Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pontus Wärnestål – Get Your Gear in Order – Building a Toolbox for the Future

inuse
June 08, 2018

Pontus Wärnestål – Get Your Gear in Order – Building a Toolbox for the Future

inuse

June 08, 2018
Tweet

More Decks by inuse

Other Decks in Design

Transcript

 1. GET YOUR GEAR IN ORDER Building a toolbox for the

  future Pontus Wärnestål Director of Service Design, inUse Associate Professor, Halmstad University @drpontus
 2. Increasing population Climate change Aging population Health Poor/Rich Gap Financial

  instability Globalization Urbanization Food Water Energy
 3. Steam Goods: Iron, textile Railroads Oil, electricity Mass-production Highways Nuclear

  Digital product experiences Internet connectivity Renewable energy AI, Nanotech, Biotech
 Service experiences Platforms + data in the physical space
 4. In mature economies, 70-80% of the economy is comprised of

  services. Reason, Løvlie & Flu (2016)
 5. “C’mon people. These algos are freaking me out. We need

  a little humanity here.” – Christina Wodke
 6. IMPACT DATA ALGORITHM EFFECTS AUGMENTED WORKERS CULTURE COMPETENCIES NETWORKED PLATFORM

  RESOURCES SERVICES USER EXPERIENCE Ethics & Risks Values What premium values do we build? What Impact Metrics and KPI:s measure success? What are our future visions (new ways of collecting data, new services, …) Platform enablers and tech stack map. Do we have a unified data warehouse and good API:s? What third party services do we rely on? How does the platform facilitate orchestration of stakeholder interests? In what ways is the experience magical? Key service encounters facilitated by the platform that build the user experience. Coverage, quantity, quality, types, integrity aspects, infrastructure considerations, ownership issues, strategic data acquisition, … What values are enriched? What values should not be replaced? What becomes possible for workers? How will skills be augmented? What are our drivers, purpose and attitudes? What defines our organization? What issues can be resolved with cultural drivers instead of more processes? Physical assets, Leadership, Organizational models. Stakeholder map – who are our most valuable partners? What competencies are required? Which do we already have? How can this be misused? What will it break? How will working conditions, rights, insecurities be affected? Whose perspectives have been heard and considered? v0.5 Augmented Service Platform Canvas The Augmented Service Platform Canvas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Developed by Pontus Wärnestål of inUse & Halmstad University ὑ Project:
 7. What do we need to know? How do we learn?

  U ntested Planned In progress Verified Project:
 8. What do we need to know? How do we learn?

  U ntested Planned In progress Verified Project:
 9. "The role of the Architect and Designer should be developed

  through cross-disciplinary collaboration – and the decision- makers and clients from the public sector, private sector, and organizations should develop their knowledge in order to use these opportunities."
 10. KOMMUNENS STRATEGIER • FRÄMJA FOTGÄNGARE & CYKLISTER • FRÄMJA REKREATION

  & BIOLOGISK MÅNGFALD • FRÄMJA MÅNGFALD • FRÄMJA KOLLEKTIVTRAFIKEN Kullsgårdsvägen Bokbindaregatan Bumerangen Bokbindaregatan Ängelholmsvägen Bumerangen Bättringsvägen Altonavägen Törnestigen Primulavägen 29 30 31 27 30 28 29 30 30 29 28 29 29 27 28 29 30 26 25 24 23 26 27 25 26 27 28 24 26 26 26 26 2 4 4 4 1 3 3 1 7 5 6 5 5 2 5 3 4 7 1 6 2 3 5 1 6 2 4 27 24 19 14 22 20 17 17 26 19 16 16 15 21 18 25 18 3:6 3:3 5:1 3:34 3:14 3:39 3:25 3:38 3:15 4:14 3:21 3:43 3:27 3:16 3:26 3:38 3:13 4:14 4:14 3:12 3:40 3:19 3:23 3:42 3:20 3:37 3:28 3:22 3:38 3:44 3:24 3:11 743,6 m2 692,7 m2 721,1 m2 733,2 m2 712,8 m2 686,4 m2 686,0 m2 462,6 m2 576,5 m2 470,9 m2 470,9 m2 497,9 m2 248,7 m2 247,5 m2 246,7 m2 246,2 m2 537,1 m2 539,9 m2 1 029,3 m2 940,7 m2 642,6 m2 661,8 m2 818,2 m2 642,6 m2 658,2 m2 689,8 m2 653,2 m2 450,1 m2 455,5 m2 472,3 m2 460,2 m2 533,8 m2 485,3 m2 484,2 m2 612,2 m2 622,3 m2 545,3 m2 524,1 m2 416,2 m2 509,3 m2 328,5 m2 368,8 m2 394,6 m2 247,5 m2 246,9 m2 248,7 m2 366,7 m2 369,9 m2 253,9 m2 255,2 m2 255,4 m2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 STRUKTURSKISS FÖRSLAG • BANVALLEN - NERVEN GENOM OMRÅDET • MARKERAD & FÖRLÄNGD BRO • ETT SAMMANHÄNGANDE VÄGNÄT • ETT FINMASKIGT NÄT AV GÅNGSTIGAR OCH CYKELVÄGAR • GEMENSAMMA PARKER, PLATSER, ODLINGSLOTTER, FRUKTLUND, DAGVATTENDAMM - SOM FRÄMJAR MÖTEN • GEMENSAMMA BOSTADSGÅRDAR • GEMENSAMHETSHUS - KONTOR - VÄXTHUS - TORG • FLERBOSTADSHUS I 3-4 VÅN • RADHUS & KEDJEHUS I 2 VÅN • VILLOR I 1 VÅN, 500-700 KVM TOMTER
 11. KOMMUNENS STRATEGIER • FRÄMJA FOTGÄNGARE & CYKLISTER • FRÄMJA REKREATION

  & BIOLOGISK MÅNGFALD • FRÄMJA MÅNGFALD • FRÄMJA KOLLEKTIVTRAFIKEN Kullsgårdsvägen Bokbindaregatan Bumerangen Bokbindaregatan Ängelholmsvägen Bumerangen Bättringsvägen Altonavägen Törnestigen Primulavägen 29 30 31 27 30 28 29 30 30 29 28 29 29 27 28 29 30 26 25 24 23 26 27 25 26 27 28 24 26 26 26 26 2 4 4 4 1 3 3 1 7 5 6 5 5 2 5 3 4 7 1 6 2 3 5 1 6 2 4 27 24 19 14 22 20 17 17 26 19 16 16 15 21 18 25 18 3:6 3:3 5:1 3:34 3:14 3:39 3:25 3:38 3:15 4:14 3:21 3:43 3:27 3:16 3:26 3:38 3:13 4:14 4:14 3:12 3:40 3:19 3:23 3:42 3:20 3:37 3:28 3:22 3:38 3:44 3:24 3:11 743,6 m2 692,7 m2 721,1 m2 733,2 m2 712,8 m2 686,4 m2 686,0 m2 462,6 m2 576,5 m2 470,9 m2 470,9 m2 497,9 m2 248,7 m2 247,5 m2 246,7 m2 246,2 m2 537,1 m2 539,9 m2 1 029,3 m2 940,7 m2 642,6 m2 661,8 m2 818,2 m2 642,6 m2 658,2 m2 689,8 m2 653,2 m2 450,1 m2 455,5 m2 472,3 m2 460,2 m2 533,8 m2 485,3 m2 484,2 m2 612,2 m2 622,3 m2 545,3 m2 524,1 m2 416,2 m2 509,3 m2 328,5 m2 368,8 m2 394,6 m2 247,5 m2 246,9 m2 248,7 m2 366,7 m2 369,9 m2 253,9 m2 255,2 m2 255,4 m2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 STRUKTURSKISS FÖRSLAG • BANVALLEN - NERVEN GENOM OMRÅDET • MARKERAD & FÖRLÄNGD BRO • ETT SAMMANHÄNGANDE VÄGNÄT • ETT FINMASKIGT NÄT AV GÅNGSTIGAR OCH CYKELVÄGAR • GEMENSAMMA PARKER, PLATSER, ODLINGSLOTTER, FRUKTLUND, DAGVATTENDAMM - SOM FRÄMJAR MÖTEN • GEMENSAMMA BOSTADSGÅRDAR • GEMENSAMHETSHUS - KONTOR - VÄXTHUS - TORG • FLERBOSTADSHUS I 3-4 VÅN • RADHUS & KEDJEHUS I 2 VÅN • VILLOR I 1 VÅN, 500-700 KVM TOMTER ÖSTRA NYBY Hållbara och flexibla boenden med mötesplatser och möjlighet till rörelse. Fysisk rörelse i vardagen - Nyttjandegrad på friluftserbjudanden och lekplatser. - Cykeltransport ökar. - Självorganiserad loppis på torget. - Nyttjandegrad på cykelpool. - Flöden mellan faciliteter och närliggande bostadsområden. - Självrapportering. - Ökning av miljöindex* - Nyttjandegrad cykelpool. Möjlighet att jobba hemifrån Goda pendlingsmöjligheter – cykel på banvallen in till Laholm, söderut, eller till stationen – gärna utan krav på att äga bil Goda gång- och cykelförbindelser Belysta promenad- och cykelstråk Heltäckande åtkomst till omgivande områden, vinter som sommar Vill ha bekväma helhetslösningar och avlastning vad gäller vardagsplanering. Behöver flexibilitet då planering plötsligt kan ändras. Vill ha många resealternativ, både lokalt och till andra orter. Vill ha varierat rekreationsutbud för att kunna umgås tillsammans – fast gärna genom individuella aktiviteter. Vill ha närhet till naturområden, vandringsslingor och motionsspår Vill upptäcka lekfull och stimulerande miljöer Behöver kunna ta sig säkert till och från miljöerna i alla väder och säsonger Vill kunna ta sig runt utan bil. Locka till utevistelse och utflykter för hela familjen Beträdor i landskapet och hästgårdar gör även jordbruksmarken tillgänglig. Vandringsslingor, motionsspår, närhet till t ex utegym som berikar vardagsrekreation för alla i närheten. Lekplatser och häng för äldre barn och ungdomar Utveckla ett system av gröna ytor med direkt koppling till banvallen – områdets nerv. Fritids- och rekreationsmiljöer inomhus för blandade åldrar Närhet till förskola, cykelbron över väg 24, och lunchställe Kommunikation (mellan personer, liksom mellan platser) måste fungera snabbt och smidigt Smarta digitala tjänster som underlättar vardagen – och som sköts från mobilen Livspusslaren Jag vill bara att det ska lösa sig – jag har viktigare saker att fokusera på. Strövaren Vi går ut och leker! Lätt att bara öppna dörren och träffa en granne eller besökare. Allmänna täppor eller kolonilotter v1.0 Vägar, entréer och gemensamhetslokal placeras så att möten inträffar. Möjliggör tillgång till levande ytor, butik, café, idrottsplats, föreningsliv (utan “döda”, mörka platser) Tillräckligt stora sociala ytor både i egna lägenheten och i gemensam festlokal Belysning och upplevelseorienterade ytor Övernattningslägenhet Spenderar tid i området och vill känna sig trygg alla tider på dygnet. Vill ha tillgång till stora sociala ytor för att bjuda in gäster Vill träffa andra människor spontant Vill kunna odla Samutnyttjande Möten Hållbarhet 1 2 3 Livspusslarens liv har ett högt tempo. Det är i många fall fråga om en familj med barn, där alla i familjen har flera fritidsaktiviteter; dessutom krävs dagis- och skolhämtning och lämning, samtidigt som en eller flera kanske pendlar till andra kommuner till arbete eller skola. Närhet till kommunikationer är ett självklart krav, liksom möjligheten att snabbt ta sig in till närliggande centrum med cykel. Men det finns även ensamboende Livspusslare. Singlar med fokus på karriären, eller varannan-veckasföräldern exempelvis. Ett gemensamt drag är att Livspusslarna inte vill mikromanagera; vardagen måste bara lösa sig. Smarta lösningar som smörjer alla de dagliga planeringsutmaningarna uppskattas mycket. Finns det en elcykelpool eller busskommunikationer som underlättar transporten till och från stationen? Eller kan vi på ett enkelt vis starta ett eget bilkooperativ i grannskapet för alla oss som jobbar i Halmstad? Finns möjlighet att prenumerera på matkasse? Livspusslarens mindset är inte låst vid att saker och ting måste gå till på ett specifikt vis. Ibland inhandlas t ex middagsmaten för hela veckan som planerat på söndag eftermiddag, ibland halkar familjen in i dag-för-dag-handlande med cykel på väg från jobbet. Och ibland blir det helt enkelt budpizza. Är bilen på verkstaden? Inga problem, med en smidig pendlarbiljett tar hen lätt bussen till stationen, hoppar på tåget och promenerar till sitt arbete i centrala Halmstad eller Helsingborg. Eller så kopplar hen upp sig på det snabba bredbandet och sköter sitt arbete i lugn och ro från hemmet. Även om barnen kommer hem tidigt på eftermiddagen kan livspusslaren få tillräckligt med lugn och ro, antingen i det egna boendet, eller i andra typer av temporära arbetsmiljöer i närheten (bibliotek, café eller hyrkontorslösningar). Flexibilitet är nyckeln till ett meningsfullt familjeliv. Plötsligt behöver ett av barnen hämtas tidigare än planerat, eller på grund av att partnern blivit försenad hem. Att det då är nära till familjemedlemmarnas olika aktiviteter, och att transportmedel i form av bil, cykel eller buss finns tillgängliga är två stora födelar i livspusslarens vardag. Livspusslarens aktivitetsgrad fortsätter även de “lediga” dagarna. Är det inte matcher eller andra fritidsarrangemang för barnen, så är det den ständiga önskan om att få till kvalitativ familjetid. Då gäller det att hitta aktiviteter som tilltalar alla i familjen på olika sätt. Närheten till natur, som också innehåller möjlighet till varierad aktivitet för både unga och lite äldre, är ett exempel. Det är då naturligt för Livspusslarna att glida över i både Strövarnas och Livsnjutarnas beteendemönster. Men ibland fortsätter Livspusslarbeteendet även på helgen – några i familjen promenerar till badhuset, medan andra åker till ett lokalt gårdsmejeri för att uppleva ett lantligt kulturarv, kombinerat med ett lekplatsbesök. Närhet och tillgänglighet till sådana möjligheter på korta avstånd är unika fördelar som uppskattas mycket. Det är inte bara boende i området som passerar förbi. Strövaren är beteendemönstret som – oavsett var hen bor – rör sig i området. Det kan vara på löprundan, på cykeltur på väg till eller från aktiviteter av olika slag, eller som besökande gäst till någon som bor i området. Att stanna till vid utegym, spela ett parti frisbeegolf eller ta en tur på mountainbiken i närliggande terräng är exempel på aktiviteter som Strövaren uppskattar att ha tillgänglighet till. Men även mer ambitiösa företag, som att ta sig ner till havet och paddla kajak i Lagan eller havet, uppskattas också av Strövarna. Växellekande barn, som hälsar på sina kompisar som bor i området, behöver både säkra och trygga vägar in till området, och “små platser” i form av halvprivata innegårdar, fotbollsplan och gröna ytor med klätterträd och buskage för kurragömmalekar exempelvis. Vill kunna ta det lugnt Låt oss njuta av stunden. 4 Det gröna samvetet Det ska vara lätt att göra rätt. Att vilja/behöva kunna ta det lugnt framträder hos många olika typer av människor: pensionärsparet som uppskattar sina långa promenader med hunden, mormodern som både reser till, och gärna tar emot besök ifrån, barnbarnen och sina vänner, som alla är spridda över stora delar av Sverige. Men detta beteendemönster är inte detsamma som pensionär. Gemensamt för detta mönster oavsett demografi är att de inte har lika bråttom i mikroögonblicken som Livspusslarna har, och att de tenderar att spendera mycket tid i området. Andra exempel på detta mönster är den föräldraledige och den långtidssjukskrivne. Närhet till en täppa eller trädgård, och det publika rummet i form av varierande promenadstråk i natursköna miljöer tilltalar. Det finns kanske en tanke om självförsörjning i botten, men det är inte den huvudsakliga anledningen utan snarare den att det är avkopplande med fingrarna i jorden, det är socialt att möta andra med samma intresse och att det är ett bra tillfälle till att röra sig i vardagen. Eftersom social gemenskap är en del av det goda i livet är det viktigt att det finns möjligheter att bjuda hem gäster. Det innebär att kök och matrum är tillräckligt stort. För vissa äldre påminner ett stort och myllrande köksbord om tidigare glansdagar i ett större boende. Men det får inte vara för stort: att städa och hålla i ordning på ett alltför stort boende är inte högst prioriterat. Därför uppskattas alla möjligheter att på nära håll kunna hålla lite större sammankomster. Kanske en samlings- och festlokal och övernattningslägenhet för långväga gäster som kan hyras för en billig peng. När man får besök ingår ibland både husesyn och “områdessyn”. Promenadrundan efter kaffet får gärna vara varierad och vacker. Livsnjutaren när en känsla av att mötet mellan demografier är viktigt och att det främjas av ett rikt gemensamt publikt rum, där flera intressen kan mötas. Det kan finnas något av en ”kärlek till kontinenten” och att vara en livsnjutare i detta beteende. Vidare finns en idé om egenvärdet i att dricka kaffe på café eller vin på en bar eller restaurang och att kunna äta utanför hemmet ibland. Men det är inte bara långväga gäster som står för det sociala värdet. En hundägare uppskattar till exempel andra hundägare som passerar i närområdet; det ger upphov till nya bekantskaper, och bygger känslan av att “vårt område” har hög livskvalitet. “Vill kunna ta det lugnt”-mönstret känner igen de flesta boende i området, och tycker det känns meningsfullt att hjälpa Strövarna att hitta rätt, eller hjälpa Livspusslarna att ta in posten och vattna blommorna när de är iväg. Det gröna samvetet är personen som har höga krav på sig själv att vilja ta ansvar och “göra rätt” när det gäller återvinning, minska sitt ekologiska avtryck och vara medveten konsument. Personen är ofta utan att själv vilja det även ett samvete för sin omgivning. Själv anser personen att hen inte gör tillräckligt, och associerar sig inte som “extrem”. Däremot kan hen uppfattas så av både Livsnjutare och Livspusslare. I de flesta fall är Det gröna samvetet dock en inspirationskälla – och en föregångare. Det gröna samvetet gör ingen stor grej av att ta cykelkärran till ICA för att veckohandla, och väljer helt naturligt dagens vegetariska rätt utan att för den sakens skull hävda att hen faktiskt är vegetarian. Eftersom de ekologiska fairtrade-bananernas kg-pris är i stort sett detsamma som besprutade bananer är det självklart att välja det, men hen gör ingen stor affär av det valet. Det är viktigt för Det gröna samvetet att inte bli klassad som “snobb”. Det gröna samvetet är alltså långt ifrån en miljöaktivist, utan väldigt pragmatisk – fast med en stark kompassriktning i frågor som har med främst social och ekologisk hållbarhet att göra. En stor utmaning är när detta beteendemönster krockar med Livspusslaren. Därför uppskattas allt stöd i form av tjänster som gör det “lätt att göra rätt”. Om besöket på återvinningsstationen underlättas, eller appar som t ex Karma som låter även en Livspusslare välja hållbart alternativ på den knappa lunchrasten, så blir Det gröna samvetet mycket glad. Det gröna samvetet återfinns även ihop med Livsnjutaren. Där handlar det om att koppla ihop premiumupplevelser med lyxkant med hållbarhet. Att IPAn är närproducerad och ekologisk, eller att man cyklar istället för att ta bilen till söndagsutflykten på stranden. a a a a a a b a a a b b b a a a b c d b b 1 Möjlighet att jobba hemifrån Vardagen måste underlättas av det hållbara alternativet. Nudging för att stärka mina positiva vanor. Närhet till förskola, cykelbron över väg 24, och lunchställe Smarta digitala tjänster som underlättar vardagen – och som sköts från mobilen a a b 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Effektkarta – Östra Nyby
 12. Extends, amplifies, enhances some human capacity When pushed to the

  extreme, reverses into opposite intention Makes an older medium obsolete Retrieves experience or medium from the past McLuhan, M. The Laws of Media (1988).
 13. Water Increasing population Climate change Aging population Health Poor/Rich Gap

  Financial instability Globalization Urbanization Food Water Energy