$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Enterprise Resource Planning and E-Business

Enterprise Resource Planning and E-Business

Faculty Seminars, Baskent University, Ankara.

H. Kemal İlter

January 26, 2005
Tweet

More Decks by H. Kemal İlter

Other Decks in Research

Transcript

 1. KURUMSAL
  KAYNAK
  PLANLAMASI
  ve
  e-İŞ
  Dr. H. Kemal İlter
  Fakülte Seminerleri No:5 – 26.01.2005

  View Slide

 2. Tarihçe
  MİL
  MİP
  Kapalı Döngü MİP
  İKP
  KKP

  View Slide

 3. Kapalı Döngü Malzeme İhtiyaç Planlaması
  Talep Yönetimi
  Kapasite Planlaması
  Üretim
  Planlaması
  Malzeme
  İhtiyaç
  Planlaması
  Fabrika ve Tedarikçi
  Planı
  Üretim
  Ana Üretim Planı

  View Slide

 4. Temel Kurumsal Kaynak Planlaması Yapısı
  Tahmin Süreci ve Talep Yönetimi
  Kapasite Planlaması
  Satış ve Operasyon Planlaması
  Ayrıntılı Planlama ve Üretim Süreçleri
  Ana Üretim Planı
  Üretim
  Operasyon
  Planlaması
  Satış
  Planlaması
  TALEP TEDARİK
  İşletme Planlaması
  Stratejik Planlama

  View Slide

 5. KKP’nin İşleyişi
  Tedarikçiler, Dağıtıcılar, Aracılar
  Tedarik Zinciri Yönetimi
  Kurumsal Kaynak Planlaması
  Lojistik Üretim Dağıtım
  Karar
  Destek
  Uygulamaları
  Diğer
  Kurumsal
  Uygulamalar
  Pazarlama Satış Müşteri İliş.
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Satış Zinciri Yönetimi
  Tüketiciler, Müşteriler, Aracılar
  Personel
  Yönetim Kontrolü / İnsan Kaynakları
  Finans / Muhasebe / Denetleme
  Ortaklar

  View Slide

 6. KKP’nin Bilgiyi Temel Alan Yapısı
  Bilgi
  Yönetimi
  İşletme
  Fonksiyonları
  KKP

  View Slide

 7. e-İş’in Bilgiyi Temel Alan Yapısı
  Bilgi
  Yönetimi
  İşletme
  Fonksiyonları
  KKP
  Internet
  İşletmenin Dış
  Çevresi

  View Slide

 8. KKP’nin ve Internet Teknolojilerinin
  İşletmenin Genişlemesine Katkısı
  KKP E-Satış
  E-
  Satınalm
  a

  View Slide

 9. Portallar ve Genişletilmiş Değer Zinciri Yapısı
  KKP E-Satış
  E-
  Satınalm
  a
  KKP E-Satış
  E-
  Satınalm
  a
  KKP E-Satış
  E-
  Satınalm
  a
  Aracı
  İşletmeler
  Aracı
  İşletmeler

  View Slide

 10. Satınalma ve Satış Bölümlerin Birleştirilerek
  Genişletilmiş Değer Zinciri Yapısı
  KKP E-Satış
  E-
  Satınalm
  a
  KKP E-Satış
  E-
  Satınalm
  a
  KKP E-Satış
  E-
  Satınalm
  a

  View Slide

 11. Direkt İlişkilendirilerek Genişletilmiş Değer
  Zinciri Yapısı
  KKP KKP KKP KKP

  View Slide

 12. KKP ve KKP-II
  Entüstrilerarası, endüstri sektörleri ve
  özel endüstri süreçleri
  ROL
  Kurumsal
  optimizasyon
  ÇERÇEVE
  Üretim ve dağıtım
  FONKSİYON
  Üretim, satış ve
  dağıtım, finans
  SÜREÇ
  İçe dönük, gizli
  MİMARİ
  Web-tabanlı olabilecek,
  kapalı, tekil yapı
  VERİ
  İç çevrede
  oluşturma ve
  kullanma
  Değer zinciri katılımı,
  Paylaşıma dayalı e-ticaret
  Bütün sektör ve
  bölümler
  Dışa dönük, açık
  Web-tabanlı, açık,
  bölümlendirilmiş yapı
  İç ve dış çevrede yayılma ve
  tanınma

  View Slide

 13. e-İş / KKP Tablosu
  KKP Düzeyleri
  e-İş Düzeyleri
  1
  2
  3
  4
  A B C D

  View Slide

 14. E-İş Düzeyleri
  Düzey 1 – e-İş Yok: Bu düzeydeki bir işletmenin e-İş ile ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını,
  e-İşi destekleyecek teknolojik özellikler ile, örgütsel özelliklerin henüz oluşmadığı görülmektedir.
  İşletme içi süreçlerin bilgisayarlar ile yapılıyor olması ve temel bilgi sistemi faktörlerinin
  kullanılıyor olması e-İş açısından başlangıcı bile temsil etmemektedir. Bu düzey genellikle, yeni
  açılan küçük ve orta ölçekli işletmelerde yoğunluktadır.
  Düzey 2 – e-İş Süreçleri Başlangıç Aşamasında: Bu düzey e-İşin işletme içinde geliştiğini
  gösteren bir düzeydir. Bilgi sistemleri özelliklerinin, müşteri ve tedarikçiler ile iletişim kanallarının
  sayısının arttığı ve kullanılan bilginin yararlı bilgiye (üst bilgi) daha fazla dönüştüğü bir düzeydir.
  İşletme web teknolojilerinden faydalanmaya ve pazar içinde daha fazla rekabet avantajı elde
  etmeye başlamıştır. İş süreçlerinin yüzeysel olarak elden geçirildiği, çeşitli düzeltmeler yapıldığı
  ve kullanılan teknolojiye uygun hale getirilmeye çalışıldığı görülmektedir.
  Düzey 3 – Değer Zinciri Entegrasyonu: İşletmenin yatay ve dikey entegrasyon özelliklerini
  kazandığı düzeydir. e-İş için temel özelliklerin yanısıra teknolojik olarak genişleme ve
  detaylandırma artmıştır. Süreçler değişim mühendisliği ile birlikte baştan tasarlanmış, yeni
  süreçler eklenirken, bazı süreçler ortadan kalkmıştır. İşletmenin pazar içindeki etkinliği artmıştır.
  Verimlilik ve karlılıkta artış gözlenmekte, çalışan sayısında, maliyetlerde ve döngü
  zamanlarında azalma söz konusu olmaktadır.
  Düzey 4 – Paradigma Değişikliği: İşletmenin iş yapış şekillerinin tamamen değişikliğe
  uğramasından sonra, işletmenin bakış açısında ve kendini gördüğü yerde değişiklik
  oluşmaktadır. İşletme çok daha geniş bir bakış açısı ile farklı endüstrilere giriş yapabilecek
  cesarete ve öngörüye sahip olmaktadır. İşletmenin stratejik özellikleri değişmekte, amaçlarının
  çok daha köklü ve geniş olduğu görülmektedir. Yeni bir paradigma yaratabilen işletme, rekabet
  avantajını çok farklı endüstriler içinde de gösterebilmektedir.

  View Slide

 15. KKP Düzeyleri
  Düzey A – Minimum Bilgi Sistemi: İşletme içindeki bilgi sistemlerinin operasyonel düzeylerde
  kullanıldığı düzeydir. Bilgi kullanımı minimumdur. Her fonksiyon kendisine ait bir bilgi sistemine
  bile sahip değildir. Yeni kurulan işletmelere bakıldığında görülen durum A düzeyine çok
  yakındır.
  Düzey B – Entegre Edilmemiş Sistemler: İşletmenin temel bilgi sistemlerine sahip olduğu
  görülmektedir. Ancak bu sistemlerin birbirleriyle entegrasyonu tamamlanmamıştır. Entegre
  edilmemiş sistemlerin işletme için yaratacağı fayda kısıtlı kalmaktadır.
  Düzey C – Fonksiyon Temelli KKP Sistemleri: İşletme fonksiyonlarına veya işletmenin hiyerarşik
  düzeylerine bağlı olarak bulunan bir düzeydir. KKP’nın işletme içinde kullanıldığını ancak
  fonksiyon bazlı bir çalışma sözkonusu olduğundan dolayı etkinliğinin düşük olduğu
  görülmektedir.
  Düzey D – Kurumsal Olarak Entegre Edilmiş KKP Sistemi: İşletmenin tamamına yayılmış bir
  KKP yapısının bu düzeyde varolduğu görülmektedir.

  View Slide

 16. Alternatif Entegrasyon Yolları
  KKP Düzeyleri
  e-İş Düzeyleri
  1
  2
  3
  4
  A B C D

  View Slide

 17. Farklı KKP Düzeylerinden Yola Çıkan e-İş
  Çözümlerinin Entegrasyon Süresi ve Maliyeti
  Entegrasyon Süresi
  e-İş
  Entegrasyon
  Maliyeti
  Düşük
  Yüksek
  Yavaş Hızlı
  K
  L
  M
  N
  K – Bilgi sistemi minimum
  L – Entegre edilmemiş sistemler
  M – Fonksiyon temelli KKP
  N – Kurumsal olarak entegre
  edilmiş KKP

  View Slide

 18. Kurumsal Kaynak Planlamasına Dayalı Temel
  e-İş Modeli
  İşletme
  Stratejisi
  e-İş Stratejisi
  Uygulama Stratejisi
  Teknoloji Stratejisi
  Dikey Entegrasyon
  Dikey Entegrasyon
  İlişkisel
  Uygulamalar
  Arka Ofis
  Entegrasyonu
  E-Ticaret
  Uygulamaları
  e-İş Altyapısı
  Kurumsal Kaynak Planlaması
  Kurumsal Kaynak Planlaması
  - Tedarik Yönetimi
  - Müşteri İlişkileri Yönetimi
  - Talep Yönetimi
  - Lojistik
  - Stok/Varlık Yönetimi
  - İnsan Kaynakları
  - Araştırma/Geliştirme
  - Ürün geliştirme/Tasarım
  - Satınalma
  - Operasyon Planlaması
  - Finans ve Yönetim
  - İletişim/Web Altyapısı
  - Middleware
  - Güvenlik
  - Veritabanı/Veriambarı
  - Entegrasyon Yönetimi - Tedarikçi Platformları
  - Portallar
  - Internet Uygulama
  Geliştirme Araçları
  - Online Borsalar
  - Müşteri Platformları
  - Ticaret Sunucuları

  View Slide

 19. Örnek Dikey Entegrasyon Yapısı ve İşletmeler
  Arası Entegrasyon Bölgesi
  İşletme A
  İşletme B
  İşletme C
  İşletme D
  İşletme E
  Entegrasyon
  Bölgesi
  Örnek Dikey Entegrasyon Yapısı

  View Slide

 20. e-İşletmeye Geçiş Aşamaları
  BİRİNCİ AŞAMA:
  BAĞLANTISIZ
  SİSTEMLER
  (e-İş Yok)
  - Bağımsız sistemler
  - Elle yönetilen etkin
  olmayan iletişim
  - İşletme içinde dijital
  veriler
  İKİNCİ AŞAMA:
  İŞLETME İÇİ VE DIŞI
  ARAYÜZLER
  (e-İş Süreçleri
  Başlangıç
  Aşamasında)
  - Fonksiyonel olarak
  odaklanmış e-İş
  çözümleri
  - Ayrı bilgi sistemleri
  - Fonksiyonel veri akışı
  - Merkezden uzak dış
  bağlantılar
  ÜÇÜNCÜ AŞAMA:
  İÇ ENTEGRASYON VE
  SINIRLI DIŞ
  ENTEGRASYON
  (Değer Zinciri
  Entegrasyonu)
  - İş süreçlerinde yenilik
  - Fonksiyonlararası
  süreçler/sistemler
  - Entegre edilmiş gerçek
  zamanlı sistemler
  - Birebir ilişkiler
  - Entegre edilmiş
  bağlantılar
  DÖRDÜNCÜ AŞAMA:
  ÇOKLU KURUMSAL
  ENTEGRASYON
  (Paradigma
  Değişikliği)
  - Çoklu kurumsal
  sistemler/süreçler
  - Ortak işletme amaçları
  - Kesintisiz bilgi
  paylaşımı
  - Yararlı bilgi örgütleri
  - Otomatik hale gelmiş
  etkileşimli işbirlikleri

  View Slide

 21. Tedarik Zinciri Değer Zinciri
  Bakış
  Açısı
  Lojistik Ürün
  Odak ve
  Özellikler
  - Zincirin her bölümüne hızlı,
  zamanında ve tam dağıtım.
  - Ürün, malzeme ve hammaddenin
  en iyi, en etkin, en hızlı ve en tutarlı
  akışı.
  - Ürün satışları veya kar kavramları
  ile değil, ürün hareketinin zincir
  içindeki etkinliği
  - Stok, tutarsızlıklar için bir tampon
  görevi görmekte. Tam zamanında
  üretim (JIT) stokları amaç olarak
  belirlenmiş durumda.
  - Zincir içinde hareket halinde
  bulunan ürünlere her bölümün veya
  her bağlantının kattığı ve çıkardığı
  değerler.
  - Gerçek kar, ürün maliyetleri, miktar
  ve zincir boyunca hareket eden
  maliyetler olarak görülmekte.
  - Tedarik zinciri verimliliklerini veya
  verimsizliklerini ürünlerin maliyeti
  olarak hesaplamakta.
  - Hangi ürünlerin zincir boyunca
  kendi ağırlıklarını taşıyabildikleri
  ortaya çıkarılmakta.
  Tedarik zinciri ile değer zinciri arasındaki temel farklar

  View Slide