Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Systemtänkande för oss andra - Devlin 2013 - Tobias Fors

tobiasfors
March 14, 2013

Systemtänkande för oss andra - Devlin 2013 - Tobias Fors

Har du lagt märke till din organisations resistenta problem? De där problemen som inget verkar bita på? Trots att ni lagt tid, pengar och mycket möda på att ändra på läget verkar ingenting hjälpa.

Det kan vara så att ni försöker ta er an ett systemiskt problem med ett icke-systemiskt angreppssätt. Systemtänkande är en verktygslåda och ett synsätt som kan hjälpa er att lösa svårare problem, så att de förblir lösta.

Systemtänkande blir lätt ett stort och skrämmande akademiskt ämne, men det måste inte vara så - det kan funka för oss andra också. På den här sessionen får du en kort introduktion till ämnet, och får sedan pröva en enkel men mycket kraftfull teknik ur systemtänkarens verktygslåda.

tobiasfors

March 14, 2013
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

 1. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE [email protected]

 2. tid energi SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE |

  TOBIASFORS.SE Energi, entusiasm, utbildning och peptalks ”Det rann liksom ut i sanden”
 3. Osynliga strukturer Obegripliga beteenden SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO |

  CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Jag lovade pröva TDD, men det lär vänta tid energi
 4. Synliga strukturer Begripliga beteenden SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO |

  CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Prio ett nu är att beta av backloggen Tajt deadline = inget spelrum
 5. Synliga strukturer Medvetet sätt att tänka Begripliga beteenden SYSTEMTÄNKANDE FÖR

  OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Ett medvetet sätt att tänka kring de strukturer som påverkar oss System- tänkande!
 6. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Tänkande

  Strukturer Beteenden Sättet vi tänker på … … leder till att vi skapar vissa strukturer … … som utövar en viss sorts inflytande över oss
 7. 1300 1600 1900 Maskin-eran System- eran SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA

  @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Medeltiden Renässansen
 8. Omgivning System Del Del Del Del Del SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS

  ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Inte summan av delarna, utan … … produkten av delarnas interaktion
 9. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE SYSTEMTÄNKANDE

  FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Systemets har egenskaper och beteenden som inte återfinns i de enskilda delarna
 10. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE SYSTEMTÄNKANDE

  FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Att förbättra delarna var för sig ger inte en förbättring av helheten
 11. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE SYSTEMTÄNKANDE

  FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Omgivningen förklarar varför systemet beter sig som det gör
 12. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE I

  organisationer som använder Maskintänkande I organisationer som använder Systemtänkande Tjat, gnat och peptalks Identifiering och eliminering av hinder, särskilt sånt som skadar motivationen Fingerpekande Bättre förutsättningar skapas genom utveckling av organisation och medarbetare Konstant brandsläckning Snabbfixar förekommer, men åtföljs av långsiktiga förbättringar
 13. Involvera fler, och bygg en bild tillsammans Orsak och verkan

  svåra att separera från varandra Fördröjningar gör det svårt att lära sig från feedback Skapa en idealdesign Använd agila metoder för förändringsarbetet Försök se mer av systemet Förstå systemet lite bättre Utveckla systemet, inte bara delarna SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE Det ska vara lätt att göra rätt Prestigelöst: rita, kludda, tänk tillsammans Varför har vi de resultat vi har?
 14. SYSTEMTÄNKANDE FÖR OSS ANDRA @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE ”It’s

  not so much about systems, but how to use yourself in the system” – Edie Seashore @TOFO CITERUS.SE TOBIASFORS.SE Vill du lära dig mer? Läs något av Russell Ackoff eller Gerald M. (Jerry) Weinberg