Back to School

Back to School

Кратка лекция по химия (от лаик в областта), която има за цел експериментиране с идеи за образованието.

Повечето материал е взет от уводните лекции от учебника по биология на openstax college: http://openstaxcollege.org/textbooks/biology

Fc59401781a26b10f5d4fc5b758fb3b7?s=128

Andrew Radev

August 30, 2013
Tweet