Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

"Frontownia" meetup (PL): Frontem do klienta! Kognitywistyka applied.

"Frontownia" meetup (PL): Frontem do klienta! Kognitywistyka applied.

I was honoured to speak at #10 "Frontownia" meetup meeting. That meetup is designed for IT people community like frontend developers, UX experts, testers, Project Managers and anyone interested in frontend-faced software aspects and technologies.

Source: https://www.facebook.com/events/472451513176429/

Aleksandra Kornecka

July 11, 2018
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Research

Transcript

 1. Frontem do klienta!
  Kognitywistyka applied.
  Aleksandra Kornecka
  OLX Group & Girls Who Test

  View Slide

 2. whoami
  ● QA Engineer
  ● lider i społecznik
  ● CogSci MSc.
  ● lekkoatleta

  View Slide

 3. Agenda
  1. Frontem do klienta.
  2. Perspektywa software’u.
  3. Perspektywa kognitywistyki.
  4. Podejście kognitywne.
  5. Implementacja podejścia kognitywnego.

  View Slide

 4. Frontem do klienta

  View Slide

 5. Pro-kliencko dostarczone =
  ● Zrozumiałe dla klienta/danego typu użytkownika
  ● Zgodnie z wymaganiami technicznymi i biznesowymi
  ● Ukończone i oddane w umówionym czasie
  ● W jakości, jaką zaakceptował klient*
  *bo niestety idealnie się nie da :(

  View Slide

 6. Czuwaj!

  View Slide

 7. Perspektywa software’u

  View Slide

 8. View Slide

 9. 1. Hardware
  2. sieć operatora
  3. API, komunikacja
  4. integracje 3rd party
  5. sensory: audio, ruch
  6. interakcje, gesty
  7. design, widoki
  8. wersje systemu
  9. wersje aplikacji
  10. . . .

  View Slide

 10. Fragmentacja
  urządzeń
  i platform

  View Slide

 11. Klient sam na sam z softem

  View Slide

 12. Perspektywa kognitywistyki

  View Slide

 13. Klient zaopiekowany

  View Slide

 14. Kognitywistyka
  ● podejście badawcze do elementów, obiektów, użytkownika
  ● szeroka perspektywa
  ● dostrzeganie zależności między logiką software’u a hardware’u
  niczym między mózgiem a umysłem

  View Slide

 15. View Slide

 16. Luka uwagowa i walka o pierwsze spojrzenie

  View Slide

 17. Teoria składania sceny wzrokowej Davida Marra

  View Slide

 18. Teoria Gestalt - rozpoznawanie podobieństw

  View Slide

 19. Skąd?
  Jak?

  View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. Afordancje J.J. Gibsona
  ● błędy w środowisku oprogramowania
  istnieją i będą istnieć
  ● błędy wysyłają naszej percepcji
  “oferty”
  ● “intuicja” testerska: “czy to nie
  wygląda jakby czaił się tam błąd?”,
  “czy to miejsce nie jest podatne na
  błąd?”

  View Slide

 23. Co widzisz?

  View Slide

 24. Co widzi
  Twoja
  ciotka?

  View Slide

 25. Metafory Lakoffa
  reprezentacja-obiekt-interpretacja

  View Slide

 26. Heurystyki (UX!)
  ● Rozpoznaj, nie każ pamiętać
  ● Uzgodnij symbolikę, dostosuj
  słownik
  ● Pokazuj status systemu
  ● Informuj o błędach i możliwym
  rozwiązaniu

  View Slide

 27. Ograniczenia
  percepcji
  człowieka
  a subiektywne
  interpretacje

  View Slide

 28. Podejście kognitywne

  View Slide

 29. View Slide

 30. Aplikacja
  Użytkownicy
  Wytwórcy

  View Slide

 31. Wytwórcy aplikacji wiedzą prawie
  wszystko o aplikacji i o sobie.

  View Slide

 32. Aplikacja sama z siebie nic nie wie
  o sobie ani o wytwórcach ani
  użytkownikach.

  View Slide

 33. Użytkownicy coś wiedzą o aplikacji
  i prawie wszystko o sobie.

  View Slide

 34. Wytwórcy aplikacji mogą sprawić
  by aplikacja wiedziała coś o sobie i
  całkiem wiele o użytkownikach.

  View Slide

 35. Wytwórcy aplikacji są ludźmi
  i użytkownicy aplikacji są
  ludźmi.*
  *...a aplikacja nie jest człowiekiem, nawet jeśli działa na AI!

  View Slide

 36. Jak myślą, czują i zachowują się ludzie?
  Jak działa w danych warunkach aplikacja?

  View Slide

 37. Jesteśmy współwytwórcami aplikacji, którzy
  potrafią “zdekodować” zarówno
  użytkowników jak i aplikację.

  View Slide

 38. Aplikacja
  Użytkownicy
  Wytwórcy
  Elementy wysyłające i odbierające między sobą sygnały, wrażenia,
  odczucia, intencje. IT-kognitywista dekoduje i debugguje ten
  przekaz.

  View Slide

 39. Implementacja podejścia kognitywnego

  View Slide

 40. Co mogę robić?

  View Slide

 41. Lista kontrolna IT-kognitywisty:
  ● Od początku weź pod uwagę zarówno działanie ludzkiego umysłu jak i
  mózgu, a analizując i estymując pamiętaj o czynniku ludzkim na każdym
  etapie wytwarzania oprogramowania

  View Slide

 42. Lista kontrolna IT-kognitywisty:
  ● Weź pod uwagę procesy widzenia, słyszenia, dotyku jak i odczucia,
  wrażenia jakie może wywoływać soft w użytkowniku

  View Slide

 43. Lista kontrolna IT-kognitywisty:
  ● Zbadaj interakcje interfejsu dotykowego (modalność dotykowa)
  ● Zbadaj interfejs graficzny (modalność wzrokowa)
  ● Zbadaj czy logika działania aplikacji jest zrozumiała dla człowieka

  View Slide

 44. Lista kontrolna IT-kognitywisty:
  ● Zwróć uwagę na jakość spotkań!
  ● Czy spotkanie trwa na tyle długo, że warto zapisać notatki, bo
  ktoś zapomni za tydzień o sprawie?
  ● Czy nie jesteśmy przemęczeni i spotkaniu grozi
  nieproduktywność?

  View Slide

 45. Lista kontrolna IT-kognitywisty:
  ● Czy narzędzia, których używamy są na pewno dla nas
  najlepsze?
  ● Czy wspólnie dbamy o jakość kodu i produktu?

  View Slide

 46. Lista kontrolna IT-kognitywisty:
  ● Czy wspólnie dbamy o jakość kodu i produktu końcowego?
  ● Czy dbamy o to, co pomyśl o naszym sofcie użytkownik?

  View Slide

 47. Przykład “kognitywistyka applied” w
  jakościowej ocenie aplikacji

  View Slide

 48. Kryteria:
  1.Realizacja
  funkcjonalności
  aplikacji.
  2.Dopasowania
  logiki systemu
  do logiki
  ludzkiej.
  3.Dopasowania
  technologii do
  kontekstu.

  View Slide

 49. Kryteria:
  4.Ocena
  użyteczności
  (usability)
  aplikacji.
  5.Wsparcie
  użytkownika.
  6.Dostępność
  (accessibility).

  View Slide

 50. Ocena wsparcia
  użytkownika...

  View Slide

 51. Ocena wsparcia
  użytkownika...

  View Slide

 52. Podsumowanie

  View Slide

 53. Wytwórcy jak i użytkownicy aplikacji są ludźmi.
  Aplikacja nie jest człowiekiem i trzeba jej wszystko “wytłumaczyć” oraz
  sprawdzać, czy dobrze “zrozumiała” :-)
  . . . a to wszystko po to, żeby użytkownik zrozumiał ją oraz żeby
  zrozumiał co my chcieliśmy mu przez nią pokazać i przekazać.

  View Slide

 54. “Frontem do klienta”, jak i użytkownika =
  respektując jego możliwości i ograniczenia
  poznawcze

  View Slide

 55. Dziękuję za uwagę!
  aleksandrakornecka.com
  girlswhotest.pl
  tech.OLX.com

  View Slide