Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT21 - DA354A - Loopar & if-satser

Anton Tibblin
November 22, 2021

HT21 - DA354A - Loopar & if-satser

Anton Tibblin

November 22, 2021
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. Introduktion till
  programmering
  Loopar och if-satser

  View Slide

 2. Dagens föreläsning
  • Vad vi gjort hittills – snabb översikt
  • Selektion genom if-satser
  • Iteration genom loopar
  • Loopen: for
  • Loopen: while
  • Kombinera detta i olika exempel
  • Bygga en meny i ett program
  • Välja programrepresentanter

  View Slide

 3. Frågor innan vi börjar?

  View Slide

 4. WooClap
  En snabb statuskoll!

  View Slide

 5. 38%
  HT18

  View Slide

 6. 73%
  HT19

  View Slide

 7. 34%
  HT18

  View Slide

 8. 38% => 73% => 34%
  HT18 HT19 HT20

  View Slide

 9. Varför är detta viktigt?

  View Slide

 10. Varför är detta viktigt?
  • Behörighetskrav till kommande kurser
  • Man glömmer snabbt – mycket jobbigare att göra
  klart en kurs i efterhand
  • Man slipper ev. problem med CSN
  • Det är skönt att inte ha saker släpande efter sig

  View Slide

 11. Johans tips

  View Slide

 12. En lat programmerare är
  en bra programmerare

  View Slide

 13. View Slide

 14. Att skapa en funktion, och köra den

  View Slide

 15. View Slide

 16. Returvärden
  • Funktioner genomför sina instruktioner – och kan sedan avsluta med
  att returnera ett resultat.
  • T.ex. en funktion som omvandlar meter till yards.
  • Parameter: meters
  • Returvärde: yards
  • Skulle kunna se ut på följande sätt:

  View Slide

 17. Att använda sig utav moduler
  • Det är väldigt enkelt att använda sig utav dessa inbyggda moduler. Vill
  vi använda oss utav modulen ”math” skriver vi:

  View Slide

 18. View Slide

 19. Men… namngivning? Varför är det
  viktigt? Och varför är det svårt?
  A
  B
  C

  View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. Vad gör ett program egentligen?
  Input
  Output
  Beräkningar
  Konditional exekvering
  Repetition
  Från användare
  Till användare
  Beräkningar
  If-satser
  Iterationer

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. if-satser i Pyhton

  View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. Frågor ska vara JA eller NEJ

  View Slide

 31. Om det regnar Ta ett paraply
  Sant
  Om det är kallt Ta på dig en jacka
  Sant
  Om du är hungrig Ät en macka
  Sant

  View Slide

 32. View Slide

 33. Använder den ljusa sidan av kraften
  Sant Falskt
  Sith
  Jedi

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. Uttryck i Python
  • Vi vill veta om något är sant Uttryck Sant/Falskt
  True Sant
  False Falskt
  5 > 2 Sant
  2 > 5 Falskt
  5 == 5 Sant
  5 == 6 Falskt
  5 != 6 Sant
  ”Anton” == ”anton” Falskt
  ”Anton” == ”Anton” Sant
  5 == ”5” Falskt
  0 == False Sant
  20 == True Falskt
  Som falskt räknas, förtutom False:
  - None
  - Siffran 0
  - Tomma strängar, eller datasamlingar: ””, [], {}
  De flesta andra värden räknas som sanna

  View Slide

 37. Operatorer i Python

  View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. Vi vill kontrollera om ett uttryck är sant
  Om det regnar

  View Slide

 41. View Slide

 42. Får du handla på systemet?

  View Slide

 43. View Slide

 44. Vilka filmer får man se på bio?
  Genom att kontrollera ålder

  View Slide

 45. View Slide

 46. View Slide

 47. Exempel

  View Slide

 48. Loopar i Python
  Om och om ingen…

  View Slide

 49. View Slide

 50. Iteration
  • Iteration = upprepning
  • Upprepa en beräkning eller annan operation tills
  ett önskat resultat har uppnåtts
  • Typer av loopar: while & for
  • Villkorsloop
  • Uppräkningsloop
  • Nyckelord vi iterationer: break & continue

  View Slide

 51. Iteration: while-loop

  View Slide

 52. View Slide

 53. ( )

  View Slide

 54. Iteration: for-loop
  • Bästa när man vet antalet gånger looper ska köras
  • Passar bra med datasamlingar (listor, lexikon)
  • Används ofta tillsammans med funktionen range()

  View Slide

 55. View Slide

 56. Demo - loopar

  View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide