Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Open Data TRE - Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen; Matti Saastamoinen ja Jarkko Moilanen

Open Data TRE - Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen; Matti Saastamoinen ja Jarkko Moilanen

Open Data Tampere Region

February 20, 2013
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Business

Transcript

 1. Open Data Tampere Region Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen

  ja hyödyntämiseen Matti Saastamoinen, projektipäällikkö Twitter: @smoinen [email protected] [email protected] Jarkko Moilanen, yhteisömanageri Twitter: @kyyberi [email protected] [email protected]
 2. Open Data Tampere Region Open Data Tampere Region • Pohjatyö

  tehty. Nyt tarkoitus saada datan avaaminen ja hyödyntäminen kunnolla vauhtiin • Rahoitus vuoden 2013 loppuun
 3. Open Data Tampere Region Tavoitteet • Kasvattaa tietämystä avoimesta datasta

  ja kannustaa seudun kuntien yksiköitä tietovarantojen avaamiseen • Kehittää käytäntöjä ja toimintamalleja, jotta datan avaamisesta tulee jatkossa osa Tampereen kaupungin normaalia toimintaa • Synnyttää Tampereen seudulle aktiivinen avoimen datan yhteisö, joka hyödyntää avattua dataa • Edistää uuden liiketoiminnan syntymistä avatun datan ympärille
 4. Open Data Tampere Region Toimenpiteet • Avattavien aineistojen tunnistaminen, ideoiden

  kerääminen, priorisointi, läpikäynti yksiköiden kanssa. Avataan dataa säännöllisesti. • Sisäinen ja ulkoinen markkinointi: yksiköiden auttaminen, tiedottaminen, tapahtumat, kilpailut • Tietämyksen kasvattaminen ja toimintamallin luominen Tampereen kaupungille
 5. Open Data Tampere Region Rajauksia ja haasteita • Keskitytään julkiseen

  dataan – Alussa Tampereen kaupunki, toiveissa saada muita Pirkanmaan kuntia mukaan • Suljetut järjestelmät ja toimittajalukko – Datan avaaminen ja rajapintojen rakentaminen voi pahimmassa tapauksessa olla todella kallista – Jatkossa avoimuus huomioitava hankinnoissa
 6. Open Data Tampere Region Onnistuminen vaatii yhteistyötä • Tarvitaan dataa

  avoimeksi • Tarvitaan avatun datan hyödyntäjiä • Alueellinen, kansallinen, kansainvälinen yhteistyö
 7. Open Data Tampere Region Yhteisön osapuolet Tarkoitus toimia interaktiivisesti, antakaa

  palautetta, kommentoikaa, haastakaa, ideoikaa: http://muistio.tieke.fi/opendatatre Virkamiehet Sovellus- kehittäjät (vapaaeht.) Tutkijat Yritykset Open Data TRE
 8. Open Data Tampere Region Avattu data – sosiaali ja terveys

  • Kuusikkovertailun tilastot (2011): – päihdehuollon palvelut ja kustannukset – lastensuojelun palvelut ja kustannukset – vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet – vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset – toimeentulotuki – kehitysvammahuollon palvelut ja kustannukset – lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset – erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta Tammikuu-Elokuu 2012
 9. Open Data Tampere Region Avattu data - paikkatieto • Tampereen

  luonnonmuistomerkit, suuralueet, tilastoalueet, suunnittelualueet • Tampereen bussilinjat, bussipysäkit, laituripaikat • Tampereen luontopolkureitit, luontopolkurastit, kiintopisteet • Tampereen asemakaavaindeksi • Joukkoliikenteen reittioppaan rajapinta
 10. Open Data Tampere Region Avattu data - tulossa • Talousdata

  (yksityiskohtainen) • Henkilöstötilastoja (esim. lisää tilastoja henkilöstömääristä, tapaturmatilastot) • Kirjastotilastoja (esim. tilastoja lainausmääristä) • Arseeniriskialueet (paikkatieto) • Fluoridiriskialueet (paikkatieto) → suunta kohti rajapintoja
 11. Open Data Tampere Region Tapahtumat ja kilpailut • Tapahtumat: –

  noin kerran kuussa Uudella Tehtaalla, työpajatyyppistä: • ideoita kaivataan tapahtumista, avattavista tietovarannoista, työkaluista, koulutustarpeista... • http://muistio.tieke.fi/opendatatre - lisää tänne omasi! – hands-on tyylistä tekemistä • käsitellään sitä dataa mitä on avattu • kaupungilta asianomainen kertomaan datasta • Kilpailut – järjestetään ehkä keväällä, mutta todennäköisesti syksyllä
 12. Open Data Tampere Region Viestintäkanavat • Projektin www-sivut: http://hermia.fi/opendatatre •

  Twitter: http://twitter.com/opendatatre • Facebook-sivu: http://facebook.com/opendatatre • Tampereen keskustelu: http://facebook.com/groups/opendatatre • Kansallinen keskustelu: https://www.facebook.com/groups/fi.okfn