$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Prawo autorskie i otwarte zasoby w szkole #EMO2016 #edumoconline

Prawo autorskie i otwarte zasoby w szkole #EMO2016 #edumoconline

Kamil Śliwowski

October 01, 2016
Tweet

More Decks by Kamil Śliwowski

Other Decks in Education

Transcript

 1. Kiedy w szkole kończy się prawo…
  Prawo autorskie i otwarte zasoby
  Fot. MrPersonOnline , lic. CC BY 3.0

  View Slide

 2. Co muszę wiedzieć o prawie autorskim?
  Do czego służy dozwolony użytek i kiedy się
  kończy?
  Czym są licencje Creative Commons i do
  czego przydają się w szkole?

  View Slide

 3. 1. Narysuj telefon

  View Slide

 4. 2. Podpisz się

  View Slide

 5. 3. Co chcesz aby mogły
  zrobić/nie mogły osoby, które
  trafią na Twój rysunek?

  View Slide

 6. “Czy mogę skorzystać z tego utworu?”

  View Slide

 7. Najprawdopobniej nie.
  Każdy “przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym”
  (także program komputerowy) jest chroniony przez prawo autorskie.
  Rozpoznanie (atrybucję) gwarantują autorom
  prawa autorskie osobiste.
  Wykorzystanie chronionego utworu jest ograniczone i większości
  sytuacji np. gdy chcemy taki utwór rozpowszechniać, przerabiać,
  wykorzystać w książce, innym utworze czy podczas warsztatu
  musimy uzyskać odpowiednią zgodę od autora lub osoby
  posiadającej prawa autorskie majątkowe do niego. Zwykle wiąże się
  to również z kosztami.

  View Slide

 8. Dlaczego nie?

  View Slide

 9. Edvard Munch (zm. 1944 r.)
  Krzyk, w domenie publicznej
  z racji na czas od śmierci
  twórcy (źródło Wikimedia
  Commons)

  View Slide

 10. Dlaczego nie mogę skorzystać z chronionego
  utworu?
  Tzw. Dozwolony użytek obejmuje tylko “korzystanie z pojedynczych
  egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku
  osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub
  stosunku towarzyskiego” oraz możliwość cytowania fragmentów lub
  krótkich utworów w całości, ale tylko w określonych sytuacjach np.
  w dziełach krytycznych, naukowych, parodiach, w celach
  edukacyjnych w szkole (np. na zamkniętym klubie filmowym, ale już
  nie na otwartej dla sąsiadów imprezie na szkolnej sali gimnastycznej).

  View Slide

 11. Edukacja ≠ szkoła
  W ramach dozwolonego użytku publicznego instytucje naukowe i
  oświatowe mogą korzystać z już rozpowszechnionych utworów w
  celach dydaktycznych i do prowadzenia własnych badań. Nie mogą
  jednak ich rozpowszechaniać poza gronem odbiorców swoich działań
  w szkole.
  Wyjątek dotyczy instytucji (szkoły, przedszkola, uczelni, ośrodki
  doskonalenia nauczycieli), a zatem osób w niej zatrudnionych
  (prowadzących zajęcia dydaktyczne) i zakresu realizacji przez niej
  celów dydaktycznych, nie dotyczy np. korepetytorów/ek,
  trenerów/ek, organizacji prowadzących szkolenia, wydarzeń
  organizowanych nie tylko dla uczniów, działań w sieci.

  View Slide

 12. źródło zdjęcia: CC Zero, Jay Mantari
  To połowa spotkania.
  Trzymacie się?

  View Slide

 13. Z jakich utworów mogę skorzystać swobodnie?
  By nie musieć obawiać się naruszenia prawa autorskich
  podczas korzystania z utworów najlepiej korzystać z takich,
  które:
  -nie są już chronione przez prawa majątkowe (domena
  publiczna) lub
  -których autorzy zdecydowali podzielić się nimi za darmo,
  do swobodnego wykorzystania (wolne licencje, m.in.
  Creative Commons).

  View Slide

 14. Creative Commons
  Creative Commons oferuje twórcom licencje, które pozwalają im
  zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z
  innymi.
  Licencje Creative Commons działają na zasadzie “pewne prawa
  zastrzeżone” – granice dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze
  niż te wytyczone na zasadzie “wszelkie prawa zastrzeżone”.
  Autorzy mogą wybrać spośród 4 warunków tworząc standardowe
  licencje, łatwo zrozumiałe dla użytkowników i wyszukiwarek takich jak
  Google.

  View Slide

 15. “pewne prawa zastrzeżone”
  “wszystkie prawa zastrzeżone”

  View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. a) Utwór oryginalny
  Fot. AA @flickr, licencja CC BY.
  a) Utwór zależny
  Grafika aut. Kamil Śliwowski, licencja
  CC BY-SA, na bazie fot. AA
  @flickr, licencja CC BY..

  View Slide

 23. Jak znaleźć otwarte zasoby?
  Wyszukiwanie zaawansowane w Google

  View Slide

 24. Serwis fotograficzny Flickr www.flickr.com/creativecommons/

  View Slide

 25. Portal zasobów wiedzy dla nauczycieli Scholaris.pl

  View Slide

 26. Katalog zasobów na licencjach CC oraz z domeny publicznej Otwarte Zasoby

  View Slide

 27. Dzięki!
  otwartezasoby.pl/prezentacja
  www.creativecommons.pl
  Kontakt: [email protected]
  Tę prezentację możesz:

  View Slide