Back to School

Back to School

Кратка лекция по химия (от лаик в областта), която има за цел експериментиране с идеи за образованието.

Повечето материал е взет от уводните лекции от учебника по биология на openstax college: http://openstaxcollege.org/textbooks/biology

Fc59401781a26b10f5d4fc5b758fb3b7?s=128

Andrew Radev

August 30, 2013
Tweet

Transcript

 1. 1.
 2. 4.

  Дефиниции: Елемент Уникални форми вещество, които имат специфични физични и

  химични свойства и не могат да бъдат разбити на по-малки субстанции с обикновени химични реакции.
 3. 7.
 4. 8.

  Атом • Атомно число – Протони – Различава елементи •

  Масово число – Протони + Неутрони – Различава изотопи
 5. 9.
 6. 13.
 7. 14.
 8. 23.
 9. 38.