Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Uwolnij swoje API od bólu z Smithy4s

Uwolnij swoje API od bólu z Smithy4s

W życiu większości backendowych projektów przychodzi moment, gdy trzeba zdefiniować jakieś API. Implementujemy dla nich route'y, dokumentujemy je, czasem piszemy klienta. Wykonujemy praktycznie tę samą pracę kilka razy - w naszych endpointach są wciąż te same ścieżki, a jednak nie mamy "jednego źródła prawdy". I wtedy wchodzi Smithy, cały na biało!
W prezentacji pokażę, jak Smithy (i smithy4s) umożliwia definiowanie API w jednym miejscu i budowanie dla niego serwera, klienta, a także CLI - w przyjazny dla Scali i jej toolingu sposób. Porównam też wady i zalety rozwiązania, jakie oferuje Smithy, z alternatywami (OpenAPI, tapir, http4s-rho etc.).

Linki ze slajdu z linkami:

- https://linktr.ee/kubukoz
- https://smithy.io
- https://disneystreaming.github.io/smithy4s
- https://youtu.be/3GpZzu4guTE
- https://youtu.be/kvBX9u6uRaE
- https://blog.indoorvivants.com/2022-06-10-smithy4s-fullstack-part-1

Jakub Kozłowski

January 23, 2023
Tweet

More Decks by Jakub Kozłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Uwolnij
  Uwolnij
  swoje API od
  swoje API od
  bólu z
  bólu z
  smithy4s
  smithy4s
  Jakub Kozłowski
  Jakub Kozłowski

  View Slide

 2. Plan na dziś
  Plan na dziś
  częste błędy i problemy: przyczyny
  i skutki

  smithy: czym jest, o co w tym
  chodzi

  jak Smithy pomaga rozwiązać te
  problemy

  View Slide

 3. 1/3
  1/3
  Porozmawiajmy
  Porozmawiajmy
  o błędach
  o błędach
  Zacznijmy od tego...

  View Slide

 4. Błędy zaczynają się od nas.
  Przede wszystkim:
  nie jesteśmy idealni

  nie jesteśmy maszynami

  zdarzają się pomyłki

  View Slide

 5. Komunikacja
  Komunikacja
  Mamy błędy w komunikacji.
  W komunikacji jest naprawdę bardzo dużo okazji do pomyłek.
  decydujemy co trzeba zrobić i dlaczego.
  często już tutaj zdarza się nie dogadać - komunikacja jest po prostu
  komunikacja jest po prostu
  TRUDNA
  TRUDNA.
  Jest to z wielu powodów:
  A nawet nie zaczęliśmy jeszcze pisać kodu!
  Co może wyniknąć z takich pomyłek?
  Rozmawiamy z innymi zespołami

  naszymi stakeholderami

  użytkownikami

  bariery językowe, kulturowe

  implicit bias

  opinie

  błędy! Może po prostu nie usłyszeliśmy dokładnie całego zdania, albo
  zapomnieliśmy czegoś zanim planowaliśmy to zapisać.

  View Slide

 6. Źle zrozumiane
  Źle zrozumiane
  wymagania
  wymagania
  Co do tego, co ma się znaleźć w
  naszym API, albo jak my mamy
  używać czyjegoś.

  View Slide

 7. Pomijanie istotnych
  Pomijanie istotnych
  detali
  detali
  Brakujące pola, wymagania dotyczące
  właściwości danego pola...

  View Slide

 8. Rozwiązywanie
  Rozwiązywanie
  złego problemu
  złego problemu
  I najgorsze
  Zdarza się, że po prostu zabieramy
  się za rozwiązywanie problemu, który
  nie istnieje, albo budujemy
  rozwiązanie które nie ma się nijak do
  tego problemu, który jest.
  Ogromna strata czasu (wielu osób i
  zespołów)

  View Slide

 9. I to nawet nie
  I to nawet nie
  wszystko!
  wszystko!
  Wiele innych problemów może
  wyniknąć z błędów i niejasności w
  komunikacji, ale te wymienione
  powinny dać Wam jakiś obraz
  możliwych komplikacji.
  Ale wyobraźmy sobie, że udało nam
  się przebrnąć przez fazę planowania, i
  zabieramy się do implementacji
  naszego API!

  View Slide

 10. Implementacja
  Implementacja
  Co może pójść nie
  Co może pójść nie
  tak?
  tak?

  View Slide

 11. Pomyłki przy
  Pomyłki przy
  pisaniu
  pisaniu
  literówki

  kod klienta się rozjeżdża

  kod serwera się rozjeżdża

  klient/serwer do siebie nie pasują

  ten sam endpoint definiowany w
  każdym kliencie/serwerze, więc
  problem mnoży się

  View Slide

 12. Problemy z
  Problemy z
  dokumentacją
  dokumentacją
  nie ma jej, albo

  Nie zgadza się z tym, co robi
  serwer

  Zdarza się częściej, niż by się
  chciało

  Nawet w dojrzałych technicznie
  organizacjach

  View Slide

 13. Utrudnienia w
  Utrudnienia w
  utrzymywaniu
  utrzymywaniu
  ciężko wykryć zmiany naruszające
  kompatybilność

  reszta zespołów nie wprowadza
  koniecznych zmian

  ciężko np. usunąć stare API które
  od dawna jest "deprecated"

  View Slide

 14. 2/3
  2/3
  Smithy na
  Smithy na
  ratunek
  ratunek

  View Slide

 15. Czym jest Smithy?
  Czym jest Smithy?

  View Slide

 16. Język
  Język
  opisu
  opisu
  interfejsu
  interfejsu
  (IDL -
  (IDL -
  Interface
  Interface
  definition
  definition
  language)
  language)
  operation GetWeather
  {
  input := {
  @required
  city: String
  }
  output := {
  @required
  weather: Weather
  }
  }
  structure Weather {
  @required
  degrees: Integer
  details: String
  }
  Niewielki język, ograniczona ilość
  feature'ów

  Rozszerzalny dla użytkowników

  Nie ma tu detali np. HTTP (ale da
  się je dodać)

  View Slide

 17. Stworzony przez AWS
  Stworzony przez AWS
  używany wewnątrz do budowania
  wszystkich API

  używany w SDK (Java, JS, Rust...)

  używany też w SXM, DSS

  View Slide

 18. Niezależny od
  Niezależny od
  protokołu
  protokołu
  nie tylko HTTP, nie tylko REST

  najpierw modelujemy domenę,
  implementacja to detal

  zależy od interpretacji

  możemy budować własne
  protokoły/transporty

  np. Jest otwarty PR do bsp
  definiujący ten protokół w Smithy i
  generujący kod do bsp4j

  View Slide

 19. Czytelny i zwięzły
  Czytelny i zwięzły
  dla maszyny i dla człowieka
  Czytelny dla maszyny, bo jest deklaratywny:
  Da się to opisać jako struktura danych, więc można analizować bez rozumienia
  konceptów takich jak "if".
  W przypadku np. Http4s, nawet wtedy nie byłoby to możliwe.
  Czytelny dla człowieka, bo ma prostą składnię bez zbędnych informacji
  dla maszyny:

  umożliwia precyzyjną interpretację

  da się generować kod

  łatwe budowanie/rozszerzanie narzędzi

  można ustalać standardy i sprawdzać czy API się ich trzymają, np.

  spójne wersjonowanie API w całej firmie

  spójny kształt odpowiedzi z błędami

  dla człowieka:

  da się to czytać w Pull Requestach

  da się to pisać bez specjalnego edytora

  jeśli reszta nie przekonuje, przynajmniej nie jest to YAML

  View Slide

 20. Przykład HTTP
  Przykład HTTP namespace hello
  use alloy#simpleRestJson
  @simpleRestJson
  service WeatherService {
  operations:
  [GetWeather]
  }
  @http(
  method: "GET",
  uri: "/weather/{city}"
  )
  @readonly
  operation GetWeather {
  ...
  }

  View Slide

 21. 3/3
  3/3
  Jak Smithy
  Jak Smithy
  rozwiązuje
  rozwiązuje
  problem?
  problem?

  View Slide

 22. Ułatwia
  Ułatwia
  komunikację
  komunikację
  Język precyzyjnie opisuje API, więc nie
  ma miejsca na nie zrozumienie drugiej
  osoby

  Przegapienie pola w dyskusji zostanie
  zauważone w pull requeście
  definiującym API

  W podejściu API-first możemy łatwo
  pracować z osobami nie znającymi
  naszego języka programowania i
  bibliotek

  View Slide

 23. Jedno źródło
  Jedno źródło
  prawdy
  prawdy
  Dokumentacja, klient i serwer nie
  "rozjadą" się (dzięki temu że
  maszyny mogą to czytać)

  Definicję możemy dystrybuować
  przez udostępnianie plików np.
  GitHub assety, JARy w artifactory
  albo wtyczka do build toola (sbt)

  nie tylko łatwe do napisania, ale
  też do utrzymania

  View Slide

 24. Niezależny od
  Niezależny od
  języka
  języka
  Ja wiem, że kochamy Scalę i
  chcielibyśmy żeby wszyscy jej używali

  ale nie tylko Scalą projekt żyje ;)

  np. Urządzenia mobilne, frontend

  abstrakcja nie cieknie, API nie jest
  zależne od konwencji w języku. Nie
  musimy znać bibliotek.

  można zapomnieć o eDSLach
  routingowych (implicity, makra, pattern
  matching)

  View Slide

 25. Smithy4s
  Smithy4s
  Biblioteka do generowania kodu i
  pracy z Smithy w Scali

  Generuje czytelny kod i metadane z
  definicji w Smithy

  Zaprojektowana dla rozszerzalności
  (Bez zależności w core)

  Integruje się z http4s, można
  budować własne integracje

  Klient/serwer/CLI za darmo

  View Slide

 26. Co dostajemy?
  Co dostajemy?
  def server(impl:
  WeatherService[IO]):
  HttpRoutes[IO]
  def client(c: Client[IO]):
  WeatherService[IO]

  View Slide

 27. Serwer (routes)
  Serwer (routes)
  val impl: WeatherService[IO] = ...
  def run: IO[Unit] =
  SimpleRestJsonBuilder
  .routes(impl)
  .resource
  .flatMap { routes =>
  // normal http4s stuff from now on
  EmberServerBuilder
  .default[IO]
  .withHttpApp(routes.orNotFound)
  .build
  }
  .useForever

  View Slide

 28. Klient
  Klient
  EmberClientBuilder.default[IO].build
  .flatMap {
  SimpleRestJsonBuilder(WeatherService)
  .client(_)
  .uri(url)
  .resource
  }

  View Slide

 29. OpenAPI
  OpenAPI
  smithy4s.http4s.swagger
  .docs[IO](WeatherService):
  HttpRoutes[IO]

  View Slide

 30. Linki
  Linki
  Slajdy: będą na
  – linktr.ee/kubukoz
  kontakt: też ;)

  – smithy.io
  – disneystreaming.github.io/smithy4s
  – Scaling APIs with Smithy
  – Revisiting visitors: a talk about
  generalising serialisation
  – smithy4s fullstack (blogpost series)

  View Slide

 31. See also
  See also
  Smithy Playground
  Smithy Playground
  github.com/kubukoz/smithy-playground
  pomijając czy jest to przydatne,
  potrzebne czy wartościowe w
  jakikolwiek sposób

  fajna zabawa i dało mi możliwość
  nauczenia się wielu rzeczy, np.
  Budowania serwerów LSP

  o tym też może kiedyś będzie
  prezentacja

  zapraszam do subskrypcji ;)

  View Slide

 32. Bonus
  Bonus
  Dlaczego nie
  Dlaczego nie
  wystarczy X?
  wystarczy X?

  View Slide

 33. OpenAPI
  OpenAPI
  ograniczone do HTTP

  ciężko budować na tym narzędzia (np. Brak
  walidacji w standardowych narzędziach dla
  JVM)

  generowanie kodu to tak naprawdę bootstrap
  dla projektu

  podejście do codegenu nie jest tym czego
  potrzebuję

  jest wspierane w standardowych narzędziach
  Smithy. Musimy tylko trochę to konfigurować
  jeśli definiujemy własny protokół.

  View Slide

 34. tapir, endpoints4s,
  tapir, endpoints4s,
  Udash, http4s-rho ...
  Udash, http4s-rho ...
  ograniczają się do Scali

  korzystają ze skomplikowanych feature's
  języka tj. Implicity, makra

  (tapir kombinuje z generowaniem z openapi
  - brak postępu od ok. roku)

  głównie HTTP, choć tapir powoli idzie w
  kierunku wsparcia gRPC

  ale: aktualnie np. Tapir wspiera znacznie
  więcej frameworków. Choć dodanie nowego
  frameworka nie wymaga wielkiej ilości pracy,
  smithy4s część tej pracy załatwia już za nas.

  View Slide

 35. gRPC, GraphQL,
  gRPC, GraphQL,
  RSocket...
  RSocket...
  te protokoły/specyfikacje mają specjalne zastosowania

  np. graphql skupia się na zapytaniach o konkretne
  elementy i na grafach. IMO głównie przydatny dla klientów
  frontendowych/na urządzeniach użytkownika

  mogą wymagać innego sposobu myślenia, innych
  narzędzi, a jednak REST/HTTP są teraz standardem i
  Smithy pozwala nam zacząć z tego punktu wyjścia i
  potencjalnie przenieść się na inny protokół później

  nic nie stoi na przeszkodzie żeby wspierać nawet kilka
  protokołów naraz

  możemy je "wywnioskować" z definicji w Smithy

  np. Jak dana rzecz ma być reprezentowana w
  protobuf

  warto wspomnieć o "apply" w smithy

  View Slide