Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Czy czeka nas los gotowanej żaby, czyli co mówi robonomika o nadejściu ery robotów w sektorze usług?

Czy czeka nas los gotowanej żaby, czyli co mówi robonomika o nadejściu ery robotów w sektorze usług?

Prezentacja przedstawia zagadnienia związane z wpływem (coraz bardziej) zaawansowanej robotyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation) na działalność przedsiębiorstw sektora usług.

Andrzej Sobczak

October 20, 2018
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Czy czeka nas los gotowanej żaby czyli co mówi robonomika

  o nadejściu ery robotów w sektorze usług Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
 2. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących transformacji, architektury i strategii IT Praktyk
 3. . Agenda Kontekst prezentacji czyli co wynika z podróży w

  czasie Możliwe dalsze kroki czyli jak się przygotować do nadchodzącej rewolucji Robotyzacja biznesu czyli jak nowej generacji narzędzia informatyczne zmienią model działania organizacji usługowych
 4. . Zagadka Z którego roku pochodzą przedstawione cytaty? W szpitalu

  Anderson Memoriał Hospital wykorzystano sieci neuronowe do realizacji procesu optymalizacji leczenia, zyskując miliony dolarów oszczędności i ratując życie kilkudziesięciu ludzi. Jedno z wdrożeń sieci neuronowych w zakresie prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną dotyczy elektrowni BC Hydro w Vacouver. Firma Halliburton stosuje sieci neuronowe do identyfikacji typu skał napotykanych podczas prowadzenia odwiertów przy poszukiwaniu złóż ropy i gazu. Linie TWA stosują sieci neuronowe do poszukiwania bomb w swoim terminalu na lotnisku JFK w Nowym Yorku. R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, AOW RM, Warszawa 1993
 5. Dzięki chmurze praktycznie każda organizacja ma elastyczny dostęp do mocy

  obliczeniowej, niezbędnej do zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji Dostępność mocy obliczeniowej Firmy dysponują coraz większymi zbiorami danych (ustrukturalizowanych i nieustrukturalizowanych) – własnymi oraz pozyskanymi od dedykowanych dostawców Dostępność danych w postaci cyfrowej Startupy mają bardzo szerokie możliwości pozyskania środków na innowacyjne rozwiązania, a i firmy są (coraz bardziej) otwarte na współpracę z tymi podmiotami Dostępność źródeł finansowania To jest pełzająca zmiana, która ma jednak długookresowe konsekwencje w makroskali Nastąpiło zwiększanie „dostępności” . Co się zmieniło przez 25 lat?
 6. Zrobotyzowana automatyzacja procesów Robotic Process Automation Klasa oprogramowania stosowana do

  automatyzacji - na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) - powtarzalnych, masowych działań, które są składowymi procesów biznesowych Wdrożenie rozwiązań RPA nie pociąga za sobą konieczności modyfikacji w już istniejących procesach i systemach informatycznych. Ta definicja będzie ewoluować, ale nawet już teraz… .
 7. $ 4.7 Całkowity koszt obsługi pojedynczego wywołania procesu przez człowieka

  $ 1.6 Całkowity koszt obsługi pojedynczego wywołania procesu przez robota $ 3125 $ 9400 Koszt obsługi 2000 wywołań procesu w przeciągu miesiąca przez człowieka Koszt obsługi 2000 wywołań procesu w przeciągu miesiąca przez robota
 8. Liczba robotów vs. uwolnionych etatów 01. Miesięczna liczba transakcji obsłużonych

  przez roboty 02. Liczby, które inspirują (CxO) 1 milion 300 robotów 600 etatów 12 miesięcy Okres zwrotu z inwestycji 03. L Willcocks, M Lacity, The London School of Economics and Political Science, UK
 9. Otrzymanie maila w sprawie przygotowania analizy na bazie danych pochodzących

  z systemu ERP Zalogowanie do systemu ERP Wyszukiwanie i uruchomienie gotowego szablonu raportu w systemie ERP Przeniesienie danych do Excela (funkcja copy-paste) Uruchomienie gotowego makra w Excelu i zrobienie tabeli typu „pivot” oraz zapisanie wyników Przygotowanie maila (w tym dodanie złącznika) i wysłanie go do wnioskującego . Proces wykonywany przez człowieka Monitorowanie skrzynki pod kątem ew. nadejścia malia w sprawie przygotowania analizy Kiedy nadejdzie wniosek zalogowanie się do systemu ERP Wyszukiwanie i uruchomienie gotowego szablonu raportu w systemie ERP Przeniesienie danych do Excela (funkcja copy-paste) Uruchomienie gotowego makra w Excelu i zrobienie tabeli typu „pivot” oraz zapisanie wyników Przygotowanie maila (w tym dodanie złącznika) i wysłanie go do wnioskującego . Proces wykonywany przez robota
 10. Co już teraz zyskamy dzięki RPA? W zależności od konkretnej

  organizacji (modelu działania), danej branży oraz istniejących uregulowań prawnych osiągane korzyści w poszczególnych kategoriach wynoszą około 30- 60% Zyskamy ją dzięki minimalizacji błędów popełnianych przez ludzi i większą powtarzalność procesów Wyższą jakość obsługi klientów Zyskamy ją poprzez obniżenie kosztów lub/i zwiększenie efektywności już zatrudnionych pracowników Wyższą marżę na działalności Zyskamy ją dzięki możliwości zlecenia wykonywania rutynowych, powtarzalnych czynności robotom Wyższą dostępność pracowników
 11. . Fazy rozwoju RPA Rutynowe i masowe czynności Zdolności poznawcze

  1. 2. 3. W komercyjnych wdrożeniach jesteśmy na I fazie robotyzacji biznesu Zaawansowana analityka
 12. Przewidywane skutki trzech faz robotyzacji biznesu w Polsce 2% 18%

  33% Późne lata 20-te XXI w. Wczesne lata 20-te XXI w. Koniec lat 20-tych XXI w. PwC, 2018
 13. Robonomika Robots+Economics Interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji

  i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (sektora usług). Konieczne jest zbudowanie nowego modelu działania organizacji .
 14. A Adaptowalność Dynamiczne rekonfigurowanie modelu działania w odpowiedzi na zmiany

  otoczenia N Niezależność Samodzielne podejmowanie określonych decyzji biznesowych dotyczących przedsiębiorstwa Wyznaczniki modelu działania Zrobotyzowanego przedsiębiorstwa D Danocentryczność Podejmowane decyzji na bazie analizy danych pozyskanych z bardzo różnych źródeł
 15. . Jestem policy-makerem Państwo będzie musiało wypracować rozwiązania systemowe odnośnie

  do zaawansowanej robotyzacji Wyzwania związane z: • przebudową norm prawnych, • wprowadzeniem (?) nowego modelu opodatkowania i dochodu gwarantowanego, • modernizacją systemu edukacyjnego.
 16. . Jestem menadżerem Firmy będą musiały mierzyć się z coraz

  bardziej nasilającą się konkurencją nowego rodzaju Wyzwania związane z: • opracowaniem nowej strategii / modelu działania, • zapewnieniem dostępu do odpowiednich kompetencji.
 17. . Jestem rodzicem Nasze dzieci będą potencjalnie największymi beneficjentami jak

  i największymi przegranymi zaawansowanej robotyzacji Wyzwania związane z: • zapewnieniem odpowiedniej edukacji, • ukształtowaniem odpowiedniego systemu zachowań i norm.
 18. . Ostrzeżenie Coś, czego nie widzimy i nie czujemy nie

  oznacza, że: • tego nie ma, • na nas to nie oddziałuje, • możemy to ignorować. Nie skończmy, jak powoli gotowana żaba…
 19. . Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu

  Zarządzania IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: 48 501 707 525 mail: [email protected] www: robonomika.pl