Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DA361A - OOP (1)

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
September 08, 2021

DA361A - OOP (1)

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

September 08, 2021
Tweet

Transcript

 1. OOP MED

 2. None
 3. None
 4. None
 5. Dagens föreläsning Dagens agenda • Att se världen genom objekt

  • Vad är ett objekt, egentligen? • Objekt och klasser • Att rita klasser • Typing (type hints) i Python • Klasser och objekt i Python
 6. Vad ska vi kunna efter dagens föreläsning? • Vad är

  ett objekt? • Vad är en klass? • Vad är attribut och metoder? • Kunna skapa ett klassdiagram (av en klass) • Kunna implementera en klass från ett klassdiagram • Kunna använda Python Type Hints
 7. None
 8. Att beskriva mig genom olika datatyper ▪ anton = ”Anton

  är 29 år och bor i Lund. Han gillar att sport, teknik och att resa.” johan = ”Johan är 38 år och bor i Malmö. Han gillar datorer, scouting och språk.”
 9. Att beskriva mig genom olika datatyper

 10. None
 11. INTE SÅ SMIDIGT… Men listor och lexikon då?

 12. Beskriva mig genom en lista

 13. Beskriva mig genom ett lexikon

 14. GANSKA BRA? Men jag vill ha en egen datatyp!

 15. ATT SE VÄRLDEN GENOM OBJEKT Har ni börjat göra det

  än?
 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. Beskriv objektet - Egenskaper - Funktioner

 21. None
 22. None
 23. VAD ÄR ETT OBJEKT? Objekt = Individ = Instans

 24. KLASS?

 25. Anton är en människa

 26. Johan är en människa

 27. Objekt/instans Klass Människa

 28. Människa (klass) – Egenskaper?

 29. Vad har vi gemensamt? > Attribut - Namn - Ålder

  - Telefonnummer - Epostadress - Adress - Etc.
 30. Människa Klass Datatyp

 31. Datatyper ▪ Nummer ▪ Strängar ▪ Boolska värden ▪ Listor

  ▪ Lexikon ▪ Egna datatyper 1, 5, 7, 234 ”Hej”, ”Anton”, ”Pyhton”, ”Glass är gott” True, False [1, 2, 3, 4, 5, ”hej”, ”på”, ”dig] {”namn”: ”Anton”, ”ålder”: 29}
 32. EN KLASS SPECIFICERAR EN DATATYP MED ATTRIBUT (egenskaper) OCH METODER

  (funktioner).
 33. Övning i grupp! I klassrummet: 1. Hitta tre klasser, med

  individer 2. Beskriv klassens egenskaper, och individernas värde för egenskaperna. 3. Beskriv klassens metoder
 34. Varför OOP? ▪ Vi beskriver väldigt ofta ”verkliga” objekt i

  kod – Lättare att göra i OOP – Kan beskriva inte bara hur objekten ser ut, utan även hur de får agera ▪ Källkoden blir ofta enklare att hantera – All relevant kod på samma ställe ▪ Med OOP är det enkelt att återanvända kod – Vi vill ju inte uppfinna hjulet eller skriva om kod igen… ▪ Väldigt många större projekt, byggs enligt OOP
 35. Att jobba med OOP 1. Identifiera en sak 2. Beskriv

  saken 3. Skapa instanser (objekt) av saken
 36. Blueprint that describes a house Class _J lnstances of the

  house described by the blueprint 3 objects I instances I individuals
 37. Person name pl: Person name = 11Jane'' p2: Person name

  = 11John''
 38. Klassdiagram Python-kod

 39. Dagens fokus - Klasser i isolation

 40. Tillvägagångssätt 1. Identifiera en klass (substantiv), med: • Attribut •

  Metoder 2. Skapa ett klassdiagram 3. Översätt klassdiagram till Python-kod
 41. 1. Identifiera en klass, med: • Attribut • Metoder

 42. 1. Identifiera en klass, med: • Attribut • Metoder

 43. 2. Skapa ett klassdiagram

 44. Namn på klassen Klassens attribut Klassens metoder

 45. + Publika attribut/metoder - Privata attribut/metoder Datatyp för attribut Parametrar

  för metoder Datatyp för returvärde
 46. Konstruktor Utskriftsversion av instans (Python)

 47. Konstruktor - Körs när en instans av klassen skapas. Kan

  t.ex. bestämma vilka attribut som är obligatoriska för att skapa en instans av klassen, m.m. Sträng-funktion - I Python finns funktionen _ _str_ _ vars uppgift är att skriva ut en textbaserad beskrivning av instansen.
 48. 2. Skapa ett klassdiagram

 49. 3. Översätt klassdiagram till Python-kod

 50. Klassdiagram Python-kod

 51. 3. Översätt klassdiagram till Python-kod

 52. Bonus – Type hinting =)

 53. ”Vanlig” Python-kod Type hinting

 54. Demo!

 55. Vi testar mer! Någon frivillig som har ett case som

  vi kan modellera, rita klassdiagram & implementera?
 56. - Mer om klasser & objekt - Inkapsling - Relationer

  mellan klasser Nästa vecka?
 57. EXEMPEL

 58. Vilka attribut? Vilka metoder?

 59. Att beskriva en taxibil Attribut ▪ Namn på chaufför ▪

  I tjänst ▪ Antal passagerare ▪ Städer Sträng Bool Nummer Lista Metoder ▪ Plocka upp passagerare ▪ Släppa av passagerare ▪ Aktivera taxibilen för körningar ▪ Avaktivera taxibilen för körningar ▪ Ange namn på taxichaufför ▪ Hämta namn på taxichaufför ▪ …
 60. SKAPA ETT KLASSDIAGRAM FÖR VÅR KLASS

 61. Vi behöver… ett klassnamn!

 62. Vi behöver… ange vilka attribut vi ska ha! Attributen för

  klassen
 63. Metoden _ _init_ _ ▪ init är en speciell metod

  i Python ▪ Metoden är konstruktor för klassen som den finns inuti ▪ init körs varje gång ett objekt skapas från klassen Skapar ett nytt objekt Funktionen init kalls på Koden i init - funktionen körs myTaxi = Taxi(”Anton”) self.driver = ”Anton” …
 64. Skapa ett objekt av klassen

 65. Titta närmre på skapande av objektet

 66. Att beskriva en taxibil Attribut ▪ Namn på chafför ▪

  I tjänst ▪ Antal passagerare ▪ Städer Sträng Bool Nummer Lista Metoder ▪ Plocka upp passagerare ▪ Släppa av passagerare ▪ Aktivera taxibilen för körningar ▪ Avaktivera taxibilen för körningar ▪ Ange namn på taxichafför ▪ Hämta namn på taxichafför ▪ …
 67. Metoder (beteende) för en klass ▪ Metoder i en klass

  fungerar på samma sätt som en funktion, fast man skickar alltid med self som första parameter ▪ En metod tar kan, efter parametern self, ta emot hur många parametrar som helst
 68. Ännu en metod

 69. Att beskriva en taxibil Attribut ▪ Namn på chafför ▪

  I tjänst ▪ Antal passagerare ▪ Städer Sträng Bool Nummer Lista Metoder ▪ Plocka upp passagerare ▪ Släppa av passagerare ▪ Aktivera taxibilen för körningar ▪ Avaktivera taxibilen för körningar ▪ Ange namn på taxichafför ▪ Hämta namn på taxichafför ▪ …
 70. VI TAR OCH TESTAR! =)

 71. None