Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FOSS Community

FOSS Community

Về cộng đồng FOSS, cách thức tham gia cộng đồng & đóng góp cho FOSS một cách tích cực. Bài được trình bày tại SFD 2012 Hanoi.

Anh Tuan TRUONG

September 15, 2012
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CỘNG ĐỒNG
  PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ
  Trương Anh Tuấn
  Fedora Ambassador/APAC Chair
  VFOSSA Vice President
  iWay CEO
  CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam
  This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  View Slide

 2. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  N I DUNG

  Công nghệ Mở
  Hệ sinh thái Mở
  Tham gia cộng đồng PMTDNM
  Hoạt động thường xuyên trong dự án/cộng đồng
  Kênh liên lạc trong cộng đồng
  Làm sao để đóng góp tích cực cho PMTDNM
  Mô hình tham gia cộng đồng

  View Slide

 3. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Công nghệ Mở
  Kiến trúc Mở
  PMTDNM
  Phần cứng Mở
  Chuẩn Mở Định dạng Mở
  Nội dung Mở

  View Slide

 4. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Hệ sinh thái Mở
  Nhà
  nước
  Doanh
  nghiệp
  Trường
  Viện

  nhân
  Cộng đồng
  FOSS

  View Slide

 5. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Hoạt động cộng đồng
  Rất đa dạng,
  không chỉ là
  coding

  View Slide

 6. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Kênh liên lạc cộng đồng
  Trước khi liên lạc cần nhớ:
  Đọc hiểu và tuân thủ các guidelines
  http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
  http://fedoraproject.org/wiki/Communicate/IRCHowTo
  Tự giúp mình
  Tra tài liệu, FAQs, helps, man...

  View Slide

 7. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Kênh liên lạc cộng đồng
  Kênh thông báo lỗi, yêu cầu tính năng mới: bugzilla,
  -devel mailing lists...
  Diễn đàn: dạng bb cũ, hoặc dạng askbot mới
  http://www.linuxforums.org/forum/forum-35.html
  http://ask.fedoraproject.org/
  Community websites:
  http://vfossa.vn/
  http://vn.fedoracommunity.org/

  View Slide

 8. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Kênh liên lạc cộng đồng
  Mailing lists: là kênh quan trọng nhất bởi:
  Khả năng phân chia thư đến từng địa chỉ cần chính xác
  Khả năng lưu trữ, chỉ mục... giúp dễ dàng tra cứu lại
  http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/
  IRC channels:
  Realtime, text-based, có khả năng lưu log
  Chat nhiều người, hoặc trực tiếp giữa 2 người
  http://meetbot.fedoraproject.org/fedora-meeting/2012-
  06-09/apac.2012-06-09-04.00.html

  View Slide

 9. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Đóng góp tích cực
  Trước khi quyết định tham gia:
  Cam kết về thời gian:
  Vài volunteers đặc biệt có thể bỏ ra 15-30h/tuần;
  Tuy nhiên, lời khuyên cho những người mới: nên giữ ở mức
  04h/tuần; nghĩa là chỉ cần khoảng >30 phút/ngày.
  Yêu cầu đủ quyền hạn:
  Công việc thường nhật và việc tình nguyện có mối liên quan
  tương hỗ, mang lại lợi ích cho cả 2 phía: công ty và nhân viên
  => xin phép được thực hiện đóng góp ngay trong khi làm việc
  Nếu không được => đóng góp ngoài giờ :)

  View Slide

 10. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Đóng góp tích cực
  Tham gia:
  Quan sát: what they do and how they do it
  Cần quan sát mọi hoạt động nhằm điều chỉnh các kỹ năng,
  tính cách trước khi bắt đầu những đóng góp đầu tiên
  Thời gian quan sát có thể vài ngày hoặc vài tuần
  Tham gia đầy đủ các cuộc họp, mailing list...
  Tích cực tham gia thảo luận những vấn đề mình có kinh
  nghiệm, đưa hra các gợi ý và theo dõi các phản hồi
  Hiểu culture của cộng đồng
  “Nhặt” một việc đầu tiên, không chờ giao việc

  View Slide

 11. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Đóng góp tích cực
  Bắt đầu từ những việc đơn giản:
  “Nhặt” những việc đơn giản trước
  Trao đổi đầu tiên: tự giới thiệu về bản thân:
  Tên, quốc tịch, kỹ năng, kinh nghiệm chính, tại sao tham gia,
  chờ đợi gì, cam kết thời gian thế nào
  Nếu chưa có đủ câu trả lời => bạn chưa sẵn sàng
  Tìm một người hướng dẫn, trợ giúp:
  Khó nhưng bắt buộc phải tìm được
  Tận dụng các kênh liên lạc, chủ yếu qua mailing list
  Chưa tìm được => đừng vội thất vọng

  View Slide

 12. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Đóng góp tích cực
  Bạn đã sẵn sàng => đóng góp thôi!!
  Nhưng cần lưu ý:
  Làm việc thật tỷ mỉ, cẩn trọng, ra kết quả => tăng trust
  Phân tích, trao đổi với cộng đồng để chia rõ việc (càng
  nhỏ càng tốt, dứt điểm từng việc...)
  Bạn làm việc cùng cộng đồng, bằng niềm đam mê nhưng
  cũng bằng cả lòng tự trọng
  Luôn biết lắng nghe, tìm tòi, học hỏi
  Chia sẻ, giúp đỡ những người khác

  View Slide

 13. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Đóng góp tích cực
  Ngừng tham gia:
  Khi bạn thấy không còn có thể cam kết được đừng thất
  vọng hay bấn loạn: việc này hết sức bình thường
  Khi bạn đã quyết định, nên thông báo cho mentor hoặc
  lên mailing list, liệt kê rõ những công việc bạn đang làm

  View Slide

 14. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Một số mô hình tham khảo
  http://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_ge
  tting_help
  https://fedoraproject.org/wiki/How_to_be_a_successf
  ul_contributor
  Leaderless leadership in FOSS community
  FOSS project benchmarking

  View Slide

 15. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Mô hình Không gian Cộng đồng
  Được thành lập và tổ chức bởi một nhóm yêu thích
  và ủng hộ PMTDNM ở Hà Nội
  Với mục tiêu: đẩy mạnh văn hóa và tư duy FOSS
  trong Hệ sinh thái CNTT, đem lại giá trị thực cho
  người làm phần mềm và sử dụng phần mềm nói
  riêng và sản phẩm CNTT nói chung
  http://khonggiancongdong.org/

  View Slide

 16. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Xin trân tr ng c m n!
  ọ ả ơ
  http://vfossa.vn
  Proudly powered by

  View Slide