Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Krótkie rozkminy na temat Bożej rodziny

Krótkie rozkminy na temat Bożej rodziny

Akademickie Spotkania Biblijne

November 27, 2012
Tweet

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. Plan: 1. Przywileje związane z przynależnością do rodziny 2. Jak

  stać się częścią rodziny? 3. Obowiązki rodzinne
 2.  Efz 2:11 Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z

  pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele,  Efz 2:12 żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie.  Efz 2:13 Jednak teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy – dzięki krwi Chrystusa.  Efz 2:14 On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał.  Efz 2:15 On zniósł Prawo oparte na przykazaniach, by – wnosząc pokój – stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka  Efz 2:16 i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość.  Efz 2:17 A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska,  Efz 2:18 gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym Duchu.  Efz 2:19 Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.  Efz 2:20 Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus.  Efz 2:21 W Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu.  Efz 2:22 W Nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w Duchu.
 3. 1. Przywileje związane z przynależnością do rodziny  Efz 2:11

  Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele,  Efz 2:12 żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie.
 4.  Efz 2:11 Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z

  pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele,  Efz 2:12 żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. 1. Przywileje związane z przynależnością do rodziny
 5.  Efz 2:13 Jednak teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy

  niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy – dzięki krwi Chrystusa.  Efz 2:14 On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał.  Efz 2:15 On zniósł Prawo oparte na przykazaniach, by – wnosząc pokój – stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka  Efz 2:16 i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość.  Efz 2:17 A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska,  Efz 2:18 gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym Duchu.  Efz 2:19 Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. 2. Jak stać się częścią rodziny?
 6. 2. Jak stać się częścią rodziny?  Efz 2:13 Jednak

  teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy – dzięki krwi Chrystusa.  Efz 2:14 On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał.  Efz 2:15 On zniósł Prawo oparte na przykazaniach, by – wnosząc pokój – stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka  Efz 2:16 i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość.  Efz 2:17 A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska,  Efz 2:18 gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym Duchu.  Efz 2:19 Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.
 7. Efz 2:20 Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem

  węgielnym jest Chrystus Jezus. Efz 2:21 W Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. Efz 2:22 W Nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w Duchu. 3. Obowiązki rodzinne