Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT21 - DA361A - OOP & arv

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
September 20, 2021

HT21 - DA361A - OOP & arv

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

September 20, 2021
Tweet

Transcript

 1. OOP MED Del 3

 2. Dagens föreläsning Dagens agenda • Repetition: Klasser och objekt •

  Arv i OOP • I teorin • I UML • I Python
 3. None
 4. REPETITION - OOP Det vi gjort hittills

 5. Klass Människa Instans

 6. None
 7. Namn på klassen Klassens attribut Klassens metoder

 8. Klassdiagram Python-kod

 9. ”Vanlig” Python-kod Type hinting

 10. None
 11. RELATION MELLAN OBJEKT

 12. None
 13. En filmsamling

 14. Klassdiagram över filmsamling

 15. None
 16. En butik

 17. Klassdiagram över en butik https://mau.instructure.com/courses/9354/pages/exempellosning-oop-i-python-samband-mellan-klasser

 18. None
 19. ARV

 20. En klass ärver attribut/metoder från en annan klass

 21. Barn ärver från förälder

 22. None
 23. Hur ser detta ut i Python?

 24. Exempel

 25. Er tur! Hitta 3st exempel på klasser som använder arv,

  inkl. vilka metoder/attribut som ärvs.
 26. Arv i praktiken

 27. None
 28. None
 29. None