Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Blockchain trong bài toán truy xuất nguồn gốc

thanhgit
June 21, 2020

Blockchain trong bài toán truy xuất nguồn gốc

Áp dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc
Ý tưởng về kiến trúc ứng dụng blockchain

thanhgit

June 21, 2020
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Research

Transcript

 1. Đặt vấn đề - Làm sao để gia tăng độ

  tin cậy, làm tăng niềm tin đối với chất lượng sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị của sản phẩm, dễ dàng thâm nhập vào các phân khúc thị trường cao cấp nhất trên thế giới - Thực trạng cụ thể, Đồng Nai là một trong những tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển mạnh. Với lợi thế là điều kiện tự nhiên, cũng như điều kiện kinh tế xã hội là những thế mạnh cho phát triển kinh tế trang trại, nhất là những trang trại chăn nuôi heo với quy mô lớn mang tính công nghiệp hiện đại. Do mức tăng quá nhanh trên toàn tỉnh có khoảng 2 triệu con heo dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Vậy nên đâu là giải pháp cho việc phân phối thịt heo cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu sang Campuchia và Trung Quốc
 2. Giải pháp hiện có - Về phía nhà nước: •

  Tổ chức những chương trình đào tạo và giáo dục, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cần thiết đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm • Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu • Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ các mặt hàng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp nhất. • Nghiêm cấm nhập lậu và có biện pháp thích đáng với những cơ sở sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng
 3. Giải pháp hiện có - Đối với doanh nghiệp: •

  Sử dụng đúng đắn đòn bẩy kinh tế như tăng cường khen thưởng vật chất và có trách nhiệm đối với sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng tốt, và có biện pháp kĩ luật đúng đắn đối với công nhân làm sai hỏng, không đúng với tiêu chuẩn chất lượng • Nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ và tay nghề chuyên môn của nhân viên • Đảm bảo cung cấp nguyên liệu đúng quy cách, chủng loại, chất lượng, thời gian vận chuyển và bảo quản • Áp dụng các biện pháp kiểm tra với quy mô sản xuất phù hợp với từng mặt hàng, có kĩ thuật kiểm tra đúng đắn.
 4. Giải pháp với công nghệ blockchain Làm sao để tiếp

  thị, tăng giá trị sản phẩm, làm gia tăng niềm tin thương hiệu thực phẩm Việt Nam? Nền tảng blockchain là công nghệ mới, là một cuốn sổ cái ghi lại các giao dịch một cách công khai trên hệ thống máy tính ngang hàng • Có mã hóa, tạo ra sự tin tưởng, trách nhiệm và minh bạch với chi phí thấp -> rào cản pháp lý và thủ tục quy trình được giảm thiểu đáng kể • Với tính chất dữ liệu đã thêm vào thì không sửa được (tính bất biến) là cơ sở để phát triển ứng dụng truy xuất nguồn gốc nói chung và truy xuất thực phẩm nói riêng.
 5. Bài toán truy xuất nguồn gốc - Lĩnh vực truy

  xuất nguồn gốc không ngừng phát triển trên thế giới, thu hút nhiều công nghệ tiến tiến như RFID (Radio Frequency Identification - công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến), IoT (Internet of Things - kết nối vạn vật) và hiện nay là blockchain - Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện một đơn vị sản phẩm trong toàn bộ quá trình: sản xuất nguyên liệu, chế biến đến phân phối sản phẩm. -> Từ định nghĩa trên, ta có thể ứng dụng blockchain cho bài toán truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, ưu tiên hàng đầu trong việc truy xuất nguồn gốc là bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc nhận biết sản phẩm liên quan nhanh hơn và chính xác hơn
 6. Một số lợi ích từ việc truy xuất nguồn gốc

  - Đáp ứng yêu cầu thị trường/ người tiêu dùng, qua đó tạo sự tự tin cho khách hàng đối với nhà sản xuất - Giúp doanh nghiệp triệu hồi nhanh, chính xác hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm thiệt hại - Đáp ứng quy trình của quốc tế và quốc gia nhập khẩu - Chống các sản phẩm giả, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu - Mang lại nhiều lợi ích giữa các bên liên quan: từ cơ quan nhà nước (quản lý chất lượng sản phẩm, chống hàng giả, ...), người tiêu dùng, người bán, nhà phân phối, ...
 7. 1. User interfaces - User interfaces được thiết kế cho

  những người dùng khác nhau. Có 3 loại user interface • End users - thông thường là người tiêu thụ, người muốn dùng mobile apps để truy xuất nguồn gốc. Người tiêu thụ có thể scan một barcode, rfid-sensor hoặc QR-code để truy xuất các thông tin liên quan đến sản phẩm • Professional user - wholesalers, retailers, công ty vận chuyển, farmers và những công ty xử lý và đóng gói: có một interface hoặc thông qua mobile, desktop, tích hợp trong ERP system. • Smart contract / software administrators: người thay đổi process và contracts
 8. 2. File storage - Thông tin được thêm vào blockchain

  thì thường bị giới hạn. Nó sẽ không chứa tất cả thông tin, thay vì đó là contract verifications, hashes và sự định danh người đã thêm thông tin này.
 9. 3. Blockchain - Blockchain là phần nơi những xác thực

  của files, contracts và transactions được ghi lại và lưu. Cái này tương đương với distributed ledger
 10. 4. Application/ contract engine - Là một thành phần chính

  của giải pháp. Giải pháp nổi tiếng nhất của blockchain là Ethereum. Trong ethereum, contracts được gọi là Dapps, những ứng dụng này chạy trên blockchain bởi tất cả các nodes
 11. 5. ID và authorization - Các actors sẽ cho phép

  các bước khác nhau trong quy trình phải được định danh. Vấn đề với điều này là lưu trữ key trở nên quan trọng • Hầu hết người tiêu dùng không có khả năng lưu trữ private key an toàn, nên họ có thể chọn một bên đáng tin tưởng để bảo vệ private key của họ • Trong trường hợp chuỗi cung ứng thực phẩm, thì security lại ít quan trọng, mặc dù ID-solution là một mối quan tâm chính nếu hệ thống được áp dụng rộng rãi. • Blockchain cũng có khả năng tạo ra các ID solution
 12. 6. Food item properties registrators - Một food item có

  thể có nhiều thuộc tính cần được tin tưởng và kiểm soát bởi những tổ chức kiểm toán bên ngoài và chính quyền. ** Trong trường hợp đối với thực phẩm, có nhiều tổ chức và cơ quan chức năng có thể quan tâm đến gán nhãn thực phẩm với giấy chứng nhận của họ
 13. Những vấn đề trong chuỗi cung ứng thực phẩm -

  Có rất nhiều thực thể chịu trách nhiệm cho từng bước riêng lẻ, như vậy có một nhu cầu mạnh mẽ đối với sự phối hợp mạnh mẽ giữa các thực thể khác nhau trong chuỗi - Bản chất dễ hỏng của thực phẩm là một vấn đề - Một số khâu cần chú ý trong chuỗi cung ứng thực phẩm: • Food safety (an toàn thực phẩm) • Traceability (truy xuất nguồn gốc) • Shrinkage (mất sản phẩm do sự hỏng, sự bất cẩn, thậm chí là bị thu hồi do quá hạn )
 14. Đề xuất giải pháp Technical stack: • Edge processing: IoT,

  thiết bị ngoại vi, phone, apps, … • Viết Dapps trên nền tảng ethereum • Back-end: nodejs • Front-end: react, java-android, swift-iOS • Database: mariadb, cassandra
 15. Smart contract trong chuỗi cung ứng thực phẩm - Xây

  dựng một tập hợp các tiêu chí an toàn thực phẩm (FDA) được kiểm định bởi các tổ chức an toàn thực phẩm và chính quyền. - Dữ liệu số hóa cần thiết kế để đáp ứng các tiêu chí này • Nó sẽ được ghi nhận vào chuỗi cung ứng nếu các tiêu chí này đúng • Nếu không đáp ứng các tiêu chí này, nó sẽ bị loại khỏi chuỗi cung ứng