Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Back to School

Back to School

Кратка лекция по химия (от лаик в областта), която има за цел експериментиране с идеи за образованието.

Повечето материал е взет от уводните лекции от учебника по биология на openstax college: http://openstaxcollege.org/textbooks/biology

Andrew Radev

August 30, 2013
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Education

Transcript

 1. None
 2. Градивни частици

 3. Дефиниции: Вещество Всяка субстанция, която заема място и има маса.

 4. Дефиниции: Елемент Уникални форми вещество, които имат специфични физични и

  химични свойства и не могат да бъдат разбити на по-малки субстанции с обикновени химични реакции.
 5. Дефиниции: Атом Най-малката единица вещество, която запазва всички химически свойства

  на един елемент.
 6. Атом

 7. None
 8. Атом • Атомно число – Протони – Различава елементи •

  Масово число – Протони + Неутрони – Различава изотопи
 9. None
 10. Изотопи

 11. Практическо приложение: Радиовъглеродно датиране

 12. Периодичната система

 13. None
 14. None
 15. Модел на Бор

 16. Модел на Бор

 17. Модел на Бор ... ...

 18. Химични реакции

 19. Химични реакции

 20. Химични реакции

 21. Химични реакции (йони)

 22. Модел на Бор ... ...

 23. None
 24. Модел на Бор

 25. Електронни орбитали

 26. Електронни орбитали

 27. Електронни орбитали

 28. Електронни орбитали

 29. Електронни орбитали

 30. Електронни орбитали

 31. Електронни орбитали

 32. Електронни орбитали

 33. Електронни орбитали

 34. Електронни орбитали

 35. Електронни орбитали

 36. Електронни орбитали

 37. Електронни орбитали

 38. None