Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Blockchain trong bài toán truy xuất nguồn gốc

thanhgit
June 21, 2020

Blockchain trong bài toán truy xuất nguồn gốc

Áp dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc
Ý tưởng về kiến trúc ứng dụng blockchain

thanhgit

June 21, 2020
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Research

Transcript

 1. Blockchain trong truy xuất
  nguồn gốc
  Thanh Nguyen

  View Slide

 2. Đặt vấn đề
  - Làm sao để gia tăng độ tin cậy, làm tăng niềm tin đối với chất lượng sản phẩm,
  qua đó nâng cao giá trị của sản phẩm, dễ dàng thâm nhập vào các phân khúc thị
  trường cao cấp nhất trên thế giới
  - Thực trạng cụ thể, Đồng Nai là một trong những tỉnh có ngành chăn nuôi phát
  triển mạnh. Với lợi thế là điều kiện tự nhiên, cũng như điều kiện kinh tế xã hội là
  những thế mạnh cho phát triển kinh tế trang trại, nhất là những trang trại chăn
  nuôi heo với quy mô lớn mang tính công nghiệp hiện đại. Do mức tăng quá nhanh
  trên toàn tỉnh có khoảng 2 triệu con heo dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Vậy
  nên đâu là giải pháp cho việc phân phối thịt heo cho thị trường trong nước và
  hướng tới xuất khẩu sang Campuchia và Trung Quốc

  View Slide

 3. Giải pháp hiện có
  - Về phía nhà nước:
  ● Tổ chức những chương trình đào tạo và giáo dục, cung cấp kiến thức, kinh
  nghiệm cần thiết đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm
  ● Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu
  ● Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ các mặt hàng có
  chất lượng cao, mẫu mã đẹp nhất.
  ● Nghiêm cấm nhập lậu và có biện pháp thích đáng với những cơ sở sản xuất
  hàng giả, hàng kém chất lượng

  View Slide

 4. Giải pháp hiện có
  - Đối với doanh nghiệp:
  ● Sử dụng đúng đắn đòn bẩy kinh tế như tăng cường khen thưởng vật chất và
  có trách nhiệm đối với sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng tốt, và có biện
  pháp kĩ luật đúng đắn đối với công nhân làm sai hỏng, không đúng với tiêu
  chuẩn chất lượng
  ● Nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ và tay nghề chuyên môn của nhân viên
  ● Đảm bảo cung cấp nguyên liệu đúng quy cách, chủng loại, chất lượng, thời
  gian vận chuyển và bảo quản
  ● Áp dụng các biện pháp kiểm tra với quy mô sản xuất phù hợp với từng mặt
  hàng, có kĩ thuật kiểm tra đúng đắn.

  View Slide

 5. Giải pháp với công nghệ blockchain
  Làm sao để tiếp thị, tăng giá trị sản phẩm, làm gia tăng niềm tin thương hiệu thực
  phẩm Việt Nam?
  Nền tảng blockchain là công nghệ mới, là một cuốn sổ cái ghi lại các giao dịch
  một cách công khai trên hệ thống máy tính ngang hàng
  ● Có mã hóa, tạo ra sự tin tưởng, trách nhiệm và minh bạch với chi phí thấp ->
  rào cản pháp lý và thủ tục quy trình được giảm thiểu đáng kể
  ● Với tính chất dữ liệu đã thêm vào thì không sửa được (tính bất biến) là cơ sở
  để phát triển ứng dụng truy xuất nguồn gốc nói chung và truy xuất thực phẩm
  nói riêng.

  View Slide

 6. Bài toán truy xuất nguồn gốc
  - Lĩnh vực truy xuất nguồn gốc không ngừng phát triển trên thế giới, thu hút nhiều
  công nghệ tiến tiến như RFID (Radio Frequency Identification - công nghệ nhận
  dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến), IoT (Internet of Things - kết nối vạn vật) và
  hiện nay là blockchain
  - Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện một đơn vị sản phẩm trong
  toàn bộ quá trình: sản xuất nguyên liệu, chế biến đến phân phối sản phẩm.
  -> Từ định nghĩa trên, ta có thể ứng dụng blockchain cho bài toán truy xuất nguồn
  gốc. Hiện nay, ưu tiên hàng đầu trong việc truy xuất nguồn gốc là bảo vệ người
  tiêu dùng thông qua việc nhận biết sản phẩm liên quan nhanh hơn và chính xác
  hơn

  View Slide

 7. Một số lợi ích từ việc truy xuất nguồn gốc
  - Đáp ứng yêu cầu thị trường/ người tiêu dùng, qua đó tạo sự tự tin cho khách
  hàng đối với nhà sản xuất
  - Giúp doanh nghiệp triệu hồi nhanh, chính xác hàng không đảm bảo an toàn thực
  phẩm, giảm thiệt hại
  - Đáp ứng quy trình của quốc tế và quốc gia nhập khẩu
  - Chống các sản phẩm giả, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu
  - Mang lại nhiều lợi ích giữa các bên liên quan: từ cơ quan nhà nước (quản lý
  chất lượng sản phẩm, chống hàng giả, ...), người tiêu dùng, người bán, nhà phân
  phối, ...

  View Slide

 8. Quy trình phân phối thịt heo hiện tại

  View Slide

 9. Quy trình phân phối thịt heo với sự hỗ trợ công nghệ

  View Slide

 10. Các bước xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc

  View Slide

 11. Các bước xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc

  View Slide

 12. Các bước xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc

  View Slide

 13. Các bước xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc

  View Slide

 14. Kiến trúc ứng dụng

  View Slide

 15. 1. User interfaces
  - User interfaces được thiết kế cho những người dùng khác nhau. Có 3
  loại user interface
  ● End users - thông thường là người tiêu thụ, người muốn dùng mobile
  apps để truy xuất nguồn gốc. Người tiêu thụ có thể scan một
  barcode, rfid-sensor hoặc QR-code để truy xuất các thông tin liên
  quan đến sản phẩm
  ● Professional user - wholesalers, retailers, công ty vận chuyển,
  farmers và những công ty xử lý và đóng gói: có một interface hoặc
  thông qua mobile, desktop, tích hợp trong ERP system.
  ● Smart contract / software administrators: người thay đổi process và
  contracts

  View Slide

 16. 2. File storage
  - Thông tin được thêm vào blockchain thì thường bị giới hạn. Nó sẽ không chứa
  tất cả thông tin, thay vì đó là contract verifications, hashes và sự định danh người
  đã thêm thông tin này.

  View Slide

 17. 3. Blockchain
  - Blockchain là phần nơi những xác thực của files, contracts và
  transactions được ghi lại và lưu. Cái này tương đương với
  distributed ledger

  View Slide

 18. 4. Application/ contract engine
  - Là một thành phần chính của giải pháp. Giải
  pháp nổi tiếng nhất của blockchain là
  Ethereum. Trong ethereum, contracts được
  gọi là Dapps, những ứng dụng này chạy trên
  blockchain bởi tất cả các nodes

  View Slide

 19. 5. ID và authorization
  - Các actors sẽ cho phép các bước khác nhau trong quy trình phải được định danh.
  Vấn đề với điều này là lưu trữ key trở nên quan trọng
  ● Hầu hết người tiêu dùng không có khả năng lưu trữ private key an toàn, nên họ
  có thể chọn một bên đáng tin tưởng để bảo vệ private key của họ
  ● Trong trường hợp chuỗi cung ứng thực phẩm, thì security lại ít quan trọng, mặc
  dù ID-solution là một mối quan tâm chính nếu hệ thống được áp dụng rộng rãi.
  ● Blockchain cũng có khả năng tạo ra các ID solution

  View Slide

 20. 6. Food item properties registrators
  - Một food item có thể có nhiều thuộc tính cần được tin
  tưởng và kiểm soát bởi những tổ chức kiểm toán bên ngoài
  và chính quyền.
  ** Trong trường hợp đối với thực phẩm, có nhiều tổ chức và
  cơ quan chức năng có thể quan tâm đến gán nhãn thực
  phẩm với giấy chứng nhận của họ

  View Slide

 21. Kiến trúc ứng dụng hướng database

  View Slide

 22. Những vấn đề trong chuỗi cung ứng thực phẩm
  - Có rất nhiều thực thể chịu trách nhiệm cho từng bước riêng lẻ, như vậy có một
  nhu cầu mạnh mẽ đối với sự phối hợp mạnh mẽ giữa các thực thể khác nhau
  trong chuỗi
  - Bản chất dễ hỏng của thực phẩm là một vấn đề
  - Một số khâu cần chú ý trong chuỗi cung ứng thực phẩm:
  ● Food safety (an toàn thực phẩm)
  ● Traceability (truy xuất nguồn gốc)
  ● Shrinkage (mất sản phẩm do sự hỏng, sự bất cẩn, thậm chí là bị thu hồi do
  quá hạn )

  View Slide

 23. Đề xuất giải pháp
  Technical stack:
  ● Edge processing: IoT, thiết bị ngoại vi,
  phone, apps, …
  ● Viết Dapps trên nền tảng ethereum
  ● Back-end: nodejs
  ● Front-end: react, java-android, swift-iOS
  ● Database: mariadb, cassandra

  View Slide

 24. Smart contract trong chuỗi cung ứng thực phẩm
  - Xây dựng một tập hợp các tiêu chí an toàn thực phẩm (FDA) được kiểm định bởi
  các tổ chức an toàn thực phẩm và chính quyền.
  - Dữ liệu số hóa cần thiết kế để đáp ứng các tiêu chí này
  ● Nó sẽ được ghi nhận vào chuỗi cung ứng nếu các tiêu chí này đúng
  ● Nếu không đáp ứng các tiêu chí này, nó sẽ bị loại khỏi chuỗi cung ứng

  View Slide

 25. Tham khảo
  https://www.sklkommentus.se/globalassets/kommentus/bilder/publication-eng-blockchain-for-food-traceabi
  lity-and-control-2017.pdf
  http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8962967&fileOId=8962968
  https://traceverified.com/

  View Slide