Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT20 - DA354A - Kursintroduktion

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
November 10, 2020

HT20 - DA354A - Kursintroduktion

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

November 10, 2020
Tweet

Transcript

 1. Introduktion till programmering DA354A 7.5HP HT20 LP2

 2. Surfa till www.menti.com, använd koden: 17 98 59 7

 3. None
 4. Digitalisering avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från analog

  till digital representation av information med nollor och ettor, exempelvis genom sampling av ljud och mätsignaler eller genom skanning av bilder. https://sv.wikipedia.org/wiki/Digitalisering
 5. None
 6. Ett informationssamhälle

 7. En väg framåt i utvecklingen

 8. None
 9. None
 10. None
 11. None
 12. None
 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. None
 21. None
 22. None
 23. None
 24. None
 25. None
 26. None
 27. None
 28. None
 29. None
 30. None
 31. None
 32. None
 33. Vad går kursen ut på?

 34. None
 35. None
 36. None
 37. Dagens agenda • Upprop • Lärare & assistenter • Kursens

  innehåll • Kursplan • Kursens planering • Examinerande moment • Kurslitteratur • En historik programmeringsresa – Med Johan Holmberg
 38. Lärare & assistenter Anton Tibblin Amanda Tell Lärare Assistent

 39. Kursens syfte Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och

  färdigheter inom grundläggande programmering. Under kursens gång inhämtas erfarenheter av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara.
 40. Kursens innehåll • Kursen fokuserar på praktiska programmeringsfärdigheter, förankrade i

  relevant teori. Utgångspunkten är studentens arbete med specifika problem. Kursen behandlar: • problemlösningsstrategier • användning av språkkonstruktioner från strukturerad programmering • implementering och utvärdering av egna program
 41. Lärandemål – Kunskap och förståelse •kunna visa förståelse för grundläggande

  begrepp inom strukturerad programmering •visa ett algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell logik vid utformandet av algoritmer •kunna övergripande diskutera skillnader och likheter mellan strukturerad och objektorienterad programmering
 42. Lärandemål – Färdighet och förmåga • kunna strukturera och implementera

  enklare program i ett programmeringsspråk • självständigt från en problembeskrivning kunna analysera problem och konstruera ett fungerande program • kunna motivera sin programkod med avseende på lämpliga kontrollstrukturer, läsbarhet samt konventioner i aktuellt programmeringsspråk • kunna använda tredjeparts- och standardbibliotek vid programmering
 43. Lärandemål – Värderingsförmåga och förhållningssätt •kunna kritiskt resonera kring alternativa

  lösningar för ett givet programmeringsproblem
 44. Problemlösning

 45. None
 46. Kursutvärdering HT2019

 47. None
 48. Huvudpunkter från förra kursutvärderingen 1) Studenterna var generellt nöjda med

  kursen 2) Studenterna tyckte att examinationsformerna var bra 3) Studenterna tyckte att föreläsningarna var bra 4) Studenterna tyckte att laborationerna var bra 5) Studenterna tyckte att just inlämningsuppgift 3 var svår 1) Vi har därför gjort denna till en gruppuppgift i år 6) Studenterna ville har mer laborationstid 1) Antalet laborationstimmar är dubblade denna version av kursen
 49. Kursens moduler 1. Introduktion till Python 2. Funktioner 3. Iteration

  och selektion 4. Listor och lexikon 5. Fil- och felhantering 6. Webbapplikationer En modul per vecka, en inlämningsuppgift per vecka
 50. Varje modul har.. •Föreläsningar •Laborationer •Inlämningsuppgifter •med undantag för första

  modulen
 51. Modulen börjar Modulen avslutas

 52. Examinerande moment •Inlämningsuppgifter •Deadline: söndagar varje vecka från vecka 48.

  1. 29/11 2. 6/12 3. 13/12 4. 20/12 5. 10/1 < OBS. efter julen
 53. Kurslitteratur • Downey, Allen B. (2015) Think Python, O'Reilly, Beijing,

  ISBN-13: 9781491939369 • http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/
 54. da354a.ia-mau.se Vår kurswebbplats

 55. None
 56. None
 57. None
 58. Frågor?

 59. da354a.ia-mau.se Vår kurswebbplats