  Selection
  Fallback
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 65. GENEROWANIE PERTURBACJI
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  Randomly select 10% of requests to
  participate in experiment
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 66. GENEROWANIE PERTURBACJI
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 67. GENEROWANIE PERTURBACJI
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  if (shouldFail == true)
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 68. GENEROWANIE PERTURBACJI
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  if (shouldFail == true)
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 69. INŻYNIERIA CHAOSU
  Chaos Engineering is the discipline of
  experimenting on a distributed
  system in order to build confidence in
  the system’s capability to withstand
  turbulent conditions in production.
  ENGINEERING
  CH∀OS
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 70. INŻYNIERIA CHAOSU
  ● Build a Hypothesis around Steady
  State Behavior
  ● Vary Real-world Events
  ● Run Experiments in Production
  ● Automate Experiments to Run
  Continuously
  Principles Of Chaos Engineering
  http://principlesofchaos.org
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 71. INŻYNIERIA CHAOSU
  Stream Starts Per Second (SPS)
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 72. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 73. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  API Control
  API Exp
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 74. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  API Control
  API Exp
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 75. INŻYNIERIA CHAOSU
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 76. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  API Control
  API Exp
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 77. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  API Control
  API Exp
  Select 1% of requests for control
  Select 1% of requests for experiment
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 78. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  API Control
  API Exp
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 79. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  API Control
  API Exp
  if(shouldRoute == true)
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 80. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  API Control
  API Exp
  1%
  1%
  98%
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 81. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  API Control
  API Exp
  if(shouldFail == true)
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 82. INŻYNIERIA CHAOSU
  API
  Gateway
  Persona-
  lization
  API Control
  API Exp
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 83. INŻYNIERIA CHAOSU
  Stream Starts Per Second (SPS)
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 84. INŻYNIERIA CHAOSU
  Fallback Metrics
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 85. INŻYNIERIA CHAOSU
  Fallback Metrics
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 86. INŻYNIERIA CHAOSU
  Fallback Metrics
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 87. INŻYNIERIA CHAOSU
  http://principlesofchaos.org
  http://chaos.community
  courtesy of Ali Basiri @ Netflix

  View full-size slide

 88. MONGOOSEIM
  • github.com/esl/MongooseIM
  • github.com/esl/escalus
  • github.com/esl/amoc

  View full-size slide

 89. ERLANG THE MOVIE

  View full-size slide

 90. ERLANG THE MOVIE

  View full-size slide

 91. ERLANG THE MOVIE II

  View full-size slide

 92. ERLANG THE MOVIE II

  View full-size slide

 93. INŻYNIERIA CHAOSU
  Dziękuję za uwagę. Czy są pytania?
  Michał Ślaski @michalslaski

  View full-size slide