Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Systemtänkande för oss andra - Devlin 2013 - Tobias Fors

tobiasfors
March 14, 2013

Systemtänkande för oss andra - Devlin 2013 - Tobias Fors

Har du lagt märke till din organisations resistenta problem? De där problemen som inget verkar bita på? Trots att ni lagt tid, pengar och mycket möda på att ändra på läget verkar ingenting hjälpa.

Det kan vara så att ni försöker ta er an ett systemiskt problem med ett icke-systemiskt angreppssätt. Systemtänkande är en verktygslåda och ett synsätt som kan hjälpa er att lösa svårare problem, så att de förblir lösta.

Systemtänkande blir lätt ett stort och skrämmande akademiskt ämne, men det måste inte vara så - det kan funka för oss andra också. På den här sessionen får du en kort introduktion till ämnet, och får sedan pröva en enkel men mycket kraftfull teknik ur systemtänkarens verktygslåda.

tobiasfors

March 14, 2013
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

 1. SYSTEMTÄNKANDE
  FÖR OSS ANDRA
  @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  [email protected]

  View full-size slide

 2. tid
  energi
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Energi,
  entusiasm,
  utbildning
  och peptalks
  ”Det rann
  liksom ut i
  sanden”

  View full-size slide

 3. Osynliga
  strukturer
  Obegripliga
  beteenden
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Jag lovade
  pröva TDD,
  men det lär
  vänta
  tid
  energi

  View full-size slide

 4. Synliga
  strukturer
  Begripliga
  beteenden
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Prio ett nu
  är att beta
  av backloggen
  Tajt deadline =
  inget spelrum

  View full-size slide

 5. Synliga
  strukturer
  Medvetet sätt
  att tänka
  Begripliga
  beteenden
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Ett medvetet
  sätt att tänka
  kring de
  strukturer som
  påverkar oss
  System-
  tänkande!

  View full-size slide

 6. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Tänkande
  Strukturer
  Beteenden
  Sättet vi
  tänker på …
  … leder till att
  vi skapar vissa
  strukturer …
  … som utövar en
  viss sorts
  inflytande över oss

  View full-size slide

 7. 1300 1600 1900
  Maskin-eran
  System-
  eran
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Medeltiden Renässansen

  View full-size slide

 8. Omgivning
  System
  Del
  Del
  Del
  Del
  Del
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Inte summan av
  delarna, utan …
  … produkten
  av delarnas
  interaktion

  View full-size slide

 9. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Systemets har egenskaper och
  beteenden som inte återfinns i de
  enskilda delarna

  View full-size slide

 10. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Att förbättra delarna var för sig ger
  inte en förbättring av helheten

  View full-size slide

 11. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Omgivningen förklarar varför
  systemet beter sig som det gör

  View full-size slide

 12. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  I organisationer som använder
  Maskintänkande
  I organisationer som använder
  Systemtänkande
  Tjat, gnat och peptalks
  Identifiering och eliminering av hinder,
  särskilt sånt som skadar motivationen
  Fingerpekande
  Bättre förutsättningar skapas genom
  utveckling av organisation och medarbetare
  Konstant brandsläckning
  Snabbfixar förekommer, men åtföljs av
  långsiktiga förbättringar

  View full-size slide

 13. Involvera fler, och bygg en
  bild tillsammans
  Orsak och verkan svåra att
  separera från varandra
  Fördröjningar gör det svårt att
  lära sig från feedback
  Skapa en idealdesign
  Använd agila metoder för
  förändringsarbetet
  Försök se mer
  av systemet
  Förstå systemet
  lite bättre
  Utveckla
  systemet, inte
  bara delarna
  SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  Det ska vara lätt
  att göra rätt
  Prestigelöst: rita,
  kludda, tänk tillsammans
  Varför har vi de
  resultat vi har?

  View full-size slide

 14. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  ”It’s not so much about systems, but
  how to use yourself in the system”
  – Edie Seashore
  @TOFO
  CITERUS.SE
  TOBIASFORS.SE
  Vill du lära dig mer? Läs något av Russell Ackoff eller Gerald M. (Jerry) Weinberg

  View full-size slide